Analyysipakettia: 36
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit

Metallianalyysit / Maa, liete ja sedimentti

Analyytti: Raportointirajat:
Hg, elohopea 0.01 mg/kg k.a.

S-HG-AFSHB: Elohopea, alhainen LOQ, kuningasvesihajotus (LOQ = 0.01)

Analyysin tiedot

Hinta: 18.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: AFS / EN ISO 17852
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
epäorgaaninen fluori, kokonaispitoisuus 300 mg/kg k.a.

S-F-ISE: Fluori, kokonais

Analyysin tiedot

Hinta: 44.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 10 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: Sisäinen menetelmä
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Hg, elohopea 0.01 mg/kg k.a.

S-HG-AFSAC: Elohopea, alhainen LOQ, typpihappohajotus (LOQ = 0.01)

Analyysin tiedot

Hinta: 17.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: AFS / EN ISO 17852
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea 0.5 mg/kg k.a.
As, arseeni 0.5 mg/kg k.a.
Ba, barium 0.2 mg/kg k.a.
Be, beryllium 0.01 mg/kg k.a.
Cd, kadmium 0.1 mg/kg k.a.
Co, koboltti 0.1 mg/kg k.a.
Cr, kromi 0.25 mg/kg k.a.
Cu, kupari 0.1 mg/kg k.a.
Fe, rauta 3 mg/kg k.a.
Li, litium 1 mg/kg k.a.
Mn, mangaani 0.5 mg/kg k.a.
Mo, molybdeeni 0.4 mg/kg k.a.
Ni, nikkeli 5 mg/kg k.a.
P, fosfori 5 mg/kg k.a.
Pb, lyijy 1 mg/kg k.a.
Sb, antimoni 0.5 mg/kg k.a.
Sn, tina 1 mg/kg k.a.
Sr, strontium 0.1 mg/kg k.a.
Tl, tallium 0.5 mg/kg k.a.
V, vanadiini 0.1 mg/kg k.a.
Zn, sinkki 1 mg/kg k.a.
Hg, elohopea 0.01 mg/kg k.a.

S-MET2: Metallit (sis. sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen metallit), typpihappohajotus

Analyysin tiedot

Hinta: 38.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: ICP-OES, AFS / EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657, EN ISO 17852
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea 0.5 mg/kg k.a.
As, arseeni 0.5 mg/kg k.a.
Ba, barium 0.2 mg/kg k.a.
Be, beryllium 0.01 mg/kg k.a.
Cd, kadmium 0.4 mg/kg k.a.
Co, koboltti 0.2 mg/kg k.a.
Cr, kromi 0.5 mg/kg k.a.
Cu, kupari 1 mg/kg k.a.
Fe, rauta 10 mg/kg k.a.
Li, litium 1 mg/kg k.a.
Mn, mangaani 0.5 mg/kg k.a.
Mo, molybdeeni 0.4 mg/kg k.a.
Ni, nikkeli 1 mg/kg k.a.
P, fosfori 5 mg/kg k.a.
Pb, lyijy 1 mg/kg k.a.
Sb, antimoni 0.5 mg/kg k.a.
Sn, tina 1 mg/kg k.a.
Sr, strontium 0.1 mg/kg k.a.
Tl, tallium 0.5 mg/kg k.a.
V, vanadiini 0.1 mg/kg k.a.
Zn, sinkki 3 mg/kg k.a.
Hg, elohopea 0.01 mg/kg k.a.

S-MET1: Metallit (sis. sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen metallit), kuningasvesihajotus

Analyysin tiedot

Hinta: 38.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: ICP-OES, AFS / EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657, EN ISO 17852
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Hg, elohopea 0.001 mg/kg k.a.

S-HG-AFSHBL: Elohopea, alhainen LOQ, kuningasvesihajotus (LOQ = 0.001)

Analyysin tiedot

Hinta: 32.20 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 100g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: AFS / EN ISO 17852
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Cr (VI) - liukoinen 0.06 mg/kg k.a.

