Analyysipakettia: 49
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet, Metallianalyysit, Muut analyysit, Partikkeli/asbestianalyysit

Orgaaniset aineet / Ilma

Analyytti: Raportointirajat:
n-heksaani 0.5 µg/näyte
n-heptaani 0.2 µg/näyte
n-oktaani 0.2 µg/näyte
n-nonaani 0.2 µg/näyte
n-dekaani 0.2 µg/näyte
n-undekaani 0.2 µg/näyte
n-dodekaani 0.2 µg/näyte
2-metyyliheksaani 0.2 µg/näyte
metyylisykloheksaani 0.2 µg/näyte
sykloheksaani 0.2 µg/näyte
etyyliasetaatti 0.2 µg/näyte
bentseeni 0.1 µg/näyte
tolueeni 0.1 µg/näyte
etyylibentseeni 0.1 µg/näyte
m/p-ksyleeni 0.1 µg/näyte
o-ksyleeni 0.1 µg/näyte
styreeni 0.5 µg/näyte
naftaleeni 0.5 µg/näyte
vinyylikloridi 0.2 µg/näyte
1,1-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
trans-1,2-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
cis-1,2-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
1,1-dikloorietaani 0.2 µg/näyte
dikloorimetaani 0.2 µg/näyte
trikloorimetaani (kloroformi) 0.2 µg/näyte
tetrakloorimetaani 0.2 µg/näyte
1,2-dikloorietaani 0.2 µg/näyte
1,1,1-trikloorietaani 0.2 µg/näyte
trikloorieteeni 0.2 µg/näyte
tetrakloorieteeni 0.2 µg/näyte
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.2 µg/näyte
1,1,2-trikloorietaani 0.2 µg/näyte
1,2-diklooripropaani 0.2 µg/näyte
isopropyylibentseeni 0.5 µg/näyte
n-propyylibentseeni 0.5 µg/näyte
2-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
3-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
4-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
1,2,3-trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
CFC-11 0.5 µg/näyte
CFC-12 0.5 µg/näyte
CFC-113 0.5 µg/näyte
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/näyte

A-VOC45-CC: VOC-yhdisteet (45 kpl), aktiivihiiliputki

Analyysin tiedot

Hinta: 177.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: aktiivihiiliputki
Menetelmä: GC-MSD / sisäinen menetelmä, VDI 3865 Blatt 3
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte uutetaan orgaaniseen liuottimeen (CS2) ja tulokset kvantifioidaan standardien avulla.
Analyytti: Raportointirajat:
n-heksaani 0.5 µg/näyte
n-heptaani 0.2 µg/näyte
n-oktaani 0.2 µg/näyte
n-nonaani 0.2 µg/näyte
n-dekaani 0.2 µg/näyte
n-undekaani 0.2 µg/näyte
n-dodekaani 0.2 µg/näyte
2-metyyliheksaani 0.2 µg/näyte
metyylisykloheksaani 0.2 µg/näyte
sykloheksaani 0.2 µg/näyte
etyyliasetaatti 0.2 µg/näyte
bentseeni 0.1 µg/näyte
tolueeni 0.1 µg/näyte
etyylibentseeni 0.1 µg/näyte
m/p-ksyleeni 0.1 µg/näyte
o-ksyleeni 0.1 µg/näyte
styreeni 0.5 µg/näyte
naftaleeni 0.5 µg/näyte
vinyylikloridi 0.2 µg/näyte
1,1-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
trans-1,2-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
cis-1,2-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
1,1-dikloorietaani 0.2 µg/näyte
dikloorimetaani 0.2 µg/näyte
trikloorimetaani (kloroformi) 0.2 µg/näyte
tetrakloorimetaani 0.2 µg/näyte
1,2-dikloorietaani 0.2 µg/näyte
1,1,1-trikloorietaani 0.2 µg/näyte
trikloorieteeni 0.2 µg/näyte
tetrakloorieteeni 0.2 µg/näyte
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.2 µg/näyte
1,1,2-trikloorietaani 0.2 µg/näyte
1,2-diklooripropaani 0.2 µg/näyte
isopropyylibentseeni 0.5 µg/näyte
n-propyylibentseeni 0.5 µg/näyte
2-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
3-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
4-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
1,2,3-trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
CFC-11 0.5 µg/näyte
CFC-12 0.5 µg/näyte
CFC-113 0.5 µg/näyte
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/näyte
TVOC 1 n. 10 µg/näyte

