Analyysipakettia: 3
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet

Orgaaniset aineet / Elintarvikkeet

Analyytti: Raportointirajat:
naftaleeni 1 µg/kg
asenaftyleeni µg/kg
asenafteeni µg/kg
fluoreeni µg/kg
fenantreeni µg/kg
antraseeni µg/kg
fluoranteeni µg/kg
pyreeni µg/kg
bentso(a)antraseeni µg/kg
kryseeni µg/kg
bentso(b)fluoranteeni µg/kg
bentso(k)fluoranteeni µg/kg
bentso(a)pyreeni µg/kg
dibentso(ah)antraseeni µg/kg
bentso(ghi)peryleeni µg/kg
indeno(123cd)pyreeni µg/kg
PAH 16, summa µg/kg
Summa karsinogeeniset PAH µg/kg

B-PAHHMS02: PAH-yhdisteet elintarvikkeista, laaja

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100g
Menetelmä: HR-GC-MS
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Raportointirajat nousevat näytteen sis. rasvapitoisuuden mukaisesti.
Arvio yksittäisen PAH-yhdisteen mittausepävarmuudelle (95 % luottamusvälillä) on 30 %, PAH-summan mittausepävarmuudelle 20 %.

1 Raportointirajat vaihtelevat näytematriisista riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
bentso(a)pyreeni µg/kg
bentso(a)antraseeni µg/kg
kryseeni µg/kg
bentso(b)fluoranteeni µg/kg
PAH, 4 yhdisteen summa - lowerbound µg/kg
PAH, 4 yhdisteen summa - upperbound µg/kg

B-PAHHMS01: PAH-yhdisteet elintarvikkeista, suppea

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: HRGC-HRMS / US EPA 429, STN EN 16619
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Lisätietoja: Arvio yksittäisen PAH-yhdisteen mittausepävarmuudelle (95 % luottamusvälillä) on 30 %, PAH-summan mittausepävarmuudelle 20 %.
Helposti pilaantuville elintarvikkeille suosittelemme näytteiden pakastusta ennen lähetystä.
Analyytti: Raportointirajat:
2,3,7,8-tetraCDD
1,2,3,7,8-pentaCDD
1,2,3,4,7,8-heksaCDD
1,2,3,6,7,8-heksaCDD
1,2,3,7,8,9-heksaCDD
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD
oktaklooridibentsodioksiini
2,3,7,8-tetraCDF
1,2,3,7,8-pentaCDF
2,3,4,7,8-pentaCDF
1,2,3,4,7,8-heksaCDF
1,2,3,6,7,8-heksaCDF
1,2,3,7,8,9-heksaCDF
2,3,4,6,7,8-heksaCDF
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF
oktaklooridibentsofuraani
Summa PCDD/PCDF WHO-TEQ 0,8 pg/g

B-DFHMS02: Dioksiinit ja furaanit (PCDD/PCDF) elintarvikkeista

Analyysin tiedot

Hinta: 448.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: HRGC-HRMS / US EPA 1613B, EN 16190
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Raportointirajat nousevat näytteen sis. rasvapitoisuuden mukaisesti.
Arvio yksittäisen PCDD/F-kongeneerin mittausepävarmuudelle (95 % luottamusvälillä) on 30 %, WHO-TEQ:n mittausepävarmuudelle 20 %.