Analyysipakettia: 104
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet

Orgaaniset aineet / Vesi

Analyytti: Raportointirajat:
bentseeni 0.2 µg/l
tolueeni 1 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
summa ksyleenit 0.3 µg/l
summa BTEX 1.6 µg/l

W-BTEX-MS: BTEX-yhdisteet

Analyysin tiedot

Hinta: 30.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x40 ml
Näyteastia: 2x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-MS / EPA 624, EPA 8260, EPA 8015, ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423, ISO 15680
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Lisätietoja: Mahdollista saada myös 1 päivän pika-analyysina, kysy hinta ja lisätiedot ALS:lta! Erikoispikoissa menetelmänä HS-GS-MS / EPA 5021:1996 ver. 0
Analyytti: Raportointirajat:
2-monokloorifenoli 0.1 µg/l
3-monokloorifenoli 0.1 µg/l
4-monokloorifenoli 0.1 µg/l
2,3-dikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4+2,5-dikloorifenoli 0.2 µg/l
2,6-dikloorifenoli 0.1 µg/l
3,4-dikloorifenoli 0.1 µg/l
3,5-dikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,6-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4,6-trikloorifenoli 0.1 µg/l
3,4,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4,5-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4,6-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,5,6-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
pentakloorifenoli 0.1 µg/l
summa 19 kloorifenolit 1.9 µg/l
summa 3 monokloorifenolit 0.3 µg/l
summa 3 tetrakloorifenolit 0.3 µg/l
summa 6 dikloorifenolit 0.6 µg/l
summa 6 trikloorifenolit 0.6 µg/l

W-CLPGMS01: Kloorifenolit

Analyysin tiedot

Hinta: 57.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS, GC-ECD / EPA 8041, EPA 3500, EN 12673
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
klooribentseeni 0.1 µg/l
1,2-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,4-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,2,3-triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,2,4- triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3,5-triklooribentseeni 0.2 µg/l
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 µg/l
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 µg/l
pentaklooribentseeni 0.01 µg/l
heksaklooribentseeni 0.005 µg/l
summa 3 diklooribentseenit 0.3 µg/l
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 µg/l
summa 3 triklooribentseenit 0.4 µg/l

W-CLB: Klooribentseenit

Analyysin tiedot

Hinta: 73.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS / EN ISO 6468, EPA 8081, DIN 38407-2
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
fenoli 1 µg/l
o-kresoli 1 µg/l
(m+p)-kresoli 2 µg/l
summa kresolit 3 µg/l
2,3-dimetyylifenoli 1 µg/l
2,4+2,5-dimetyylifenoli 2 µg/l
2,6-dimetyylifenoli 1 µg/l
3,4- dimetyylifenoli 1 µg/l
3,5- dimetyylifenoli 1 µg/l

W-CPDGMS01: Fenolit ja kresolit

Analyysin tiedot

Hinta: 56.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS / EPA 8041A, EPA 3500 paitsi kappale 9.2
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
dimetyyliftalaatti 0.6 µg/l
dietyyliftalaatti 0.6 µg/l
di-n-propyyliftalaatti 0.6 µg/l
di-n-butyyliftalaatti 0.6 µg/l
di-isobutyyliftalaatti 0.6 µg/l
di-pentyyliftalaatti 0.6 µg/l
di-n-oktyyliftalaatti (DNOP) 0.6 µg/l
di-(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 1.3 µg/l
butyylibentsyyliftalaatti (BBP) 0.6 µg/l
di-sykloheksyyliftalaatti 0.6 µg/l
summa 10 ftalaatit 6.7 µg/l

W-PTHGMS01: Ftalaatit

Analyysin tiedot

Hinta: 78.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS / EPA 8061A
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
pentakloorifenoli 0.1 µg/l

W-CLPGMS02: Pentakloorifenoli

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS, GC-ECD / EPA 8041, EPA 3500, EN 12673
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
fraktio >C10-C21 25 µg/l
fraktio >C21-C40 25 µg/l
fraktio >C10-C40 50 µg/l

W-TPHFID04: Öljyhiilivedyt C10-C40

Analyysin tiedot

Hinta: 36.20 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 250 ml
Näyteastia: 250 ml lasipullo
Menetelmä: GC-FID / CSN EN ISO 9377-2, US EPA 8015, US EPA 3510
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
öljylaatu -

W-TPPFID01: Öljyhiilivedyt C10-C40, kvalitatiivinen analyysi

Analyysin tiedot

Hinta: 36.20 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 250 ml
Näyteastia: 250 ml lasipullo
Menetelmä: GC-FID / EN ISO 9377-2, Z1
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
fraktio >C10-C21 25 µg/l
fraktio >C21-C40 25 µg/l
fraktio >C10-C40 50 µg/l
öljylaatu -

W-TPHFID04-TPP: Öljyhiilivedyt C10-C40 + kvalitatiivinen analyysi

Analyysin tiedot

Hinta: 60.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-FID / CSN EN ISO 9377-2, Z1, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Method 1006
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Kvalitatiivinen analyysi ei ole akkreditoitu.
Analyytti: Raportointirajat:
etyleeniglykoli 100 µg/l
dietyleeniglykoli 100 µg/l
trietyleeniglykoli 100 µg/l
monopropyleeniglykoli 100 µg/l

W-GLYGMS01: Glykolit

Analyysin tiedot

Hinta: 80.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x40 ml
Näyteastia: 2x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-MS / sisäinen menetelmä
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
dietyleeniglykoli 2 mg/l
etyleeniglykoli 2 mg/l
monopropyleeniglykoli 2 mg/l
trietyleeniglykoli 2 mg/l
muurahaishappo (metaanihappo) 2 mg/l
etikkahappo 2 mg/l
propaanihappo (propionihappo) 2 mg/l
isobutaanihappo (isovoihappo) 2 mg/l
n-butaanihappo (voihappo) 2 mg/l
asetaldehydi (etanaali) 0.1 mg/l
propionialdehydi (propanaali) 0.1 mg/l
dimetyyliketoni (asetoni) 0.2 mg/l
etanoli 0.5 mg/l
1-propanoli 0.2 mg/l

W-GLYC-BDP: Glykolit ja niiden hajoamistuotteet, vesi

Analyysin tiedot

Hinta: 355.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x40 ml + 1x100 ml
Näyteastia: 2x40 ml ruskea EPA-viali + 1x100 ml lasipullo
Menetelmä: HPLC-DAD, HS-GC-MS, GC-MS / PI-MA-M 02-002: 2019-09, DIN 38407-43: 2014-10, PI-MA-M 03-077: 2019-09, HI-MA-M 03-022 #1: 2017-05
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
2,3,7,8-tetraCDD 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDD 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,4,7,8-heksaCDD 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,6,7,8-heksaCDD 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,7,8,9-heksaCDD 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 1 0.001-0.09 ng/l
OCDD 1 0.001-0.09 ng/l
2,3,7,8-tetraCDF 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDF 1 0.001-0.09 ng/l
2,3,4,7,8-pentaCDF 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,4,7,8-heksaCDF 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,6,7,8-heksaCDF 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,7,8,9-heksaCDF 1 0.001-0.09 ng/l
2,3,4,6,7,8-heksaCDF 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 1 0.001-0.09 ng/l
OCDF 1 0.001-0.09 ng/l
summa WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound - ng/l
summa WHO-PCDD/F-TEQ upperbound - ng/l

W-DFHMS01: Dioksiinit ja furaanit (PCDD/PCDF)

Analyysin tiedot

Hinta: 355.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 1000 ml
Näyteastia: 1 l lasipullo
Menetelmä: HRGC-HRMS / EPA 1613
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja:
1 Määritysraja voi vaihdella näytteen koostumuksesta riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
2,3,7,8-tetraCDD 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDD 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,4,7,8-heksaCDD 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,6,7,8-heksaCDD 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,7,8,9-heksaCDD 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 1 0.001-0.09 ng/l
OCDD 1 0.001-0.09 ng/l
2,3,7,8-tetraCDF 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,7,8-pentaCDF 1 0.001-0.09 ng/l
2,3,4,7,8-pentaCDF 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,4,7,8-heksaCDF 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,6,7,8-heksaCDF 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,7,8,9-heksaCDF 1 0.001-0.09 ng/l
2,3,4,6,7,8-heksaCDF 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 1 0.001-0.09 ng/l
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 1 0.001-0.09 ng/l
OCDF 1 0.001-0.09 ng/l
summa WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound - ng/l
summa WHO-PCDD/F-TEQ upperbound - ng/l
PCB 77 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 81 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 105 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 114 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 118 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 123 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 126 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 156 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 157 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 167 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 169 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 170 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 180 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 189 1 0.001-0.09 ng/l
summa WHO-PCB-TEQ lower - ng/l
summa WHO-PCB-TEQ upper - ng/l

