Analyysipakettia: 98
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet

Orgaaniset aineet / Maa, liete ja sedimentti

Analyytti: Raportointirajat:
EOX 1 mg/kg k.a.

S-EOX-COU: EOX

Analyysin tiedot

Hinta: 49.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 20 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: Kulometria
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
1,2,3-triklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
1,2,4- triklooribentseeni 0.03 mg/kg k.a.
1,3,5-triklooribentseeni 0.05 mg/kg k.a.
1,2-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
1,3-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
1,4-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
heksaklooribentseeni 0.005 mg/kg k.a.
klooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
pentaklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
summa 3 diklooribentseenit 0.06 mg/kg k.a.
summa 3 triklooribentseenit 0.1 mg/kg k.a.
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 mg/kg k.a.

S-CLB: Klooribentseenit

Analyysin tiedot

Hinta: 73.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-FID, GC-MS / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
2-monokloorifenoli 0.01 mg/kg k.a.
3-monokloorifenoli 0.01 mg/kg k.a.
4-monokloorifenoli 0.01 mg/kg k.a.
summa 3 monokloorifenolit 0.03 mg/kg k.a.
2,3-dikloorifenoli 0.01 mg/kg k.a.
2,4+2,5-dikloorifenoli 0.02 mg/kg k.a.
2,6-dikloorifenoli 0.01 mg/kg k.a.
3,4-dikloorifenoli 0.01 mg/kg k.a.
3,5-dikloorifenoli 0.01 mg/kg k.a.
summa 6 dikloorifenolit 0.06 mg/kg k.a.
2,3,4-trikloorifenoli 0.01 mg/kg k.a.
2,3,5-trikloorifenoli 0.01 mg/kg k.a.
2,3,6-trikloorifenoli 0.01 mg/kg k.a.
2,4,5-trikloorifenoli 0.01 mg/kg k.a.
2,4,6-trikloorifenoli 0.01 mg/kg k.a.
3,4,5-trikloorifenoli 0.01 mg/kg k.a.
summa 6 trikloorifenolit 0.06 mg/kg k.a.
2,3,4,5-tetrakloorifenoli 0.01 mg/kg k.a.
2,3,4,6-tetrakloorifenoli 0.01 mg/kg k.a.
2,3,5,6-tetrakloorifenoli 0.01 mg/kg k.a.
summa 3 tetrakloorifenolit 0.03 mg/kg k.a.
pentakloorifenoli 0.005 mg/kg k.a.
summa 19 kloorifenolit 0.185 mg/kg k.a.

S-CLPGMS01: Kloorifenolit

Analyysin tiedot

Hinta: 63.10 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / EPA 8041, EPA 3500, DIN ISO 14154
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
fenoli 0.1 mg/kg k.a.
o-kresoli 0.1 mg/kg k.a.
(m+p)-kresoli 0.2 mg/kg k.a.
summa kresolit 0.3 mg/kg k.a.
2,3-dimetyylifenoli 0.1 mg/kg k.a.
2,4+2,5-dimetyylifenoli 0.2 mg/kg k.a.
2,6-dimetyylifenoli 0.1 mg/kg k.a.
3,4- dimetyylifenoli 0.1 mg/kg k.a.
3,5- dimetyylifenoli 0.1 mg/kg k.a.

S-CPDGMS01: Fenolit ja kresolit

Analyysin tiedot

Hinta: 56.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS, GC-ECD / EPA 8041A, EPA 3500 paitsi kappale 9.1
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
dimetyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
dietyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
di-n-propyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
di-n-butyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
di-isobutyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
di-pentyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
di-n-oktyyliftalaatti (DNOP) 0.8 mg/kg k.a.
di-(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 0.8 mg/kg k.a.
butyylibentsyyliftalaatti (BBP) 0.8 mg/kg k.a.
di-sykloheksyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
summa 10 ftalaatit 8 mg/kg k.a.

S-PTHGMS01: Ftalaatit

Analyysin tiedot

Hinta: 78.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / EPA 8061A, CPSC-CH-C1000-09.3
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
2,3,7,8-tetraCDD 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,7,8-pentaCDD 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,4,7,8-heksaCDD 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,6,7,8-heksaCDD 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,7,8,9-heksaCDD 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 1 4.3 ng/kg k.a.
OCDD 1 4.3 ng/kg k.a.
2,3,7,8-tetraCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,7,8-pentaCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
2,3,4,7,8-pentaCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,4,7,8-heksaCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,6,7,8-heksaCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,7,8,9-heksaCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
2,3,4,6,7,8-heksaCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
OCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
summa WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound - ng/kg k.a.
summa WHO-PCDD/F-TEQ upperbound - ng/kg k.a.
PCB 81 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 77 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 105 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 114 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 118 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 123 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 126 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 156 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 157 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 167 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 169 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 170 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 180 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 189 1 0.9 ng/kg k.a.
summa WHO-PCB-TEQ lower - ng/kg k.a.
summa WHO-PCB-TEQ upper - ng/kg k.a.

S-DFPCBHMS: Dioksiinit (PCDD/F) + koplanaariset PCB:t

Analyysin tiedot

Hinta: 515.70 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: HRGC-HRMS / EPA 1613, EPA 1668 (mod.)
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja:
1 Määritysraja voi vaihdella näytteen koostumuksesta riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
2,3,7,8-tetraCDD ng/kg k.a.
1,2,3,7,8-pentaCDD 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,4,7,8-heksaCDD 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,6,7,8-heksaCDD 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,7,8,9-heksaCDD 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD 1 4.3 ng/kg k.a.
OCDD 1 4.3 ng/kg k.a.
2,3,7,8-tetraCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,7,8-pentaCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
2,3,4,7,8-pentaCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,4,7,8-heksaCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,6,7,8-heksaCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,7,8,9-heksaCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
2,3,4,6,7,8-heksaCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
OCDF 1 4.3 ng/kg k.a.
summa WHO-PCDD/F-TEQ lowerbound 1 - ng/kg k.a.
summa WHO-PCDD/F-TEQ upperbound 1 - ng/kg k.a.

S-DFHMS03: Dioksiinit ja furaanit (PCDD/PCDF)

Analyysin tiedot

Hinta: 355.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: HRGC-HRMS / EPA 1613
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja:
1 Määritysraja voi vaihdella näytteen koostumuksesta riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
PCB 77 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 81 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 105 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 114 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 118 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 123 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 126 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 156 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 157 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 167 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 169 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 170 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 180 1 0.9 ng/kg k.a.
PCB 189 1 0.9 ng/kg k.a.
summa WHO-PCB-TEQ lower - ng/kg k.a.
summa WHO-PCB-TEQ upper - ng/kg k.a.

S-PCBHMS02: Koplanaariset PCB:t erillisanalyysina

Analyysin tiedot

Hinta: 338.10 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: HRGC-HRMS / EPA 1668 (mod.)
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja:
1 Määritysraja voi vaihdella näytteen koostumuksesta riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
fraktio >C10-C21 10 mg/kg k.a.
fraktio >C21-C40 10 mg/kg k.a.
fraktio >C10-C40 20 mg/kg k.a.

