Analyysipakettia: 22
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet

Orgaaniset aineet / Ilma

Analyytti: Raportointirajat:
n-heksaani 0.5 µg/näyte
n-heptaani 0.2 µg/näyte
n-oktaani 0.2 µg/näyte
n-nonaani 0.2 µg/näyte
n-dekaani 0.2 µg/näyte
n-undekaani 0.2 µg/näyte
n-dodekaani 0.2 µg/näyte
2-metyyliheksaani 0.2 µg/näyte
metyylisykloheksaani 0.2 µg/näyte
sykloheksaani 0.2 µg/näyte
etyyliasetaatti 0.2 µg/näyte
bentseeni 0.1 µg/näyte
tolueeni 0.1 µg/näyte
etyylibentseeni 0.1 µg/näyte
m/p-ksyleeni 0.1 µg/näyte
o-ksyleeni 0.1 µg/näyte
styreeni 0.5 µg/näyte
naftaleeni 0.5 µg/näyte
vinyylikloridi 0.2 µg/näyte
1,1-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
trans-1,2-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
cis-1,2-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
1,1-dikloorietaani 0.2 µg/näyte
dikloorimetaani 0.2 µg/näyte
trikloorimetaani (kloroformi) 0.2 µg/näyte
tetrakloorimetaani 0.2 µg/näyte
1,2-dikloorietaani 0.2 µg/näyte
1,1,1-trikloorietaani 0.2 µg/näyte
trikloorieteeni 0.2 µg/näyte
tetrakloorieteeni 0.2 µg/näyte
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.2 µg/näyte
1,1,2-trikloorietaani 0.2 µg/näyte
1,2-diklooripropaani 0.2 µg/näyte
isopropyylibentseeni 0.5 µg/näyte
n-propyylibentseeni 0.5 µg/näyte
2-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
3-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
4-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
1,2,3-trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
CFC-11 0.5 µg/näyte
CFC-12 0.5 µg/näyte
CFC-113 0.5 µg/näyte
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/näyte

A-VOC45-CC: VOC-yhdisteet (45 kpl), aktiivihiiliputki

Analyysin tiedot

Hinta: 177.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: aktiivihiiliputki
Menetelmä: GC-MSD / sisäinen menetelmä, VDI 3865 Blatt 3
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte uutetaan orgaaniseen liuottimeen (CS2) ja tulokset kvantifioidaan standardien avulla.
Analyytti: Raportointirajat:
n-heksaani 0.5 µg/näyte
n-heptaani 0.2 µg/näyte
n-oktaani 0.2 µg/näyte
n-nonaani 0.2 µg/näyte
n-dekaani 0.2 µg/näyte
n-undekaani 0.2 µg/näyte
n-dodekaani 0.2 µg/näyte
2-metyyliheksaani 0.2 µg/näyte
metyylisykloheksaani 0.2 µg/näyte
sykloheksaani 0.2 µg/näyte
etyyliasetaatti 0.2 µg/näyte
bentseeni 0.1 µg/näyte
tolueeni 0.1 µg/näyte
etyylibentseeni 0.1 µg/näyte
m/p-ksyleeni 0.1 µg/näyte
o-ksyleeni 0.1 µg/näyte
styreeni 0.5 µg/näyte
naftaleeni 0.5 µg/näyte
vinyylikloridi 0.2 µg/näyte
1,1-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
trans-1,2-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
cis-1,2-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
1,1-dikloorietaani 0.2 µg/näyte
dikloorimetaani 0.2 µg/näyte
trikloorimetaani (kloroformi) 0.2 µg/näyte
tetrakloorimetaani 0.2 µg/näyte
1,2-dikloorietaani 0.2 µg/näyte
1,1,1-trikloorietaani 0.2 µg/näyte
trikloorieteeni 0.2 µg/näyte
tetrakloorieteeni 0.2 µg/näyte
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.2 µg/näyte
1,1,2-trikloorietaani 0.2 µg/näyte
1,2-diklooripropaani 0.2 µg/näyte
isopropyylibentseeni 0.5 µg/näyte
n-propyylibentseeni 0.5 µg/näyte
2-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
3-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
4-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
1,2,3-trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
CFC-11 0.5 µg/näyte
CFC-12 0.5 µg/näyte
CFC-113 0.5 µg/näyte
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/näyte
TVOC 1 n. 10 µg/näyte

