ALS Scandinavialla on pitkä kokemus yhteistyöstä erilaisten yhteistyökumppaneiden, kuten yliopistojen, terveyskeskusten, ympäristonsuojeluvirastojen ja teollisuuden kanssa. Yhteistyö sisältää analyyttisten palvelujen tarjoamista erilaisiin tutkimushankkeisiin sekä menetelmien kehittämistä ja validointia. Viimeisen kymmenen vuoden aikana yhteistyöprojektit yhdessä ICP-prosessien tutkimiseen keskittyvän soveltavan tutkimustyön kanssa ovat johtaneet yli 80 tieteelliseen julkaisuun.

ALS Skandinavia tekee myös jatkuvaa metodologista työtä, jossa keskitytään parantamaan nykyisiä ja kehittämään uusia ICP-tekniikkoihin perustuvia analyyttisia rutiineja. Tämä sisältää optimoidun näytteenesikäsittelyn, spektristen ja ei-spektristen häiriöiden korjauksen, käyttöolosuhteiden ja mittausparametrien optimoinnin sekä puhdastilateknologioiden laajemman käytön.

  • Tutkimuspalvelut hivenainealkuaineille ja isotooppianalyyseille