Analyysipakettia: 2
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Myrkyllisyys-/ekotoksisuustestit

Myrkyllisyys-/ekotoksisuustestit / Maa, liete ja sedimentti

Analyytti: Raportointirajat:
TU - D. m. 1
immobilisaatio (alkuperäinen näyte) %
48hEC50 ml/l

S-TOX-DAPH-BT: Vesikirpputesti (Daphnia magna)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 22 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Myrkyllisyys-/ekotoksisuustestit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: EN 12457-4, EN ISO 6341, STN 83 8303
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
sähkönjohtavuus 0,1 mS/m
TU - BBTT 1
EC50 (15 / 15) ml/l
pH 1
EC20 (15 / 15) ml/l
inhibitio laimennuksessa 800 mL/L %

S-TOX-BBTT: Valobakteeritesti (Vibrio fischeri)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 11 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Myrkyllisyys-/ekotoksisuustestit
Näytemäärä: 400 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: EN 12457-4 , EN ISO 11348-2
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.