Analyysipakettia: 62
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit

Metallianalyysit / Vesi

Analyytti: Raportointirajat:
Cr6+ 0.4 µg/l

W-CR6-IC: Kuudenarvoinen kromi (Cr6+)

Analyysin tiedot

Hinta: 21.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: Spektrofotometrinen / EN 16192, EPA 7199, SM 3500-Cr
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
As, arseeni 1 µg/l
Be, beryllium 0.2 µg/l
Cd, kadmium 0.5 µg/l
Cr, kromi 5 µg/l
Mo, molybdeeni 1 µg/l
Ni, nikkeli 3 µg/l
Pb, lyijy 1 µg/l
Sb, antimoni 1.0 µg/l
Se, seleeni 5 µg/l
Tl, tallium 0.5 µg/l

W-METMSFL1: Metallipaketti, liukoiset pitoisuudet - ICP-MS

Analyysin tiedot

Hinta: 47.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EN 16192, CSN 75 7358
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi sisältää näytteen suodatuksen 0,45 µm suodattimen läpi ja kestävöinnin hapolla (HNO3) ennen analyysia.
Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea 1 µg/l
Al, alumiini 5 µg/l
B, boori 10 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Bi, vismutti 1.0 µg/l
Co, koboltti 0.5 µg/l
Cu, kupari 1 µg/l
Fe, rauta 2 µg/l
Li, litium 1 µg/l
Mg, magnesium 10 µg/l
Mn, mangaani 0.5 µg/l
Sn, tina 1 µg/l
Sr, strontium 1 µg/l
Te, telluuri 5 µg/l
Ti, titaani 5 µg/l
V, vanadiini 5 µg/l
Zn, sinkki 2 µg/l

W-METMSFL2: Metallipaketti, liukoiset pitoisuudet - ICP-MS

Analyysin tiedot

Hinta: 47.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EN 16192, CSN 75 7358
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi sisältää näytteen suodatuksen 0,45 µm suodattimen läpi ja kestävöinnin hapolla (HNO3) ennen analyysia.
Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
Au, kulta 0.5 µg/l
Ce, cerium 0.5 µg/l
Cs, cesium 0.5 µg/l
Dy, dysprosium 0.5 µg/l
Er, erbium 0.5 µg/l
Eu, europium 0.5 µg/l
Gd, gadolinium 0.5 µg/l
Ho, holmium 0.5 µg/l
Ir, iridium 0.5 µg/l
La, lantaani 0.5 µg/l
Lu, lutetium 0.5 µg/l
Nd, neodyymi 0.5 µg/l
Os, osmium 0.5 µg/l
Pd, palladium 0.5 µg/l
Pr, praseodyymi 0.5 µg/l
Pt, platina 0.5 µg/l
Rb, rubidium 0.5 µg/l
Rh, rodium 0.5 µg/l
Ru, rutenium 0.5 µg/l
Sm, samarium 0.5 µg/l
Tb, terbium 0.5 µg/l
Th, torium 0.5 µg/l
Tm, tulium 0.5 µg/l
U, uraani 0.5 µg/l
Y, yttrium 0.5 µg/l
Yb, ytterbium 0.5 µg/l

W-METMSFL3: Metallipaketti, liukoiset pitoisuudet - ICP-MS

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EN 16192, CSN 75 7358
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi sisältää näytteen suodatuksen 0,45 µm suodattimen läpi ja kestävöinnin hapolla (HNO3) ennen analyysia.
Analyytti: Raportointirajat:
Ga, gallium 1.0 µg/l
Ge, germanium 1.0 µg/l
Hf, hafnium 1.0 µg/l
In, indium 1.0 µg/l
Nb, niobium 1.0 µg/l
Re, renium 1.0 µg/l
Sc, skandium 1.0 µg/l
Ta, tantaali 1.0 µg/l
W, volframi 1.0 µg/l
Zr, zirkonium 1.0 µg/l

