Analyysipakettia: 3
Näytetyyppi: Tuotetestaus
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet

Orgaaniset aineet / Tuotetestaus

Analyytti: Raportointirajat:
öljylaatu -

O-TPPFID01: Öljylaadun tunnistaminen

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Tuotetestaus > Öljyt ja liuottimet
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-FID / EN ISO 9377-2, Z1
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
PCB 28 0,2 mg/kg
PCB 52 0,2 mg/kg
PCB 101 0,2 mg/kg
PCB 118 0,2 mg/kg
PCB 138 0,2 mg/kg
PCB 153 0,2 mg/kg
PCB 180 0,2 mg/kg
Summa PCB 7 mg/kg

O-PCBECD01: PCB-yhdisteet 7 kpl öljystä/kondensaattorista

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Tuotetestaus > Öljyt ja liuottimet
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 25 ml
Menetelmä: GC-ECD
Lisätietoja: Määritysraja voi vaihdella näytteen koostumuksesta riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
2,3,7,8-tetraCDD 2-10 ng/kg k.a.
1,2,3,7,8-pentaCDD 2-10 ng/kg k.a.
1,2,3,4,7,8-heksaCDD 2-10 ng/kg k.a.
1,2,3,6,7,8-heksaCDD 2-10 ng/kg k.a.
1,2,3,7,8,9-heksaCDD 2-10 ng/kg k.a.
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 2-10 ng/kg k.a.
OCDD 2-10 ng/kg k.a.
2,3,7,8-tetraCDF 2-10 ng/kg k.a.
1,2,3,7,8-pentaCDF 2-10 ng/kg k.a.
2,3,4,7,8-pentaCDF 2-10 ng/kg k.a.
1,2,3,4,7,8-heksaCDF 2-10 ng/kg k.a.
1,2,3,6,7,8-heksaCDF 2-10 ng/kg k.a.
1,2,3,7,8,9-heksaCDF 2-10 ng/kg k.a.
2,3,4,6,7,8-heksaCDF 2-10 ng/kg k.a.
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 2-10 ng/kg k.a.
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 2-10 ng/kg k.a.
OCDF 2-10 ng/kg k.a.

S-DFHMS03/SC: Dioksiinit ja furaanit (PCDD/PCDF) - paperi ja sellu

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Tuotetestaus > Paperi, sellu ja lipeä
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g kuivapaino
Menetelmä: HR-GC-MS
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä