Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: Raportointirajat:
PCB 77
PCB 105
PCB 156
PCB 126
PCB 114
PCB 157
PCB 169
PCB 118
PCB 167
PCB 81
PCB 123
PCB 189
Summa PCB WHO-TEQ 0,8 pg/g

B-PCBHMS02: Koplanaariset PCB:t, biologiset näytteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 10 g kuivapaino
Menetelmä: HR-GC-MS
Lisätietoja: Määritysrajat voivat olla 10-100-kertaa suuremmat näytteille, joiden rasvapitoisuus on suuri (esim. kalan maksa) ja näytteille, joissa esiintyy matriisihäiriöitä. Rasvan määrittämiseksi tarvitaan ylimääräinen 5-10 g näytettä (märkäpaino).