W-DFPCBHMS: Dioksiinit ja furaanit (PCDD/F) + koplanaariset PCB:t

Analyysin tiedot

Hinta: 516.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 1000 ml
Näyteastia: 1 l lasipullo
Menetelmä: HRGC-HRMS / EPA 1613, EPA 1668 (mod.)
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja:
1 Määritysraja voi vaihdella näytteen koostumuksesta riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
PCB 105 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 114 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 118 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 123 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 126 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 156 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 157 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 167 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 169 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 170 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 180 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 189 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 77 1 0.001-0.09 ng/l
PCB 81 1 0.001-0.09 ng/l
summa WHO-PCB-TEQ lower - ng/l
summa WHO-PCB-TEQ upper - ng/l

W-PCBHMS01: Koplanaariset PCB:t erillisanalyysinä

Analyysin tiedot

Hinta: 320.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 1000 ml
Näyteastia: 1 l lasipullo
Menetelmä: HRGC-HRMS / US EPA 1668A, CSN EN 16190
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja:
1 Määritysraja voi vaihdella näytteen koostumuksesta riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
AOX 0.010 mg/l

W-AOX-COU: AOX

Analyysin tiedot

Hinta: 64.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 250 ml
Näyteastia: 500 ml muovipullo
Menetelmä: Kulometrinen / EN ISO 9562, TNI 757531, EN 16192
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte pakastettava mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen tulosten luotettavuuden varmistamiseksi.
Analyytti: Raportointirajat:
formaldehydi 0.05 mg/l

W-FORM-PHO: Formaldehydi

Analyysin tiedot

Hinta: 31.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 20 ml
Näyteastia: 100 ml lasipullo
Menetelmä: Spektrofotometrinen / sisäinen menetelmä
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
C10 - C12 alifaattinen fraktio 5 µg/l
C10 - C12 aromaattinen fraktio 5 µg/l
C10 - C12 fraktio 5 µg/l
C12 - C16 alifaattinen fraktio 30 µg/l
C12 - C16 aromaattinen fraktio 30 µg/l
C12 - C16 fraktio 30 µg/l
C16 - C21 aromaattinen fraktio 20 µg/l
C16 - C35 alifaattinen fraktio 50 µg/l
C16 - C35 fraktio 50 µg/l
C21 - C35 aromaattinen fraktio 30 µg/l
C35 - C40 alifaattinen fraktio 10 µg/l
C35 - C40 aromaattinen fraktio 10 µg/l
C35 - C40 fraktio 10 µg/l
C5 - C40 alifaattinen fraktio 120 µg/l
C5 - C40 aromaattinen fraktio 120 µg/l
C5 - C40 fraktio 120 µg/l
C5 - C6 alifaattinen fraktio 10 µg/l
C5 - C6 fraktio 10 µg/l
C5 - C7 aromaattinen fraktio 10 µg/l
C6 - C8 alifaattinen fraktio 10 µg/l
C6 - C8 fraktio 10 µg/l
C7 - C8 aromaattinen fraktio 10 µg/l
C8 - C10 alifaattinen fraktio 5 µg/l
C8 - C10 aromaattinen fraktio 5 µg/l
C8 - C10 fraktio 5 µg/l

W-TPHFID08: Hiilivetyfraktiointi, alifaattiset ja aromaattiset fraktiot >C5-C40

Analyysin tiedot

Hinta: 87.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-FID / TNRCC1005, TNRCC Method 1006
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
nonyylifenoli (isomeeriseos) 0.1 µg/l
4-Nonyylifenoli 0.1 µg/l
nonyylifenoli monoetoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 µg/l
nonyylifenoli dietoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 µg/l
nonyylifenoli trietoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 µg/l
4-n-Oktyylifenoli 0.1 µg/l
4-tert-oktyylifenoli 0.01 µg/l
4-tert-oktyylifenoli-monoetoksilaatti 0.01 µg/l
4-tert-oktyylifenoli-dietoksilaatti 0.01 µg/l
4-tert-oktyylifenoli-trietoksilaatti 0.01 µg/l

W-AEOGMS01: Alkyylifenolit ja alkyylifenolietoksilaatit

Analyysin tiedot

Hinta: 273.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 250 ml
Näyteastia: 250 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS / EN ISO 18857-2
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
nonyylifenoli (isomeeriseos) 0.1 µg/l
4-Nonyylifenoli 0.1 µg/l
nonyylifenoli monoetoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 µg/l
nonyylifenoli dietoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 µg/l
nonyylifenoli trietoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 µg/l

W-AEOGMS01-NPE: Nonyylifenolit ja nonyylifenolietoksilaatit

Analyysin tiedot

Hinta: 175.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 250 ml
Näyteastia: 250 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS / EN ISO 18857-2
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
etanoli 100 µg/l

W-ETHANOL-GMS01: Etanoli

Analyysin tiedot

Hinta: 31.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x40 ml
Näyteastia: 2x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-MS / EPA 624, EPA 8260, EPA 8015, ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423, ISO 15680
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
metaani 2 µg/l
etaani 1 µg/l
eteeni 1 µg/l
asetyleeni 1 µg/l

W-GASFID01: Kaasut (etaani, eteeni, metaani, asetyleeni)

Analyysin tiedot

Hinta: 63.10 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x40 ml
Näyteastia: 2x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-FID / EPA Method RSK-175
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
bentseeni 0.2 µg/l
tolueeni 0.5 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
summa BTEX 1.1 µg/l
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.6 µg/l
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.2 µg/l
TAME 0.2 µg/l
tert-butyylialkoholi (TBA) 5 µg/l
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 10 µg/l
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 µg/l

W-VOC-II: Hiilivedyt C5-C10

Analyysin tiedot

Hinta: 41.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x40 ml
Näyteastia: 2x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
1,2-dibromietaani 0.5 µg/l
1,2-dikloorietaani 0.5 µg/l
etanoli 100 µg/l
bentseeni 0.2 µg/l
tolueeni 0.5 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
summa BTEX 1.1 µg/l
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.6 µg/l
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.2 µg/l
TAME 0.2 µg/l
tert-butyylialkoholi (TBA) 5 µg/l
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 10 µg/l
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 µg/l

W-VOC-III: Hiilivedyt C5-C10 (Jaska paketti A)

Analyysin tiedot

Hinta: 60.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 1x20 ml + 2x40 ml
Näyteastia: 2x20 ml HS-viali + 2x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.
Analyytti: Raportointirajat:
dikloorimetaani 6 µg/l
trikloorimetaani (kloroformi) 0.3 µg/l
tetrakloorimetaani 0.1 µg/l
1,1-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,2-dikloorietaani 0.5 µg/l
1,2-dibromietaani 0.5 µg/l
1,1,1-trikloorietaani 0.1 µg/l
1,1,2-trikloorietaani 0.2 µg/l
vinyylikloridi 0.15 µg/l
1,1-dikloorieteeni 0.1 µg/l
cis-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
tetrakloorieteeni 0.2 µg/l
trans-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
1,2-diklooripropaani 1 µg/l
1,2,4- trimetyylibentseeni 1 µg/l
1,3,5- trimetyylibentseeni 1 µg/l
trikloorieteeni 0.1 µg/l
styreeni 0.2 µg/l
etanoli 100 µg/l
bentseeni 0.2 µg/l
tolueeni 0.5 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
summa BTEX 1.1 µg/l
sec-butyylibentseeni 1 µg/l
tert-butyylibentseeni 1 µg/l
n-propyylibentseeni 1 µg/l
p-isopropyylitolueeni 1 µg/l
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.6 µg/l
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.2 µg/l
TAME 0.2 µg/l
tert-butyylialkoholi (TBA) 5 µg/l
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 10 µg/l
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 µg/l

W-VOC-V: Hiilivedyt C5-C10 + klooratut hiilivedyt + EtOH

Analyysin tiedot

Hinta: 70.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x20 ml + 2x40 ml
Näyteastia: 2x20 ml HS-viali + 2x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.
Analyytti: Raportointirajat:
bentseeni 0.2 µg/l
tolueeni 0.5 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
summa BTEX 1.1 µg/l
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.6 µg/l
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.2 µg/l
TAME 0.2 µg/l
tert-butyylialkoholi (TBA) 5 µg/l
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 10 µg/l
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 µg/l
fraktio >C10-C21 25 µg/l
fraktio >C10-C40 50 µg/l
fraktio >C21-C40 25 µg/l

W-VOC-VII: Hiilivedyt C5-C40

Analyysin tiedot

Hinta: 69.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x40 ml + 1x250 ml
Näyteastia: 2x40 ml ruskea EPA-viali + 1x250 ml lasipullo
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680, CSN EN ISO 9377-2, US EPA 3510, TNRCC Method 1006
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
1,2-dibromietaani 0.5 µg/l
1,2-dikloorietaani 0.5 µg/l
bentseeni 0.2 µg/l
tolueeni 0.5 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
summa BTEX 1.1 µg/l
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.6 µg/l
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.2 µg/l
TAME 0.2 µg/l
tert-butyylialkoholi (TBA) 5 µg/l
etanoli 100 µg/l
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 10 µg/l
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 µg/l
fraktio >C10-C21 25 µg/l
fraktio >C10-C40 50 µg/l
fraktio >C21-C40 25 µg/l

W-VOC-VIII: Hiilivedyt C5-C40 (Jaska paketti D1)