S-TPHFID05: Öljyhiilivedyt C10-C40

Analyysin tiedot

Hinta: 36.20 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 1 työpäivä
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 30 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-FID / EN 14039, EN ISO 16703, ISO 16558-2, EPA 8015, EPA 3550.
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Mahdollista saada myös 1 päivän pika-analyysina, kysy hinta ja lisätiedot ALS:lta! Erikoispikoissa menetelmänä GC-FID / EN ISO 16703:2011 (mod.)
Analyytti: Raportointirajat:
öljylaatu -

S-TPPFID01: Öljyhiilivedyt C10-C40, kvalitatiivinen analyysi

Analyysin tiedot

Hinta: 36.20 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-FID / EN 14039, EN ISO 16703, ISO 16558-2, EPA 8015, EPA 3550, TNRCC Method 1006
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
fraktio >C10-C21 10 mg/kg k.a.
fraktio >C21-C40 10 mg/kg k.a.
fraktio >C10-C40 20 mg/kg k.a.
öljylaatu -

S-TPHFID05-TPP: Öljyhiilivedyt C10-C40 + kvalitatiivinen analyysi

Analyysin tiedot

Hinta: 60.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-FID / EN 14039, EN ISO 16703, ISO 16558-2, EPA 8015, EPA 3550.
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Kvalitatiivinen analyysi ei ole akkreditoitu.
Analyytti: Raportointirajat:
nonyylifenoli (isomeeriseos) 0.1 mg/kg k.a.
nonyylifenoli monoetoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 mg/kg k.a.
nonyylifenoli dietoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 mg/kg k.a.
nonyylifenoli trietoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 mg/kg k.a.
4-tert-oktyylifenoli 0.01 mg/kg k.a.
4-tert-oktyylifenoli-monoetoksilaatti 0.01 mg/kg k.a.
4-tert-oktyylifenoli-dietoksilaatti 0.01 mg/kg k.a.
4-tert-oktyylifenoli-trietoksilaatti 0.01 mg/kg k.a.

S-AEOGMS01: Alkyylifenolit ja alkyylifenolietoksilaatit, alhaiset määritysrajat

Analyysin tiedot

Hinta: 273.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / BT WI CSS99040
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
bentseeni 0.01 mg/kg k.a.
tolueeni 0.03 mg/kg k.a.
etyylibentseeni 0.02 mg/kg k.a.
o-ksyleeni 0.01 mg/kg k.a.
m/p-ksyleeni 0.02 mg/kg k.a.
summa BTEX 0.09 mg/kg k.a.
summa ksyleenit 0.03 mg/kg k.a.
Summa TEX 0.08 mg/kg k.a.

S-BTEX-MS: BTEX-yhdisteet

Analyysin tiedot

Hinta: 30.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Mahdollista saada myös 1 päivän pika-analyysina, kysy hinta ja lisätiedot ALS:lta! Erikoispikoissa menetelmänä HS-GS-MS / EPA 5021:1996 ver. 0
Analyytti: Raportointirajat:
pentakloorifenoli 0.005 mg/kg k.a.

S-CLPGMS02: Pentakloorifenoli

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS, GC-ECD / EPA 8041, EPA 3500, DIN ISO 14154
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
PCB 101 0.0001 mg/kg k.a.
PCB 118 0.0001 mg/kg k.a.
PCB 138 0.0001 mg/kg k.a.
PCB 153 0.0001 mg/kg k.a.
PCB 180 0.0001 mg/kg k.a.
PCB 28 0.0001 mg/kg k.a.
PCB 52 0.0001 mg/kg k.a.
Summa PCB 7 0.0007 mg/kg k.a.

S-SMLGMS01-LY: PCB-yhdisteet 7 kpl, sedimenttien ruoppaus ja läjitysohjeen mukainen

Analyysin tiedot

Hinta: 43.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / EPA 429, EPA 1668, EPA 3550
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
AOX 30 mg/kg k.a.

S-AOX-COU: AOX

Analyysin tiedot

Hinta: 120.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 5 g; raekoko <0.07 mm
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: Kulometrinen / EN 16166, DIN 38414-S18
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
formaldehydi 0.5 mg/kg k.a.

S-FORM-PHO: Formaldehydi

Analyysin tiedot

Hinta: 31.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: Spektrofotometrinen / sisäinen menetelmä
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
fenoli-indeksi 0.2 mg/kg k.a.

S-PHI-PHO: Fenoli-indeksi

Analyysin tiedot

Hinta: 27.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 20 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: Spektrofotometrinen / ISO 6439
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
C10 - C12 alifaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C10 - C12 aromaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C10 - C12 fraktio 5 mg/kg k.a.
C12 - C16 alifaattinen fraktio 10 mg/kg k.a.
C12 - C16 aromaattinen fraktio 10 mg/kg k.a.
C12 - C16 fraktio 10 mg/kg k.a.
C16 - C21 aromaattinen fraktio 10 mg/kg k.a.
C16 - C35 alifaattinen fraktio 30 mg/kg k.a.
C16 - C35 fraktio 30 mg/kg k.a.
C21 - C35 aromaattinen fraktio 20 mg/kg k.a.
C35 - C40 alifaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C35 - C40 aromaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C35 - C40 fraktio 5 mg/kg k.a.
C5 - C40 alifaattinen fraktio 55 mg/kg k.a.
C5 - C40 aromaattinen fraktio 55 mg/kg k.a.
C5 - C40 fraktio 55 mg/kg k.a.
C5 - C6 alifaattinen fraktio 1 mg/kg k.a.
C5 - C6 fraktio 1 mg/kg k.a.
C5 - C7 aromaattinen fraktio 2 mg/kg k.a.
C6 - C8 alifaattinen fraktio 2 mg/kg k.a.
C6 - C8 fraktio 2 mg/kg k.a.
C7 - C8 aromaattinen fraktio 1 mg/kg k.a.
C8 - C10 alifaattinen fraktio 2 mg/kg k.a.
C8 - C10 aromaattinen fraktio 2 mg/kg k.a.
C8 - C10 fraktio 2 mg/kg k.a.

S-TPHFID08: Hiilivetyfraktiointi, alifaattiset ja aromaattiset fraktiot >C5-C40

Analyysin tiedot

Hinta: 85.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-FID / TNRCC Method 1005, 1006
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
etikkahappo 1.0 mg/kg
butaani- & isobutaanihappo 1.0 mg/kg
kapronihappo (C6:0) 1.0 mg/kg
isovaleriaanahappo 1.0 mg/kg
maitohappo 1.0 mg/kg
propaanihappo (propionihappo) 1.0 mg/kg
valeriaanahappo 1.0 mg/kg

S-OACEPP01: Haihtuvat rasvahapot

Analyysin tiedot

Hinta: 84.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: Kapillaarielektroforeesi / sisäinen menetelmä
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
etanoli 20 mg/kg k.a.

S-ETHANOL-GMS01: Etanoli

Analyysin tiedot

Hinta: 31.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
1,2-dibromietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,2-dikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
etanoli 20 mg/kg k.a.
bentseeni 0.01 mg/kg k.a.
tolueeni 0.1 mg/kg k.a.
etyylibentseeni 0.02 mg/kg k.a.
m/p-ksyleeni 0.02 mg/kg k.a.
o-ksyleeni 0.01 mg/kg k.a.
summa BTEX 0.16 mg/kg k.a.
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.02 mg/kg k.a.
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.05 mg/kg k.a.
TAME 0.05 mg/kg k.a.
tert-butyylialkoholi (TBA) 0.8 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 8.8 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 mg/kg k.a.

S-VOC-III: Hiilivedyt C5-C10 (Jaska paketti A)

Analyysin tiedot

Hinta: 60.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 5 g metanoliviali ja 50 g pussi (tai 50 g lasipurkki)
Näyteastia: 40 ml metanoliviali ja kaasutiivispussi (tai 212 ml lasipurkki)
Menetelmä: GC-FID, GC-MS / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
dikloorimetaani 0.01 mg/kg k.a.
trikloorimetaani (kloroformi) 0.02 mg/kg k.a.
tetrakloorimetaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1-dikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,2-dikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,2-dibromietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1,1-trikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1,2-trikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.1 mg/kg k.a.
vinyylikloridi 0.01 mg/kg k.a.
1,1-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
cis-1,2-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
summa dikloorieteenit 0.009 mg/kg k.a.
trikloorieteeni 0.01 mg/kg k.a.
tetrakloorieteeni 0.01 mg/kg k.a.
trans-1,2-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
1,2-diklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
etanoli 20 mg/kg k.a.
bentseeni 0.01 mg/kg k.a.
tolueeni 0.1 mg/kg k.a.
etyylibentseeni 0.02 mg/kg k.a.
m/p-ksyleeni 0.02 mg/kg k.a.
o-ksyleeni 0.01 mg/kg k.a.
summa BTEX 0.16 mg/kg k.a.
styreeni 0.04 mg/kg k.a.
sec-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
tert-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
n-propyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
p-isopropyylitolueeni 0.1 mg/kg k.a.
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.02 mg/kg k.a.
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.05 mg/kg k.a.
TAME 0.05 mg/kg k.a.
tert-butyylialkoholi (TBA) 0.8 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 8.8 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 mg/kg k.a.
fraktio >C10-C21 10 mg/kg k.a.
fraktio >C21-C40 10 mg/kg k.a.
fraktio >C10-C40 20 mg/kg k.a.