A-VOC45-TVOC-CC: VOC-yhdisteet (45 kpl) + TVOC, aktiivihiiliputki

Analyysin tiedot

Hinta: 189.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: aktiivihiiliputki
Menetelmä: GC-MSD / sisäinen menetelmä, VDI 3865 Blatt 3
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte uutetaan orgaaniseen liuottimeen (CS2) ja 45 VOC-yhdistettä kvantifioidaan standardien avulla, TVOC-tulos tolueeniekvivalenttina.
1 Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
n-heksaani 0.5 µg/näyte
n-heptaani 0.2 µg/näyte
n-oktaani 0.2 µg/näyte
n-nonaani 0.2 µg/näyte
n-dekaani 0.2 µg/näyte
n-undekaani 0.2 µg/näyte
n-dodekaani 0.2 µg/näyte
2-metyyliheksaani 0.2 µg/näyte
metyylisykloheksaani 0.2 µg/näyte
sykloheksaani 0.2 µg/näyte
etyyliasetaatti 0.2 µg/näyte
bentseeni 0.1 µg/näyte
tolueeni 0.1 µg/näyte
etyylibentseeni 0.1 µg/näyte
m/p-ksyleeni 0.1 µg/näyte
o-ksyleeni 0.1 µg/näyte
styreeni 0.5 µg/näyte
naftaleeni 0.5 µg/näyte
vinyylikloridi 0.2 µg/näyte
1,1-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
trans-1,2-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
cis-1,2-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
1,1-dikloorietaani 0.2 µg/näyte
dikloorimetaani 0.2 µg/näyte
trikloorimetaani (kloroformi) 0.2 µg/näyte
tetrakloorimetaani 0.2 µg/näyte
1,2-dikloorietaani 0.2 µg/näyte
1,1,1-trikloorietaani 0.2 µg/näyte
trikloorieteeni 0.2 µg/näyte
tetrakloorieteeni 0.2 µg/näyte
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.2 µg/näyte
1,1,2-trikloorietaani 0.2 µg/näyte
1,2-diklooripropaani 0.2 µg/näyte
isopropyylibentseeni 0.5 µg/näyte
n-propyylibentseeni 0.5 µg/näyte
2-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
3-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
4-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
1,2,3-trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
CFC-11 0.5 µg/näyte
CFC-12 0.5 µg/näyte
CFC-113 0.5 µg/näyte
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/näyte
TVOC 1 n. 10 µg/näyte
screening haihtuvat yhdisteet 1 n. 0.5-5 µg/näyte