S-CR6-IC: Kromi (VI)

Analyysin tiedot

Hinta: 31.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: Ionikromatografinen / EN 15192, EPA 3060A
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi tehdään vesiuutosta.
Analyytti: Raportointirajat:
As(III) 0,01 mg/kg k.a.
As(V) 0,01 mg/kg k.a.
monometyyliarsonaatti MMA (V) 0,02 mg/kg k.a.
dimetyyliarsinaatti 0,01 mg/kg k.a.

OJ-19d: Arseenin spesiaatioanalyysi

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 1 g kuivapaino
Näyteastia: 100 ml muovipurkki
Menetelmä: HPLC-ICP-MS
Akkreditointi: Ei
Lisätietoja: Kiinteiden ympäristönäytteiden lisäksi analyysi voidaan suorittaa myös jätteestä ja biologisista matriiseista.
Hinta on yhdelle näytteelle, isommista näyte-eristä ota yhteyttä hintatietoja varten.
Analyytti: Raportointirajat:
Se(IV) 0,05 mg/kg k.a.
Se(VI) 0,3 mg/kg k.a.

OJ-19f: Seleenin spesiaatioanalyysi

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 1 g kuivapaino
Näyteastia: 100 ml muovipurkki
Menetelmä: LC-HG-ICPMS
Akkreditointi: Ei
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea
Al, alumiini
As, arseeni
Au, kulta
B, boori
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismutti
Br
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, koboltti
Cr, kromi
Cs, cesium
Cu, kupari
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, rauta
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, germanium
Hf, hafnium
Hg, elohopea
Ho, holmium
I
Ir, iridium
K, kalium
La, lantaani
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangaani
Mo, molybdeeni
Na, natrium
Nb, niobium
Nd, neodyymi
Ni, nikkeli
Os, osmium
P, fosfori
Pb, lyijy
Pd, palladium
Pr, praseodyymi
Pt, platina
Rb, rubidium
Re, renium
Rh, rodium
Ru, rutenium
S, rikki
Sb, antimoni
Sc, skandium
Se, seleeni
Si, pii
Sm, samarium
Sn, tina
Sr, strontium
Ta, tantaali
Tb, terbium
Te, telluuri
Th, torium
Ti, titaani
Tl, tallium
Tm, tulium
U, uraani
V, vanadiini
W, volframi
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sinkki
Zr, zirkonium

S01 Screening-analyysi metallit (Maa, liete ja sedimentti)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Menetelmä: ICP-AES/ICP-SFMS
Akkreditointi: Ei
Lisätietoja: Lisätietoa ko. analyysipaketista, sen käyttötarkoituksesta sekä tarvittavista näytemääristä voit lukea sivulta Screening-analyysi - Metallit
Analyytti: Raportointirajat:
Kokonaisrikki 0.01 % k.a.

S-TS-IRL: Kokonaisrikki

Analyysin tiedot

Hinta: 40.20 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: IR-tekniikka / ISO 29541, EN ISO 16994, EN ISO 16948, EN 15407, ISO 19579, EN 15408, ISO 10694, EN 13137
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea 0.5 mg/kg k.a.
As, arseeni 0.5 mg/kg k.a.
Ba, barium 0.2 mg/kg k.a.
Be, beryllium 0.01 mg/kg k.a.
Cd, kadmium 0.4 mg/kg k.a.
Co, koboltti 0.2 mg/kg k.a.
Cr, kromi 0.5 mg/kg k.a.
Cu, kupari 1 mg/kg k.a.
Fe, rauta 10 mg/kg k.a.
Hg, elohopea 0.2 mg/kg k.a.
Li, litium 1 mg/kg k.a.
Mn, mangaani 0.5 mg/kg k.a.
Mo, molybdeeni 0.4 mg/kg k.a.
Ni, nikkeli 1 mg/kg k.a.
P, fosfori 5 mg/kg k.a.
Pb, lyijy 1 mg/kg k.a.
Sb, antimoni 0.5 mg/kg k.a.
Sn, tina 1 mg/kg k.a.
Sr, strontium 0.1 mg/kg k.a.
Tl, tallium 0.5 mg/kg k.a.
V, vanadiini 0.1 mg/kg k.a.
Zn, sinkki 3 mg/kg k.a.
Se, seleeni 2 mg/kg k.a.