A-VOC45-TVOC-CC: VOC-yhdisteet (45 kpl) + TVOC, aktiivihiiliputki

Analyysin tiedot

Hinta: 189.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: aktiivihiiliputki
Menetelmä: GC-MSD / sisäinen menetelmä, VDI 3865 Blatt 3
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte uutetaan orgaaniseen liuottimeen (CS2) ja 45 VOC-yhdistettä kvantifioidaan standardien avulla, TVOC-tulos tolueeniekvivalenttina.
1 Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
n-heksaani 0.5 µg/näyte
n-heptaani 0.2 µg/näyte
n-oktaani 0.2 µg/näyte
n-nonaani 0.2 µg/näyte
n-dekaani 0.2 µg/näyte
n-undekaani 0.2 µg/näyte
n-dodekaani 0.2 µg/näyte
2-metyyliheksaani 0.2 µg/näyte
metyylisykloheksaani 0.2 µg/näyte
sykloheksaani 0.2 µg/näyte
etyyliasetaatti 0.2 µg/näyte
bentseeni 0.1 µg/näyte
tolueeni 0.1 µg/näyte
etyylibentseeni 0.1 µg/näyte
m/p-ksyleeni 0.1 µg/näyte
o-ksyleeni 0.1 µg/näyte
styreeni 0.5 µg/näyte
naftaleeni 0.5 µg/näyte
vinyylikloridi 0.2 µg/näyte
1,1-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
trans-1,2-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
cis-1,2-dikloorieteeni 0.2 µg/näyte
1,1-dikloorietaani 0.2 µg/näyte
dikloorimetaani 0.2 µg/näyte
trikloorimetaani (kloroformi) 0.2 µg/näyte
tetrakloorimetaani 0.2 µg/näyte
1,2-dikloorietaani 0.2 µg/näyte
1,1,1-trikloorietaani 0.2 µg/näyte
trikloorieteeni 0.2 µg/näyte
tetrakloorieteeni 0.2 µg/näyte
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.2 µg/näyte
1,1,2-trikloorietaani 0.2 µg/näyte
1,2-diklooripropaani 0.2 µg/näyte
isopropyylibentseeni 0.5 µg/näyte
n-propyylibentseeni 0.5 µg/näyte
2-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
3-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
4-etyylitolueeni 0.5 µg/näyte
1,2,3-trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.5 µg/näyte
CFC-11 0.5 µg/näyte
CFC-12 0.5 µg/näyte
CFC-113 0.5 µg/näyte
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/näyte
TVOC 1 n. 10 µg/näyte
screening haihtuvat yhdisteet 1 n. 0.5-5 µg/näyte

A-VOC45-ALL-CC: VOC-yhdisteet (45 kpl) + TVOC + VOC-screening, aktiivihiiliputki

Analyysin tiedot

Hinta: 218.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: aktiivihiiliputki
Menetelmä: GC-MSD / sisäinen menetelmä, VDI 3865 Blatt 3
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte uutetaan orgaaniseen liuottimeen (CS2) ja 45 VOC-yhdistettä kvantifioidaan standardien avulla, TVOC ja screening -tulokset tolueeniekvivalenttina.
1 Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
1,1,1,2-tetrakloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1,1-trikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1,2-trikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1-dikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1-dikloori-1-propeeni 0.002 µg/näyte
1,2,3-triklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,2,3-triklooripropaani 0.002 µg/näyte
1,2,4- triklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.002 µg/näyte
1,2-dibromi-3-klooripropaani 0.002 µg/näyte
1,2-diklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,2-dikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,2-diklooripropaani 0.002 µg/näyte
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.002 µg/näyte
1,3-diklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,3-diklooripropaani 0.002 µg/näyte
1,4-diklooribentseeni 0.002 µg/näyte
2,2-diklooripropaani 0.002 µg/näyte
2-klooritolueeni 0.002 µg/näyte
4-klooritolueeni 0.002 µg/näyte
bentseeni 0.002 µg/näyte
bromibentseeni 0.002 µg/näyte
bromikloorimetaani 0.002 µg/näyte
cis-1,2-dikloorieteeni 0.002 µg/näyte
cis-1,3-diklooripropeeni 0.002 µg/näyte
dibromikloorimetaani 0.002 µg/näyte
dibromimetaani 0.002 µg/näyte
dikloorimetaani 0.002 µg/näyte
etyylibentseeni 0.002 µg/näyte
heksaklooributadieeni 0.002 µg/näyte
isopropyylibentseeni 0.002 µg/näyte
naftaleeni 0.002 µg/näyte
n-butyylibentseeni 0.002 µg/näyte
n-propyylibentseeni 0.002 µg/näyte
o-ksyleeni 0.002 µg/näyte
m/p-ksyleeni 0.002 µg/näyte
sec-butyylibentseeni 0.002 µg/näyte
styreeni 0.002 µg/näyte
tert-butyylibentseeni 0.002 µg/näyte
tetrakloorieteeni 0.002 µg/näyte
tetrakloorimetaani 0.002 µg/näyte
tolueeni 0.002 µg/näyte
trans-1,2-dikloorieteeni 0.002 µg/näyte
trans-1,3-diklooripropeeni 0.002 µg/näyte
tribromimetaani (bromoformi) 0.002 µg/näyte
trikloorieteeni 0.002 µg/näyte
trikloorimetaani (kloroformi) 0.002 µg/näyte
vinyylikloridi 0.002 µg/näyte
trikloorifluorimetaani 0.002 µg/näyte
1,2-dibromietaani 0.002 µg/näyte
p-isopropyylitolueeni 0.002 µg/näyte
klooribentseeni 0.002 µg/näyte
bromidikloorimetaani 0.002 µg/näyte
diklooridifluorimetaani 0.002 µg/näyte
1,1-dikloorieteeni 0.002 µg/näyte

