Kaikki käyttämämme ALS konsernin laboratoriot sekä muut alihankintalaboratoriot ovat kansainvälisen ISO 17025 standardin mukaisesti akkreditoituja laboratorioita. Lisäksi suurin osa tarjoamistamme analyysimenetelmistä on akkreditoituja. Alihankintalaboratorioidemme akkreditoinnin hyväksyy myös FINAS perustuen EA:n (European co-operation for Accreditation) sopimukseen.

Laatupolitiikka

ALS Finland Oy:n (osa ALS Scandinavia AB:tä) tulee ylläpitää korkeaa ja tasaista laatua yrityksen tarjoamissa analyysipalveluissa ja tulee työskennellä noudattaen hyvää ammattimaista toimintatapaa.Yrityksen palvelujen tulee noudattaa korkeaa kansainvälistä standardia. Korkea tekninen taso tulee pitää yllä yrityksen tutkimus- ja tuotekehitystyöllä sekä seuraamalla analyyttisen kemian teknillisistä- ja tieteellisissä kehitystä. Korkea teknillinen taso tulee yhdistää korkeaan palvelutasoon.

ALS:lle on erittäin tärkeää täyttää sekä asiakkaiden että lakien ja asetusten vaatimukset. Yrityksen ei tule tavoitella tai ottaa osaa toimintaan, joka voidaan tulkita haitalliseksi yrityksen luottamuksen, puolueettomuuden, arvostelukyvyn tai rehellisyyden kannalta.

Kaikilla ALS Finland Oy:n työntekijöillä tulee olla riittävä koulutus ja pätevyys töidensä suorittamiseen. Jokaisen työntekijän tulee olla tietoinen omien tehtäviensä vaikutuksesta analyysitulosten laatuun ja toimia edistääkseen tätä laatupolitiikkaa. Jokaisen henkilökuntaan kuuluvan tulee päästä käsiksi laadunvarmistusjärjestelmän dokumentteihin, tuntea siitä oman työnsä kannalta olelliset osat sekä noudattaa sen ohjeita ja rutiineja.

ALS Scandinavia AB:n laboratorioiden tulee täyttää SS-EN ISO/IEC 17025 vaatimukset akkreditoiduissa toimissaan.

ALS Scandinavia AB:n laatujärjestelmän tavoitteena on toteuttaa tätä laatupolitiikkaa. Laatujärjestelmän vaikutusta tulee kasvattaa systemaattisella kehitystyöllä.