S-METAXHB1-SE: Metallipaketti 1+ seleeni, kuningasvesihajotus, ICP-OES

Analyysin tiedot

Hinta: 37.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: ICP-OES / EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea 0.5 mg/kg k.a.
As, arseeni 0.5 mg/kg k.a.
Ba, barium 0.2 mg/kg k.a.
Be, beryllium 0.01 mg/kg k.a.
Cd, kadmium 0.4 mg/kg k.a.
Co, koboltti 0.2 mg/kg k.a.
Cr, kromi 0.5 mg/kg k.a.
Cu, kupari 1 mg/kg k.a.
Fe, rauta 10 mg/kg k.a.
Hg, elohopea 0.2 mg/kg k.a.
Li, litium 1 mg/kg k.a.
Mn, mangaani 0.5 mg/kg k.a.
Mo, molybdeeni 0.4 mg/kg k.a.
Ni, nikkeli 1 mg/kg k.a.
P, fosfori 5 mg/kg k.a.
Pb, lyijy 1 mg/kg k.a.
Sb, antimoni 0.5 mg/kg k.a.
Sn, tina 1 mg/kg k.a.
Sr, strontium 0.1 mg/kg k.a.
Tl, tallium 0.5 mg/kg k.a.
V, vanadiini 0.1 mg/kg k.a.
Zn, sinkki 3 mg/kg k.a.
S, rikki 30 mg/kg k.a.

S-METAXHB1-S: Metallipaketti 1 + rikki (S), kuningasvesihajotus, ICP-OES

Analyysin tiedot

Hinta: 40.20 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: ICP-OES / EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Al, alumiini 10 mg/kg k.a.
As, arseeni 3 mg/kg k.a.
Ba, barium 1 mg/kg k.a.
Be, beryllium 0.5 mg/kg k.a.
Ca, kalsium 100 mg/kg k.a.
Cd, kadmium 0.05 mg/kg k.a.
Co, koboltti 0.1 mg/kg k.a.
Cr, kromi 1 mg/kg k.a.
Cu, kupari 1 mg/kg k.a.
Fe, rauta 20 mg/kg k.a.
Hg, elohopea 0.05 mg/kg k.a.
K, kalium 100 mg/kg k.a.
Mg, magnesium 50 mg/kg k.a.
Mn, mangaani 1 mg/kg k.a.
Mo, molybdeeni 0.5 mg/kg k.a.
Na, natrium 100 mg/kg k.a.
Nb, niobium 0.05 mg/kg k.a.
Ni, nikkeli 2 mg/kg k.a.
P, fosfori 50 mg/kg k.a.
Pb, lyijy 1 mg/kg k.a.
S, rikki 100 mg/kg k.a.
Sb, antimoni 0.05 mg/kg k.a.
Sc, skandium 0.1 mg/kg k.a.
Si, pii 400 mg/kg k.a.
Sn, tina 0.2 mg/kg k.a.
Sr, strontium 2 mg/kg k.a.
Ti, titaani 2 mg/kg k.a.
V, vanadiini 0.5 mg/kg k.a.
W, volframi 0.2 mg/kg k.a.
Y, yttrium 0.05 mg/kg k.a.
Zn, sinkki 4 mg/kg k.a.
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg k.a.
LOI %