W-METMSFL4: Metallipaketti, liukoiset pitoisuudet - ICP-MS

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EN 16192, CSN 75 7358
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi sisältää näytteen suodatuksen 0,45 µm suodattimen läpi ja kestävöinnin hapolla (HNO3) ennen analyysia.
Analyytti: Raportointirajat:
As, arseeni 1 µg/l
Be, beryllium 0.2 µg/l
Cd, kadmium 0.5 µg/l
Cr, kromi 5 µg/l
Mo, molybdeeni 1 µg/l
Ni, nikkeli 3 µg/l
Pb, lyijy 1 µg/l
Sb, antimoni 1.0 µg/l
Se, seleeni 5 µg/l
Tl, tallium 0.5 µg/l

W-METMSFX1: Metallipaketti, kokonaispitoisuudet - ICP-MS

Analyysin tiedot

Hinta: 47.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EN 16192, CSN 75 7358
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte homogenisoidaan ja hapotetaan (HNO3), jonka jälkeen analyysi suoritetaan nestefaasista. Analyysi on tarkoitettu vain puhtaille luonnonvesille eikä se sovellu vesinäytteille, joissa kiintoainemäärä on suuri tai näytematriisi on selvästi luonnonvedestä poikkeava (esim. jäte- ja teollisuusvedet).
Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea 1 µg/l
Al, alumiini 5 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Bi, vismutti 1.0 µg/l
Co, koboltti 0.5 µg/l
Cu, kupari 1 µg/l
Li, litium 1 µg/l
Mg, magnesium 10 µg/l
Mn, mangaani 0.5 µg/l
Sn, tina 1 µg/l
Sr, strontium 1 µg/l
Te, telluuri 5 µg/l
Ti, titaani 5 µg/l
V, vanadiini 5 µg/l
Zn, sinkki 2 µg/l

W-METMSFX2: Metallipaketti, kokonaispitoisuudet - ICP-MS

Analyysin tiedot

Hinta: 47.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EN 16192, CSN 75 7358
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte homogenisoidaan ja hapotetaan (HNO3), jonka jälkeen analyysi suoritetaan nestefaasista. Analyysi on tarkoitettu vain puhtaille luonnonvesille eikä se sovellu vesinäytteille, joissa kiintoainemäärä on suuri tai näytematriisi on selvästi luonnonvedestä poikkeava (esim. jäte- ja teollisuusvedet).
Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
Au, kulta 0.5 µg/l
Ce, cerium 0.5 µg/l
Cs, cesium 0.5 µg/l
Dy, dysprosium 0.5 µg/l
Er, erbium 0.5 µg/l
Eu, europium 0.5 µg/l
Gd, gadolinium 0.5 µg/l
Ho, holmium 0.5 µg/l
Ir, iridium 0.5 µg/l
La, lantaani 0.5 µg/l
Lu, lutetium 0.5 µg/l
Nd, neodyymi 0.5 µg/l
Os, osmium 0.5 µg/l
Pd, palladium 0.5 µg/l
Pr, praseodyymi 0.5 µg/l
Pt, platina 0.5 µg/l
Rb, rubidium 0.5 µg/l
Rh, rodium 0.5 µg/l
Ru, rutenium 0.5 µg/l
Sm, samarium 0.5 µg/l
Tb, terbium 0.5 µg/l
Th, torium 0.1 µg/l
Tm, tulium 0.5 µg/l
U, uraani 0.1 µg/l
Y, yttrium 0.5 µg/l
Yb, ytterbium 0.5 µg/l

W-METMSFX3: Metallipaketti, kokonaispitoisuudet - ICP-MS

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EN 16192, CSN 75 7358
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte homogenisoidaan ja hapotetaan (HNO3), jonka jälkeen analyysi suoritetaan nestefaasista. Analyysi on tarkoitettu vain puhtaille luonnonvesille eikä se sovellu vesinäytteille, joissa kiintoainemäärä on suuri tai näytematriisi on selvästi luonnonvedestä poikkeava (esim. jäte- ja teollisuusvedet).
Analyytti: Raportointirajat:
Ga, gallium 1.0 µg/l
Ge, germanium 1.0 µg/l
Hf, hafnium 1.0 µg/l
In, indium 1.0 µg/l
Nb, niobium 1.0 µg/l
Re, renium 1.0 µg/l
Sc, skandium 1.0 µg/l
Ta, tantaali 1.0 µg/l
W, volframi 1.0 µg/l
Zr, zirkonium 1.0 µg/l