Analyysin tiedot

Hinta: 89.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x20 ml + 2x40 ml + 1x250 ml
Näyteastia: 2x20 ml HS-viali + 2x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680, CSN EN ISO 9377-2, US EPA 3510, TNRCC Method 1006
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.
Analyytti: Raportointirajat:
dikloorimetaani 0.1 µg/l
trikloorimetaani (kloroformi) 0.1 µg/l
tetrakloorimetaani 0.1 µg/l
1,1-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,2-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,1,1-trikloorietaani 0.1 µg/l
1,1,2-trikloorietaani 0.1 µg/l
vinyylikloridi 0.1 µg/l
cis-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
tetrakloorieteeni 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
summa 1,2-dikloorieteenit 0.2 µg/l
trikloorieteeni 0.1 µg/l
1,1-dikloorieteeni 0.1 µg/l
summa dikloorieteenit 0.3 µg/l
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni 0.2 µg/l
summa 11 klooratut hiilivedyt 1.1 µg/l

W-VOCGMS09-C: Klooratut alifaattiset hiilivedyt, 13 yhdistettä

Analyysin tiedot

Hinta: 36.20 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x20 ml + 1x40 ml
Näyteastia: 2x20 ml HS-viali + 1x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.
Analyytti: Raportointirajat:
1,2,3-triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,2,4- triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,2-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,2-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,3,5-triklooribentseeni 0.2 µg/l
1,3-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,4-diklooribentseeni 0.1 µg/l
bentseeni 0.1 µg/l
cis-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
dikloorimetaani 0.1 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
klooribentseeni 0.1 µg/l
trikloorimetaani (kloroformi) 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
summa 1,2-dikloorieteenit 0.2 µg/l
summa 3 diklooribentseenit 0.3 µg/l
summa 3 triklooribentseenit 0.4 µg/l
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni 0.2 µg/l
summa ksyleenit 0.3 µg/l
TAME 0.2 µg/l
tetrakloorieteeni 0.1 µg/l
tetrakloorimetaani 0.1 µg/l
tolueeni 0.5 µg/l
trans-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
trikloorieteeni 0.1 µg/l
vinyylikloridi 0.1 µg/l

W-VOCGMS09-A: Haihtuvat yhdisteet, VNa 341/2009 mukainen

Analyysin tiedot

Hinta: 36.20 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x20 ml + 1x40 ml
Näyteastia: 2x20 ml HS-viali + 1x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.
Analyytti: Raportointirajat:
naftaleeni 0.007 µg/l
asenaftyleeni 0.001 µg/l
asenafteeni 0.001 µg/l
fluoreeni 0.001 µg/l
fenantreeni 0.001 µg/l
antraseeni 0.001 µg/l
fluoranteeni 0.001 µg/l
pyreeni 0.001 µg/l
bentso(a)antraseeni 0.001 µg/l
kryseeni 0.001 µg/l
bentso(b)fluoranteeni 0.001 µg/l
bentso(k)fluoranteeni 0.001 µg/l
bentso(a)pyreeni 0.001 µg/l
dibentso(ah)antraseeni 0.0006 µg/l
bentso(ghi)peryleeni 0.0003 µg/l
indeno(123cd)pyreeni 0.0003 µg/l
Summa 4 PAH 0.0026 µg/l
PAH 16, summa 0.0202 µg/l

W-PAHGMS04: PAH-yhdisteet 16 kpl, VNa 461/2000 ja Vna 341/2009 mukainen

Analyysin tiedot

Hinta: 38.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS, GC-MS/MS / US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Summa 4 PAH sisältää yhdisteet: bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(ghi)-peryleeni ja indeno-(1,2,3cd)-pyreeni.
Analyytti: Raportointirajat:
kloorimetaani 1 µg/l
bromimetaani 1 µg/l
dikloorimetaani 0.1 µg/l
dibromimetaani 1 µg/l
bromikloorimetaani 2 µg/l
trikloorimetaani (kloroformi) 0.1 µg/l
tribromimetaani (bromoformi) 0.2 µg/l
bromidikloorimetaani 0.1 µg/l
dibromikloorimetaani 0.1 µg/l
summa 4 trihalometanit 0.5 µg/l
tetrakloorimetaani 0.1 µg/l
trikloorifluorimetaani 1 µg/l
diklooridifluorimetaani 1 µg/l
monokloorietaani 1 µg/l
1,1-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,2-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,2-dibromietaani 0.5 µg/l
1,1,1-trikloorietaani 0.1 µg/l
1,1,2-trikloorietaani 0.1 µg/l
1,1,1,2-tetrakloorietaani 0.1 µg/l
1,1,2,2-tetrakloorietaani 1 µg/l
vinyylikloridi 0.1 µg/l
1,1-dikloorieteeni 0.1 µg/l
cis-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
summa 1,2-dikloorieteenit 0.2 µg/l
trikloorieteeni 0.1 µg/l
summa 11 klooratut hiilivedyt 1.1 µg/l
tetrakloorieteeni 0.1 µg/l
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni 0.2 µg/l
summa 5 klooratut eteenit 0.5 µg/l
1,2-diklooripropaani 1 µg/l
1,3-diklooripropaani 1 µg/l
2,2-diklooripropaani 1 µg/l
1,2,3-triklooripropaani 1 µg/l
1,2-dibromi-3-klooripropaani 1 µg/l
1,1-dikloori-1-propeeni 1 µg/l
cis-1,3-dikloori-1-propeeni 1 µg/l
trans-1,3-diklooripropeeni 1 µg/l
heksaklooributadieeni 1 µg/l
2-klooritolueeni 1 µg/l
4-klooritolueeni 1 µg/l
monoklooribentseeni 0.1 µg/l
bromibentseeni 1 µg/l
1,2-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,4-diklooribentseeni 0.1 µg/l
summa 3 diklooribentseenit 0.3 µg/l
1,2,3-triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,2,4- triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3,5-triklooribentseeni 0.1 µg/l
summa 3 triklooribentseenit 0.4 µg/l
bentseeni 0.1 µg/l
tolueeni 0.5 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
summa ksyleenit 0.3 µg/l
summa BTEX 1 µg/l
styreeni 0.2 µg/l
isopropyylibentseeni 1 µg/l
n-propyylibentseeni 1 µg/l
1,2,4- trimetyylibentseeni 1 µg/l
1,3,5- trimetyylibentseeni 1 µg/l
n-butyylibentseeni 1 µg/l
sec-butyylibentseeni 1 µg/l
tert-butyylibentseeni 1 µg/l
p-isopropyylitolueeni 1 µg/l
naftaleeni 1 µg/l
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.6 µg/l
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.2 µg/l
TAME 0.2 µg/l
tert-butyylialkoholi (TBA) 5 µg/l
etanoli 100 µg/l

W-VOCGMS09-B: Haihtuvat yhdisteet, laaja

Analyysin tiedot

Hinta: 45.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x20 ml + 1x40 ml
Näyteastia: 2x20 ml HS-viali + 1x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.
Lisätietoja: Paketista on mahdollista tilata myös yksittäisiä alkuaineita/yhdisteitä erilliseen hintaan. Tarkasta hinnoittelu asiakaskohtaiselta tarjoukselta tai ota yhteyttä myyntiimme.
Analyytti: Raportointirajat:
kloorimetaani 1 µg/l
bromimetaani 1 µg/l
dikloorimetaani 0.1 µg/l
dibromimetaani 1 µg/l
bromikloorimetaani 2 µg/l
trikloorimetaani (kloroformi) 0.1 µg/l
tribromimetaani (bromoformi) 0.2 µg/l
bromidikloorimetaani 0.1 µg/l
dibromikloorimetaani 0.1 µg/l
summa 4 trihalometanit 0.5 µg/l
tetrakloorimetaani 0.1 µg/l
trikloorifluorimetaani 1 µg/l
diklooridifluorimetaani 1 µg/l
monokloorietaani 1 µg/l
1,1-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,2-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,2-dibromietaani 0.5 µg/l
1,1,1-trikloorietaani 0.1 µg/l
1,1,2-trikloorietaani 0.1 µg/l
1,1,1,2-tetrakloorietaani 0.1 µg/l
1,1,2,2-tetrakloorietaani 1 µg/l
vinyylikloridi 0.1 µg/l
1,1-dikloorieteeni 0.1 µg/l
cis-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
summa 1,2-dikloorieteenit 0.2 µg/l
trikloorieteeni 0.1 µg/l
summa 11 klooratut hiilivedyt 1.1 µg/l
tetrakloorieteeni 0.1 µg/l
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni 0.2 µg/l
summa 5 klooratut eteenit 0.5 µg/l
1,2-diklooripropaani 1 µg/l
1,3-diklooripropaani 1 µg/l
2,2-diklooripropaani 1 µg/l
1,2,3-triklooripropaani 1 µg/l
1,2-dibromi-3-klooripropaani 1 µg/l
1,1-dikloori-1-propeeni 1 µg/l
cis-1,3-dikloori-1-propeeni 1 µg/l
trans-1,3-diklooripropeeni 1 µg/l
heksaklooributadieeni 1 µg/l
2-klooritolueeni 1 µg/l
4-klooritolueeni 1 µg/l
monoklooribentseeni 0.1 µg/l
bromibentseeni 1 µg/l
1,2-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,4-diklooribentseeni 0.1 µg/l
summa 3 diklooribentseenit 0.3 µg/l
1,2,3-triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,2,4- triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3,5-triklooribentseeni 0.1 µg/l
summa 3 triklooribentseenit 0.4 µg/l
bentseeni 0.1 µg/l
tolueeni 0.5 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
summa ksyleenit 0.3 µg/l
summa BTEX 1 µg/l
summa BTEXS 1.2 µg/l
Summa TEX 0.9 µg/l
styreeni 0.2 µg/l
isopropyylibentseeni 1 µg/l
n-propyylibentseeni 1 µg/l
1,2,4- trimetyylibentseeni 1 µg/l
1,3,5- trimetyylibentseeni 1 µg/l
n-butyylibentseeni 1 µg/l
sec-butyylibentseeni 1 µg/l
tert-butyylibentseeni 1 µg/l
p-isopropyylitolueeni 1 µg/l
naftaleeni 1 µg/l
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.6 µg/l
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.2 µg/l
TAME 0.2 µg/l
tert-butyylialkoholi (TBA) 5 µg/l
etanoli 100 µg/l
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 10 µg/l
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 µg/l

