ALS Finland Oy:n palvelut kattavat kaikki rakennusten sisältämiin, terveyden kannalta haitallisiin aineisiin liittyvät analyysit. Palvelemme sekä asbestikartoittajia että haitta-ainetutkijoita, purku- ja saneerausyrityksiä että rakennusjätteestä ja sen kierrättämisestä vastaavia tahoja. Myös kuluttaja-asiakas voi lähettää meille näytteensä tutkittavaksi. Lähes kaikki käyttämämme analyysimenetelmät ovat akkreditoituja.

Lisää tietoa analyyseistä löydätte seuraavista linkeistä:

  • Asbesti
  • Muut rakennusten haitta-aineet (lisää tietoa tulossa pian)