W-METMSFX4: Metallipaketti, kokonaispitoisuudet - ICP-MS

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EN 16192, CSN 75 7358
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte homogenisoidaan ja hapotetaan (HNO3), jonka jälkeen analyysi suoritetaan nestefaasista. Analyysi on tarkoitettu vain puhtaille luonnonvesille eikä se sovellu vesinäytteille, joissa kiintoainemäärä on suuri tai näytematriisi on selvästi luonnonvedestä poikkeava (esim. jäte- ja teollisuusvedet).
Analyytti: Raportointirajat:
Hg, elohopea 0.2 µg/l

W-HG-AFSDG: Elohopea jätevesille

Analyysin tiedot

Hinta: 15.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: AFS / EPA 245.7, EPA 1631, EN ISO 178 52, EN 16192
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte homogenisoidaan ja hajotetetaan typpihapolla autoklaavissa ennen analysointia.
Analyytti: Raportointirajat:
Hg, elohopea 0.01 µg/l

W-HG-AFSFL: Elohopea, liukoinen pitoisuus

Analyysin tiedot

Hinta: 15.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: AFS / EPA 245.7, EPA 1631, EN ISO 178 52, EN 16192
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi sisältää näytteen suodatuksen 0,45 µm suodattimen läpi ja kestävöinnin hapolla (HNO3) ennen analyysia.
Analyytti: Raportointirajat:
Hg, elohopea 0.01 µg/l

W-HG-AFSFX: Elohopea, kokonaispitoisuus

Analyysin tiedot

Hinta: 15.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: AFS / EPA 245.7, EPA 1631, EN ISO 178 52, EN 16192
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte homogenisoidaan ja hapotetaan (HNO3), jonka jälkeen analyysi suoritetaan nestefaasista. Analyysi on tarkoitettu vain puhtaille luonnonvesille eikä se sovellu vesinäytteille, joissa kiintoainemäärä on suuri tai näytematriisi on selvästi luonnonvedestä poikkeava (esim. jäte- ja teollisuusvedet).
Analyytti: Raportointirajat:
As(III) 0,01 µg/l
As(V) 0,01 µg/l
monometyyliarsonaatti MMA (V) 0,02 µg/l
dimetyyliarsinaatti 0,01 µg/l

OV-19d Arseenin spesiaatioanalyysi vesinäytteelle

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: HPLC-ICP-MS
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Määritysrajat ovat suuremmat näytteille, joiden suolapitoisuus on suuri.
Hinta on yhdelle näytteelle, isommista näyte-eristä ota yhteyttä hintatietoja varten.
Analyytti: Raportointirajat:
Se(IV) 10 µg/l
Se(VI) 50 µg/l

OV-19f: Seleenin spesiaatioanalyysi vesinäytteelle

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Fe2+ (kahden arvoinen rauta), kokonaispitoisuus 0,01 mg/l

W-FE2-PHO: Fe2+ (kahden arvoinen rauta), kokonaispitoisuus

Analyysin tiedot

Hinta: 28.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 50 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo + HCl-kestävöinti
Menetelmä: UV-VIS / ISO 6332
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Fe2+ (kahden arvoinen rauta), liukoinen 0,010 mg/l