W-VOC-II-09-B: Haihtuvat yhdisteet, laaja + hiilivedyt C5-C10

Analyysin tiedot

Hinta: 72.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x20 ml + 2x40 ml
Näyteastia: 2x20 ml HS-viali + 2x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.
Analyytti: Raportointirajat:
kloorimetaani 1 µg/l
bromimetaani 1 µg/l
dikloorimetaani 0.1 µg/l
dibromimetaani 1 µg/l
bromikloorimetaani 2 µg/l
trikloorimetaani (kloroformi) 0.1 µg/l
tribromimetaani (bromoformi) 0.2 µg/l
bromidikloorimetaani 0.1 µg/l
dibromikloorimetaani 0.1 µg/l
summa 4 trihalometanit 0.5 µg/l
tetrakloorimetaani 0.1 µg/l
trikloorifluorimetaani 1 µg/l
diklooridifluorimetaani 1 µg/l
monokloorietaani 1 µg/l
1,1-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,2-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,2-dibromietaani 0.5 µg/l
1,1,1-trikloorietaani 0.1 µg/l
1,1,2-trikloorietaani 0.1 µg/l
1,1,1,2-tetrakloorietaani 0.1 µg/l
1,1,2,2-tetrakloorietaani 1 µg/l
vinyylikloridi 0.1 µg/l
1,1-dikloorieteeni 0.1 µg/l
cis-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
summa 1,2-dikloorieteenit 0.2 µg/l
trikloorieteeni 0.1 µg/l
summa 11 klooratut hiilivedyt 1.1 µg/l
tetrakloorieteeni 0.1 µg/l
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni 0.2 µg/l
summa 5 klooratut eteenit 0.5 µg/l
1,2-diklooripropaani 1 µg/l
1,3-diklooripropaani 1 µg/l
2,2-diklooripropaani 1 µg/l
1,2,3-triklooripropaani 1 µg/l
1,2-dibromi-3-klooripropaani 1 µg/l
1,1-dikloori-1-propeeni 1 µg/l
cis-1,3-dikloori-1-propeeni 1 µg/l
trans-1,3-diklooripropeeni 1 µg/l
heksaklooributadieeni 1 µg/l
2-klooritolueeni 1 µg/l
4-klooritolueeni 1 µg/l
monoklooribentseeni 0.1 µg/l
bromibentseeni 1 µg/l
1,2-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,4-diklooribentseeni 0.1 µg/l
summa 3 diklooribentseenit 0.3 µg/l
1,2,3-triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,2,4- triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3,5-triklooribentseeni 0.1 µg/l
summa 3 triklooribentseenit 0.4 µg/l
bentseeni 0.1 µg/l
tolueeni 0.5 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
summa ksyleenit 0.3 µg/l
summa BTEX 1.0 µg/l
summa BTEXS 1.2 µg/l
Summa TEX 0.9 µg/l
styreeni 0.2 µg/l
isopropyylibentseeni 1 µg/l
n-propyylibentseeni 1 µg/l
1,2,4- trimetyylibentseeni 1 µg/l
1,3,5- trimetyylibentseeni 1 µg/l
n-butyylibentseeni 1 µg/l
sec-butyylibentseeni 1 µg/l
tert-butyylibentseeni 1 µg/l
p-isopropyylitolueeni 1 µg/l
naftaleeni 1 µg/l
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.6 µg/l
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.2 µg/l
TAME 0.2 µg/l
tert-butyylialkoholi (TBA) 5 µg/l
etanoli 100 µg/l
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 10 µg/l
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 µg/l
fraktio >C10-C21 25 µg/l
fraktio >C21-C40 25 µg/l
fraktio >C10-C40 50 µg/l

W-VOC-II-09-B-TPH04: Haihtuvat yhdisteet, laaja + hiilivedyt C5-C40

Analyysin tiedot

Hinta: 104.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x20 ml + 2x40 ml + 1x250 ml
Näyteastia: 2x20 ml HS-viali + 2x40 ml ruskea EPA-viali + 1x250 ml lasipullo
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680, CSN EN ISO 9377-2, US EPA 3510, TNRCC Method 1006
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.
Analyytti: Raportointirajat:
etikkahappo 0.5 mg/l
butaani- & isobutaanihappo 0.5 mg/l
kapronihappo (C6:0) 0.5 mg/l
isovaleriaanahappo 0.5 mg/l
maitohappo 0.5 mg/l
propaanihappo (propionihappo) 0.5 mg/l
valeriaanahappo 0.5 mg/l

W-OACEPP01: Orgaaniset hapot

Analyysin tiedot

Hinta: 84.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 100 ml
Näyteastia: 250 ml muovipullo
Menetelmä: Kapillaarielektroforeesi / sisäinen menetelmä
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
metyylielohopea 0.03 ng/l

OV-19e: Metyylielohopea

Analyysin tiedot

Hinta: 242.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 17 työpäivää
Nopein analyysiaika: 6 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 250 ml
Näyteastia: 250 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-ICP-SFMS
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
BDE-28 - ng/l
BDE 47 - ng/l
BDE 99 - ng/l
BDE 100 - ng/l
BDE-153 - ng/l
BDE-154 - ng/l
BDE-183 - ng/l
BDE-209 - ng/l
BDE Lowerbound - ng/l
BDE Upperbound - ng/l

W-BEHMS01: Bromatut palonestoaineet

Analyysin tiedot

Hinta: 350.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 1000 ml
Näyteastia: 1 l lasipullo
Menetelmä: HRGC-HRMS / EPA 1614
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
heksabromisyklododekaani (HBCD) 0.01 µg/l

W-HBCD: Heksabromisyklododekaani (HBCD)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 1000 ml
Näyteastia: 1 l lasipullo
Menetelmä: GC-MS / DIN EN ISO 22032
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
resorsinoli 0.1 µg/l

W-RESORCINOL: Resorsinoli

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 50 ml
Näyteastia: 250 ml lasipullo
Menetelmä: GC-MS / DIN 38407-F27
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
PFBA (perfluoributaanihappo) 0.01 µg/l
PFPeA (perfluoripentaanihappo) 0.01 µg/l
PFHxA (perfluoriheksaanihappo) 0.01 µg/l
PFHpA (perfluoriheptaanihappo) 0.01 µg/l
PFOA (perfluorioktaanihappo) 0.01 µg/l
PFNA (perfluorinonaanihappo) 0.01 µg/l
PFDA (perfluoridekaanihappo) 0.01 µg/l
PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) 0.01 µg/l
PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) 0.01 µg/l
PFDoDS (perfluoridodekaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFPeS (perfluoripentaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) 0.01 µg/l
6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.01 µg/l
8:2 FTS (8:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.01 µg/l

W-PFCLMS02: Perfluorialkyyliyhdisteet, PFAS-paketti keskikokoinen (17 yhdistettä)

Analyysin tiedot

Hinta: 180.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 80 ml
Näyteastia: 250 ml muovipullo
Menetelmä: LC-MS/MS / US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
monobutyylitina 0.001 µg/l
dibutyylitina 0.001 µg/l
tributyylitina (TBT) 0.001 µg/l
tetrabutyylitina 0.001 µg/l
mono-oktyylitina 0.001 µg/l
dioktyylitina 0.001 µg/l
trisykloheksyylitina 0.001 µg/l
monofenyylitina 0.001 µg/l
difenyylitina 0.001 µg/l
trifenyylitina 0.001 µg/l