S-VOC-IX: Hiilivedyt C5-C40 + klooratut hiilivedyt + EtOH

Analyysin tiedot

Hinta: 111.20 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 5 g metanoliviali ja 50 g pussi (tai 50 g lasipurkki)
Näyteastia: 40 ml metanoliviali ja kaasutiivispussi (tai 212 ml lasipurkki)
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009, EN 14039
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
1,2-dibromietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,2-dikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
etanoli 20 mg/kg k.a.
kuiva-aine, 105°C 0.1 %
bentseeni 0.01 mg/kg k.a.
tolueeni 0.1 mg/kg k.a.
etyylibentseeni 0.02 mg/kg k.a.
m/p-ksyleeni 0.02 mg/kg k.a.
o-ksyleeni 0.01 mg/kg k.a.
summa BTEX 0.16 mg/kg k.a.
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.02 mg/kg k.a.
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.05 mg/kg k.a.
TAME 0.05 mg/kg k.a.
tert-butyylialkoholi (TBA) 0.8 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 8.8 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 mg/kg k.a.
fraktio >C10-C21 10 mg/kg k.a.
fraktio >C21-C40 10 mg/kg k.a.
fraktio >C10-C40 20 mg/kg k.a.

S-VOC-VIII: Hiilivedyt C5-C40 (Jaska paketti D1)

Analyysin tiedot

Hinta: 89.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 5 g metanoliviali ja 50 g pussi (tai 50 g lasipurkki)
Näyteastia: 40 ml metanoliviali ja kaasutiivispussi (tai 212 ml lasipurkki)
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009, EN 14039
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
1,1,1-trikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1,2-trikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1-dikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
1,2-dikloorietaani 0.003 mg/kg k.a.
cis-1,2-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
dikloorimetaani 0.01 mg/kg k.a.
trikloorimetaani (kloroformi) 0.01 mg/kg k.a.
summa 1,2-dikloorieteenit 0.006 mg/kg k.a.
summa 11 klooratut hiilivedyt 0.089 mg/kg k.a.
summa dikloorieteenit 0.009 mg/kg k.a.
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni 0.02 mg/kg k.a.
tetrakloorieteeni 0.01 mg/kg k.a.
tetrakloorimetaani 0.01 mg/kg k.a.
trans-1,2-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
trikloorieteeni 0.01 mg/kg k.a.
vinyylikloridi 0.01 mg/kg k.a.

S-VOCGMS07-C: Klooratut alifaattiset hiilivedyt

Analyysin tiedot

Hinta: 36.20 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 5 g metanoliviali ja 50 g pussi (tai 50 g lasipurkki)
Näyteastia: 40 ml metanoliviali ja kaasutiivispussi (tai 212 ml lasipurkki)
Menetelmä: GC-MS / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
etyleeniglykoli 1 mg/kg k.a.
dietyleeniglykoli 1 mg/kg k.a.
trietyleeniglykoli 1 mg/kg k.a.
monopropyleeniglykoli 1 mg/kg k.a.

S-GLYGMS01: Glykolit

Analyysin tiedot

Hinta: 80.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / sisäinen menetelmä
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
dietyleeniglykoli 1 1 mg/kg k.a.
etyleeniglykoli 1 1 mg/kg k.a.
monopropyleeniglykoli 1 1 mg/kg k.a.
trietyleeniglykoli 1 1 mg/kg k.a.
muurahaishappo (metaanihappo) 1 mg/kg k.a.
etikkahappo 1 mg/kg k.a.
propaanihappo (propionihappo) 1 mg/kg k.a.
isobutaanihappo (isovoihappo) 1 mg/kg k.a.
n-butaanihappo (voihappo) 1 mg/kg k.a.
asetaldehydi (etanaali) 0.2 mg/kg k.a.
propionialdehydi (propanaali) 0.2 mg/kg k.a.
dimetyyliketoni (asetoni) 1 1 mg/kg k.a.
etanoli 1 1 mg/kg k.a.
1-propanoli 1 1 mg/kg k.a.

S-GLYC-BDP: Glykolit ja niiden hajoamistuotteet

Analyysin tiedot

Hinta: 332.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: 212 ml lasipurkki
Menetelmä: GC-MS, HS-GD-MS, HPLC-DAF / DIN ISO 11465: 1996-12, DIN ISO 11464: 2006-12, SOP PI-MA-M 3-77, SOP HI-MA-M 3-22, PI-MA-M 02-002: 2019-09
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysille vaaditaan oma erillinen näyteastia.
1 Parametria ei ole akkreditoitu
Analyytti: Raportointirajat:
monobutyylitina 0.001 mg/kg k.a.
dibutyylitina 0.001 mg/kg k.a.
tributyylitina (TBT) 0.001 mg/kg k.a.
tetrabutyylitina 0.001 mg/kg k.a.
mono-oktyylitina 0.001 mg/kg k.a.
dioktyylitina 0.001 mg/kg k.a.
trisykloheksyylitina 0.001 mg/kg k.a.
monofenyylitina 0.001 mg/kg k.a.
difenyylitina 0.001 mg/kg k.a.
trifenyylitina 0.001 mg/kg k.a.

OJ-19a: Orgaaniset tinayhdisteet 10 kpl

Analyysin tiedot

Hinta: 112.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-ICP-SFMS / ISO 23161:2018
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysille vaaditaan oma erillinen näyteastia.
Analyytti: Raportointirajat:
monobutyylitina 0.001 mg/kg k.a.
dibutyylitina 0.001 mg/kg k.a.
tributyylitina (TBT) 0.0002 mg/kg k.a.
tetrabutyylitina 0.001 mg/kg k.a.
mono-oktyylitina 0.001 mg/kg k.a.
dioktyylitina 0.001 mg/kg k.a.
trisykloheksyylitina 0.001 mg/kg k.a.
monofenyylitina 0.001 mg/kg k.a.
difenyylitina 0.001 mg/kg k.a.
trifenyylitina 0.001 mg/kg k.a.

OJ-19aQ: Orgaaniset tinayhdisteet 10 kpl (TBT alhainen LOQ)

Analyysin tiedot

Hinta: 242.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-ICP-SFMS / ISO 23161:2018
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysille vaaditaan oma erillinen näyteastia.
Analyytti: Raportointirajat:
tributyylitina (TBT) 0.001 mg/kg k.a.
trifenyylitina 0.001 mg/kg k.a.

OJ-19a (TBT&TPT): Orgaaniset tinayhdisteet, vain TBT ja TPT

Analyysin tiedot

Hinta: 98.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-ICP-SFMS / ISO 23161:2018
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysille vaaditaan oma erillinen näyteastia.
Analyytti: Raportointirajat:
metyylielohopea 0.05 ng/g märkäpaino

OJ-19e: Metyylielohopea

Analyysin tiedot

Hinta: 211.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 17 työpäivää
Nopein analyysiaika: 6 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 1 g kuivapaino
Näyteastia: 212 ml lasipurkki
Menetelmä: GC-ICP-SFMS
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysille vaaditaan oma erillinen näyteastia.
Analyytti: Raportointirajat:
PFBA (perfluoributaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFPeA (perfluoripentaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFHxA (perfluoriheksaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFHpA (perfluoriheptaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFOA (perfluorioktaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFNA (perfluorinonaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFDA (perfluoridekaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.0005 mg/kg k.a.
8:2 FTS (8:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.0005 mg/kg k.a.
PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) 0.0005 mg/kg k.a.