W-FE2D-PHO: Fe2+ (kahden arvoinen rauta), liukoinen

Analyysin tiedot

Hinta: 28.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 50 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: UV-VIS / ISO 6332
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea
Al, alumiini
As, arseeni
Au, kulta
B, boori
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismutti
Br
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, koboltti
Cr, kromi
Cs, cesium
Cu, kupari
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, rauta
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, germanium
Hf, hafnium
Hg, elohopea
Ho, holmium
I
Ir, iridium
K, kalium
La, lantaani
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangaani
Mo, molybdeeni
Na, natrium
Nb, niobium
Nd, neodyymi
Ni, nikkeli
Os, osmium
P, fosfori
Pb, lyijy
Pd, palladium
Pr, praseodyymi
Pt, platina
Rb, rubidium
Re, renium
Rh, rodium
Ru, rutenium
S, rikki
Sb, antimoni
Sc, skandium
Se, seleeni
Si, pii
Sm, samarium
Sn, tina
Sr, strontium
Ta, tantaali
Tb, terbium
Te, telluuri
Th, torium
Ti, titaani
Tl, tallium
Tm, tulium
U, uraani
V, vanadiini
W, volframi
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sinkki
Zr, zirkonium

S01: Screening-analyysi metallit (vesi)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml happopesty muovipullo
Menetelmä: ICP-SFMS
Akkreditointi: Ei
Lisätietoja: Lisätietoa ko. analyysipaketista, sen käyttötarkoituksesta sekä tarvittavista näytemääristä voit lukea sivulta Screening-analyysi - Metallit
Analyytti: Raportointirajat:
Hg, elohopea 0.0020 µg/l

W-HG-AFSFLL: Elohopea, liukoinen pitoisuus, alhainen LOQ

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: AFS / EPA 245.7, EPA 1631, EN ISO 178 52, EN 16192
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi sisältää näytteen suodatuksen 0,45 µm suodattimen läpi ja kestävöinnin hapolla (HNO3) ennen analyysia.
Analyytti: Raportointirajat:
Bi, vismutti 0.005 µg/l
Th, torium 0.02 µg/l
W, volframi 0.05 µg/l

V-2-Bi-Th-W:Vismutti (Bi), torium (Th) tai volframi (W), alhainen LOQ

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml happopesty muovipullo
Menetelmä: ICP-SFMS
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Huuhtele näyteastia 1-2 kertaa näytteellä ennen varsinaista näytteenottoa.
Lisätietoja: Ilmoitathan tilauksen yhteydessä haluatko määrittää liukoiset metallit (sis. näytteen suodatus 0.45 µm suodattimella ennen analyysia) vai kokonaismetallit.
Vesinäytteet, jotka sisältävät kiintoainetta, dekantoidaan ennen näytteen kestävöintiä, jollei suodatusta ole tilattu.
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea 0.5 µg/l
Bi, vismutti 0.05 µg/l
Th, torium 0.2 µg/l
W, volframi 0.5 µg/l

V-3a-Bi-Th-Ag-W:Vismutti (Bi), torium (Th), hopea (Ag) tai volframi (W)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml happopesty muovipullo
Menetelmä: ICP-SFMS
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Ilmoitathan tilauksen yhteydessä haluatko määrittää liukoiset metallit (sis. näytteen suodatus 0.45 µm suodattimella ennen analyysia) vai kokonaismetallit.
Vesinäytteet, jotka sisältävät kiintoainetta, dekantoidaan ennen näytteen kestävöintiä, jollei suodatusta ole tilattu.
Analyytti: Raportointirajat:
Th, torium 0.2 µg/l

V-3b-Th: Torium (Th), sis. happohajotus

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-SFMS
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea 0.5 µg/l

V-3b-Ag: Hopea (Ag), sis. happohajotus

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-SFMS
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Au, kulta 0.01 µg/l
Ir, iridium 0.005 µg/l
Pd, palladium 0.1 µg/l
Pt, platina 0.005 µg/l
Re, renium 0.001 µg/l
Rh, rodium 0.1 µg/l
Ru, rutenium 0.05 µg/l