TC-3: Kokonaismetallit - maa, liete ja sedimentti

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 17 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 g kuivapaino
Näyteastia: 100 ml muovipurkki
Menetelmä: ICP-SFMS, fuusiohajotus/happohajotus HNO3, HCl ja HF. Soveltuva menetelmä valitaan näytematriisin mukaisesti.
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Parametreja on mahdollista saada myös alhaisemmilla määritysrajoilla (LOQ), ota yhteyttä meihin lisätietoja varten.
Akkreditointi on voimassa seuraaville matriiseille: maa, sedimentti, liete (tuhkauksen jälkeen), mineraalit, tuhka ja rakennusmateriaalit.
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea 0.1 mg/kg k.a.
Au, kulta 0.05 mg/kg k.a.
B, boori 10 mg/kg k.a.
Bi, vismutti 0.05 mg/kg k.a.
Ce, cerium 0.05 mg/kg k.a.
Cs, cesium 0.05 mg/kg k.a.
Dy, dysprosium 0.05 mg/kg k.a.
Er, erbium 0.05 mg/kg k.a.
Eu, europium 0.05 mg/kg k.a.
Ga, gallium 0.5 mg/kg k.a.
Ge, germanium 1 2 mg/kg k.a.
Hf, hafnium 0.05 mg/kg k.a.
Ho, holmium 0.05 mg/kg k.a.
Ir, iridium 0.05 mg/kg k.a.
La, lantaani 0.05 mg/kg k.a.
Li, litium 1 mg/kg k.a.
Lu, lutetium 0.05 mg/kg k.a.
Nd, neodyymi 0.05 mg/kg k.a.
Pd, palladium 0.5 mg/kg k.a.
Pr, praseodyymi 0.05 mg/kg k.a.
Pt, platina 0.05 mg/kg k.a.
Rb, rubidium 0.5 mg/kg k.a.
Re, renium 0.05 mg/kg k.a.
Ru, rutenium 0.5 mg/kg k.a.
Se, seleeni 2 mg/kg k.a.
Sm, samarium 0.05 mg/kg k.a.
Ta, tantaali 0.5 mg/kg k.a.
Tb, terbium 0.05 mg/kg k.a.
Te, telluuri 0.5 mg/kg k.a.
Th, torium 0.05 mg/kg k.a.
Tl, tallium 0.05 mg/kg k.a.
Tm, tulium 0.05 mg/kg k.a.
U, uraani 0.06 mg/kg k.a.
Yb, ytterbium 0.05 mg/kg k.a.

TC-3: Lisämetallit - maa, liete ja sedimentti

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 17 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 g kuivapaino
Näyteastia: 100 ml muovipurkki
Menetelmä: ICP-SFMS, fuusiohajotus/happohajotus HNO3, HCl ja HF. Soveltuva menetelmä valitaan näytematriisin mukaisesti.
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: TC-3 -pakettia voidaan täydentää näillä lisämetalleilla, lisäveloitus määräytyy alkuaineiden määrän mukaisesti.
Parametreja on mahdollista saada myös alhaisemmilla määritysrajoilla (LOQ), ota yhteyttä meihin lisätietoja varten.
Akkreditointi on voimassa seuraaville matriiseille: maa, sedimentti, liete (tuhkauksen jälkeen), mineraalit, tuhka ja rakennusmateriaalit.