S-PFCLMS02: Perfluorialkyyliyhdisteet, PFAS-paketti keskikokoinen (17 yhdistettä)

Analyysin tiedot

Hinta: 180.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: LC-MS / DIN 38414
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa. Huom! Älä käytä Teflon-pussia näytteille.
Analyytti: Raportointirajat:
BDE-28 - µg/kg k.a.
BDE 47 - µg/kg k.a.
BDE 99 - µg/kg k.a.
BDE 100 - µg/kg k.a.
BDE-153 - µg/kg k.a.
BDE-154 - µg/kg k.a.
BDE-183 - µg/kg k.a.
BDE-209 - µg/kg k.a.
BDE Lowerbound - µg/kg k.a.
BDE Upperbound - µg/kg k.a.

S-BEHMS01: Bromatut palonestoaineet

Analyysin tiedot

Hinta: 300.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: HRGC-HRMS / EPA 1614, CSN EN ISO 22032
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Määritysraja voi vaihdella näytteestä riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
HMX (oktogeeni) 50 µg/kg k.a.
heksyyli 50 µg/kg k.a.
heksogeeni 50 µg/kg k.a.
dietyleeniglykolinitraatti (DEGN) 50 µg/kg k.a.
1,3,5-trinitrobentseeni 50 µg/kg k.a.
etyleeniglykolidinitraatti (EGDN) 50 µg/kg k.a.
tetryyli 50 µg/kg k.a.
1,3-dinitrobentseeni 50 µg/kg k.a.
2,4,6-trinitrotolueeni (TNT, trotyyli) 50 µg/kg k.a.
nitroglyseriini 50 µg/kg k.a.
4-amino-2,6-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2-amino-4,6-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2,6-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2,4-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2-nitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
nitropenta 50 µg/kg k.a.
4-nitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
3-nitrotolueeni 50 µg/kg k.a.

S-EXP1: Räjähdysaineet, paketti 1

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: HPLC-DAD, HPLC-MS / DIN EN ISO 22478
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysille vaaditaan oma erillinen näyteastia.
Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
heksogeeni 50 µg/kg k.a.
dietyleeniglykolinitraatti (DEGN) 50 µg/kg k.a.
1,3,5-trinitrobentseeni 50 µg/kg k.a.
2,4,6-trinitrotolueeni (TNT, trotyyli) 50 µg/kg k.a.
nitroglyseriini 50 µg/kg k.a.
4-amino-2,6-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2-amino-4,6-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2,6-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2,4-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2-nitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
nitropenta 50 µg/kg k.a.
4-nitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
3-nitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2-nitrodifenyyliamiini 50 µg/kg k.a.

S-EXP2: Räjähdysaineet, paketti 2

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: HPLC-DAD, HPLC-MS / DIN EN ISO 22478
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysille vaaditaan oma erillinen näyteastia.
Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
etyylisentraliitti 5 µg/kg k.a.
metyylisentraliitti 5 µg/kg k.a.

S-CENTRALIT: Sentraliitit

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: HPLC-DAD, HPLC-MS / DIN EN ISO 22478
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysille vaaditaan oma erillinen näyteastia.
Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
difenyyliamiini (DFA) 50 µg/kg k.a.
nitrobentseeni 50 µg/kg k.a.
2-nitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
3-nitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
4-nitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
1,3-dinitrobentseeni 50 µg/kg k.a.
2,6-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2,3-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2,4-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
3,4-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2,4,6-trinitrotolueeni (TNT, trotyyli) 50 µg/kg k.a.
4-amino-2,6-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2-nitrodifenyyliamiini 50 µg/kg k.a.
2-amino-4,6-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
4-nitrodifenyyliamiini 50 µg/kg k.a.
1,4-dinitrobentseeni 50 µg/kg k.a.
1,2-dinitrobentseeni 50 µg/kg k.a.
1,5-dinitronaftaliini 50 µg/kg k.a.
1,8-dinitronaftaliini 50 µg/kg k.a.

Aromaattiset typpiyhdisteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: Handbuch Atlasten Bd. 7 Teil 5
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysille vaaditaan oma erillinen näyteastia.
Analyytti: Raportointirajat:
2-nitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
3-nitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
4-nitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2,6-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2,3-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2,4-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
3,4-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2,4,6-trinitrotolueeni (TNT, trotyyli) 50 µg/kg k.a.

S-NITROTOLUENS: Nitrotolueenit

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: HPLC-DAD, HPLC-MS / DIN EN ISO 22478
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysille vaaditaan oma erillinen näyteastia.
Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
monobutyylitina 0.001 mg/kg k.a.
dibutyylitina 0.001 mg/kg k.a.
tributyylitina (TBT) 0.0002 mg/kg k.a.

OJ-19a3Q: Orgaaniset tinayhdisteet MBT, DBT, TBT (TBT alhainen LOQ)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-ICP-SFMS / ISO 23161:2018
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysille vaaditaan oma erillinen näyteastia.
Analyytti: Raportointirajat:
monobutyylitina 0.001 mg/kg k.a.
dibutyylitina 0.001 mg/kg k.a.
tributyylitina (TBT) 0.001 mg/kg k.a.

OJ-19a3: Orgaaniset tinayhdisteet MBT, DBT, TBT

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-ICP-SFMS / ISO 23161:2018
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysille vaaditaan oma erillinen näyteastia.
Analyytti: Raportointirajat:
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFOA (perfluorioktaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.

S-PFOS-A-LMS02: Perfluorialkyyliyhdisteet, PFAS-paketti suppea (2 yhdistettä)

Analyysin tiedot

Hinta: 160.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: LC-MS / DIN 38414
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa. Huom! Älä käytä Teflon-pussia näytteille.
Analyytti: Raportointirajat:
tributyylitina (TBT) 0.001 mg/kg k.a.

OJ-19a1: Orgaaniset tinayhdisteet, vain TBT

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-ICP-SFMS / ISO 23161:2018
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysille vaaditaan oma erillinen näyteastia.
Analyytti: Raportointirajat:
tributyylitina (TBT) 0.0002 mg/kg k.a.

OJ-19a1Q: Orgaaniset tinayhdisteet, vain TBT (alhainen LOQ)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-ICP-SFMS / ISO 23161:2018
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysille vaaditaan oma erillinen näyteastia.
Analyytti: Raportointirajat:
PFBA (perfluoributaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFPeA (perfluoripentaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFHxA (perfluoriheksaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFHpA (perfluoriheptaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFOA (perfluorioktaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFNA (perfluorinonaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFDA (perfluoridekaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFTrDA (perfluoritridekaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.0005 mg/kg k.a.
8:2 FTS (8:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.0005 mg/kg k.a.
EtFOSA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidi) 0.0005 mg/kg k.a.
EtFOSE (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) 0.0005 mg/kg k.a.
MeFOSA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidi) 0.0005 mg/kg k.a.
MeFOSE (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) 0.0005 mg/kg k.a.
PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) 0.0005 mg/kg k.a.
PFTeDA (perfluoritetradekaanihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) 0.0005 mg/kg k.a.
PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) 0.0005 mg/kg k.a.

S-PFCLMS02-B: Perfluorialkyyliyhdisteet, PFAS-paketti laaja (23 yhdistettä)

Analyysin tiedot

Hinta: 200.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: LC-MS / DIN 38414
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa. Huom! Älä käytä Teflon-pussia näytteille.
Analyytti: Raportointirajat:
nonyylifenoli (isomeeriseos) 0.1 mg/kg k.a.
nonyylifenoli monoetoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 mg/kg k.a.
nonyylifenoli dietoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 mg/kg k.a.
nonyylifenoli trietoksylaatti (isomeeriseos) 0.1 mg/kg k.a.