V-2-Noble: Jalometallit, alhainen LOQ

Analyysin tiedot

Hinta: 114.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml happopesty muovipullo
Menetelmä: ICP-SFMS / EPA 200.8
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Huuhtele näyteastia 1-2 kertaa näytteellä ennen varsinaista näytteenottoa.
Lisätietoja: Ilmoitathan tilauksen yhteydessä haluatko määrittää liukoiset metallit (sis. näytteen suodatus 0.45 µm suodattimella ennen analyysia) vai kokonaismetallit.
Vesinäytteet, jotka sisältävät kiintoainetta, dekantoidaan ennen näytteen kestävöintiä, jollei suodatusta ole tilattu.
Paketista on mahdollista tilata myös yksittäisiä alkuaineita/yhdisteitä erilliseen hintaan. Tarkasta hinnoittelu asiakaskohtaiselta tarjoukselta tai ota yhteyttä myyntiimme.
Analyytti: Raportointirajat:
Au, kulta 0.1 µg/l
Ir, iridium 0.05 µg/l
Pd, palladium 1 µg/l
Pt, platina 0.05 µg/l
Re, renium 0.01 µg/l
Rh, rodium 1 µg/l
Ru, rutenium 0.5 µg/l

V-3a-Noble: Jalometallit

Analyysin tiedot

Hinta: 114.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-SFMS / EPA 200.8
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Ilmoitathan tilauksen yhteydessä haluatko määrittää liukoiset metallit (sis. näytteen suodatus 0.45 µm suodattimella ennen analyysia) vai kokonaismetallit.
Vesinäytteet, jotka sisältävät kiintoainetta, dekantoidaan ennen näytteen kestävöintiä, jollei suodatusta ole tilattu.
Paketista on mahdollista tilata myös yksittäisiä alkuaineita/yhdisteitä erilliseen hintaan. Tarkasta hinnoittelu asiakaskohtaiselta tarjoukselta tai ota yhteyttä myyntiimme.
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea 1 0.5 µg/l
Au, kulta 0.1 µg/l
Ir, iridium 0.06 µg/l
Pd, palladium 1 µg/l
Pt, platina 0.06 µg/l
Rh, rodium 1 µg/l
Ru, rutenium 0.6 µg/l

V-3b-Noble: Jalometallit, sis. happohajotus

Analyysin tiedot

Hinta: 125.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-SFMS / EPA 200.8
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Paketista on mahdollista tilata myös yksittäisiä alkuaineita/yhdisteitä erilliseen hintaan. Tarkasta hinnoittelu asiakaskohtaiselta tarjoukselta tai ota yhteyttä myyntiimme.
1 Akkreditoitu analyysi
Analyytti: Raportointirajat:
Ce, cerium 0.005 µg/l
Dy, dysprosium 0.005 µg/l
Er, erbium 0.005 µg/l
Eu, europium 0.005 µg/l
Gd, gadolinium 0.005 µg/l
Ho, holmium 0.005 µg/l
La, lantaani 0.005 µg/l
Lu, lutetium 0.005 µg/l
Nd, neodyymi 0.005 µg/l
Pr, praseodyymi 0.005 µg/l
Sc, skandium 0.005 µg/l
Sm, samarium 0.005 µg/l
Tb, terbium 0.005 µg/l
Tm, tulium 0.005 µg/l
Y, yttrium 0.005 µg/l
Yb, ytterbium 0.005 µg/l

V-2-REE: Harvinaiset maametallit (REE), alhainen LOQ

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml happopesty muovipullo
Menetelmä: ICP-SFMS
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Huuhtele näyteastia 1-2 kertaa näytteellä ennen varsinaista näytteenottoa.
Lisätietoja: Ilmoitathan tilauksen yhteydessä haluatko määrittää liukoiset metallit (sis. näytteen suodatus 0.45 µm suodattimella ennen analyysia) vai kokonaismetallit.
Vesinäytteet, jotka sisältävät kiintoainetta, dekantoidaan ennen näytteen kestävöintiä, jollei suodatusta ole tilattu.
Analyytti: Raportointirajat:
Ce, cerium 0.05 µg/l
Dy, dysprosium 0.05 µg/l
Er, erbium 0.05 µg/l
Eu, europium 0.05 µg/l
Gd, gadolinium 0.05 µg/l
Ho, holmium 0.05 µg/l
La, lantaani 0.05 µg/l
Lu, lutetium 0.05 µg/l
Nd, neodyymi 0.05 µg/l
Pr, praseodyymi 0.05 µg/l
Sc, skandium 0.05 µg/l
Sm, samarium 0.05 µg/l
Tb, terbium 0.05 µg/l
Tm, tulium 0.05 µg/l
Y, yttrium 0.05 µg/l
Yb, ytterbium 0.05 µg/l