A-VOC56-TDS: VOC-yhdisteet (56 kpl), termodesorptio (TDS) -putki

Analyysin tiedot

Hinta: 195.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: termodesorptio (TDS) -putki
Menetelmä: Termodesorptio-GC-MSD / EPA TO-17: 1999-01
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Tulokset kvantifioidaan standardien avulla.
Analyytti: Raportointirajat:
1,1,1,2-tetrakloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1,1-trikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1,2-trikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1-dikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,1-dikloori-1-propeeni 0.002 µg/näyte
1,2,3-triklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,2,3-triklooripropaani 0.002 µg/näyte
1,2,4- triklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.002 µg/näyte
1,2-dibromi-3-klooripropaani 0.002 µg/näyte
1,2-diklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,2-dikloorietaani 0.002 µg/näyte
1,2-diklooripropaani 0.002 µg/näyte
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.002 µg/näyte
1,3-diklooribentseeni 0.002 µg/näyte
1,3-diklooripropaani 0.002 µg/näyte
1,4-diklooribentseeni 0.002 µg/näyte
2,2-diklooripropaani 0.002 µg/näyte
2-klooritolueeni 0.002 µg/näyte
4-klooritolueeni 0.002 µg/näyte
bentseeni 0.002 µg/näyte
bromibentseeni 0.002 µg/näyte
bromikloorimetaani 0.002 µg/näyte
cis-1,2-dikloorieteeni 0.002 µg/näyte
cis-1,3-diklooripropeeni 0.002 µg/näyte
dibromikloorimetaani 0.002 µg/näyte
dibromimetaani 0.002 µg/näyte
dikloorimetaani 0.002 µg/näyte
etyylibentseeni 0.002 µg/näyte
heksaklooributadieeni 0.002 µg/näyte
isopropyylibentseeni 0.002 µg/näyte
naftaleeni 0.002 µg/näyte
n-butyylibentseeni 0.002 µg/näyte
n-propyylibentseeni 0.002 µg/näyte
o-ksyleeni 0.002 µg/näyte
m/p-ksyleeni 0.002 µg/näyte
sec-butyylibentseeni 0.002 µg/näyte
styreeni 0.002 µg/näyte
tert-butyylibentseeni 0.002 µg/näyte
tetrakloorieteeni 0.002 µg/näyte
tetrakloorimetaani 0.002 µg/näyte
tolueeni 0.002 µg/näyte
trans-1,2-dikloorieteeni 0.002 µg/näyte
trans-1,3-diklooripropeeni 0.002 µg/näyte
tribromimetaani (bromoformi) 0.002 µg/näyte
trikloorieteeni 0.002 µg/näyte
trikloorimetaani (kloroformi) 0.002 µg/näyte
vinyylikloridi 0.002 µg/näyte
trikloorifluorimetaani 0.002 µg/näyte
1,2-dibromietaani 0.002 µg/näyte
p-isopropyylitolueeni 0.002 µg/näyte
klooribentseeni 0.002 µg/näyte
bromidikloorimetaani 0.002 µg/näyte
diklooridifluorimetaani 0.002 µg/näyte
1,1-dikloorieteeni 0.002 µg/näyte
TVOC 1 n. 0.2 µg/näyte

A-VOC56-TVOC-TDS: VOC-yhdisteet (56 kpl) + TVOC, termodesorptio (TDS) -putki

Analyysin tiedot

Hinta: 227.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näyteastia: termodesorptio (TDS) -putki
Menetelmä: Termodesorptio-GC-MSD / EPA TO-17: 1999-01
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: 45 VOC-yhdistettä kvantifioidaan standardien avulla, TVOC-tulos tolueeniekvivalenttina.
1 Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.

