Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: Raportointirajat:
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
1,2,3-triklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
1,2,4- triklooribentseeni 0.03 mg/kg k.a.
1,3,5-triklooribentseeni 0.05 mg/kg k.a.
1,2-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
1,3-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
1,4-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
heksaklooribentseeni 0.005 mg/kg k.a.
klooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
pentaklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
summa 3 diklooribentseenit 0.06 mg/kg k.a.
summa 3 triklooribentseenit 0.1 mg/kg k.a.
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 mg/kg k.a.

S-CLB: Klooribentseenit

Analyysin tiedot

Hinta: 73.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-FID, GC-MS / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.