1 Parametria ei ole akkreditoitu
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea 0.1 mg/kg k.a.
Al, alumiini 10 mg/kg k.a.
As, arseeni 3 mg/kg k.a.
Au, kulta 0.05 mg/kg k.a.
B, boori 10 mg/kg k.a.
Ba, barium 1 mg/kg k.a.
Be, beryllium 0.5 mg/kg k.a.
Bi, vismutti 0.05 mg/kg k.a.
Ca, kalsium 100 mg/kg k.a.
Cd, kadmium 0.05 mg/kg k.a.
Ce, cerium 0.05 mg/kg k.a.
Co, koboltti 0.1 mg/kg k.a.
Cr, kromi 1 mg/kg k.a.
Cs, cesium 0.05 mg/kg k.a.
Cu, kupari 1 mg/kg k.a.
Dy, dysprosium 0.05 mg/kg k.a.
Er, erbium 0.05 mg/kg k.a.
Eu, europium 0.05 mg/kg k.a.
Fe, rauta 20 mg/kg k.a.
Ga, gallium 0.5 mg/kg k.a.
Ge, germanium 1 2 mg/kg k.a.
Hf, hafnium 0.05 mg/kg k.a.
Hg, elohopea 0.05 mg/kg k.a.
Ho, holmium 0.05 mg/kg k.a.
Ir, iridium 0.05 mg/kg k.a.
K, kalium 100 mg/kg k.a.
La, lantaani 0.05 mg/kg k.a.
Li, litium 1 mg/kg k.a.
Lu, lutetium 0.05 mg/kg k.a.
Mg, magnesium 50 mg/kg k.a.
Mn, mangaani 1 mg/kg k.a.
Mo, molybdeeni 0.5 mg/kg k.a.
Na, natrium 100 mg/kg k.a.
Nb, niobium 0.05 mg/kg k.a.
Nd, neodyymi 0.05 mg/kg k.a.
Ni, nikkeli 2 mg/kg k.a.
P, fosfori 50 mg/kg k.a.
Pb, lyijy 1 mg/kg k.a.
Pd, palladium 0.5 mg/kg k.a.
Pr, praseodyymi 0.05 mg/kg k.a.
Pt, platina 0.05 mg/kg k.a.
Rb, rubidium 0.5 mg/kg k.a.
Re, renium 0.05 mg/kg k.a.
Rh, rodium 0.5 mg/kg k.a.
Ru, rutenium 0.5 mg/kg k.a.
S, rikki 100 mg/kg k.a.
Sb, antimoni 0.05 mg/kg k.a.
Sc, skandium 0.1 mg/kg k.a.
Se, seleeni 2 mg/kg k.a.
Si, pii 400 mg/kg k.a.
Sm, samarium 0.05 mg/kg k.a.
Sn, tina 0.2 mg/kg k.a.
Sr, strontium 2 mg/kg k.a.
Ta, tantaali 0.5 mg/kg k.a.
Tb, terbium 0.05 mg/kg k.a.
Te, telluuri 0.5 mg/kg k.a.
Th, torium 0.05 mg/kg k.a.
Ti, titaani 2 mg/kg k.a.
Tl, tallium 0.05 mg/kg k.a.
Tm, tulium 0.05 mg/kg k.a.
U, uraani 0.06 mg/kg k.a.
V, vanadiini 0.5 mg/kg k.a.
W, volframi 0.2 mg/kg k.a.
Y, yttrium 0.05 mg/kg k.a.
Yb, ytterbium 0.05 mg/kg k.a.
Zn, sinkki 4 mg/kg k.a.
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg k.a.
LOI %

TC-4: Kokonaismetallit - maa, liete ja sedimentti

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 17 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 g kuivapaino
Näyteastia: 100 ml muovipurkki
Menetelmä: ICP-SFMS, fuusiohajotus/happohajotus HNO3, HCl ja HF. Soveltuva menetelmä valitaan näytematriisin mukaisesti.
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Parametreja on mahdollista saada myös alhaisemmilla määritysrajoilla (LOQ), ota yhteyttä meihin lisätietoja varten.
Akkreditointi on voimassa seuraaville matriiseille: maa, sedimentti, liete (tuhkauksen jälkeen), mineraalit, tuhka ja rakennusmateriaalit.

1 Parametria ei ole akkreditoitu
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea 0.5 mg/kg k.a.
As, arseeni 0.5 mg/kg k.a.
Ba, barium 0.2 mg/kg k.a.
Be, beryllium 0.01 mg/kg k.a.
Cd, kadmium 0.1 mg/kg k.a.
Co, koboltti 0.1 mg/kg k.a.
Cr, kromi 0.25 mg/kg k.a.
Cu, kupari 0.1 mg/kg k.a.
Fe, rauta 3 mg/kg k.a.
Hg, elohopea 0.2 mg/kg k.a.
Li, litium 1 mg/kg k.a.
Mn, mangaani 0.5 mg/kg k.a.
Mo, molybdeeni 0.4 mg/kg k.a.
Ni, nikkeli 5 mg/kg k.a.
P, fosfori 5 mg/kg k.a.
Pb, lyijy 1 mg/kg k.a.
Sb, antimoni 0.5 mg/kg k.a.
Sn, tina 1 mg/kg k.a.
Sr, strontium 0.1 mg/kg k.a.
Tl, tallium 0.5 mg/kg k.a.
V, vanadiini 0.1 mg/kg k.a.
Zn, sinkki 1 mg/kg k.a.