OV-19a: Orgaaniset tinayhdisteet, 10 kpl

Analyysin tiedot

Hinta: 156.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 250 ml
Näyteastia: 500 ml muovipullo
Menetelmä: GC-ICP-SFMS / ISO 17353:2004
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
HMX (oktogeeni) 0.1 µg/l
heksyyli 0.1 µg/l
heksogeeni 0.1 µg/l
dietyleeniglykolinitraatti (DEGN) 0.1 µg/l
1,3,5-trinitrobentseeni 0.1 µg/l
etyleeniglykolidinitraatti (EGDN) 0.1 µg/l
tetryyli 0.1 µg/l
1,3-dinitrobentseeni 0.1 µg/l
2,4,6-trinitrotolueeni (TNT, trotyyli) 0.1 µg/l
nitroglyseriini 0.1 µg/l
4-amino-2,6-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
2-amino-4,6-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
2,6-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
2,4-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
2-nitrotolueeni 0.1 µg/l
nitropenta 0.1 µg/l
4-nitrotolueeni 0.1 µg/l
3-nitrotolueeni 0.1 µg/l

W-EXP1: Räjähdysaineet, paketti 1

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 1500 ml
Näyteastia: 1 l lasipullo + 500 ml lasipullo
Menetelmä: HPLC-DAD, HPLC-MS / DIN EN ISO 22478, DIN 38407-17:1999-02
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
heksogeeni 0.1 µg/l
dietyleeniglykolinitraatti (DEGN) 0.1 µg/l
1,3,5-trinitrobentseeni 0.1 µg/l
2,4,6-trinitrotolueeni (TNT, trotyyli) 0.1 µg/l
nitroglyseriini 0.1 µg/l
4-amino-2,6-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
2-amino-4,6-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
2,6-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
2,4-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
2-nitrotolueeni 0.1 µg/l
nitropenta 0.1 µg/l
4-nitrotolueeni 0.1 µg/l
3-nitrotolueeni 0.1 µg/l
2-nitrodifenyyliamiini 0.1 µg/l

W-EXP2: Räjähdysaineet, paketti 2

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 1500 ml
Näyteastia: 1 l lasipullo + 500 ml lasipullo
Menetelmä: HPLC-DAD, HPLC-MS / DIN EN ISO 22478
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
etyylisentraliitti 0.1 µg/l
metyylisentraliitti 0.1 µg/l

W-CENTRALIT: Sentraliitit

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 200 ml
Näyteastia: 250 ml tumma lasipullo
Menetelmä: HPLC-DAD, HPLC-MS / DIN EN ISO 22478
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
difenyyliamiini (DFA) 0.1 µg/l
nitrobentseeni 0.1 µg/l
2-nitrotolueeni 0.1 µg/l
3-nitrotolueeni 0.1 µg/l
4-nitrotolueeni 0.1 µg/l
1,3-dinitrobentseeni 0.1 µg/l
2,6-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
2,3-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
2,4-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
3,4-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
2,4,6-trinitrotolueeni (TNT, trotyyli) 0.1 µg/l
4-amino-2,6-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
2-nitrodifenyyliamiini 0.1 µg/l
2-amino-4,6-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
4-nitrodifenyyliamiini 0.1 µg/l
1,4-dinitrobentseeni 0.1 µg/l
1,2-dinitrobentseeni 0.1 µg/l
1,5-dinitronaftaliini 0.1 µg/l
1,8-dinitronaftaliini 0.1 µg/l

Aromaattiset typpiyhdisteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 1500 ml
Näyteastia: 1 l lasipullo + 500 ml lasipullo
Menetelmä: GC-MS / DIN 38407-F17
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Analyytti: Raportointirajat:
2-nitrotolueeni 0.1 µg/l
3-nitrotolueeni 0.1 µg/l
4-nitrotolueeni 0.1 µg/l
2,6-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
2,3-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
2,4-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
3,4-dinitrotolueeni 0.1 µg/l
2,4,6-trinitrotolueeni (TNT, trotyyli) 0.1 µg/l

W-NITROTOLUENS: Nitrotolueenit

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 1500 ml
Näyteastia: 1 l lasipullo + 500 ml lasipullo
Menetelmä: HPLC-DAD, HPLC-MS / DIN EN ISO 22478
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
monobutyylitina 0.001 µg/l
dibutyylitina 0.001 µg/l
tributyylitina (TBT) 0,0002 µg/l
tetrabutyylitina 0.001 µg/l
mono-oktyylitina 0.001 µg/l
dioktyylitina 0.001 µg/l
trisykloheksyylitina 0.001 µg/l
monofenyylitina 0.001 µg/l
difenyylitina 0.001 µg/l
trifenyylitina 0.001 µg/l

OV-19aQ: Orgaaniset tinayhdisteet, 10 kpl (TBT alhainen LOQ)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 250 ml
Näyteastia: 500 ml muovipullo
Menetelmä: GC-ICP-SFMS / ISO 17353:2004
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
monobutyylitina 0.001 µg/l
dibutyylitina 0.001 µg/l
tributyylitina (TBT) 0.0002 µg/l

OV-19a3Q: Orgaaniset tinayhdisteet MBT, DBT, TBT (TBT alhainen LOQ)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 250 ml
Näyteastia: 500 ml muovipullo
Menetelmä: GC-ICP-SFMS / ISO 17353:2004
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
tributyylitina (TBT) 0,0002 µg/l

OV-19a1Q: Orgaaniset tinayhdisteet, vain TBT (alhainen LOQ)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 250 ml
Näyteastia: 500 ml muovipullo
Menetelmä: GC-ICP-SFMS / ISO 17353:2004
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
monobutyylitina 0.001 µg/l
dibutyylitina 0.001 µg/l
tributyylitina (TBT) 0.001 µg/l

OV-19a3: Orgaaniset tinayhdisteet MBT, DBT, TBT

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 250 ml
Näyteastia: 500 ml muovipullo
Menetelmä: GC-ICP-SFMS / ISO 17353:2004
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
tributyylitina (TBT) 0.001 µg/l

OV-19a1: Orgaaniset tinayhdisteet, vain TBT

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 250 ml
Näyteastia: 500 ml muovipullo
Menetelmä: GC-ICP-SFMS / ISO 17353:2004
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 0.005 µg/l
PFOA (perfluorioktaanihappo) 0.005 µg/l
6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.005 µg/l
PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) 0.01 µg/l

W-PFO-B-FTS01LL: Perfluorialkyyliyhdisteet, PFAS-paketti suppea (4 yhdistettä)

Analyysin tiedot

Hinta: 160.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 80 ml
Näyteastia: 250 ml muovipullo
Menetelmä: LC-MS / EPA 537
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 0.001 µg/l
PFOA (perfluorioktaanihappo) 0.001 µg/l
6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.0025 µg/l
PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) 0.0025 µg/l

W-PFO-A-FTS01LL: Perfluorialkyyliyhdisteet, PFAS-paketti suppea juomavedelle (4 yhdistettä)

Analyysin tiedot

Hinta: 192.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 80 ml
Näyteastia: 250 ml muovipullo
Menetelmä: LC-MS / EPA 537
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
PFBA (perfluoributaanihappo) 0.0025 µg/l
PFPeA (perfluoripentaanihappo) 0.0025 µg/l
PFHxA (perfluoriheksaanihappo) 0.0025 µg/l
PFHpA (perfluoriheptaanihappo) 0.0025 µg/l
PFOA (perfluorioktaanihappo) 0.001 µg/l
PFNA (perfluorinonaanihappo) 0.0025 µg/l
PFDA (perfluoridekaanihappo) 0.0025 µg/l
PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) 0.0025 µg/l
PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) 0.0025 µg/l
PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) 0.0025 µg/l
PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) 0.0025 µg/l
PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) 0.0025 µg/l
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 0.001 µg/l
PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) 0.0025 µg/l
PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) 0.0025 µg/l
6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.0025 µg/l
8:2 FTS (8:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.005 µg/l

W-PFCLMS01LL: Perfluorialkyyliyhdisteet, PFAS-paketti keskikokoinen juomavedelle (17 yhdistettä)

Analyysin tiedot

Hinta: 216.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 80 ml
Näyteastia: 250 ml muovipullo
Menetelmä: LC-MS/MS / CSN P CEN/TS 15968
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Jos yhdenkin yhdisteen pitoisuus analysoitavassa näytteessä on yli 0.2 µg/l, joudutaan näyte analysoimaan korkeamman määritysrajan menetelmällä (tällöin kaikkien yhdisteiden LOQ = 0.01 µg/l).
Analyytti: Raportointirajat:
PFBA (perfluoributaanihappo) 0.01 µg/l
PFPeA (perfluoripentaanihappo) 0.01 µg/l
PFHxA (perfluoriheksaanihappo) 0.01 µg/l
PFHpA (perfluoriheptaanihappo) 0.01 µg/l
PFOA (perfluorioktaanihappo) 0.01 µg/l
PFNA (perfluorinonaanihappo) 0.01 µg/l
PFDA (perfluoridekaanihappo) 0.01 µg/l
PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) 0.01 µg/l
PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) 0.01 µg/l
PFTrDA (perfluoritridekaanihappo) 0.025 µg/l
PFTeDA (perfluoritetradekaanihappo) 0.025 µg/l
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.01 µg/l
PF-3,7-DMOA (perfluori-3,7-dimetyylioktaanihappo) 0.01 µg/l
HPFHpA (7H-perfluoriheptaanihappo) 0.01 µg/l
8:2 FTS (8:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.01 µg/l
EtFOSA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidi) 0.05 µg/l
EtFOSE (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) 0.025 µg/l
MeFOSA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidi) 0.05 µg/l
MeFOSE (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) 0.025 µg/l
10:2 FTS (10:2 fluoritelomeerisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) 0.01 µg/l
PFOSAA (perfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) 0.01 µg/l
MeFOSAA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) 0.01 µg/l
EtFOSAA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) 0.01 µg/l
PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFHxDA (perfluoriheksadekaanihappo) 0.05 µg/l
PFOcDA (perfluorioktadekaanihappo) 0.05 µg/l
PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFPeS (perfluoripentaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFNS (perfluorinonaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFDoDS (perfluoridodekaanisulfonihappo) 0.025 µg/l
4:2 FTS (4:2 fluoritelomeerisulfonihappo) 0.01 µg/l

