Analyysipakettia: 10
Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet

Orgaaniset aineet / Biologiset materiaalit

Analyytti: Raportointirajat:
monobutyylitina 1.0 µg/kg
dibutyylitina 1,0 µg/kg
tributyylitina (TBT) 1,0 µg/kg
tetrabutyylitina 1,0 µg/kg
mono-oktyylitina 1,0 µg/kg
dioktyylitina 1,0 µg/kg
trisykloheksyylitina 1,0 µg/kg
monofenyylitina 1,0 µg/kg
difenyylitina 1,0 µg/kg
trifenyylitina 1,0 µg/kg

OB-19a: Orgaaniset tinayhdisteet 10 kpl, biologiset näytteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Akkreditointi: Kyllä
Analyytti: Raportointirajat:
metyylielohopea 0,2 ng/g märkäpaino

OB-19e: Metyylielohopea, biologiset näytteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 2 g kuivapaino
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Raportointirajat pätevät biologisille näytteille, joiden rasvapitoisuus on alhainen.
Määritysrajat voivat olla 10-100-kertaa suuremmat näytteille, joiden rasvapitoisuus on suuri (esim. kalan maksa) ja näytteille, joissa esiintyy matriisihäiriöitä. Rasvan määrittämiseksi tarvitaan ylimääräinen 5-10 g näytettä (märkäpaino).
Analyytti: Raportointirajat:
2,3,7,8-tetraCDD
1,2,3,7,8-pentaCDD
1,2,3,4,7,8-heksaCDD
1,2,3,6,7,8-heksaCDD
1,2,3,7,8,9-heksaCDD
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD
oktaklooridibentsodioksiini
2,3,7,8-tetraCDF
1,2,3,7,8-pentaCDF
2,3,4,7,8-pentaCDF
1,2,3,4,7,8-heksaCDF
1,2,3,6,7,8-heksaCDF
1,2,3,7,8,9-heksaCDF
2,3,4,6,7,8-heksaCDF
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF
oktaklooridibentsofuraani
Summa PCDD/PCDF WHO-TEQ 0,8 pg/g

B-DFHMS02: Dioksiinit ja furaanit (PCDD/PCDF), biologiset näytteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100g
Menetelmä: HRGC-HRMS / US EPA 1613B, EN 16190
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Raportointirajat nousevat näytteen sis. rasvapitoisuuden mukaisesti.
Arvio yksittäisen PCDD/F-kongeneerin mittausepävarmuudelle (95 % luottamusvälillä) on 30 %, WHO-TEQ:n mittausepävarmuudelle 20 %.
Analyytti: Raportointirajat:
2,3,7,8-tetraCDD
1,2,3,7,8-pentaCDD
1,2,3,4,7,8-heksaCDD
1,2,3,6,7,8-heksaCDD
1,2,3,7,8,9-heksaCDD
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD
oktaklooridibentsodioksiini
2,3,7,8-tetraCDF
1,2,3,7,8-pentaCDF
2,3,4,7,8-pentaCDF
1,2,3,4,7,8-heksaCDF
1,2,3,6,7,8-heksaCDF
1,2,3,7,8,9-heksaCDF
2,3,4,6,7,8-heksaCDF
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF
oktaklooridibentsofuraani
Summa PCDD/PCDF WHO-TEQ 0,8 pg/g
PCB 77
PCB 105
PCB 156
PCB 126
PCB 114
PCB 157
PCB 169
PCB 118
PCB 167
PCB 81
PCB 123
PCB 189
Summa PCB WHO-TEQ 0,8 pg/g

B-DFPCBHMS: Dioksiinit, furaanit (PCDD/PCDF) ja koplanaariset PCB:t, biologiset näytteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100g
Menetelmä: HR-GC-MS
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Raportointirajat nousevat näytteen sis. rasvapitoisuuden mukaisesti.
Analyytti: Raportointirajat:
BDE-28 0,05 µg/kg
tetraBDE 0,5 µg/kg
BDE 47 0,05 µg/kg
pentaBDE 0,5 µg/kg
BDE 99 0,05 µg/kg
BDE 100 0,05 µg/kg
heksaBDE 0,5 µg/kg
heptaBDE 1 µg/kg
oktaBDE 1 µg/kg
nonaBDE 5 µg/kg
BDE-209 5 µg/kg
dekabromibifenyyli (DeBB) 5 µg/kg
heksabromisyklododekaani (HBCD) 5 µg/kg

Bromatut palonestoaineet, biologiset näytteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100g
Menetelmä: GC-MS
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Raportointirajat nousevat näytteen sis. rasvapitoisuuden mukaisesti.
Analyytti: Raportointirajat:
PCB 28 0,0002
PCB 52 0,0002
PCB 101 0,0002
PCB 118 0,0002
PCB 138 0,0002
PCB 153 0,0002
PCB 180 0,0002
Summa PCB 7 0,0007

B-PCBHMS04: PCB-yhdisteet 7 kpl, biologiset näytteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 10 g kuivapaino
Menetelmä: HR-GC-MS
Analyytti: Raportointirajat:
PCB 77
PCB 105
PCB 156
PCB 126
PCB 114
PCB 157
PCB 169
PCB 118
PCB 167
PCB 81
PCB 123
PCB 189
Summa PCB WHO-TEQ 0,8 pg/g

B-PCBHMS02: Koplanaariset PCB:t, biologiset näytteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 10 g kuivapaino
Menetelmä: HR-GC-MS
Lisätietoja: Määritysrajat voivat olla 10-100-kertaa suuremmat näytteille, joiden rasvapitoisuus on suuri (esim. kalan maksa) ja näytteille, joissa esiintyy matriisihäiriöitä. Rasvan määrittämiseksi tarvitaan ylimääräinen 5-10 g näytettä (märkäpaino).