A-VOC45-ALL-CC: VOC-yhdisteet (45 kpl) + TVOC + VOC-screening, aktiivihiiliputki

Analyysin tiedot

Hinta: 218.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: aktiivihiiliputki
Menetelmä: GC-MSD / sisäinen menetelmä, VDI 3865 Blatt 3
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte uutetaan orgaaniseen liuottimeen (CS2) ja 45 VOC-yhdistettä kvantifioidaan standardien avulla, TVOC ja screening -tulokset tolueeniekvivalenttina.
1 Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
1,1,1,2-tetrakloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1,1-trikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1,2-trikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1-dikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1-dikloori-1-propeeni 0.002 µg/näyte
1,2,3-triklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,2,3-triklooripropaani 0.002 µg/näyte
1,2,4- triklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.002 µg/näyte
1,2-dibromi-3-klooripropaani 0.002 µg/näyte
1,2-diklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,2-dikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,2-diklooripropaani 0.002 µg/näyte
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.002 µg/näyte
1,3-diklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,3-diklooripropaani 0.002 µg/näyte
1,4-diklooribentseeni 0.002 µg/näyte
2,2-diklooripropaani 0.002 µg/näyte
2-klooritolueeni 0.002 µg/näyte
4-klooritolueeni 0.002 µg/näyte
bentseeni 0.002 µg/näyte
bromibentseeni 0.002 µg/näyte
bromikloorimetaani 0.002 µg/näyte
cis-1,2-dikloorieteeni 0.002 µg/näyte
cis-1,3-diklooripropeeni 0.002 µg/näyte
dibromikloorimetaani 0.002 µg/näyte
dibromimetaani 0.002 µg/näyte
dikloorimetaani 0.002 µg/näyte
etyylibentseeni 0.002 µg/näyte
heksaklooributadieeni 0.002 µg/näyte
isopropyylibentseeni 0.002 µg/näyte
naftaleeni 0.002 µg/näyte
n-butyylibentseeni 0.002 µg/näyte
n-propyylibentseeni 0.002 µg/näyte
o-ksyleeni 0.002 µg/näyte
m/p-ksyleeni 0.002 µg/näyte
sec-butyylibentseeni 0.002 µg/näyte
styreeni 0.002 µg/näyte
tert-butyylibentseeni 0.002 µg/näyte
tetrakloorieteeni 0.002 µg/näyte
tetrakloorimetaani 0.002 µg/näyte
tolueeni 0.002 µg/näyte
trans-1,2-dikloorieteeni 0.002 µg/näyte
trans-1,3-diklooripropeeni 0.002 µg/näyte
tribromimetaani (bromoformi) 0.002 µg/näyte
trikloorieteeni 0.002 µg/näyte
trikloorimetaani (kloroformi) 0.002 µg/näyte
vinyylikloridi 0.002 µg/näyte
trikloorifluorimetaani 0.002 µg/näyte
1,2-dibromietaani 0.002 µg/näyte
p-isopropyylitolueeni 0.002 µg/näyte
klooribentseeni 0.002 µg/näyte
bromidikloorimetaani 0.002 µg/näyte
diklooridifluorimetaani 0.002 µg/näyte
1,1-dikloorieteeni 0.002 µg/näyte