V-3a-REE: Harvinaiset maametallit (REE)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-SFMS
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Ilmoitathan tilauksen yhteydessä haluatko määrittää liukoiset metallit (sis. näytteen suodatus 0.45 µm suodattimella ennen analyysia) vai kokonaismetallit.
Vesinäytteet, jotka sisältävät kiintoainetta, dekantoidaan ennen näytteen kestävöintiä, jollei suodatusta ole tilattu.
Analyytti: Raportointirajat:
Ce, cerium 0.05 µg/l
Dy, dysprosium 0.05 µg/l
Er, erbium 0.05 µg/l
Eu, europium 0.05 µg/l
Gd, gadolinium 0.05 µg/l
Hf, hafnium 0.05 µg/l
Ho, holmium 0.05 µg/l
La, lantaani 0.05 µg/l
Lu, lutetium 0.05 µg/l
Nd, neodyymi 0.05 µg/l
Pr, praseodyymi 0.05 µg/l
Sc, skandium 0.05 µg/l
Sm, samarium 0.05 µg/l
Tb, terbium 0.05 µg/l
Tm, tulium 0.05 µg/l
Y, yttrium 0.05 µg/l
Yb, ytterbium 0.05 µg/l

V-3b-REE: Harvinaiset maametallit (REE), sis. happohajotus

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-SFMS
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Hf, hafnium 0.05 µg/l
Nb, niobium 0.05 µg/l
Ta, tantaali 0.05 µg/l
Zr, zirkonium 0.05 µg/l

V-3a-HF: HF-metallit

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-SFMS
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Ilmoitathan tilauksen yhteydessä haluatko määrittää liukoiset metallit (sis. näytteen suodatus 0.45 µm suodattimella ennen analyysia) vai kokonaismetallit.
Vesinäytteet, jotka sisältävät kiintoainetta, dekantoidaan ennen näytteen kestävöintiä, jollei suodatusta ole tilattu.
Analyytti: Raportointirajat:
Hf, hafnium 0.06 µg/l
Nb, niobium 0.06 µg/l
Ta, tantaali 0.06 µg/l
Zr, zirkonium 0.5 µg/l
W, volframi 0.5 µg/l

V-3b-HF: HF-metallit, sis. HF-hajotus

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-SFMS
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
W, volframi 0.5 µg/l

V-3b-W: Volframi (W), sis. happohajotus

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-SFMS
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Be, beryllium 0,2 µg/l
Ba, barium 0,5 µg/l
Co, koboltti 0,5 µg/l
Al, alumiini 5 µg/l
Mg, magnesium 3 µg/l
Cu, kupari 1 µg/l
Li, litium 1 µg/l
Mn, mangaani 0,5 µg/l
Ag, hopea 1 µg/l
Sn, tina 1 µg/l
Ti, titaani 1 µg/l
V, vanadiini 1 µg/l
Zn, sinkki 2 µg/l
Tl, tallium 0,5 µg/l
B, boori 10 µg/l
Hg, elohopea 0,005 µg/l
Mo, molybdeeni 1 µg/l
Fe, rauta 2 µg/l
Ca, kalsium 50 µg/l
K, kalium 50 µg/l
U, uraani 0,1 µg/l
P, fosfori 50 µg/l
Cd, kadmium 0,02 µg/l
Na, natrium 30 µg/l
Cr, kromi 0,2 µg/l
Ni, nikkeli 2 µg/l
Pb, lyijy 0,5 µg/l
Sb, antimoni 0,05 µg/l
As, arseeni 1 µg/l
Se, seleeni 1 µg/l

