Tavanomaiset PFAS-analyysit sisältävät vain pienen ydinjoukon PFAS-yhdisteitä, mutta eri PFAS-yhdisteitä on olemassa yhteensä yli 4700. Käytännössä kaikkien yhdisteiden tutkiminen yksittäin on lähes mahdotonta. Ratkaisuna tähän ongelmaan ALS on kehittänyt TOP (Total Oxidisable Precursor) Assay – analyysin vesi- ja vaahtosammutuskonsentraateille.

TOP Assay -menetelmässä kaikki PFAS-yhdisteet hajotetaan pienemmiksi molekyyleiksi, minkä jälkeen yhdisteet voidaan analysoida ja saadaan arvio näytteessä olevien PFAS-yhdisteiden kokonaispitoisuudesta. Menetelmän hajotusta kutsutaan hydroksyyliradikaaliseksi hapettumiseksi ja sen periaatetta voidaan verrata esim. öljyhiilivetyjen fraktiointianalyysiin. PFAS-yhdisteen hiiliketjun pituus voidaan määrittää, vaikka varsinaista yhdistettä ei voida tunnistaa.

Menetelmä antaa arvion PFAS-yhdisteiden kokonaispitoisuudesta näytteessä ja auttaa ymmärtämään paremmin PFAS-yhdisteiden todellista myrkyllisyys- ja biokertyvyysvaikutusta. TOP Assay -määritystä voidaan käyttää vesinäytteille ja nestemäisille vaahtosammutusaineille.

Alla olevista kuvista on nähtävillä esimerkki, kuinka PFAS-yhdisteiden pitoisuudet muuttuvat TOP Assay -käsittelyn jälkeen.

Tutustu TOP Assay -analyysipakettiimme tarkemmin tästä »