A-VOC56-TDS: VOC-yhdisteet (56 kpl), termodesorptio (TDS) -putki

Analyysin tiedot

Hinta: 195.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: termodesorptio (TDS) -putki
Menetelmä: Termodesorptio-GC-MSD / EPA TO-17: 1999-01
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Tulokset kvantifioidaan standardien avulla.
Analyytti: Raportointirajat:
1,1,1,2-tetrakloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1,1-trikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1,2-trikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1-dikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1-dikloori-1-propeeni 0.002 µg/näyte
1,2,3-triklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,2,3-triklooripropaani 0.002 µg/näyte
1,2,4- triklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.002 µg/näyte
1,2-dibromi-3-klooripropaani 0.002 µg/näyte
1,2-diklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,2-dikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,2-diklooripropaani 0.002 µg/näyte
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.002 µg/näyte
1,3-diklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,3-diklooripropaani 0.002 µg/näyte
1,4-diklooribentseeni 0.002 µg/näyte
2,2-diklooripropaani 0.002 µg/näyte
2-klooritolueeni 0.002 µg/näyte
4-klooritolueeni 0.002 µg/näyte
bentseeni 0.002 µg/näyte
bromibentseeni 0.002 µg/näyte
bromikloorimetaani 0.002 µg/näyte
cis-1,2-dikloorieteeni 0.002 µg/näyte
cis-1,3-diklooripropeeni 0.002 µg/näyte
dibromikloorimetaani 0.002 µg/näyte
dibromimetaani 0.002 µg/näyte
dikloorimetaani 0.002 µg/näyte
etyylibentseeni 0.002 µg/näyte
heksaklooributadieeni 0.002 µg/näyte
isopropyylibentseeni 0.002 µg/näyte
naftaleeni 0.002 µg/näyte
n-butyylibentseeni 0.002 µg/näyte
n-propyylibentseeni 0.002 µg/näyte
o-ksyleeni 0.002 µg/näyte
m/p-ksyleeni 0.002 µg/näyte
sec-butyylibentseeni 0.002 µg/näyte
styreeni 0.002 µg/näyte
tert-butyylibentseeni 0.002 µg/näyte
tetrakloorieteeni 0.002 µg/näyte
tetrakloorimetaani 0.002 µg/näyte
tolueeni 0.002 µg/näyte
trans-1,2-dikloorieteeni 0.002 µg/näyte
trans-1,3-diklooripropeeni 0.002 µg/näyte
tribromimetaani (bromoformi) 0.002 µg/näyte
trikloorieteeni 0.002 µg/näyte
trikloorimetaani (kloroformi) 0.002 µg/näyte
vinyylikloridi 0.002 µg/näyte
trikloorifluorimetaani 0.002 µg/näyte
1,2-dibromietaani 0.002 µg/näyte
p-isopropyylitolueeni 0.002 µg/näyte
klooribentseeni 0.002 µg/näyte
bromidikloorimetaani 0.002 µg/näyte
diklooridifluorimetaani 0.002 µg/näyte
1,1-dikloorieteeni 0.002 µg/näyte
TVOC 1 n. 0.2 µg/näyte

A-VOC56-TVOC-TDS: VOC-yhdisteet (56 kpl) + TVOC, termodesorptio (TDS) -putki

Analyysin tiedot

Hinta: 227.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: termodesorptio (TDS) -putki
Menetelmä: Termodesorptio-GC-MSD / EPA TO-17: 1999-01
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: 45 VOC-yhdistettä kvantifioidaan standardien avulla, TVOC-tulos tolueeniekvivalenttina.
1 Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
1,1,1,2-tetrakloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1,1-trikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1,2-trikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1-dikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1-dikloori-1-propeeni 0.002 µg/näyte
1,2,3-triklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,2,3-triklooripropaani 0.002 µg/näyte
1,2,4- triklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.002 µg/näyte
1,2-dibromi-3-klooripropaani 0.002 µg/näyte
1,2-diklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,2-dikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,2-diklooripropaani 0.002 µg/näyte
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.002 µg/näyte
1,3-diklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,3-diklooripropaani 0.002 µg/näyte
1,4-diklooribentseeni 0.002 µg/näyte
2,2-diklooripropaani 0.002 µg/näyte
2-klooritolueeni 0.002 µg/näyte
4-klooritolueeni 0.002 µg/näyte
bentseeni 0.002 µg/näyte
bromibentseeni 0.002 µg/näyte
bromikloorimetaani 0.002 µg/näyte
cis-1,2-dikloorieteeni 0.002 µg/näyte
cis-1,3-diklooripropeeni 0.002 µg/näyte
dibromikloorimetaani 0.002 µg/näyte
dibromimetaani 0.002 µg/näyte
dikloorimetaani 0.002 µg/näyte
etyylibentseeni 0.002 µg/näyte
heksaklooributadieeni 0.002 µg/näyte
isopropyylibentseeni 0.002 µg/näyte
naftaleeni 0.002 µg/näyte
n-butyylibentseeni 0.002 µg/näyte
n-propyylibentseeni 0.002 µg/näyte
o-ksyleeni 0.002 µg/näyte
m/p-ksyleeni 0.002 µg/näyte
sec-butyylibentseeni 0.002 µg/näyte
styreeni 0.002 µg/näyte
tert-butyylibentseeni 0.002 µg/näyte
tetrakloorieteeni 0.002 µg/näyte
tetrakloorimetaani 0.002 µg/näyte
tolueeni 0.002 µg/näyte
trans-1,2-dikloorieteeni 0.002 µg/näyte
trans-1,3-diklooripropeeni 0.002 µg/näyte
tribromimetaani (bromoformi) 0.002 µg/näyte
trikloorieteeni 0.002 µg/näyte
trikloorimetaani (kloroformi) 0.002 µg/näyte
vinyylikloridi 0.002 µg/näyte
trikloorifluorimetaani 0.002 µg/näyte
1,2-dibromietaani 0.002 µg/näyte
p-isopropyylitolueeni 0.002 µg/näyte
klooribentseeni 0.002 µg/näyte
bromidikloorimetaani 0.002 µg/näyte
diklooridifluorimetaani 0.002 µg/näyte
1,1-dikloorieteeni 0.002 µg/näyte
TVOC 1 n. 0.2 µg/näyte
screening haihtuvat yhdisteet 1 n. 0.01-0.1 µg/näyte