S-AEOGMS01-NPE: Nonyylifenolit ja nonyylifenolietoksilaatit

Analyysin tiedot

Hinta: 175.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / BT WI CSS99040
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
metanoli 5 mg/kg k.a.
etanoli 1 mg/kg k.a.
1-propanoli 1 mg/kg k.a.
2-propanoli 1 mg/kg k.a.
1-butanoli 1 mg/kg k.a.
2-butanoli 1 mg/kg k.a.
isobutanoli 1 mg/kg k.a.
tert-butanoli 1 mg/kg k.a.
1-pentanoli 1 mg/kg k.a.
2-oktanoli 1 mg/kg k.a.

OJ-15: Alkoholit

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysille vaaditaan oma erillinen näyteastia.
Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
dietyylieetteri 1 mg/kg k.a.
dimetyyliketoni (asetoni) 1 mg/kg k.a.
metyylietyyliketoni (MEK) 1 mg/kg k.a.
metyyli-isobutyyliketoni (MIBK) 1 mg/kg k.a.
etyyliasetaatti 1 mg/kg k.a.
metanoli 10 mg/kg k.a.
etanoli 1 mg/kg k.a.
1-propanoli 1 mg/kg k.a.
2-propanoli 1 mg/kg k.a.
1-butanoli 1 mg/kg k.a.
isobutanoli 1 mg/kg k.a.
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 1 mg/kg k.a.

DOJ-41: Pooliset liuottimet

Analyysin tiedot

Hinta: 114.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysille vaaditaan oma erillinen näyteastia.
Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
C17/pristaani 0.5 -
C18/futaani 0.5 -

S-TPHFID06: Öljyn iän arviointi (pristaani/fytaani -suhde)

Analyysin tiedot

Hinta: 74.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-FID / EN 14039, EN ISO 16703, ISO 16558-2, EPA 8015, EPA 3550, TNRCC Method 1006
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Öljyn iän arviointi pristaanin ja fytaanin suhteen avulla.
Analyytti: Raportointirajat:
C10-C13 (SCCP) 0,050 mg/kg k.a.
C14-C17 (MCCP) 0,050 mg/kg k.a.

Klooratut parafiinit maasta, lietteestä ja sedimentistä

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g kuivapaino
Menetelmä: GC-ECNI-MS
Akkreditointi: Kyllä
Analyytti: Raportointirajat:

S-SCRGMS01: Screening-analyysi, keskihaihtuvat orgaaniset yhdisteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Menetelmä: GC-MS / sisäinen menetelmä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
screening haihtuvat yhdisteet

S-SCRGMS02: Screening-analyysi, haihtuvat orgaaniset yhdisteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Menetelmä: GC-MS / US EPA 5021, US EPA 8260
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
bentseeni 0.02 mg/kg k.a.
tolueeni 0.1 mg/kg k.a.
etyylibentseeni 0.02 mg/kg k.a.
o-ksyleeni 0.01 mg/kg k.a.
m/p-ksyleeni 0.02 mg/kg k.a.
isopropyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
n-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
n-propyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
p-isopropyylitolueeni 0.1 mg/kg k.a.
sec-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
tert-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
styreeni 0.04 mg/kg k.a.
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.

S-ALKYLB: Alkyylibentseenit

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
metyyliasetaatti 0.5 mg/kg k.a.
etyyliasetaatti 0.5 mg/kg k.a.
n-propyyliasetaatti 0.5 mg/kg k.a.
iso-propyyliasetaatti 0.5 mg/kg k.a.
n-butyyliasetaatti 0.5 mg/kg k.a.
iso-butyyliasetaatti 0.5 mg/kg k.a.
sec-butyyliasetaatti 0.5 mg/kg k.a.
tert-butyyliasetaatti 0.5 mg/kg k.a.
n-pentyyliasetaatti 0.5 mg/kg k.a.
iso-pentyyliasetaatti 0.5 mg/kg k.a.

Asetaatit - maa, liete ja sedimentti

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g kuivapaino
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-FID
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
nitroglyseriini 0,5 mg/kg k.a.
2,4,6-trinitrotolueeni (TNT, trotyyli) 0,1 mg/kg k.a.
2,4-dinitrotolueeni 0,1 mg/kg k.a.
2,6-dinitrotolueeni 0,1 mg/kg k.a.
2-amino-4,6-dinitrotolueeni 0,1 mg/kg k.a.
4-amino-2,6-dinitrotolueeni 0,1 mg/kg k.a.
1,3-dinitrobentseeni 0,1 mg/kg k.a.
1,3,5-trinitrobentseeni 0,1 mg/kg k.a.
heksogeeni 0,1 mg/kg k.a.
HMX (oktogeeni) 0,1 mg/kg k.a.
pentaerytritolitetranitraatti (PETN) 0,1 mg/kg k.a.

S-EXP3: Räjähdysaineet, paketti 3

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: DIN EN ISO 11916-1, Handbuch Atlasten Bd 7 Teil 5
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
etyleeniglykolidinitraatti (EGDN) 100 µg/kg k.a.
Dietyleeniglykolidinitraatti (DEGDN) 100 µg/kg k.a.
nitroglyseriini 100 µg/kg k.a.
2,4,6-trinitrotolueeni (TNT, trotyyli) 50 µg/kg k.a.
2,4-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2,6-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
2-amino-4,6-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
4-amino-2,6-dinitrotolueeni 50 µg/kg k.a.
1,3-dinitrobentseeni 50 µg/kg k.a.
1,3,5-trinitrobentseeni 50 µg/kg k.a.
heksogeeni 50 µg/kg k.a.
HMX (oktogeeni) 50 µg/kg k.a.
pentaerytritolitetranitraatti (PETN) 100 µg/kg k.a.
difenyyliamiini (DFA) 50 µg/kg k.a.
etyylisentraliitti 50 µg/kg k.a.
metyylisentraliitti 50 µg/kg k.a.

S-EXP5: Räjähdysaineet, paketti 5

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: HPLC-DAD, HPLS-MS / DIN EN ISO 11916-1
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
heksakloorietaani 50 µg/kg k.a.

Heksakloorietaani

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: DIN EN ISO 10301 (F4)
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
nonyylifenoli (isomeeriseos) 10 mg/kg k.a.
nonyylifenoli monoetoksylaatti (isomeeriseos) 10 mg/kg k.a.
nonyylifenoli dietoksylaatti (isomeeriseos) 10 mg/kg k.a.
nonyylifenoli trietoksylaatti (isomeeriseos) 10 mg/kg k.a.
4-tert-oktyylifenoli 1 mg/kg k.a.
4-tert-oktyylifenoli-monoetoksilaatti 1 mg/kg k.a.
4-tert-oktyylifenoli-dietoksilaatti 1 mg/kg k.a.
4-tert-oktyylifenoli-trietoksilaatti 1 mg/kg k.a.

S-AEOGMS02: Alkyylifenolit ja alkyylifenolietoksilaatit

Analyysin tiedot

Hinta: 246.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / BT WI CSS99040
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
naftaleeni 0.01 mg/kg k.a.
asenaftyleeni 0.01 mg/kg k.a.
asenafteeni 0.01 mg/kg k.a.
fluoreeni 0.01 mg/kg k.a.
fenantreeni 0.01 mg/kg k.a.
antraseeni 0.01 mg/kg k.a.
fluoranteeni 0.01 mg/kg k.a.
pyreeni 0.01 mg/kg k.a.
bentso(a)antraseeni 0.01 mg/kg k.a.
kryseeni 0.01 mg/kg k.a.
bentso(b)fluoranteeni 0.01 mg/kg k.a.
bentso(k)fluoranteeni 0.01 mg/kg k.a.
bentso(a)pyreeni 0.01 mg/kg k.a.
dibentso(ah)antraseeni 0.01 mg/kg k.a.
bentso(ghi)peryleeni 0.01 mg/kg k.a.
indeno(123cd)pyreeni 0.01 mg/kg k.a.
PAH 16, summa 0,16 mg/kg k.a.