Metallianalyysit / Ilma

Analyytti: Raportointirajat:
Hg, elohopea

A-6c: Elohopean kvantitaviinen määritys, aktiivihiiliputki

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Alennusryhmä: 1
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näyteastia: aktiivihiiliputki elohopealle
Menetelmä: ICP
Analyytti: Raportointirajat:
Co, koboltti 0.0005 µg kokonaispitoisuus
K, kalium 50 µg kokonaispitoisuus
Li, litium 0.01 µg kokonaispitoisuus
Mn, mangaani 0.005 µg kokonaispitoisuus
Na, natrium 5 µg kokonaispitoisuus
Pb, lyijy 0.001 µg kokonaispitoisuus
Sn, tina 0.005 µg kokonaispitoisuus

A-6i: Metallit hengittyvästä pölystä

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Alennusryhmä: 1
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Menetelmä: ICP
Akkreditointi: Ei
Lisätietoja: Myös muita alkuaineita on saatavilla erillisestä pyynnöstä. Osa alkuaineista, kuten In, voi kuitenkin vaatia oman erillisen analyysin.
Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja analyysiin vaadittavasta suodatintyypistä.
Analyytti: Raportointirajat:
Al, alumiini 0.1 µg kokonaispitoisuus
Ca, kalsium 2 µg kokonaispitoisuus
Cd, kadmium 0.0005 µg kokonaispitoisuus
Cu, kupari 0.02 µg kokonaispitoisuus
Fe, rauta 0.2 µg kokonaispitoisuus
Mn, mangaani 0.005 µg kokonaispitoisuus
Mo, molybdeeni 0.0005 µg kokonaispitoisuus
Pb, lyijy 0.001 µg kokonaispitoisuus
V, vanadiini 0.001 µg kokonaispitoisuus
Zn, sinkki 0.5 µg kokonaispitoisuus

A-6r: Metallit alveolijakeisesta pölystä

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Menetelmä: ICP
Akkreditointi: Ei
Lisätietoja: Myös muita alkuaineita on saatavilla erillisestä pyynnöstä. Osa alkuaineista, kuten In, voi kuitenkin vaatia oman erillisen analyysin.
Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja analyysiin vaadittavasta suodatintyypistä.
Analyytti: Raportointirajat:
Al, alumiini 0.1 µg kokonaispitoisuus
As, arseeni 0.005 µg kokonaispitoisuus
Ba, barium 0.01 µg kokonaispitoisuus
Be, beryllium 0.0005 µg kokonaispitoisuus
Cd, kadmium 0.0005 µg kokonaispitoisuus
Cr, kromi 0.01 µg kokonaispitoisuus
Mo, molybdeeni 0.0005 µg kokonaispitoisuus
Ni, nikkeli 0.005 µg kokonaispitoisuus
V, vanadiini 0.001 µg kokonaispitoisuus
Zn, sinkki 0.5 µg kokonaispitoisuus

A-6t: Metallit pölystä

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Menetelmä: ICP
Akkreditointi: Ei
Lisätietoja: Myös muita alkuaineita on saatavilla erillisestä pyynnöstä. Osa alkuaineista, kuten In, voi kuitenkin vaatia oman erillisen analyysin.
Ota meihin yhteyttä saadaksesi lisätietoja analyysiin vaadittavasta suodatintyypistä.
Analyytti: Raportointirajat:
Cr6+ 0,3 µg kokonaispitoisuus

Kromi (VI) pölystä suodatinnäytteestä

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näyteastia: PVC suodatin
Akkreditointi: Ei

Muut analyysit / Ilma

Analyytti: Raportointirajat:
HCN 1 µg/näyte

A-HCN: HCN

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Muut analyysit
Näyteastia: SKC 226-28
Menetelmä: NIOSH 6010 / DIN EN ISO 14403
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
muurahaishappo (metaanihappo) 20 µg/näyte
etikkahappo 20 µg/näyte
propaanihappo (propionihappo) 20 µg/näyte
isobutaanihappo (isovoihappo) 20 µg/näyte
n-butaanihappo (voihappo) 20 µg/näyte
isovaleriaanahappo 20 µg/näyte
valeriaanahappo 20 µg/näyte