A-VOC56ALL-TDS: VOC-yhdisteet (56 kpl) + TVOC + VOC-screening, termodesorptio (TDS) -putki

Analyysin tiedot

Hinta: 247.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: termodesorptio (TDS) -putki
Menetelmä: Termodesorptio-GC-MSD / EPA TO-17: 1999-01
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: 45 VOC-yhdistettä kvantifioidaan standardien avulla, TVOC ja screening -tulokset tolueeniekvivalenttina.
1 Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
naftaleeni 0,02 µg/näyte
asenaftyleeni 0,02 µg/näyte
asenafteeni 0,02 µg/näyte
fluoreeni 0,02 µg/näyte
fenantreeni 0,02 µg/näyte
antraseeni 0,02 µg/näyte
fluoranteeni 0,02 µg/näyte
pyreeni 0,02 µg/näyte
bentso(a)antraseeni 0,02 µg/näyte
kryseeni 0,02 µg/näyte
bentso(b)fluoranteeni 0,02 µg/näyte
bentso(k)fluoranteeni 0,02 µg/näyte
bentso(a)pyreeni 0,02 µg/näyte
indeno(123cd)pyreeni 0,02 µg/näyte
dibentso(ah)antraseeni 0,02 µg/näyte
bentso(ghi)peryleeni 0,02 µg/näyte
PAH 16, summa 0,32 µg/näyte

A-PAH-XAD: PAH-yhdisteet 16 kpl, OVS-XAD-2 näytteenotin

Analyysin tiedot

Hinta: 275.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: OVS-XAD-2 -näytteenotin
Menetelmä: VDI2464B.1; NIOSH5515
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näytteenotin ei sisälly analyysihintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
formaldehydi 0,2 µg/näyte

A-FORM-CART: Formaldehydi, DNPH -kasetti

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: DNPH-kasetti
Menetelmä: HPLC-DAD
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näytteenotin ei sisälly analyysihintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
asetaldehydi (etanaali) 0,2 µg/näyte
butyyrialdehydi (butanaali) 0,2 µg/näyte
formaldehydi 0,2 µg/näyte
glutaraldehydi (pentadiaali) 0,2 µg/näyte
propionialdehydi (propanaali) 0,2 µg/näyte

A-ALDEHYDES-CART: Aldehydit, DNPH -kasetti

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: DNPH-kasetti
Menetelmä: HPLC-DAD
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näytteenotin ei sisälly analyysihintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
naftaleeni 0,2 µg/näyte

A-NAPHT-CC: Naftaleeni, aktiivihiiliputki

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: aktiivihiiliputki
Menetelmä: GC-MS / SOP PI-MA-M 3-79
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
TVOC 1 n. 10 µg/näyte

A-TVOC-CC: TVOC, aktiivihiiliputki

Analyysin tiedot

Hinta: 106.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: aktiivihiiliputki
Menetelmä: GC-MSD / sisäinen menetelmä, VDI 3865 Blatt 3
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Tulos tolueeniekvivalenttina.
1 Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
screening haihtuvat yhdisteet 1 n. 0.5-5 µg/näyte