S-PAHGMS05: PAH-yhdisteet 16 kpl

Analyysin tiedot

Hinta: 38.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 1 työpäivä
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS/ EPA 8270D, EPA 8082A, EN 17503, ISO 18287, ISO 18475, EN 17322
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Mahdollista saada myös 1 päivän pika-analyysina, kysy hinta ja lisätiedot ALS:lta! Erikoispikoissa menetelmänä GC-MS / EN ISO 18287:2008 (mod.), SOP TKI38
Analyytti: Raportointirajat:
PCB 28 0.002 mg/kg k.a.
PCB 52 0.002 mg/kg k.a.
PCB 101 0.002 mg/kg k.a.
PCB 118 0.002 mg/kg k.a.
PCB 138 0.002 mg/kg k.a.
PCB 153 0.002 mg/kg k.a.
PCB 180 0.002 mg/kg k.a.
Summa PCB 7 0.014 mg/kg k.a.

S-PCBGMS05: PCB-yhdisteet 7 kpl

Analyysin tiedot

Hinta: 38.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 1 työpäivä
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / EPA 8270D, EPA 8082A, EN 17503, ISO 18287, ISO 18475, EN 17322
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Mahdollista saada myös 1 päivän pika-analyysina, kysy hinta ja lisätiedot ALS:lta! Erikoispikoissa menetelmänä GC-MS / EN 16167:2012 (mod.), TKI70.
Analyytti: Raportointirajat:
2,4,6-trinitrotolueeni (TNT, trotyyli) 0,5 mg/kg k.a.
2,4-dinitrotolueeni 0,5 mg/kg k.a.
2,6-dinitrotolueeni 0,5 mg/kg k.a.
2-amino-4,6-dinitrotolueeni 0,5 mg/kg k.a.
4-amino-2,6-dinitrotolueeni 0,5 mg/kg k.a.
1,3-dinitrobentseeni 0,5 mg/kg k.a.
1,3,5-trinitrobentseeni 0,5 mg/kg k.a.
heksogeeni 0,5 mg/kg k.a.
HMX (oktogeeni) 0,5 mg/kg k.a.
pentaerytritolitetranitraatti (PETN) 0,5 mg/kg k.a.

S-EXP6: Räjähdysaineet, paketti 6

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: DIN EN ISO 11916-1, Handbuch Atlasten Bd 7 Teil 5
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
nitroglyseriini 0,5 mg/kg k.a.
etyylisentraliitti 0,5 mg/kg k.a.
metyylisentraliitti 0,5 mg/kg k.a.
difenyyliamiini (DFA) 0,5 mg/kg k.a.

S-EXP7: Räjähdysaineet, paketti 7

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g kuivapaino
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: DIN ISO 11916-1 / HPLC-MS, sisäinen menetelmä / LC-MS uutteesta
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Analyysi tulee aloittaa 3 vrk sisällä näytteenotosta. Säilytä ja kuljeta näytteet kylmässä ja valolta suojattuna.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
naftaleeni 0,01 mg/kg k.a.
asenaftyleeni 0,01 mg/kg k.a.
asenafteeni 0,01 mg/kg k.a.
fluoreeni 0,01 mg/kg k.a.
fenantreeni 0,01 mg/kg k.a.
antraseeni 0,01 mg/kg k.a.
fluoranteeni 0,01 mg/kg k.a.
pyreeni 0,01 mg/kg k.a.
bentso(a)antraseeni 0,01 mg/kg k.a.
kryseeni 0,01 mg/kg k.a.
bentso(b)fluoranteeni 0,01 mg/kg k.a.
bentso(k)fluoranteeni 0,01 mg/kg k.a.
bentso(a)pyreeni 0,01 mg/kg k.a.
dibentso(ah)antraseeni 0,01 mg/kg k.a.
bentso(ghi)peryleeni 0,01 mg/kg k.a.
indeno(123cd)pyreeni 0,01 mg/kg k.a.
PAH 16, summa 0,16 mg/kg k.a.
bentseeni 0,01 mg/kg k.a.
tolueeni 0,1 mg/kg k.a.
etyylibentseeni 0,02 mg/kg k.a.
m/p-ksyleeni 0,02 mg/kg k.a.
o-ksyleeni 0,01 mg/kg k.a.
summa BTEX 0,16 mg/kg k.a.
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0,02 mg/kg k.a.
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0,05 mg/kg k.a.
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0,05 mg/kg k.a.
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0,05 mg/kg k.a.
TAME 0,05 mg/kg k.a.
tert-butyylialkoholi (TBA) 0,8 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 8,8 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 mg/kg k.a.
fraktio >C10-C21 10 mg/kg k.a.
fraktio >C21-C40 10 mg/kg k.a.
fraktio >C10-C40 20 mg/kg k.a.

S-SETC5C40: Öljypilaantuneen maan paketti 1 (PAH, BTEX, C5-C40)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / EPA 8270D, EPA 8082A, EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, EN 15308, EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009, EN 14039
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
naftaleeni 0,01 mg/kg k.a.
asenaftyleeni 0,01 mg/kg k.a.
asenafteeni 0,01 mg/kg k.a.
fluoreeni 0,01 mg/kg k.a.
fenantreeni 0,01 mg/kg k.a.
antraseeni 0,01 mg/kg k.a.
fluoranteeni 0,01 mg/kg k.a.
pyreeni 0,01 mg/kg k.a.
bentso(a)antraseeni 0,01 mg/kg k.a.
kryseeni 0,01 mg/kg k.a.
bentso(b)fluoranteeni 0,01 mg/kg k.a.
bentso(k)fluoranteeni 0,01 mg/kg k.a.
bentso(a)pyreeni 0,01 mg/kg k.a.
dibentso(ah)antraseeni 0,01 mg/kg k.a.
bentso(ghi)peryleeni 0,01 mg/kg k.a.
indeno(123cd)pyreeni 0,01 mg/kg k.a.
PAH 16, summa 0,16 mg/kg k.a.
bentseeni 0,01 mg/kg k.a.
tolueeni 0,03 mg/kg k.a.
etyylibentseeni 0,02 mg/kg k.a.
o-ksyleeni 0,01 mg/kg k.a.
m/p-ksyleeni 0,02 mg/kg k.a.
summa BTEX 0,09 mg/kg k.a.
summa ksyleenit 0,03 mg/kg k.a.
fraktio >C10-C21 10 mg/kg k.a.
fraktio >C21-C40 10 mg/kg k.a.
fraktio >C10-C40 20 mg/kg k.a.

S-SETC10C40: Öljypilaantuneen maan paketti 2 (PAH, BTEX, C10-C40)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 130 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / EPA 8270D, EPA 8082A, EN 15527, ISO 18287, ISO 10382, EN 15308, EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009, EN 14039, EN ISO 16703, ISO 16558-2, EPA 3550, TNRCC Method 1006
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
bentseeni 0.01 mg/kg k.a.
tolueeni 0.1 mg/kg k.a.
etyylibentseeni 0.02 mg/kg k.a.
m/p-ksyleeni 0.02 mg/kg k.a.
o-ksyleeni 0.01 mg/kg k.a.
summa ksyleenit 0.03 mg/kg k.a.
summa BTEX 0.16 mg/kg k.a.
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.02 mg/kg k.a.
Summa TEX 0.15 mg/kg k.a.
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.05 mg/kg k.a.
TAME 0.05 mg/kg k.a.
tert-butyylialkoholi (TBA) 0.8 mg/kg k.a.
Summa MTBE and TAME 0.1 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 8.8 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 mg/kg k.a.

