Tavanomaiset PFAS-analyysit sisältävät vain rajallisen joukon PFAS-yhdisteitä, mutta eri PFAS-yhdisteitä on olemassa kaiken kaikkiaan yli 3000 yhdistettä. Käytännön kannalta ei ole järkevää kehittää menetelmää kaikkien eri yhdisteiden analysointiin, jonka vuoksi ALS onkin kehittänyt ns. TOP (Total Oxidisable Precursor) Assay – analyysin. Menetelmässä kaikki PFAS-yhdisteet hajotetaan pienemmiksi molekyyleiksi, jolloin ne voidaan analysoida ja saadaan arvio näytteessä olevien PFAS-yhdisteiden kokonaispitoisuudesta. Menetelmän hajotusta kutsutaan ”hydroksyyliradikaaliseksi hapettumiseksi” ja sen periaatetta voidaan verrata esim. öljyhiilivetyjen fraktiointianalyysiin. PFAS-yhdisteen hiiliketjun pituus voidaan määrittää, vaikka varsinaista yhdistettä ei voidakaan tunnistaa. Menetelmä antaa arvion PFAS-yhdisteiden kokonaispitoisuudesta näytteessä ja auttaa ymmärtämään paremmin PFAS-yhdisteiden todellista myrkyllisyys- ja biokertyvyysvaikutusta.

Alla olevista kuvista on nähtävillä esimerkkinä miten PFAS-pitoisuukset voivat erota ennen ja jälkeen TOP Assay -analyysin.

ALS tarjoaa analyysipakettia, jossa määritetään PFAS-yhdisteet ennen ja jälkeen TOP Assay - analyysin.

Ota meihin yhteyttä lisätietoja varten!