S-METAXAC1-PREP: Metallipaketti 1. (koko paketti sis. Vna 214/2007 metallit), typpihappohajotus

Analyysin tiedot

Hinta: 29.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: ICP-OES / EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
As, arseeni 0.5 mg/kg k.a.
Cd, kadmium 0.1 mg/kg k.a.
Co, koboltti 0.1 mg/kg k.a.
Cr, kromi 0.25 mg/kg k.a.
Cu, kupari 0.1 mg/kg k.a.
Hg, elohopea 0.2 mg/kg k.a.
Ni, nikkeli 5 mg/kg k.a.
Pb, lyijy 1 mg/kg k.a.
Sb, antimoni 0.5 mg/kg k.a.
V, vanadiini 0.1 mg/kg k.a.
Zn, sinkki 1 mg/kg k.a.

S-METAXAC1-VNA-PREP: Metallipaketti 1. (vain Vna 214/2007 metallit) typpihappohajotus

Analyysin tiedot

Hinta: 29.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: ICP-OES / EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
Al, alumiini 1 mg/kg k.a.
B, boori 5 mg/kg k.a.
Bi, vismutti 1 mg/kg k.a.
Ca, kalsium 50 mg/kg k.a.
K, kalium 5 mg/kg k.a.
Mg, magnesium 1 mg/kg k.a.
Na, natrium 15 mg/kg k.a.
S, rikki 30 mg/kg k.a.
Se, seleeni 2 mg/kg k.a.
Si, pii 50 mg/kg k.a.
Te, telluuri 2 mg/kg k.a.
Ti, titaani 0.2 mg/kg k.a.
Zr, zirkonium 5 mg/kg k.a.

S-METAXAC2-PREP: Metallipaketti 2, typpihappohajotus

Analyysin tiedot

Hinta: 29.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: ICP-OES / EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea 0.5 mg/kg k.a.
As, arseeni 0.5 mg/kg k.a.
Ba, barium 0.2 mg/kg k.a.
Be, beryllium 0.01 mg/kg k.a.
Cd, kadmium 0.4 mg/kg k.a.
Co, koboltti 0.2 mg/kg k.a.
Cr, kromi 0.5 mg/kg k.a.
Cu, kupari 1 mg/kg k.a.
Fe, rauta 10 mg/kg k.a.
Hg, elohopea 0.2 mg/kg k.a.
Li, litium 1 mg/kg k.a.
Mn, mangaani 0.5 mg/kg k.a.
Mo, molybdeeni 0.4 mg/kg k.a.
Ni, nikkeli 1 mg/kg k.a.
P, fosfori 5 mg/kg k.a.
Pb, lyijy 1 mg/kg k.a.
Sb, antimoni 0.5 mg/kg k.a.
Sn, tina 1 mg/kg k.a.
Sr, strontium 0.1 mg/kg k.a.
Tl, tallium 0.5 mg/kg k.a.
V, vanadiini 0.1 mg/kg k.a.
Zn, sinkki 3 mg/kg k.a.

S-METAXHB1-PREP: Metallipaketti 1. (koko paketti sis. Vna 214/2007 metallit), kuningasvesihajotus

Analyysin tiedot

Hinta: 29.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 1 työpäivä
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: ICP-OES / EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Mahdollista saada myös 1 päivän pika-analyysina, kysy hinta ja lisätiedot ALS:lta! Erikoispikoissa menetelmänä ICP-SFMS / SS EN ISO 17294-2:2005 (mod.). 1 päivän pika-analyysi sisältää vain Vna 214/2007 metallit.
Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
As, arseeni 0.5 mg/kg k.a.
Cd, kadmium 0.4 mg/kg k.a.
Co, koboltti 0.2 mg/kg k.a.
Cr, kromi 0.5 mg/kg k.a.
Cu, kupari 1 mg/kg k.a.
Hg, elohopea 0.2 mg/kg k.a.
Ni, nikkeli 1 mg/kg k.a.
Pb, lyijy 1 mg/kg k.a.
Sb, antimoni 0.5 mg/kg k.a.
V, vanadiini 0.1 mg/kg k.a.
Zn, sinkki 3 mg/kg k.a.