S-VOC-II: Hiilivedyt C5-C10

Analyysin tiedot

Hinta: 41.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-FID, GC-MS / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
kloorimetaani 0.01 mg/kg k.a.
bromimetaani 0.1 mg/kg k.a.
dikloorimetaani 0.01 mg/kg k.a.
dibromimetaani 0.1 mg/kg k.a.
bromikloorimetaani 0.2 mg/kg k.a.
trikloorimetaani (kloroformi) 0.01 mg/kg k.a.
tribromimetaani (bromoformi) 0.04 mg/kg k.a.
bromidikloorimetaani 0.02 mg/kg k.a.
dibromikloorimetaani 0.02 mg/kg k.a.
summa 4 trihalometanit 0.09 mg/kg k.a.
tetrakloorimetaani 0.01 mg/kg k.a.
trikloorifluorimetaani 0.1 mg/kg k.a.
diklooridifluorimetaani 0.1 mg/kg k.a.
monokloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1-dikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,2-dikloorietaani 0.003 mg/kg k.a.
1,2-dibromietaani 0.008 mg/kg k.a.
1,1,1-trikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1,2-trikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1,1,2-tetrakloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
vinyylikloridi 0.01 mg/kg k.a.
1,1-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
cis-1,2-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
trans-1,2-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
summa dikloorieteenit 0.009 mg/kg k.a.
trikloorieteeni 0.01 mg/kg k.a.
tetrakloorieteeni 0.01 mg/kg k.a.
summa 5 klooratut eteenit 0.029 mg/kg k.a.
1,2-diklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,3-diklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
2,2-diklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,2,3-triklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,2-dibromi-3-klooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,1-dikloori-1-propeeni 0.1 mg/kg k.a.
cis-1,3-dikloori-1-propeeni 0.1 mg/kg k.a.
trans-1,3-diklooripropeeni 0.1 mg/kg k.a.
heksaklooributadieeni 0.1 mg/kg k.a.
2-klooritolueeni 0.1 mg/kg k.a.
4-klooritolueeni 0.1 mg/kg k.a.
monoklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
bromibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
1,2-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
1,3-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
1,4-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
summa 3 diklooribentseenit 0.06 mg/kg k.a.
1,2,3-triklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
1,2,4- triklooribentseeni 0.03 mg/kg k.a.
1,3,5-triklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
summa 3 triklooribentseenit 0.05 mg/kg k.a.
bentseeni 0.005 mg/kg k.a.
tolueeni 0.05 mg/kg k.a.
etyylibentseeni 0.02 mg/kg k.a.
o-ksyleeni 0.01 mg/kg k.a.
m/p-ksyleeni 0.02 mg/kg k.a.
summa ksyleenit 0.03 mg/kg k.a.
summa BTEX 0.105 mg/kg k.a.
styreeni 0.04 mg/kg k.a.
Summa TEX 0.1 mg/kg k.a.
isopropyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
n-propyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
n-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
sec-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
tert-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
p-isopropyylitolueeni 0.1 mg/kg k.a.
naftaleeni 0.1 mg/kg k.a.
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.02 mg/kg k.a.
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.05 mg/kg k.a.
TAME 0.05 mg/kg k.a.
tert-butyylialkoholi (TBA) 0.8 mg/kg k.a.
Summa MTBE and TAME 0.1 mg/kg k.a.
etanoli 20 mg/kg k.a.

S-VOCGMS07-B: Haihtuvat yhdisteet, laaja

Analyysin tiedot

Hinta: 45.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 5 g metanoliviali ja 50 g pussi (tai 50 g lasipurkki)
Näyteastia: 40 ml metanoliviali ja kaasutiivispussi (tai 212 ml lasipurkki)
Menetelmä: GC-MS / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Paketista on mahdollista tilata myös yksittäisiä alkuaineita/yhdisteitä erilliseen hintaan. Tarkasta hinnoittelu asiakaskohtaiselta tarjoukselta tai ota yhteyttä myyntiimme.
Analyytti: Raportointirajat:
kloorimetaani 0.01 mg/kg k.a.
bromimetaani 0.1 mg/kg k.a.
dikloorimetaani 0.01 mg/kg k.a.
dibromimetaani 0.1 mg/kg k.a.
bromikloorimetaani 0.2 mg/kg k.a.
trikloorimetaani (kloroformi) 0.01 mg/kg k.a.
tribromimetaani (bromoformi) 0.04 mg/kg k.a.
bromidikloorimetaani 0.02 mg/kg k.a.
dibromikloorimetaani 0.02 mg/kg k.a.
summa 4 trihalometanit 0.09 mg/kg k.a.
tetrakloorimetaani 0.01 mg/kg k.a.
trikloorifluorimetaani 0.1 mg/kg k.a.
diklooridifluorimetaani 0.1 mg/kg k.a.
monokloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1-dikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,2-dikloorietaani 0.003 mg/kg k.a.
1,2-dibromietaani 0.008 mg/kg k.a.
1,1,1-trikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1,2-trikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1,1,2-tetrakloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
vinyylikloridi 0.01 mg/kg k.a.
1,1-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
cis-1,2-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
trans-1,2-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
summa dikloorieteenit 0.009 mg/kg k.a.
trikloorieteeni 0.01 mg/kg k.a.
tetrakloorieteeni 0.01 mg/kg k.a.
summa 5 klooratut eteenit 0.029 mg/kg k.a.
1,2-diklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,3-diklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
2,2-diklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,2,3-triklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,2-dibromi-3-klooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,1-dikloori-1-propeeni 0.1 mg/kg k.a.
cis-1,3-dikloori-1-propeeni 0.1 mg/kg k.a.
trans-1,3-diklooripropeeni 0.1 mg/kg k.a.
heksaklooributadieeni 0.1 mg/kg k.a.
2-klooritolueeni 0.1 mg/kg k.a.
4-klooritolueeni 0.1 mg/kg k.a.
monoklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
bromibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
1,2-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
1,3-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
1,4-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
summa 3 diklooribentseenit 0.06 mg/kg k.a.
1,2,3-triklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
1,2,4- triklooribentseeni 0.03 mg/kg k.a.
1,3,5-triklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
summa 3 triklooribentseenit 0.05 mg/kg k.a.
bentseeni 0.01 mg/kg k.a.
tolueeni 0.1 mg/kg k.a.
etyylibentseeni 0.02 mg/kg k.a.
o-ksyleeni 0.01 mg/kg k.a.
m/p-ksyleeni 0.02 mg/kg k.a.
summa ksyleenit 0.03 mg/kg k.a.
summa BTEX 0.16 mg/kg k.a.
Summa TEX 0.15 mg/kg k.a.
styreeni 0.04 mg/kg k.a.
isopropyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
n-propyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
n-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
sec-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
tert-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
p-isopropyylitolueeni 0.1 mg/kg k.a.
naftaleeni 0.1 mg/kg k.a.
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.02 mg/kg k.a.
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.05 mg/kg k.a.
TAME 0.05 mg/kg k.a.
tert-butyylialkoholi (TBA) 0.8 mg/kg k.a.
Summa MTBE and TAME 0.1 mg/kg k.a.
etanoli 20 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 8.8 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 mg/kg k.a.

S-VOC-II-07-B: Haihtuvat yhdisteet, laaja + hiilivedyt C5-C10

Analyysin tiedot

Hinta: 72.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 5 g metanoliviali ja 50 g pussi (tai 50 g lasipurkki)
Näyteastia: 40 ml metanoliviali ja kaasutiivispussi (tai 212 ml lasipurkki)
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / EPA 624, EPA 8260, EPA 8015, EN ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
bentseeni 0.01 mg/kg k.a.
tolueeni 0.1 mg/kg k.a.
etyylibentseeni 0.02 mg/kg k.a.
m/p-ksyleeni 0.02 mg/kg k.a.
o-ksyleeni 0.01 mg/kg k.a.
summa ksyleenit 0.03 mg/kg k.a.
summa BTEX 0.16 mg/kg k.a.
Summa TEX 0.15 mg/kg k.a.
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.02 mg/kg k.a.
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.05 mg/kg k.a.
TAME 0.05 mg/kg k.a.
tert-butyylialkoholi (TBA) 0.8 mg/kg k.a.
Summa MTBE and TAME 0.1 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 8.8 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 mg/kg k.a.
fraktio >C10-C21 10 mg/kg k.a.
fraktio >C21-C40 10 mg/kg k.a.
fraktio >C10-C40 20 mg/kg k.a.

