Vesianalyysien valikoimamme on laaja. Tarjoamme analyysejä useilla eri määritysrajoilla, mikä mahdollistaa asiakkaille tarkoituksenmukaisen analyysin valinnan eri käyttötarkoituksia varten.

Olemme koonneet alla olevan taulukon, jossa olevat analyysit täyttävät laatusuositukset ympäristöhallinnon vedenlaaturekistereihin vietävälle tiedolle (SYKE 22/2016 ohje). Näihin vedenlaaturekistereihin kuuluvat muun muassa POVET ja Vesla -tietokannat. Pyydämme huomioimaan, että joissakin tapauksissa voidaan tarvita alhaisempaa määritysrajaa, kuten laatuohjeessa esitetään.

Pyydämme lisäksi huomioimaan, että laatusuositusten mukaan suurin osa näytteistä tulee saada analysoitavaksi 24 tunnin kuluessa näytteenotosta. Siksi suosittelemme ottamaan tämän huomioon näytteenoton ja laboratorioon toimituksen suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Tähän liittyen olisi hyvä huomioida esimerkiksi kuljetuksiin käytettävä aika sekä mahdollisuuksien mukaan näytteiden toimittaminen toimistollemme mahdollisimman hyvissä ajoin jo alkuviikon aikana. Analyysit tehdään yhteistyökumppanimme Metropolilabin laboratoriossa.

Vastaanottomme auttaa mielellään logistiikkaan ja näytteiden toimituksiin liittyvissä kysymyksissä puhelimitse 010 470 1202 tai sähköpostitse vastaanotto.hki@alsglobal.com. Lisäksi voitte olla yhteydessä analyysien valintaan liittyvissä kysymyksissä myyntiimme sähköpostitse myynti.hki@alsglobal.com tai puhelimitse asiakaspalveluumme 010 470 1200.

Vedenlaaturekisterien suositukset täyttävät analyysit (SYKE 22/2016)

   

Analyysi
Menetelmä/standardi
Akkreditointi
Määritysraja
Näytemäärä

W-PH-MPL: pH, täyttää SYKEn vesirekistereille asettamat laatusuositukset

SFS 3021:1979

Kyllä

-

min. 50 ml

W-ALK-MPL: Alkaliteetti, täyttää SYKEn vesirekistereille asettamat laatusuositukset*

Sis. menet. perustuu VYH:87

Kyllä

0.01 mmol/l

min. 50 ml

W-ASD-MPL: Asiditeetti, täyttää SYKEn vesirekistereille asettamat laatusuositukset

SFS 3005:1981

Ei

0.01 mmol/l

min. 50 ml

W-PHOT1-MPL: Kokonaisforfori P, täyttää SYKEn vesirekistereille asettamat laatusuositukset*

SFS-EN ISO 6878:2004

Kyllä

2 µg/l

min. 50 ml

W-PHOT2-MPL: Kokonaisforfori P, merivesi, täyttää SYKEn vesirekistereille asettamat laatusuositukset*

SFS-EN ISO 6878:2004

Kyllä

5 µg/l

min. 50 ml

W-PHOP-MPL: Fosfaattifosfori PO4-P, täyttää SYKEn vesirekistereille asettamat laatusuositukset*

SFS-ISO 15923-1:2018 (DA)

Kyllä

2 µg/l

min. 50 ml

W-OXY-MPL: Happi, täyttää SYKEn vesirekistereille asettamat laatusuositukset

Sis. Menetelmä. Perustuu SFS-EN 25813:1993

Kyllä

0.2 mg/l

100 ml, lasi, hioskorkki

W-CFA1-MPL: Klorofylli-a, täyttää SYKEn vesirekistereille asettamat laatusuositukset*

SFS 5772:1993

Kyllä

0.1 µg/l+J10

250 ml

W-CFA2-MPL: Klorofylli-a, merivesi, täyttää SYKEn vesirekistereille asettamat laatusuositukset

Sisäinen menetelmä

Kyllä

0.75 µg/l

1 l

W-TUR-MPL: Sameus, täyttää SYKEn vesirekistereille asettamat laatusuositukset

SFS-EN ISO 7027:2016

Kyllä

-

min. 50 ml

W-CON-MPL: Sähkönjohtavuus 25 °C, täyttää SYKEn vesirekistereille asettamat laatusuositukset

SFS-EN 27888:1994

Kyllä

0.3 mS/m

min. 50 ml

W-NTOT-MPL: Kokonaistyppi, täyttää SYKEn vesirekistereille asettamat laatusuositukset

SFS-EN ISO 11905-1

Kyllä

0.1 FNU

min. 50 ml

W-NH4-MPL: Ammoniumtyppi, täyttää SYKEn vesirekistereille asettamat laatusuositukset*

SFS-ISO 15923-1:2018, DA

Kyllä

4 µg/l

min. 50 ml

W-NO2-MPL: Nitriittityppi, täyttää SYKEn vesirekistereille asettamat laatusuositukset*

SFS-ISO 15923-1:2018, DA

Kyllä

2 µg/l

min. 50 ml

W-NO3-MPL: Nitraattityppi, täyttää SYKEn vesirekistereille asettamat laatusuositukset*

SFS-ISO 15923-1:2018, DA

Kyllä

4 µg/l

min. 50 ml

W-NOXTOT-MPL: Nitraatti- ja nitriittitypen summa, täyttää SYKEn vesirekistereille asettamat laatusuositukset*

SFS-ISO 15923-1:2018, DA

Kyllä

4 µg/l

min. 50 ml

 

Näyteastiana voitte käyttää soveltuvan kokoista muoviastiaa, mikäli ’näytemäärä’-sarakkeessa ei ole toisin ilmoitettu. Mikäli kaikki ’min. 50 ml’ analyysit tilataan, riittää näihin yksi 500 ml näyte. Tarjotut hinnat ovat ALV 0%-hintoja.

* analyysi soveltuu ainoastaan puhtaille vesistövesille