Alihankkijoiden arviointi

ALS Skandinavia huolehtii siitä, että ostetut tavarat ja palvelut, jotka vaikuttavat sen omien analyysipalveluiden laatuun, ovat riittävän laadukkaita suhteessa yhtiön laatupolitiikkaan ja että tavaroiden ja palveluiden toimittajat osoittavat ympäristöhuomiota suhteessa yhtiön ympäristöpolitiikkaan.