Semi-kvantitatiivinen alkuaineiden screening-analyysimme kattaa noin 70 eri alkuainetta. Tätä kattavaa analyysia voidaan hyödyntää mm. seuraaviin käyttötarkoituksiin:

  • Ympäristönäytteiden, kuten vesi-, biota- ja sedimenttinäytteiden taustapitoisuuksien arviointiin.
  • Näytteille, joista ei tiedetä varmasti mitä alkuaineita ne sisältävät. Screening-analyysin avulla saadaan tieto näytteen sisältämistä metalleista ja tämän perusteella voidaan päättää mitä metalleja näytteestä kannattaa analysoida tavallisella, kvantitatiivisella menetelmällä.

Screening-analyysi voidaan suorittaa myös kvantitatiivisesti kaikille alkuaineille. Ota meihin yhteyttä lisätietoja tai tarjouspyyntöä varten.

Määritysrajat (LOQ)

ALS tarjoaa alkuainemäärityksiä hivenainetasolla erittäin herkällä analyysitekniikalla, korkean resoluution ICP-MS-tekniikalla (ICP-SFMS). Luulajan laboratoriomme Ruotsissa on suunniteltu erityisesti alhaisen pitoisuuksien määrityksiin ja kaikki työvaiheet ovat optimoitu tähän tarkoitukseen. Kun tilaat ALS:lta alkuaineiden screening-analyysin, voit olla varma, että yritämme pitää analyysin määritysrajat niin alhaisina kuin mahdollista.

Koska semi-kvantitatiivinen screening-analyysi voidaan suorittaa kaikille mahdollisille näytematriiseille, analyysin standardimääritysrajat myös vaihtelevat. Esimerkiksi puhdistetulle vedelle voimme rutiininomaisesti tarjota monelle alkuaineelle määritysrajana yksi ppt (parts per trillion) tai ng/l. Määritysraja arvioidaan aina näytematriisin vaatiman esikäsittelyn mukaisesti. Joissain tapauksissa näyte voidaan joutua laimentamaan instrumentin kontaminaation välttämiseksi, jolla on myös vaikutusta määritysrajoihin. Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja määritysrajoista.

Näytemäärät

Semi-kvantitatiivinen screening-analyysi voidaan suorittaa hyvin pienestä näytemäärästä ja tyypillisesti kiinteille näytteille tarvitaan 20 mg ja nestemäisille näytteille muutamia millilitroja. Suositeltu näytemäärä riippuu kuitenkin näytematriisista, joten otathan meihin yhteyttä lisätietoja varten.

Jos analysoitava näytemäärä on erittäin pieni, sillä voi olla vaikutusta analyysin määritysrajoihin ja näissä tapauksissa onkin hyvä keskustella aina ensin laboratorion kanssa soveltuvista näytteenottomenetelmistä ja näyteastioista.

Analyysin laajuus

alumiini jodi samarium
antimoni iridium skandium
arseeni rauta seleeni
barium lantaani pii
beryllium lyijy hopea
vismutti litium natrium
boori lutetium strontium
bromi magnesium rikki
kadmium mangaani tantaali
cesium elohopea telluuri
kalsium molybdeeni terbium
cerium neodyymi tallium
kromi nikkeli torium
koboltti niobium tulium
kupari osmium tina
dysprosium palladium titaani
erbium fosfori volframi
europium platina uraani
gadolinium kalium vanadiini
gallium praseodyymi ytterbium
germanium renium yttrium
kulta rodium sinkki
hafnium rubidium zirkonium
holmium rutenium  

 

Joitain alkuaineita ei välttämättä voida määrittää matriisihäiriöistä johtuen.
Analyysi ei ole akkreditoitu.