A-VOCSC-CC: VOC-screening, aktiivihiiliputki

Analyysin tiedot

Hinta: 195.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: aktiivihiiliputki
Menetelmä: GC-MSD / sisäinen menetelmä, VDI 3865 Blatt 3
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Tulos tolueeniekvivalenttina.
1 Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
TVOC 1 n. 10 µg/näyte
screening haihtuvat yhdisteet 1 n. 0.5-5 µg/näyte

A-TVOC-SC-CC: TVOC + VOC-screening, aktiivihiiliputki

Analyysin tiedot

Hinta: 206.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: aktiivihiiliputki
Menetelmä: GC-MSD / sisäinen menetelmä, VDI 3865 Blatt 3
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Tulos tolueeniekvivalenttina.
1 Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
TVOC 1 n. 0.2 µg/näyte

A-TVOC-TDS: TVOC, termodesorptio (TDS) -putki

Analyysin tiedot

Hinta: 147.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: termodesorptio (TDS) -putki
Menetelmä: Termodesorptio-GC-MSD / ISO 16000-6
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Tulos tolueeniekvivalenttina.
1 Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
screening haihtuvat yhdisteet 1 n. 0.01-0.1 µg/näyte

A-VOCSC-TDS: VOC-screening, termodesorptio (TDS) -putki

Analyysin tiedot

Hinta: 192.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: termodesorptio (TDS) -putki
Menetelmä: Termodesorptio-GC-MSD / ISO 16000-6
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Tulos tolueeniekvivalenttina.
1 Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
TVOC 1 n. 0.2 µg/näyte
screening haihtuvat yhdisteet 1 n. 0.01-0.1 µg/näyte

A-TVOC-SC-TDS: TVOC + VOC-screening, termodesorptio (TDS) -putki

Analyysin tiedot

Hinta: 206.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: termodesorptio (TDS) -putki
Menetelmä: Termodesorptio-GC-MSD / ISO 16000-6
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Tulos tolueeniekvivalenttina.
1 Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
2,3,7,8-tetraCDD 1 ng/näyte
1,2,3,7,8-pentaCDD 1 ng/näyte
1,2,3,4,7,8-heksaCDD 1 ng/näyte
1,2,3,6,7,8-heksaCDD 1 ng/näyte
1,2,3,7,8,9-heksaCDD 1 ng/näyte
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 1 ng/näyte
OCDD 1 ng/näyte
2,3,7,8-tetraCDF 1 ng/näyte
1,2,3,7,8-pentaCDF 1 ng/näyte
2,3,4,7,8-pentaCDF 1 ng/näyte
1,2,3,4,7,8-heksaCDF 1 ng/näyte
1,2,3,6,7,8-heksaCDF 1 ng/näyte
1,2,3,7,8,9-heksaCDF 1 ng/näyte
2,3,4,6,7,8-heksaCDF 1 ng/näyte
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 1 ng/näyte
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 1 ng/näyte
OCDF 1 ng/näyte
summa WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound 1 ng/näyte
summa WHO-PCDD/F-TEQ upperbound 1 ng/näyte

A-DFHMS01: Dioksiinit ja furaanit (PCDD/PCDF) - ilmanäytteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: suodatin
Menetelmä: HRGC-HRMS / US EPA TO-9A
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja:
1 Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
vinyylikloridi 0,2 µg/näyte
1,1-dikloorieteeni 0,2 µg/näyte
dikloorimetaani 0,2 µg/näyte
trans-1,2-dikloorieteeni 0,2 µg/näyte
1,1-dikloorietaani 0,2 µg/näyte
cis-1,2-dikloorieteeni 0,2 µg/näyte
trikloorimetaani (kloroformi) 0,2 µg/näyte
1,2-dikloorietaani 0,2 µg/näyte
1,1,1-trikloorietaani 0,2 µg/näyte
tetrakloorimetaani 0,2 µg/näyte
trikloorieteeni 0,2 µg/näyte
tetrakloorieteeni 0,2 µg/näyte
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0,2 µg/näyte
1,1,2-trikloorietaani 0,2 µg/näyte
1,2-diklooripropaani 0,2 µg/näyte