W-PFCLMS02-B: Perfluorialkyyliyhdisteet, PFAS-paketti laaja (35 yhdistettä)

Analyysin tiedot

Hinta: 200.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 80 ml
Näyteastia: 250 ml muovipullo
Menetelmä: LC-MS/MS / US EPA 537, CSN P CEN/TS 15968
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
PFBA (perfluoributaanihappo) 2 ng/l
PFPeA (perfluoripentaanihappo) 0.3 ng/l
PFHxA (perfluoriheksaanihappo) 0.3 ng/l
PFHpA (perfluoriheptaanihappo) 0.3 ng/l
PFOA (perfluorioktaanihappo) 0.3 ng/l
PFNA (perfluorinonaanihappo) 0.3 ng/l
PFDA (perfluoridekaanihappo) 0.3 ng/l
PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) 0.3 ng/l
PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) 0.3 ng/l
PFTrDA (perfluoritridekaanihappo) 0.3 ng/l
PFTeDA (perfluoritetradekaanihappo) 0.3 ng/l
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 0.3 ng/l
PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) 0.3 ng/l
6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.3 ng/l
PF-3,7-DMOA (perfluori-3,7-dimetyylioktaanihappo) 1 ng/l
HPFHpA (7H-perfluoriheptaanihappo) 1 ng/l
8:2 FTS (8:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.3 ng/l
EtFOSA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidi) 2 ng/l
EtFOSE (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) 2 ng/l
MeFOSA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidi) 2 ng/l
MeFOSE (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) 2 ng/l
PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) 0.3 ng/l
PFOSAA (perfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) 1 ng/l
MeFOSAA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) 1 ng/l
EtFOSAA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) 1 ng/l
PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) 0.3 ng/l
PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) 0.3 ng/l
PFPeS (perfluoripentaanisulfonihappo) 0.3 ng/l
PFNS (perfluorinonaanisulfonihappo) 0.3 ng/l
PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) 0.3 ng/l
PFDoDS (perfluoridodekaanisulfonihappo) 0.3 ng/l
4:2 FTS (4:2 fluoritelomeerisulfonihappo) 0.3 ng/l
PFAS, 20 yhdisteen summa 9.1 ng/l

W-PFCLMS03UL: Perfluorialkyyliyhdisteet, PFAS-paketti laaja juomavedelle (34 yhdistettä)

Analyysin tiedot

Hinta: 240.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 250 ml
Näyteastia: 250 ml muovipullo
Menetelmä: LC-MS / EPA 537
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Jos yhdenkin yhdisteen pitoisuus analysoitavassa näytteessä on yli 20 ng/l, joudutaan näyte joko laimentamaan (kaikkien yhdisteiden LOQ nousee n. 4-kertaiseksi) tai analysoimaan korkeamman määritysrajan menetelmällä (kaikkien yhdisteiden LOQ = 10-50 ng/l).
Näyte voidaan joutua laimentamaan huonon sisäisen standardin (ISTD) saannon vuoksi, jolloin määritysrajat voivat nousta.
Analyytti: Raportointirajat:
metanoli 2 mg/l
etanoli 0.5 mg/l
1-propanoli 0.2 mg/l
2-propanoli 0.2 mg/l
1-butanoli 0.2 mg/l
2-butanoli 0.2 mg/l
isobutanoli 0.2 mg/l
tert-butanoli 0.2 mg/l
1-pentanoli 0.2 mg/l
2-oktanoli 0.2 mg/l

OV-15: Alkoholit

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x40 ml
Näyteastia: 2x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-MS
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
dietyylieetteri 0.2 mg/l
dimetyyliketoni (asetoni) 0.2 mg/l
metyylietyyliketoni (MEK) 0.5 mg/l
metyyli-isobutyyliketoni (MIBK) 0.2 mg/l
etyyliasetaatti 0.2 mg/l
metanoli 2 mg/l
etanoli 0.5 mg/l
1-propanoli 0.2 mg/l
2-propanoli 0.2 mg/l
1-butanoli 0.2 mg/l
isobutanoli 0.2 mg/l
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 mg/l

DOV-41: Pooliset liuottimet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x40 ml
Näyteastia: 2x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-MS
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
bisfenoli A 0.05 µg/l

W-BPA-GMS: Bisfenoli A

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 250 ml
Näyteastia: 250 ml lasipullo
Menetelmä: GC-MS / EN ISO 18857-2
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
dimetyylisulfidi (DMS) 2 µg/l
dimetyylidisulfidi (DMDS) 2 µg/l

W-DMS-DMDS: Dimetyylisulfidi ja dimetyylidisulfidi (DMS/DMDS)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 1x20 ml + 2x40 ml
Näyteastia: 1x20 ml HS-viali + 2x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-MSD
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
C17/pristaani 0.5 -
C18/futaani 0.5 -

W-TPHFID06: Öljyn iän arviointi (pristaani/fytaani -suhde)

Analyysin tiedot

Hinta: 74.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-FID / CSN EN ISO 9377-2, US EPA 8015, US EPA 3510, TNRCC Method 1006
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Öljyn iän arviointi pristaanin ja fytaanin suhteen avulla.
Analyysi on tarkoitettu vain vesinäytteille. Jos näyte sisältää öljyfaasin, joudutaan molemmat faasit analysoimaan erikseen (öljyfaasille menetelmä O-TPPFID01).
Analyytti: Raportointirajat:
nitroglyseriini 0,5 µg/l
2,4,6-trinitrotolueeni (TNT, trotyyli) 0,1 µg/l
2,4-dinitrotolueeni 0,1 µg/l
2,6-dinitrotolueeni 0,1 µg/l
2-amino-4,6-dinitrotolueeni 0,1 µg/l
4-amino-2,6-dinitrotolueeni 0,1 µg/l
1,3-dinitrobentseeni 0,1 µg/l
1,3,5-trinitrobentseeni 0,1 µg/l
heksogeeni 0,1 µg/l
HMX (oktogeeni) 0,1 µg/l
pentaerytritolitetranitraatti (PETN) 0,1 µg/l

W-EXP3: Räjähdysaineet, paketti 3

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: HPLC-DAD, HPLC-MS / DIN EN ISO 22478
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
dikloorimetaani 0.1 µg/l
trikloorimetaani (kloroformi) 0.1 µg/l
monokloorietaani 1.0 µg/l
1,1-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,2-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,1-dikloorieteeni 0.1 µg/l
cis-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
1,1,1-trikloorietaani 0.1 µg/l
1,1,2-trikloorietaani 0.1 µg/l
trikloorieteeni 0.1 µg/l
tetrakloorimetaani 0.1 µg/l
1,1,1,2-tetrakloorietaani 0.1 µg/l
1,1,2,2-tetrakloorietaani 1.0 µg/l
tetrakloorieteeni 0.1 µg/l
vinyylikloridi 0.1 µg/l
summa 1,2-dikloorieteenit 0.2 µg/l
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni 0.2 µg/l
summa 11 klooratut hiilivedyt 1.1 µg/l
summa dikloorieteenit 0.3 µg/l

W-VOCGMS09-D: Klooratut alifaattiset hiilivedyt, 16 yhdistettä

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x20 ml + 1x40 ml
Näyteastia: 2x20 ml HS-viali + 1x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / US EPA 624, US EPA 5021A, US EPA 8260, US EPA 8015, CSN EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, CSN ISO 11423, CSN EN ISO 15680
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.
Analyytti: Raportointirajat:
AOX 0.005 mg/l

W-AOX-COUL: AOX, alhainen LOQ

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 250 ml
Näyteastia: 500 ml muovipullo
Menetelmä: Kulometrinen / EN ISO 9562, TNI 757531, EN 16192
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte pakastettava mahdollisimman pian näytteenoton jälkeen tulosten luotettavuuden varmistamiseksi.
Analyytti: Raportointirajat:
uuttuvien aineiden kokonaispitoisuus 0.2 mg/l
uuttuvat poolittomat hiilivedyt 0.1 mg/l
uuttuvat polaariset hiilivedyt 0.1 mg/l

