Usein kysytyt kysymykset - kliiniset näytteet

Milloin tulee lähettää veri-, plasma tai seeruminäyte?

ALS tarjoaa akkreditoituja analyyseja veri-, plasma- ja seeruminäytteille. Lääkärit tai muut lääketieteen ammattilaiset tyypillisesti päättävät analyysiin tarvittavan näytematriisin/näytetyypin.

Eri alkuaineiden pitoisuudet vaihtelevat veri- ja seeruminäytteiden välillä. Esimerkiksi raudan, lyijyn, kadmiumin ja elohopean pitoisuudet ovat yleensä veressä suurempia, koska mainitut alkuaineet ovat proteiinisidonnaisia.

Kun verestä poistetaan kaikki verisolut ennen veren hyytymistä, jäljelle jäävä osa on veriplasmaa (tai plasmaa). Veriplasmasta 90 % on vettä ja sen tehtävänä on kuljettaa lukuisia aineita soluihin.

Seerumi on kellertävää, läpinäkyvää nestettä. Seerumi on se osa, mikä jää jäljelle, kun verinäyte on hyytynyt ja siitä on poistettu verisolut ja hyytymistekijät. 

Miten lähetän näytteitä ALS:lle? Pitääkö minun merkitä kirjekuori/paketti jollain tietyllä tavalla?

Näytteet, jotka ovat kuljetusputkissa, voidaan yleisesti lähettää pehmustetuissa kirjekuorissa ALS:lle.

Kaikki kirjekuoret tai paketit, jotka sisältävät biologisia näytteitä, tulee merkitä tekstillä UN3373 Biological material category B.

Voinko lähettää näytteitä ennen viikonloppua?

ALS suosittelee, että näytekuljetukset suunnitellaan siten, että näytteet saapuvat ALS:lle mahdollisimman pian. Näytteet, jotka vastaanotetaan viikon lopussa, säilytetään jääkaapissa tai pakastimessa viikonlopun yli. Lisätietoa näytteiden säilytyksestä löytyy erillisestä näytteenotto-ohjeestamme.

Näytteeni on pakastettu ennen sen lähetystä ALS:lle, pitääkö minun tiedottaa laboratorioita tästä?

Kyllä, tämä tieto tulee olla mainittuna näytelähetteessä, joka lähetetään näytteiden yhteydessä ALS:lle.

Kuinka paljon näytettä tarvitaan analyyseja varten?

Suositellut näytemäärät kliinisten näytteiden metallianalyyseihin löytyvät alta.

Veri, seerumi ja plasma:          3 ml

Virtsa:                                   60 ml

ALS voi suorittaa analyyseja myös huomattavasti pienemmistä näytemääristä kuin yllä on mainittu, sillä akkreditoitua metallianalyysiamme varten tarvitaan vain 200 µL (0.2 ml) näytettä. Suosittelemme kuitenkin lähettämään meille enemmän näytettä mitä analyysin miniminäytemäärä vaati kahdesta syystä:

  • Siltä varalta, jos jotain odottamatonta tapahtuu, tai jälkikäteen tulee tarve lisäanalyyseille.
  • Käytännön kannalta voi olla hankalaa pipetoida pientä näytetilavuutta. Jotta voimme taata, että analyysiin saadaan varmasti menetelmän vaatima näytemäärä, olisi näytemäärän hyvä olla ainakin jonkin verran minimimäärää suurempi.

Voinko tilata koeputkia/näyteastioita ALS:lta?

Kyllä, kaikkia kliinisille näytteille soveltuvia näyteastioita voi tilata ALS:lta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme.

Haluaisin analysoida useita alkuaineita samaan aikaan. Onko yksi koeputki/näyteastia riittävä vai tarvitseeko minun ottaa useita näytteitä?

Yksi koeputki on riittävä kaikille metallianalyyseille. ALS Scandinavia AB käyttää monialkuainetekniikkaa (ICP-SFMS), joka mahdollistaa yli 70+ alkuaineen määrittämisen yhdestä näytteestä.

On kuitenkin hyvä huomioida, että jos haluat tehdä tilauksen sekä metallianalyysille, alkuainespesifikaatiolle ja/tai isotooppianalyysille, tarvitaan suurempi näytemäärä.

Tarjoaako ALS virallista vertailutietoa?

Ei, kliinisten näytteiden alkuaineiden vertailutieto, joka löytyy kotisivuiltamme, perustuu useisiin tieteellisiin artikkeleihin, joiden kirjoittamiseen ALS Scandinavia AB:n työntekijät ovat osittain osallistuneet.

ALS Scandinavia AB:n työntekijät ovat kliinisten näytteiden metallianalyyseihin erikoistuneita ammattilaisia, mutta he eivät ole kuitenkaan vastuussa alkuaineiden ajantasaisen, jatkuvasti muuttuvan vertailutiedon ylläpitämisestä. Tällaista vertailutietoa kannattaa tiedustella alan erikoisosaajilta, kuten lääkäreiltä/tohtoreilta ja/tai toksikologeilta. Kliinisten näytteiden metallipitoisuudet voivat vaihdella riippuen eri tekijöistä, kuten maantieteellisestä alueesta, elintarvikkeista, sukupuolesta tai henkilön tupakoimisesta/tupakoimattomuudesta. Näin ollen vertailuarvot voivat vaihdella eri tutkimuksissa.

Vertailuarvot, jotka löytyvät nettisivuiltamme, ei ole tarkoitettu käytettäväksi virallisina vertailuarvoina.

//www.alsglobal.se/website/var/assets/media-se/pdf/reference_data_biomonitoring_120710.pdf

Ota meihin yhteyttä