A-VOC-SHORT-CC: Klooratut alifaattiset hiiliivedyt, aktiivihiiliputki

Analyysin tiedot

Hinta: 94.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: aktiivihiiliputki
Menetelmä: GC-MSD / VDI 3865 Blatt 3
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte uutetaan orgaaniseen liuottimeen (CS2) ja tulokset kvantifioidaan standardien avulla.
Analyytti: Raportointirajat:
bentseeni 0,5 µg/näyte
tolueeni 0,5 µg/näyte
etyylibentseeni 0,5 µg/näyte
m/p-ksyleeni 0,5 µg/näyte
o-ksyleeni 0,5 µg/näyte

A-BTEX-CC: BTEX, aktiivihiiliputki

Analyysin tiedot

Hinta: 107.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: aktiivihiiliputki
Menetelmä: GC-MSD / VDI 3865 Blatt 3
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte uutetaan orgaaniseen liuottimeen (CS2) ja tulokset kvantifioidaan standardien avulla.
Analyytti: Raportointirajat:
n-heksaani 0,2 µg/näyte
fraktio >C6-C7 2 µg/näyte
n-heptaani 0,2 µg/näyte
fraktio >C7-C8 2 µg/näyte
n-oktaani 0,2 µg/näyte
fraktio >C8-C9 2 µg/näyte
n-nonaani 0,2 µg/näyte
fraktio >C9-C10 2 µg/näyte
n-dekaani 0,2 µg/näyte
fraktio >C10-C11 2 µg/näyte
n-undekaani 0,2 µg/näyte
fraction >C11-C12 2 µg/näyte
n-dodekaani 0,2 µg/näyte
fraktio >C12-C13 2 µg/näyte

A-ALIPHATICS: Alifaatit, aktiivihiiliputki

Analyysin tiedot

Hinta: 106.00 EUR / näyte (0% ALV)
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: aktiivihiiliputki
Menetelmä: GC-MS / VDI 3865 Blatt 2/3 (CS2-Extrakt, GC-MSD)
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
bentseeni 0,002 µg/näyte
tolueeni 0,002 µg/näyte
etyylibentseeni 0,002 µg/näyte
m/p-ksyleeni 0,002 µg/näyte
o-ksyleeni 0,002 µg/näyte

A-BTEX-TDS: BTEX, TDS -putki

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: termodesorptio (TDS) -putki
Menetelmä: Termodesorptio-GC-MSD / ISO 16000-6
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
vinyylikloridi 0,002 µg/näyte
1,1-dikloorieteeni 0,002 µg/näyte
dikloorimetaani 0,002 µg/näyte
trans-1,2-dikloorieteeni 0,002 µg/näyte
1,1-dikloorietaani 0,002 µg/näyte
cis-1,2-dikloorieteeni 0,002 µg/näyte
trikloorimetaani (kloroformi) 0,002 µg/näyte
1,2-dikloorietaani 0,002 µg/näyte
1,1,1-trikloorietaani 0,002 µg/näyte
tetrakloorimetaani 0,002 µg/näyte
trikloorieteeni 0,002 µg/näyte
tetrakloorieteeni 0,002 µg/näyte
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0,002 µg/näyte
1,1,2-trikloorietaani 0,002 µg/näyte
1,2-diklooripropaani 0,002 µg/näyte

A-VOC-SHORT-TDS: Klooratut alifaattiset hiiliivedyt, TDS-putki

Analyysin tiedot

Hinta: 113.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: termodesorptio (TDS) -putki
Menetelmä: Termodesorptio-GC-MSD / ISO 16000-6
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.