S-VOC-VII: Hiilivedyt C5-C40

Analyysin tiedot

Hinta: 69.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009, EN 14039
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
kloorimetaani 0.01 mg/kg k.a.
bromimetaani 0.1 mg/kg k.a.
dikloorimetaani 0.01 mg/kg k.a.
dibromimetaani 0.1 mg/kg k.a.
bromikloorimetaani 0.2 mg/kg k.a.
trikloorimetaani (kloroformi) 0.01 mg/kg k.a.
tribromimetaani (bromoformi) 0.04 mg/kg k.a.
bromidikloorimetaani 0.02 mg/kg k.a.
dibromikloorimetaani 0.02 mg/kg k.a.
summa 4 trihalometanit 0.09 mg/kg k.a.
tetrakloorimetaani 0.01 mg/kg k.a.
trikloorifluorimetaani 0.1 mg/kg k.a.
diklooridifluorimetaani 0.1 mg/kg k.a.
monokloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1-dikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,2-dikloorietaani 0.003 mg/kg k.a.
1,2-dibromietaani 0.008 mg/kg k.a.
1,1,1-trikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1,2-trikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1,1,2-tetrakloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
vinyylikloridi 0.01 mg/kg k.a.
1,1-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
cis-1,2-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
trans-1,2-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
summa dikloorieteenit 0.009 mg/kg k.a.
trikloorieteeni 0.01 mg/kg k.a.
tetrakloorieteeni 0.01 mg/kg k.a.
summa 5 klooratut eteenit 0.029 mg/kg k.a.
1,2-diklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,3-diklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
2,2-diklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,2,3-triklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,2-dibromi-3-klooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,1-dikloori-1-propeeni 0.1 mg/kg k.a.
cis-1,3-dikloori-1-propeeni 0.1 mg/kg k.a.
trans-1,3-diklooripropeeni 0.1 mg/kg k.a.
heksaklooributadieeni 0.1 mg/kg k.a.
2-klooritolueeni 0.1 mg/kg k.a.
4-klooritolueeni 0.1 mg/kg k.a.
monoklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
bromibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
1,2-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
1,3-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
1,4-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
summa 3 diklooribentseenit 0.06 mg/kg k.a.
1,2,3-triklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
1,2,4- triklooribentseeni 0.03 mg/kg k.a.
1,3,5-triklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
summa 3 triklooribentseenit 0.05 mg/kg k.a.
bentseeni 0.01 mg/kg k.a.
tolueeni 0.1 mg/kg k.a.
etyylibentseeni 0.02 mg/kg k.a.
o-ksyleeni 0.01 mg/kg k.a.
m/p-ksyleeni 0.02 mg/kg k.a.
summa ksyleenit 0.03 mg/kg k.a.
summa BTEX 0.16 mg/kg k.a.
Summa TEX 0.09 mg/kg k.a.
styreeni 0.04 mg/kg k.a.
isopropyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
n-propyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
n-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
sec-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
tert-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
p-isopropyylitolueeni 0.1 mg/kg k.a.
naftaleeni 0.1 mg/kg k.a.
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.02 mg/kg k.a.
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.05 mg/kg k.a.
TAME 0.05 mg/kg k.a.
tert-butyylialkoholi (TBA) 0.8 mg/kg k.a.
Summa MTBE and TAME 0.1 mg/kg k.a.
etanoli 20 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 8.8 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 mg/kg k.a.
fraktio >C10-C21 10 mg/kg k.a.
fraktio >C21-C40 10 mg/kg k.a.
fraktio >C10-C40 20 mg/kg k.a.

S-VOC-II-07-B-TPH05: Haihtuvat yhdisteet, laaja + hiilivedyt C5-C40

Analyysin tiedot

Hinta: 104.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 5 g metanoliviali ja 50 g pussi (tai 50 g lasipurkki)
Näyteastia: 40 ml metanoliviali ja kaasutiivispussi (tai 212 ml lasipurkki)
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009, EN 14039
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
PFBA (perfluoributaanihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFPeA (perfluoripentaanihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFHxA (perfluoriheksaanihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFHpA (perfluoriheptaanihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFOA (perfluorioktaanihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFNA (perfluorinonaanihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFDA (perfluoridekaanihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFTrDA (perfluoritridekaanihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) 0.5 µg/kg k.a.
6:2 FTS (6:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.5 µg/kg k.a.
8:2 FTS (8:2 fluoritelomeerisulfonaatti) 0.5 µg/kg k.a.
EtFOSA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidi) 0.5 µg/kg k.a.
EtFOSE (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) 0.5 µg/kg k.a.
MeFOSA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidi) 0.5 µg/kg k.a.
MeFOSE (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetanoli) 0.5 µg/kg k.a.
PFOSA (perfluorioktaanisulfonamidi) 0.5 µg/kg k.a.
PFTeDA (perfluoritetradekaanihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFHxDA (perfluoriheksadekaanihappo) 5 µg/kg k.a.
PFOcDA (perfluorioktadekaanihappo) 5 µg/kg k.a.
Perfluoripropaanisulfonihappo (PFPrS) 2.5 µg/kg k.a.
PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFNS (perfluorinonaanisulfonihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFDoDS (perfluoridodekaanisulfonihappo) 0.5 µg/kg k.a.
4:2 FTS (4:2 fluoritelomeerisulfonihappo) 0.5 µg/kg k.a.
10:2 FTS (10:2 fluoritelomeerisulfonihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PFOSAA (perfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) 0.5 µg/kg k.a.
MeFOSAA (n-metyyliperfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) 0.5 µg/kg k.a.
EtFOSAA (n-etyyliperfluorioktaanisulfonamidoetikkahappo) 0.5 µg/kg k.a.
HPFHpA (7H-perfluoriheptaanihappo) 0.5 µg/kg k.a.
PF-3,7-DMOA (perfluori-3,7-dimetyylioktaanihappo) 0.5 µg/kg k.a.
9-klooriheksadekafluori-3-oksanonaani-1-sulfonihappo (9Cl-PF3ONS) 0.5 µg/kg k.a.
11-kloorieikosafluori-3-oksaundekaani-1-sulfonihappo (11Cl-PF3OUdS) 0.5 µg/kg k.a.
4,8-dioksa-3H-perfluoronihappo (DONA) 0.5 µg/kg k.a.
2,3,3,3-tetrafluori-2-(heptafluoripropoksi)propaanihappo (HFPO-DA) 2.5 µg/kg k.a.
2H,2H,3H,3H-perfluoroundekaanihappo (H4PFUnDA) 5 µg/kg k.a.
2H, 2H, 3H, 3H-perfluoridekaanihappo (7:3 FTCA) 5 µg/kg k.a.
2H,2H-perfluoridekaanihappo (8:2 FTCA) 5 µg/kg k.a.
Perfluori-3-metoksipropaanihappo (PFMPA) 2.5 µg/kg k.a.
Perfluori-4-metoksibutaanihappo (PFMBA) 2.5 µg/kg k.a.
Perfluori(2-etoksietaani)sulfonihappo (PFEESA) 2.5 µg/kg k.a.
Perfluori-4-etyylisykloheksaanisulfonihappo (PFECHS) 0.5 µg/kg k.a.
2H, 2H, 3H, 3H-perfluoriheksaanihappo (3:3 FTCA) 2.5 µg/kg k.a.
2H,2H-perfluori-oktaanihappo (6:2 FTCA) 5 µg/kg k.a.
2H, 2H, 3H, 3H-perfluori-oktaanihappo (5:3 FTCA) 5 µg/kg k.a.
2H-perfluori-2-okteenihappo (6:2 FTUCA) 5 µg/kg k.a.
2H-perfluori-2-dekeenihappo (8:2 FTUCA) 0.5 µg/kg k.a.

S-PFCLMS02-D: Perfluorialkyyliyhdisteet, PFAS-paketti erittäin laaja (54 yhdistettä)

Analyysin tiedot

Hinta: 260.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: LC-MS / DIN 38414
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa. Huom! Älä käytä Teflon-pussia näytteille.