W-METFX-1: Kokonaismetallit, laaja (sis. Vna 214/2007, 442/2014 ja 341/2009 metallit)

Analyysin tiedot

Hinta: 45.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS, AFS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EPA 245.7, EPA 1631, EN ISO 178 52, EN 16192
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte homogenisoidaan ja hapotetaan (HNO3), jonka jälkeen analyysi suoritetaan nestefaasista. Analyysi on tarkoitettu vain puhtaille luonnonvesille eikä se sovellu vesinäytteille, joissa kiintoainemäärä on suuri tai näytematriisi on selvästi luonnonvedestä poikkeava (esim. jäte- ja teollisuusvedet).
Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
Be, beryllium 0,2 µg/l
Ba, barium 0,5 µg/l
Co, koboltti 0,5 µg/l
Al, alumiini 5 µg/l
Mg, magnesium 3 µg/l
Cu, kupari 1 µg/l
Li, litium 1 µg/l
Mn, mangaani 0,5 µg/l
Ag, hopea 1 µg/l
Sn, tina 1 µg/l
Ti, titaani 1 µg/l
V, vanadiini 1 µg/l
Zn, sinkki 2 µg/l
Tl, tallium 0,5 µg/l
B, boori 10 µg/l
Hg, elohopea 0,005 µg/l
Mo, molybdeeni 1 µg/l
Fe, rauta 2 µg/l
Ca, kalsium 50 µg/l
K, kalium 50 µg/l
U, uraani 0,1 µg/l
P, fosfori 50 µg/l
Cd, kadmium 0,02 µg/l
Na, natrium 30 µg/l
Cr, kromi 0,2 µg/l
Ni, nikkeli 2 µg/l
Pb, lyijy 0,5 µg/l
Sb, antimoni 0,05 µg/l
As, arseeni 1 µg/l
Se, seleeni 1 µg/l

W-METFL-1: Liukoiset metallit, laaja (sis. Vna 214/2007, 442/2014 ja 341/2009 metallit)

Analyysin tiedot

Hinta: 45.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS, AFS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EPA 245.7, EPA 1631, EN ISO 178 52, EN 16192
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi sisältää näytteen suodatuksen 0,45 µm suodattimen läpi ja kestävöinnin hapolla (HNO3) ennen analyysia.
Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
Sb, antimoni 0,05 µg/l
As, arseeni 1 µg/l
Hg, elohopea 0,005 µg/l
Cd, kadmium 0,02 µg/l
Co, koboltti 0,5 µg/l
Cr, kromi 0,2 µg/l
Cu, kupari 1 µg/l
Pb, lyijy 0,5 µg/l
Ni, nikkeli 2 µg/l
Zn, sinkki 2 µg/l
V, vanadiini 1 µg/l

W-METFX-2: Kokonaismetallit, suppea, VNA 214/2007

Analyysin tiedot

Hinta: 32.20 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS, AFS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EPA 245.7, EPA 1631, EN ISO 178 52, EN 16192
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte homogenisoidaan ja hapotetaan (HNO3), jonka jälkeen analyysi suoritetaan nestefaasista. Analyysi on tarkoitettu vain puhtaille luonnonvesille eikä se sovellu vesinäytteille, joissa kiintoainemäärä on suuri tai näytematriisi on selvästi luonnonvedestä poikkeava (esim. jäte- ja teollisuusvedet).
Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
Sb, antimoni 0,05 µg/l
As, arseeni 1 µg/l
Hg, elohopea 0,005 µg/l
Cd, kadmium 0,02 µg/l
Co, koboltti 0,5 µg/l
Cr, kromi 0,2 µg/l
Cu, kupari 1 µg/l
Pb, lyijy 0,5 µg/l
Ni, nikkeli 2 µg/l
Zn, sinkki 2 µg/l
V, vanadiini 1 µg/l

