Olemme olleet jo useiden vuosien ajan ISO 14001 ympäristösertifioitu toimija ja olemme keskittyneet etenkin kemikaalien ja jätteiden käsittelyn ympäristövaikutusten huomioimiseen. Viime vuosina olemme laajentaneet ympäristötyömme myös kasvihuonekaasupäästöjemme vähentämiseen.

Vuonna 2020 otimme käyttöön uuden strategian, johon kuuluu olennaisena osana saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteenamme on saavuttaa ilmastoneutraalius vähentämällä pääasiassa todellisia päästöjämme ja toisaalta myös kompensoimalla päästöjämme silloin, kun päästövähennykset eivät ole mahdollisia.

 

ISO 14001 ympäristösertifikaatti

ALS Skandinavia AB:lla on ympäristöjärjestelmä, johon myös ALS Finland Oy kuuluu. Ympäristöjärjestelmä on sertifioitu ISO 14001:2015-standardin mukaisesti.

Sertifikaatti on voimassa ALS Skandinavia AB:n yksiköissä Ruotsissa (Tukholma, Luulaja), Norjassa (Oslo) ja Suomessa (Helsinki). ALS tekee jatkuvasti töitä ympäristövaikutusten vähentämiksesi päivittäisessä toiminnassamme.

Lue tarkemmin ALS:n ympäristöpolitiikasta tästä.

Voit olla meihin yhteydessä ympäristöjärjestelmään liittyvissä kysymyksissä.

Ilmastoraportti ja ilmastotyö

Ilmastotavoitteistamme vastaava GHG Emission Controllerimme on julkaissut vuoden 2023 pohjoismaisen ilmastoraporttimme. Raportti pohjautuu GHG-laskentastandardiin (The GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard). Standardin avulla pystymme laskemaan päästömme ja löytämään toimialamme osat, jotka tuottavat eniten päästöjä. Tunnistamalla ja vaikuttamalla näiden osien päästöihin olemme päässeet hyvään vauhtiin ilmastotavoitteidemme saavuttamisessa. Raportti ohjaa meitä lisäksi kehittämään pitkän aikavälin vähennystavoitteita.

Olemme jo ilmastoneutraaleja!

Olemme saavuttaneet ilmastoneutraaliuden jo suorien toiminnastamme aiheutuvien päästöjen osalta (scope 1) sekä ostamamme energian osalta (scope 2). Haluamme viedä tavoitteemme vielä yhden askeleen eteenpäin ja saada toimintamme epäsuorat päästöt ilmastoneutraalille tasolle (scope 3).

Visiomme on olla täysin ilmastoneutraali vuoteen 2035 mennessä.

Olemme saaneet toimillamme aikaan jo useita näkyviä tuloksia päästöjemme vähennyksissä. Olemme esimerkiksi vähentäneet päästöjämme scopen 1 ja 2 osalta 42 % vuoden 2020 tasosta.

Jos otamme mukaan myös scopen 3, päästövähennyksemme on ollut 18,4 % vuoden 2020 tasosta.

Teemme jatkuvasti töitä vähentääksemme scopen 3 sisällä olevia päästöluokkia. Näistä esimerkkejä ovat lasin ja muovin tuotanto, kuljetusyritysten kanssa tehtävä yhteistyö sekä työntekijöiden matkat työpaikalle. Kartoitamme myös jatkuvasti uusia luokkia lisättäväksi scopen 3 alle.

Jokainen pohjoismainen työntekijämme on keskeinen osa päivittäistä ilmastotyötämme ja tavoitteitamme saavuttaa ilmastoneutraalius.

Tavoitteenamme on vähentää todellisia päästöjämme ja turvautua päästökompensatioihin ainoastaan, kun suorat päästövähennykset eivät ole mahdollisia. Tavoitteenamme on vähentää todellisia päästöjämme mahdollisimman paljon, mutta tiettyihin päästölähteisiin emme pysty vaikuttamaan. Lähteisiin, joilla suorien päästöjen vähentäminen ei ole mahdollista, käytämme YK:n sertifioitua ilmastokompensaatiomallia saavuttaaksemme päästövähennystavoitteemme.

 

Lue vuoden 2023 ilmastoraporttimme

 

Ympäristötavoitteemme

ALS Finland (osa ALS Scandinavia AB:tä) on ympäristösertifioitu ISO 14001:2015 -standardin mukaisesti.

Pyrimme vähentämään toimintamme negatiivisia ympäristövaikutuksia ja tavoitteemme on pitää CO2-päästöt mahdollisimman alhaisina suhteessa toimintamme laajuuteen. 

Pyrimme jatkuvasti löytämään ratkaisuja CO2-päästöjen vähentämiseen. Suuri haaste ovat logistiikasta ja rahdista aiheutuvat päästöt. Olemme seuranneet muun muassa rahdista aiheutuvia päästöjä toimintamme alusta alkaen ja päivittäneet CO2-päästöjen laskentaa saatuamme tarkempia tietoja alihankkijoiltamme. Alla on esitetty näytteiden kuljetuksesta laboratorioon aiheutuneet CO2-päästöt näytettä kohden viime vuosina. Olemme hyvittäneet kaikki tällä ajanjaksolla aiheutuneet päästöt.

2023: 1,41 kg CO2e / näyte WtW (Well to Wheel)

2022: 1,51 kg CO2e / näyte WtW

2021: 1,52 kg CO2e / näyte WtW

2020: 1,58 kg CO2e/ näyte WtW

 

Ole mukana pienentämässä hiilijalanjälkeämme!

Voit auttaa meitä vähentämään päästöjä lähettämällä ainoastaan tarjouksella tai nettisivuilla suositellun näytemäärän analyysiin. Tämä vähentää rahdista ja näytteiden hävittämisestä aiheutuvia CO2-päästöjä ja muita ympäristövaikutuksia.

Kiitos, että olet mukana ympäristötyössämme!