Alta löydätte erikoispika-analyysien tarkemmat tiedot, kuten standardi- ja menetelmätiedot sekä tarvittavat näytemäärät. Mikäli tarvitsette lisätietoja analyyseistä, autamme mielellämme.

 

Erikoispikavaihtoehdot maanäytteille

Erikoispika-analyysien tulokset valmistuvat Helsingin toimistolle kuluvana päivänä toimitetuille näytteille seuraavana päivänä klo 9 tai klo 16 sopimuksen mukaan.

 

Analyysi

Tulokset klo 9 mennessä

Tulokset klo 16 mennessä 

Referenssimenetelmä

LOR

Akkredintointi

Näyteastia ja –määrä

MS-1-AR: Metallit (As, Cd,  Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn)

 

X

ICP-SFMS / SS EN ISO 17294-2:2016 (2.mod.).

ks. alla

Kyllä

50 g Rilsan pussi

MS-2-AR: Metallit (As, Cd,  Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn)

X

 

ICP-SFMS / SS EN ISO 17294–2:2016 (2.mod.).

ks. alla Kyllä

50 g Rilsan pussi, analyysit tehdään tuoreesta näytteestä

OJ-2A-FIN: PCB

X

X

GC-MS / EN 16167:2012 (mod.), TKI70

ks. alla

Kyllä (ei summa)

50 g Rilsan pussi

OJ-1-FIN: PAH

X

X

GC-MS / EN ISO 18287:2008 (mod.), SOP TKI38

ks. alla

Kyllä (ei summa)

50 g Rilsan pussi

OJ-20C-FIN: Hiilivedyt C10-C40 (eroteltuina fraktiot C10-C21 ja C21-C40)

X

X

GC-FID / EN ISO 16703:2011 (mod.)

ks. alla

Kyllä C10-C40 (Ei eroteltuina fraktiot C10-C21 ja C21-C40)

50 g Rilsan pussi

OJ-5A-FIN: BTEX

X

X

GC-MS / EPA Method 5021 (SPIMFAB)

ks. alla

Kyllä (ei summa ksyleenit)

50 g Rilsan pussi

GLODFORLUST: Hehkutushäviö

 

X

SS 028113/1

0,1 % k.a.

Kyllä

50 g Rilsan pussi

J-PH: pH

 

X

 

1

Ei

50 g Rilsan pussi

 

Analyysit tehdään Ruotsin Danderydin laboratoriossamme.

 

Määritettävät yhdisteet ja määritysrajat

Metallit

 

Yhdiste

LOR

Yksikkö

 

As

0.5

mg/kg k.a.

 

Cd

0.4

mg/kg k.a.

 

Co

0.2

mg/kg k.a.

 

Cr

0.5

mg/kg k.a.

 

Cu

1

mg/kg k.a.

 

Hg

0,2

mg/kg k.a.

 

Ni

1

mg/kg k.a.

 

Pb

1

mg/kg k.a.

 

Sb

0.5

mg/kg k.a.

 

V

0.1

mg/kg k.a.

 

Zn

3

mg/kg k.a.

 

PCB

 

Yhdiste

LOR

Yksikkö

 

PCB 28

 0.001

mg/kg k.a.

 

PCB 52

 0.001

mg/kg k.a.

 

PCB 101

 0.001

mg/kg k.a.

 

PCB 118

 0.001

mg/kg k.a.

 

PCB 138

 0.001

mg/kg k.a.

 

PCB 153

 0.001

mg/kg k.a.

 

PCB 180

 0.001

mg/kg k.a.

 

Sum 7 PCB

 0.007

mg/kg k.a.

 

PAH

  

 

Yhdiste 

LOR

Yksikkö

 

Naftaleeni

0,1

mg/kg k.a.

 

Asenaftyleeni

0.1

mg/kg k.a.

 

Asenafteeni

0.1

mg/kg k.a.

 

Fluoreeni

0.1

mg/kg k.a.

 

Fenantreeni

0.1

mg/kg k.a.

 

Antraseeni

0.1

mg/kg k.a.

 

Fluoranteeni

0.1

mg/kg k.a.

 

Pyreeni

0.1

mg/kg k.a.

 

Bentso(a)antraseeni

0.05

mg/kg k.a.

 

Kryseeni

0.05

mg/kg k.a.

 

Bentso(b)fluoranteeni

0.05

mg/kg k.a.

 

Bentso(k)fluoranteeni

0.05

mg/kg k.a.

 

Bentso(a)pyreeni

0.05

mg/kg k.a.

 

Dibentso(a.h)antraseeni

0.05

mg/kg k.a.

 

Bentso(g.h.i)peryleeni

0.1

mg/kg k.a.

 

Indeno(1.2.3.cd)pyreeni

0.05

mg/kg k.a.

 

Summa 16 PAH

1.3

mg/kg k.a.

 

Hiilivedyt C10-C40 (eroteltuina fraktiot C10-C21 ja C21-C40)

 

Yhdiste

LOR

Yksikkö

 

 C10-C40

 20

mg/kg k.a.

 

 C10-C21

 10

mg/kg k.a.

 

 C21-C40

 10

mg/kg k.a.

 

BTEX

 

Yhdiste

LOR

Yksikkö

 

 Bentseeni

 0.01

mg/kg k.a.

 

 Tolueeni

 0.03

mg/kg k.a.

 

 Etyylibentseeni

 0.02

mg/kg k.a.

 

 o-ksyleeni

 0.01

mg/kg k.a.

 

 m/p-ksyleeni

 0.02

mg/kg k.a.

 

 Summa BTEX

 0.09

mg/kg k.a.

 

 Summa ksyleenit

 0.03

mg/kg k.a.