W-METFL-2: Liukoiset metallit, suppea, Vna 214/2007

Analyysin tiedot

Hinta: 32.20 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS, AFS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EPA 245.7, EPA 1631, EN ISO 178 52, EN 16192
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi sisältää näytteen suodatuksen 0,45 µm suodattimen läpi ja kestävöinnin hapolla (HNO3) ennen analyysia.
Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
Be, beryllium 0.2 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Co, koboltti 0,5 µg/l
Al, alumiini 5 µg/l
Mg, magnesium 10 µg/l
Cu, kupari 1 µg/l
Li, litium 1 µg/l
Mn, mangaani 0,5 µg/l
Ag, hopea 1 µg/l
Sn, tina 1 µg/l
Ti, titaani 5 µg/l
V, vanadiini 5 µg/l
Zn, sinkki 2 µg/l
Tl, tallium 0,5 µg/l
B, boori 10 µg/l
Hg, elohopea 0,05 µg/l
Mo, molybdeeni 1 µg/l
Fe, rauta 5 µg/l
Ca, kalsium 50 µg/l
K, kalium 15 µg/l
U, uraani 0,1 µg/l
P, fosfori 20 µg/l
Cd, kadmium 0,2 µg/l
Na, natrium 30 µg/l
Cr, kromi 5 µg/l
Ni, nikkeli 3 µg/l
Pb, lyijy 1 µg/l
Sb, antimoni 1 µg/l
As, arseeni 1 µg/l
Se, seleeni 5 µg/l

W-METDG-1: Metallit, jätevedet, laaja

Analyysin tiedot

Hinta: 45.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 40 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS, ICP-OES, AFS / EPA 245.7, ISO 17852, EPA 200.7, ISO11885, EN 16192, EPA 6010, SM 3120, EPA 200.8, ISO17294-2, EPA 6020A
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte homogenisoidaan ja hajotetetaan typpihapolla autoklaavissa ennen analysointia.
Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
Sb, antimoni 1 µg/l
As, arseeni 1 µg/l
Hg, elohopea 0,05 µg/l
Cd, kadmium 0,2 µg/l
Co, koboltti 0,5 µg/l
Cr, kromi 5 µg/l
Cu, kupari 1 µg/l
Pb, lyijy 1 µg/l
Ni, nikkeli 3 µg/l
Zn, sinkki 2 µg/l
V, vanadiini 5 µg/l

W-METDG-2: Metallit, jätevedet, suppea, VNA 214/2007

Analyysin tiedot

Hinta: 32.20 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 30 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS, AFS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EPA 245.7, EN ISO 178 52, EN 16192
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte homogenisoidaan ja hajotetetaan typpihapolla autoklaavissa ennen analysointia.
Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
Hg, elohopea 0.002 µg/l

W-HG-AFSFXL: Elohopea, kokonaispitoisuus, alhainen LOQ

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: AFS / EPA 245.7, EPA 1631, EN ISO 178 52, EN 16192
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte homogenisoidaan ja hapotetaan (HNO3), jonka jälkeen analyysi suoritetaan nestefaasista. Analyysi on tarkoitettu vain puhtaille luonnonvesille eikä se sovellu vesinäytteille, joissa kiintoainemäärä on suuri tai näytematriisi on selvästi luonnonvedestä poikkeava (esim. jäte- ja teollisuusvedet).
Analyytti: Raportointirajat:
bromi 5 µg/l
jodi 2 µg/l

W-HAL-MS: Bromi ja jodi vedestä

Analyysin tiedot

Hinta: 20.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 12 ml
Näyteastia: 100 ml lasipullo
Menetelmä: ICP-MS / EPA 200.8, CSN 17294-2, EPA 6020A, CSN 75 7358
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Hg, elohopea 0.05 µg/l

W-HG-AFSDGL: Elohopea jätevesille, alhainen määritysraja

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: AFS / EPA 245.7, EPA 1631, EN ISO 178 52, EN 16192
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Näyte homogenisoidaan ja hajotetetaan typpihapolla autoklaavissa ennen analysointia.