A-VFA: Haihtuvat rasvahapot, VFA (C1-C5)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Muut analyysit
Näyteastia: Silikageeliputki
Menetelmä: Sisäinen menetelmä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
PFBA (perfluoributaanihappo) 0,02 µg/näyte
PFPeA (perfluoripentaanihappo) 0,02 µg/näyte
PFHxA (perfluoriheksaanihappo) 0,02 µg/näyte
PFHpA (perfluoriheptaanihappo) 0,02 µg/näyte
PFNA (perfluorinonaanihappo) 0,02 µg/näyte
PFDA (perfluoridekaanihappo) 0,02 µg/näyte
PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) 0,02 µg/näyte
PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) 0,02 µg/näyte
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 0,02 µg/näyte
PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) 0,02 µg/näyte
PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) 0,02 µg/näyte
PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) 0,02 µg/näyte
PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) 0,02 µg/näyte
6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0,02 µg/näyte
PF-3,7-DMOA (perfluori-3,7-dimetyylioktaanihappo) 0,02 µg/näyte
HPFHpA (7H-perfluoriheptaanihappo) 0,02 µg/näyte
PFOA (perfluorioktaanihappo) 0,02 µg/näyte

A-PFC: PFC-yhdisteet ilmasta

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Muut analyysit
Näyteastia: PUF-näytteenotin + filtteri
Menetelmä: LC / PI-MA-M 02-028: 2019-09
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näytteenotin ei sisälly analyysihintaan.

Partikkeli/asbestianalyysit / Ilma

Analyytti: Raportointirajat:
asbesti
aktinoliittiasbesti
amosiittiasbesti
antofylliittiasbesti
krysotiili
krokidoliitti
tremoliittiasbesti
erioniitti

AL-1b: Asbestianalyysi ilmanäytteestä (kvantitatiivinen)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 1 työpäivä
Nopein analyysiaika: 1 työpäivä
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Partikkeli/asbestianalyysit
Näytemäärä: 200-300 l (suodattimen Ø 25 mm, virtaus 2 l/min.), 600-900 l (suodattimen Ø 37 mm, virtaus 10 l/min.)
Näyteastia: asbestikeräin Ø 25 mm tai 37 mm, polykarbonaattisuodatin huokoskoko 0,2 µm tai 0,8 µm
Menetelmä: SEM-EDS
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: https://aha-lab.fi/ohjeet-ja-lomakkeet/asbestianalyysi-ilmanaytteesta/
Lisätietoja: Toimitus 30 min: viimeistään klo 15 saapunut näyte. Toimitus samana iltana: klo 15 jälkeen saapunut näyte. Analyysi on kvantitatiivinen. Tulokset ilmoitetaan asbestikuitujen lukumääränä kuutiosenttimetriä ilmaa kohden. Mikäli näyte sisältää asbestikuituja, ilmoitetaan näytteessä havaitut asbestilajit.
Pika-analyysiajat ovat voimassa ainoastaan suoraan AHA-LABin toimistolle lähetetyille näytteille. Suosittelemme AHA-LABilla tehtäviin analyyseihin suoraa toimitusta AHA-LABin toimistoon omassa näyteastiassa. Muussa tapauksessa analyysiaika on ilmoitettua pidempi kuljetuksista johtuen.
Analyytti: Raportointirajat:

AL-3a: Pölynkoostumusanalyysi

Analyysin tiedot

Hinta: 137.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Ilma
Analyysityyppi: Partikkeli/asbestianalyysit
Näyteastia: Kaksinkertainen ilmatiivis pussi (esim. Minigrip)
Menetelmä: SEM-EDS
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: https://aha-lab.fi/ohjeet-ja-lomakkeet/polynkoostumusanalyysi/
Lisätietoja: Analyysi on kvalitatiivinen. Kunkin hiukkastyypin osuus näytteestä ilmoitetaan silmämääräisesti arvioituna kolmiportaisella asteikolla, paitsi teollisten mineraalikuitujen osuus ilmoitetaan painoprosentteina.
Pika-analyysiajat ovat voimassa ainoastaan suoraan AHA-LABin toimistolle lähetetyille näytteille. Suosittelemme AHA-LABilla tehtäviin analyyseihin suoraa toimitusta AHA-LABin toimistoon omassa näyteastiassa. Muussa tapauksessa analyysiaika on ilmoitettua pidempi kuljetuksista johtuen.