W-PEC03-IR: Rasvat (pooliset uuttuvat yhdisteet)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Menetelmä: IR / DS/R 209, SFS 3010
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:

W-SCRGMS01: Screening-analyysi, keskihaihtuvat orgaaniset yhdisteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Menetelmä: GC-MS / sisäinen menetelmä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
screening haihtuvat yhdisteet

W-SCRGMS02: Screening-analyysi, haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Menetelmä: GC-MS / US EPA 5021, US EPA 8260
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
etyleeniglykolidinitraatti (EGDN) 0,2 µg/l
Dietyleeniglykolidinitraatti (DEGDN) 0,2 µg/l
nitroglyseriini 0,2 µg/l
2,4,6-trinitrotolueeni (TNT, trotyyli) 0,1 µg/l
2,4-dinitrotolueeni 0,1 µg/l
2,6-dinitrotolueeni 0,1 µg/l
2-amino-4,6-dinitrotolueeni 0,1 µg/l
4-amino-2,6-dinitrotolueeni 0,1 µg/l
1,3-dinitrobentseeni 0,1 µg/l
1,3,5-trinitrobentseeni 0,1 µg/l
heksogeeni 0,1 µg/l
HMX (oktogeeni) 0,1 µg/l
pentaerytritolitetranitraatti (PETN) 0,2 µg/l
difenyyliamiini (DFA) 0,1 µg/l
etyylisentraliitti 0,1 µg/l
metyylisentraliitti 0,1 µg/l

W-EXP5: Räjähdysaineet, paketti 5

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: HPLC-DAD, HPLC-MS / DIN EN ISO 22478
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
heksakloorietaani 0,1 µg/l

Heksakloorietaani

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 10 ml
Näyteastia: 20 ml HS-viali
Menetelmä: DIN EN ISO 10301 (F4)
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
fenoli-indeksi 0,005 mg/l

W-PHI-CFA: Fenoli-indeksi

Analyysin tiedot

Hinta: 25.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 ml
Näyteastia: 100 ml lasipullo
Menetelmä: CFA-tekniikka / EN ISO 14402, EN 16192, SKALAR company methodology
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
muurahaishappo (metaanihappo) 2 mg/l
etikkahappo 2 mg/l
propaanihappo (propionihappo) 2 mg/l
n-butaanihappo (voihappo) 2 mg/l
isobutaanihappo (isovoihappo) 2 mg/l
valeriaanahappo 2 mg/l
isovaleriaanahappo 2 mg/l
kapronihappo (C6:0) 2 mg/l

W-ORGACIDS: Orgaaniset hapot, sisältää muurahaishapon

Analyysin tiedot

Hinta: 165.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi > Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet > Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 40 ml
Näyteastia: 40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: Sisäinen menetelmä
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
PFBA (perfluoributaanihappo) 0.01 µg/l
PFPeA (perfluoripentaanihappo) 0.01 µg/l
PFHxA (perfluoriheksaanihappo) 0.01 µg/l
PFHpA (perfluoriheptaanihappo) 0.01 µg/l
PFOA (perfluorioktaanihappo) 0.01 µg/l
PFNA (perfluorinonaanihappo) 0.01 µg/l
PFDA (perfluoridekaanihappo) 0.01 µg/l
PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) 0.01 µg/l
PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) 0.01 µg/l
PFTrDA (perfluoritridekaanihappo) 0.025 µg/l
PFTeDA (perfluoritetradekaanihappo) 0.025 µg/l
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.01 µg/l
8:2 FTS (8:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.01 µg/l
EtFOSA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidi) 0.05 µg/l
EtFOSE (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) 0.025 µg/l
MeFOSA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidi) 0.05 µg/l
MeFOSE (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) 0.025 µg/l
PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) 0.01 µg/l
PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFPeS (perfluoripentaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFDoDS (perfluoridodekaanisulfonihappo) 0.025 µg/l

W-PFC-TOPA: PFAS-paketti vedestä ennen ja jälkeen TOP Assay -analyysin

Analyysin tiedot

Hinta: 400.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 ml
Näyteastia: 250 ml muovipullo
Menetelmä: LC-MS / EPA 537
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
naftaleeni 0.03 µg/l
asenaftyleeni 0.01 µg/l
asenafteeni 0.01 µg/l
fluoreeni 0.01 µg/l
fenantreeni 0.02 µg/l
antraseeni 0.01 µg/l
fluoranteeni 0.01 µg/l
pyreeni 0.01 µg/l
bentso(a)antraseeni 0.01 µg/l
kryseeni 0.01 µg/l
bentso(b)fluoranteeni 0.01 µg/l
bentso(k)fluoranteeni 0.01 µg/l
bentso(a)pyreeni 0.01 µg/l
dibentso(ah)antraseeni 0.01 µg/l
bentso(ghi)peryleeni 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyreeni 0.01 µg/l
Summa 4 PAH 0.04 µg/l
PAH 16, summa 0.19 µg/l

W-PAHGMS05: PAH yhdisteet 16 kpl

Analyysin tiedot

Hinta: 38.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 200 ml
Näyteastia: 250 ml lasipullo
Menetelmä: GC-MS, GC-MS/MS / US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Summa 4 PAH sisältää yhdisteet: bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(ghi)-peryleeni ja indeno-(1,2,3cd)-pyreeni.
Analyytti: Raportointirajat:
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
Summa PCB 7 0.0073 µg/l

W-PCBGMS05: PCB-yhdisteet 7 kpl

Analyysin tiedot

Hinta: 38.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 1000 ml
Näyteastia: 1 l tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS, GC-MS/MS / US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
2,4,6-trinitrotolueeni (TNT, trotyyli) 0,5 µg/l
2,4-dinitrotolueeni 0,5 µg/l
2,6-dinitrotolueeni 0,5 µg/l
2-amino-4,6-dinitrotolueeni 0,5 µg/l
4-amino-2,6-dinitrotolueeni 0,5 µg/l
1,3-dinitrobentseeni 0,5 µg/l
1,3,5-trinitrobentseeni 0,5 µg/l
heksogeeni 0,5 µg/l
HMX (oktogeeni) 0,5 µg/l
pentaerytritolitetranitraatti (PETN) 0,5 µg/l

W-EXP6: Räjähdysaineet, paketti 6

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 1500 ml
Näyteastia: 1 l lasipullo + 500 ml lasipullo
Menetelmä: HPLC-DAD, HPLC-MS / DIN EN ISO 22478
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
nitroglyseriini 0,5 µg/l
etyylisentraliitti 0,5 µg/l
metyylisentraliitti 0,5 µg/l
difenyyliamiini (DFA) 0,5 µg/l

W-EXP7: Räjähdysaineet, paketti 7

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: DIN EN ISO 22478 / HPLS-MS, sisäinen menetelmä / LC-MS
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
bromikloorietikkahappo 1 µg/l
bromidikloorietikkahappo 1,3 µg/l
dalaponi 1,2 µg/l
dibromikloorietikkahappo 1,5 µg/l
dibromietikkahappo 1,6 µg/l
dikloorietikkahappo 1,2 µg/l
monobromietikkahappo 1,2 µg/l
monokloorietikkahappo 1,3 µg/l
tribromietikkahappo 1,2 µg/l
trikloorietikkahappo 1,7 µg/l

W-HALOACIDS: Haloetikkahapot

Analyysin tiedot

Hinta: 188.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 250 ml + kestävöinti 250 µl 10 % (w/v) ammoniumkloridiliuoksella
Näyteastia: 250 ml lasipullo
Menetelmä: LC-MS/MS / sisäinen menetelmä WPC75
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
ambroksoli 0.05 µg/l
amoksisilliini 0.05 µg/l
asetyylisulfametoksatsoli 0.1 µg/l
atenololi 0.05 µg/l
betaksololi 0.05 µg/l
betsafibraatti 0.05 µg/l
bisoprololi 0.05 µg/l
dehydroerytromysiini 0.05 µg/l
diatsepaami 0.05 µg/l
diklofenaakki 0.05 µg/l
dimetyyliaminofenatsoni 0.05 µg/l
enalapriili 0.05 µg/l
erytromysiini 0.05 µg/l
etofibraatti 0.05 µg/l
fenasetiini 0.05 µg/l
fenatsoni 0.05 µg/l
fenofibraatti 0.05 µg/l
fenoprofeeni 0.05 µg/l
fenoteroli 0.05 µg/l
fluoksetiini 0.05 µg/l
furosemidi 0.05 µg/l
gemfibrotsiili 0.05 µg/l
hydroklooritiatsidi 0.05 µg/l
ibuprofeeni 0.05 µg/l
ifosfamidi 0.05 µg/l
indometasiini 0.05 µg/l
karatsololi 0.05 µg/l
karbamatsepiini 0.05 µg/l
ketoprofeeni 0.05 µg/l
klaritromysiini 0.05 µg/l
klenbuteroli 0.05 µg/l
klofibriinihappo 0.05 µg/l
kloramfenikoli 0.05 µg/l
kofeiini 0.05 µg/l
melperoni 0.05 µg/l
metoprololi 0.05 µg/l
nadololi 0.05 µg/l
naprokseeni 0.05 µg/l
noretisteroni 0.05 µg/l
oksatsepaami 0.05 µg/l
parasetamoli 0.05 µg/l
pentoksifylliini 0.05 µg/l
propranololi 0.05 µg/l
propyfenatsoni 0.05 µg/l
roksitromysiini 0.05 µg/l
salbutamoli 0.05 µg/l
seliprololi 0.05 µg/l
sertraliini 0.05 µg/l
setiritsiini 0.05 µg/l
simvastatiini 0.05 µg/l
sitalopraami 0.05 µg/l
sotaloli 0.05 µg/l
sulfadiatsiini 0.05 µg/l
sulfadimidiini 0.05 µg/l
sulfametoksatsoli 0.05 µg/l
syklofosfamidi 0.05 µg/l
terbutaliini 0.05 µg/l
timololi 0.05 µg/l
tolfenaamihappo 0.05 µg/l
tramadoli 0.05 µg/l
trimetopriimi 0.05 µg/l
varfariini 0.05 µg/l
venlafaksiini 0.05 µg/l

