Maksuehdot

14 päivää netto. Myöhästyneistä maksuista peritään viivästyskorko Suomen korkolain mukaisesti. Kaikki tarjouksen hinnat ovat muotoa ALV 0 %, eli ne eivät sisällä kulloinkin voimassa olevaa arvonlisäveroa. Hintoihin ei lisätä mitään perus- tai laskutuslisää. ALS Finland pidättää itsellään oikeuden pyytää maksun etukäteen. Jos näyte vaatii kuivausta, jauhatusta yms. peritään tästä lisämaksu. Suurille näytemäärille tai paljon toistuville näytteille kehotamme kysymään erillistä tarjousta.

Yritystä, organisaatiota tai yksikköä, jolla on oma alv-numero ja jolla on liikesuhde ALS:ään, kutsutaan asiakkaaksi. Henkilöä, joka on asiakkaan palveluksessa tai toimii asiakkaan nimissä, kutsutaan yhteyshenkilöksi tai tilauksen yhteyshenkilöksi.

Vastuuvelvollisuudet

  1. ALS Finland on seuraavin rajoituksin vastuussa ostajalle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet ALS Finlandin velvollisuuksiensa suorittamisessa tekemästä virheestä tai laiminlyönnistä.
  2. Vastuu vahinkojen korvauksista kattaa vain virheen tai laiminlyönnin aiheuttamat suorat kulut. Se ei kata epäsuoria vahinkoja (epäsuoria menetyksiä), kuten menetettyä voittoa, odotettua säästöä, tulonmenetystä tai muita taloudellisia menetyksiä. ALS Finlandin vastuu ei kata ostajasta aiheutuneita menetyksiä, kuten ostajan antamia virheellisiä olosuhteita tai tietoja tai ostajan ALS Finlandilta saamien tulosten muokkaamista ilman ALS Finlandin lupaa. ALS Finlandin kokonaisvastuu toimeksiannon vahingoista rajoittuu yhteen perussummaan.
  3. Henkilövahinkojen tapauksessa ALS Finlandin vahinkoja koskevat vastuurajoitukset eivät ole voimassa; tällaisessa tapauksessa vastuu tulee ratkaista lailla, kuten myös tapauksissa joissa vahinko on aiheutunut ALS Finlandin törkeästä huolimattomuudesta.
  4. Ostajan katsotaan menettäneen oikeudet yllä mainitut vahinkoihin liittyen, jos kirjallista vaatimusta ei esitetä viipymättä, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tulosten saapumisesta ostajalle.

Toimitusajat

Näyteastiat jne. toimitetaan viipymättä. Analyysitulokset toimitetaan normaalisti 5-10 työpäivän kuluttua näytteiden saapumisesta (poikkeuksena aikaisemmin mainitut erikoisanalyysit). Joissakin tapauksissa pika-analyysejä voidaan toimittaa lisämaksusta.

Pikanäytteet analysoidaan laboratorion kapasiteetin mukaisesti. Joillekin paketeille pika-analyysi ei ole mahdollinen. Toimitukseen liittyvistä vaihtoehdoista saa lisätietoa laboratoriostamme.

Alihankintana suoritettavien analyysien osalta tulosten toimitusajoissa saattaa olla poikkeuksia. Katso sovellettavat analyysiajat ja pikalisät analyysipakettien kuvauksista.

Analyysitulokset

Tulokset toimitetaan sähköisessä muodossa sähköpostiin. Paperiversio on mahdollista saada lisämaksusta erikseen sovittaessa. Tulokset on mahdollista saada erikseen sovittaessa myös sähköisessä muodossa CD-levyllä. Kotisivuiltamme kirjautuneet asiakkaat voivat myös ladata omat tuloksensa (Online-palvelu). Vesinäytteiden tulokset annetaan muodossa mg/l, µg/l tai ng/l ja kiinteiden näytteiden tulokset annetaan muodossa mg/kg kuivapainoa kohti. Elintarvikkeille tulokset annetaan kuitenkin yleensä muodossa mg/kg märkäpainoa kohti. Jos tulosten yksikkö halutaan jossain toisessa muodossa, täytyy tästä sopia laboratorion kanssa ja mainita tilauksessa.

Erikoisanalyysit

Jos olet kiinnostunut analyyseistä joita ei löydy hinnastostamme, ota yhteyttä laboratorioomme.

Näytteiden säilytys

Analysoinnista mahdollisesti yli jääneitä maanäytteitä säilytetään laboratoriossamme 4 viikkoa ja vesinäytteitä 3 viikkoa. Huomioitavaa kuitenkin on, että joitakin analyysejä varten näyte voidaan joutua käsittelemään niin, että sitä ei voida enää käyttää jatkoanalyyseihin. Näytteen tai pakkauksen palautuslähetyksestä sovitaan erikseen ja siitä voi aiheutua lisäkustannuksia.

Tarjoamme myös mahdollisuutta näytteiden pitkäaikaisempaan säilytykseen erillistä korvausta vastaan. Jos olette kiinnostunut kyseisestä palvelusta,  pyydämme teitä ystävällisesti ottamaan yhteyttä asiakaspalveluumme.

Vastuu kuljetuksista

ALS Finland ei ole vastuussa alihankkijoiden laboratorioon kuljettamista näytteistä.

Akkreditointi

ALS Finland Oy:n käyttämät konsernin sisäiset ja -ulkopuoliset alihankintalaboratoriot ovat eurooppalaisia akkreditoituja laboratorioita.

Mittausepävarmuus

Analyysiraporteissa mainittu mittausepävarmuus viittaa laajennettuun epävarmuuteen (”Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement” ISO, Geneve, Sveitsi 1993 mukaisesti), joka on laskettu käyttäen peittokerrointa kaksi ja joka antaa noin 95 %:n luottamustason.