S-METAXHB1-VNA-PREP: Metallipaketti 1 (vain Vna 214/2007 metallit), kuningasvesihajotus

Analyysin tiedot

Hinta: 29.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 1 työpäivä
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: ICP-OES / EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Mahdollista saada myös 1 päivän pika-analyysina, kysy hinta ja lisätiedot ALS:lta! Erikoispikoissa menetelmänä ICP-SFMS / SS EN ISO 17294-2:2005 (mod.). 1 päivän pika-analyysi sisältää vain Vna 214/2007 metallit.
Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
Al, alumiini 1 mg/kg k.a.
B, boori 1 mg/kg k.a.
Bi, vismutti 1 mg/kg k.a.
Ca, kalsium 50 mg/kg k.a.
K, kalium 5 mg/kg k.a.
Mg, magnesium 5 mg/kg k.a.
Na, natrium 15 mg/kg k.a.
S, rikki 30 mg/kg k.a.
Se, seleeni 2 mg/kg k.a.
Si, pii 50 mg/kg k.a.
Te, telluuri 1 mg/kg k.a.
Ti, titaani 0.2 mg/kg k.a.
Zr, zirkonium 5 mg/kg k.a.

S-METAXHB2-PREP: Metallipaketti 2, kuningasvesihajotus

Analyysin tiedot

Hinta: 29.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: ICP-OES / EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
Tb, terbium 0,5 mg/kg k.a.
Sm, samarium 0,5 mg/kg k.a.
Os, osmium 0,5 mg/kg k.a.
La, lantaani 0,5 mg/kg k.a.
Y, yttrium 0,5 mg/kg k.a.
Th, torium 0,1 mg/kg k.a.
Pt, platina 0,5 mg/kg k.a.
Dy, dysprosium 0,5 mg/kg k.a.
Pd, palladium 0,5 mg/kg k.a.
Lu, lutetium 0,5 mg/kg k.a.
Ho, holmium 0,5 mg/kg k.a.
Tm, tulium 0,5 mg/kg k.a.
Rb, rubidium 0,5 mg/kg k.a.
Cs, cesium 0,5 mg/kg k.a.
Ru, rutenium 0,5 mg/kg k.a.
Pr, praseodyymi 0,5 mg/kg k.a.
Gd, gadolinium 0,5 mg/kg k.a.
U, uraani 0,1 mg/kg k.a.
Rh, rodium 0,5 mg/kg k.a.
Eu, europium 0,5 mg/kg k.a.
Au, kulta 0,5 mg/kg k.a.
Nd, neodyymi 0,5 mg/kg k.a.
Ir, iridium 0,5 mg/kg k.a.
Er, erbium 0,5 mg/kg k.a.
Yb, ytterbium 0,5 mg/kg k.a.
Ce, cerium 0,5 mg/kg k.a.

S-METMSHB3-PREP: Harvinaiset metallit 1. Kuningasvesihajotus

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: ICP-MS / US EPA 200.8, EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, EN 13657, ISO 11466
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Zr, zirkonium 0,5 mg/kg k.a.
Ge, germanium 0,5 mg/kg k.a.
W, volframi 0,5 mg/kg k.a.
In, indium 0,5 mg/kg k.a.
Nb, niobium 0,5 mg/kg k.a.
Sc, skandium 0,5 mg/kg k.a.
Ga, gallium 0,5 mg/kg k.a.
Ta, tantaali 0,5 mg/kg k.a.
Hf, hafnium 0,5 mg/kg k.a.
Re, renium 0,5 mg/kg k.a.

S-METMSHB4-PREP: Harvinaiset metallit 2. Kuningasvesihajotus

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: ICP-MS / US EPA 200.8, EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, EN 13657, ISO 11466
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.