W-PHARMA03: Lääkeaineet, laaja paketti

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: LC-MS-MS / DIN 38407-F47: 2017-07
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
PFBA (perfluoributaanihappo) 0.01 µg/l
PFPeA (perfluoripentaanihappo) 0.01 µg/l
PFHxA (perfluoriheksaanihappo) 0.01 µg/l
PFHpA (perfluoriheptaanihappo) 0.01 µg/l
PFOA (perfluorioktaanihappo) 0.005 µg/l
PFNA (perfluorinonaanihappo) 0.01 µg/l
PFDA (perfluoridekaanihappo) 0.01 µg/l
PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) 0.01 µg/l
PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) 0.01 µg/l
PFTrDA (perfluoritridekaanihappo) 0.01 µg/l
PFTeDA (perfluoritetradekaanihappo) 0.025 µg/l
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 0.005 µg/l
PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.01 µg/l
PF-3,7-DMOA (perfluori-3,7-dimetyylioktaanihappo) 0.01 µg/l
HPFHpA (7H-perfluoriheptaanihappo) 0.01 µg/l
8:2 FTS (8:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.01 µg/l
EtFOSA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidi) 0.05 µg/l
EtFOSE (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) 0.025 µg/l
MeFOSA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidi) 0.05 µg/l
MeFOSE (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) 0.025 µg/l
10:2 FTS (10:2 fluoritelomeerisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) 0.01 µg/l
PFOSAA (perfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) 0.01 µg/l
MeFOSAA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) 0.01 µg/l
EtFOSAA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) 0.01 µg/l
PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFHxDA (perfluoriheksadekaanihappo) 0.05 µg/l
PFOcDA (perfluorioktadekaanihappo) 0.05 µg/l
PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFPeS (perfluoripentaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFNS (perfluorinonaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
PFDoDS (perfluoridodekaanisulfonihappo) 0.01 µg/l
4:2 FTS (4:2 fluoritelomeerisulfonihappo) 0.01 µg/l
Perfluori-4-metoksibutaanihappo (PFMBA) 0.025 µg/l
Perfluori-3-metoksipropaanihappo (PFMPA) 0.025 µg/l
11-kloorieikosafluori-3-oksaundekaani-1-sulfonihappo (11Cl-PF3OUdS) 0.01 µg/l
9-klooriheksadekafluori-3-oksanonaani-1-sulfonihappo (9Cl-PF3ONS) 0.01 µg/l
4,8-dioksa-3H-perfluoronihappo (DONA) 0.01 µg/l
Perfluoripropaanisulfonihappo (PFPrS) 0.02 µg/l
2,3,3,3-tetrafluori-2-(heptafluoripropoksi)propaanihappo (HFPO-DA) 0.02 µg/l
2H,2H,3H,3H-perfluoroundekaanihappo (H4PFUnDA) 0.02 µg/l
2H, 2H, 3H, 3H-perfluoridekaanihappo (7:3 FTCA) 0.02 µg/l
2H,2H-perfluoridekaanihappo (8:2 FTCA) 0.1 µg/l
Perfluori-4-etyylisykloheksaanisulfonihappo (PFECHS) 0.01 µg/l
2H, 2H, 3H, 3H-perfluoriheksaanihappo (3:3 FTCA) 0.1 µg/l
2H, 2H, 3H, 3H-perfluori-oktaanihappo (5:3 FTCA) 0.02 µg/l
Perfluori(2-etoksietaani)sulfonihappo (PFEESA) 0.1 µg/l
2H,2H-perfluori-oktaanihappo (6:2 FTCA) 0.1 µg/l
2H-perfluori-2-okteenihappo (6:2 FTUCA) 0.02 µg/l
2H-perfluori-2-dekeenihappo (8:2 FTUCA) 0.02 µg/l
Summa 20 PFAS 0.2 µg/l
Summa 42 PFAS 0.655 µg/l

W-PFCLMS02-D: Perfluorialkyyliyhdisteet, PFAS-paketti erittäin laaja (54 yhdistettä)

Analyysin tiedot

Hinta: 260.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 80 ml
Näyteastia: 250 ml muovipullo
Menetelmä: LC-MS/MS / CSN P CEN/TS 15968
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
PFBA (perfluoributaanihappo) 2 ng/l
PFPeA (perfluoripentaanihappo) 0.3 ng/l
PFHxA (perfluoriheksaanihappo) 0.3 ng/l
PFHpA (perfluoriheptaanihappo) 0.3 ng/l
PFOA (perfluorioktaanihappo) 0.3 ng/l
PFNA (perfluorinonaanihappo) 0.3 ng/l
PFDA (perfluoridekaanihappo) 0.3 ng/l
PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) 0.3 ng/l
PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) 0.3 ng/l
PFTrDA (perfluoritridekaanihappo) 0.3 ng/l
PFTeDA (perfluoritetradekaanihappo) 0.3 ng/l
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 0.3 ng/l
PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) 0.3 ng/l
6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.3 ng/l
PF-3,7-DMOA (perfluori-3,7-dimetyylioktaanihappo) 1 ng/l
HPFHpA (7H-perfluoriheptaanihappo) 1 ng/l
8:2 FTS (8:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.3 ng/l
EtFOSA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidi) 2 ng/l
EtFOSE (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) 2 ng/l
MeFOSA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidi) 2 ng/l
MeFOSE (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) 2 ng/l
PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) 0.3 ng/l
PFOSAA (perfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) 1 ng/l
MeFOSAA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) 1 ng/l
EtFOSAA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) 1 ng/l
PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) 0.3 ng/l
PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) 0.3 ng/l
PFPeS (perfluoripentaanisulfonihappo) 0.3 ng/l
PFNS (perfluorinonaanisulfonihappo) 0.3 ng/l
PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) 0.3 ng/l
PFDoDS (perfluoridodekaanisulfonihappo) 0.03 ng/l
4:2 FTS (4:2 fluoritelomeerisulfonihappo) 0.03 ng/l
Perfluori-4-metoksibutaanihappo (PFMBA) 1 ng/l
Perfluori-3-metoksipropaanihappo (PFMPA) 1 ng/l
11-kloorieikosafluori-3-oksaundekaani-1-sulfonihappo (11Cl-PF3OUdS) 2 ng/l
9-klooriheksadekafluori-3-oksanonaani-1-sulfonihappo (9Cl-PF3ONS) 1 ng/l
4,8-dioksa-3H-perfluoronihappo (DONA) 2 ng/l
Perfluoripropaanisulfonihappo (PFPrS) 1 ng/l
2,3,3,3-tetrafluori-2-(heptafluoripropoksi)propaanihappo (HFPO-DA) 1 ng/l
2H,2H,3H,3H-perfluoroundekaanihappo (H4PFUnDA) 0.3 ng/l
2H, 2H, 3H, 3H-perfluoridekaanihappo (7:3 FTCA) 0.3 ng/l
2H,2H-perfluoridekaanihappo (8:2 FTCA) 1 ng/l
Perfluori-4-etyylisykloheksaanisulfonihappo (PFECHS) 0.3 ng/l
2H, 2H, 3H, 3H-perfluoriheksaanihappo (3:3 FTCA) 0.3 ng/l
2H, 2H, 3H, 3H-perfluori-oktaanihappo (5:3 FTCA) 1 ng/l
Perfluori(2-etoksietaani)sulfonihappo (PFEESA) 1 ng/l
2H,2H-perfluori-oktaanihappo (6:2 FTCA) 1 ng/l
2H-perfluori-2-okteenihappo (6:2 FTUCA) 1 ng/l
2H-perfluori-2-dekeenihappo (8:2 FTUCA) 1 ng/l

W-PFCLMS03UL-B: Perfluorialkyyliyhdisteet, PFAS-paketti erittäin laaja juomavedelle (51 yhdistettä)

Analyysin tiedot

Hinta: 312.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 250 ml
Näyteastia: 250 ml muovipullo
Menetelmä: LC-MS/MS / CSN P CEN/TS 15968
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.