Analyysipakettia: 41
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet

Orgaaniset aineet / Jäte/rakennusmateriaalit

Analyytti: Raportointirajat:
PCB 101 0.003-0.1 mg/kg
PCB 118 0.003-0.1 mg/kg
PCB 138 0.003-0.1 mg/kg
PCB 153 0.003-0.1 mg/kg
PCB 180 0.003-0.1 mg/kg
PCB 28 0.003-0.1 mg/kg
PCB 52 0.003-0.1 mg/kg
Summa PCB 7 0.021-0.7 mg/kg

S-PCBECD02: PCB-yhdisteet 7 kpl - rakennusmateriaalit

Analyysin tiedot

Hinta: 40.20 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 0.5 g kuivapaino
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-ECD / EPA 8082, ISO 10382
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Määritysraja voi vaihdella näytteen koostumuksesta riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
naftaleeni 0.01-0.05 mg/kg
asenaftyleeni 0.01-0.05 mg/kg
asenafteeni 0.01-0.05 mg/kg
fluoreeni 0.01-0.05 mg/kg
fenantreeni 0.01-0.05 mg/kg
antraseeni 0.01-0.05 mg/kg
fluoranteeni 0.01-0.05 mg/kg
pyreeni 0.01-0.05 mg/kg
bentso(a)antraseeni 0.01-0.05 mg/kg
kryseeni 0.01-0.05 mg/kg
bentso(b)fluoranteeni 0.01-0.05 mg/kg
bentso(k)fluoranteeni 0.01-0.05 mg/kg
bentso(a)pyreeni 0.01-0.05 mg/kg
dibentso(ah)antraseeni 0.01-0.05 mg/kg
bentso(ghi)peryleeni 0.01-0.05 mg/kg
indeno(123cd)pyreeni 0.01-0.05 mg/kg
PAH 16, summa 0.16-0.8 mg/kg

S-BM-PAHL: PAH-yhdisteet 16 kpl - rakennusmateriaalit

Analyysin tiedot

Hinta: 38.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 2 g kuivapaino
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / EPA 8270, ISO 18287
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Määritysraja voi vaihdella näytteen koostumuksesta riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
fraktio >C10-C21 10 mg/kg
fraktio >C21-C40 10 mg/kg
fraktio >C10-C40 20 mg/kg

S-BM-TPHFID13: Öljyhiilivedyt C10-C40

Analyysin tiedot

Hinta: 36.20 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 10 g kuivapaino
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-FID / EN 14039, EN ISO 16703, ISO 16558-2, EPA 8015, EPA 3550, TNRCC Method 1006
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Analyytti: Raportointirajat:
C10 - C12 alifaattinen fraktio 5 mg/kg
C10 - C12 aromaattinen fraktio 5 mg/kg
C10 - C12 fraktio 5 mg/kg
C12 - C16 alifaattinen fraktio 10 mg/kg
C12 - C16 aromaattinen fraktio 10 mg/kg
C12 - C16 fraktio 10 mg/kg
C16 - C21 aromaattinen fraktio 10 mg/kg
C16 - C35 alifaattinen fraktio 30 mg/kg
C16 - C35 fraktio 30 mg/kg
C21 - C35 aromaattinen fraktio 20 mg/kg
C35 - C40 alifaattinen fraktio 5 mg/kg
C35 - C40 aromaattinen fraktio 5 mg/kg
C35 - C40 fraktio 5 mg/kg
C5 - C40 alifaattinen fraktio 55 mg/kg
C5 - C40 aromaattinen fraktio 55 mg/kg
C5 - C40 fraktio 55 mg/kg
C5 - C6 alifaattinen fraktio 1 mg/kg
C5 - C6 fraktio 1 mg/kg
C5 - C7 aromaattinen fraktio 2 mg/kg
C6 - C8 alifaattinen fraktio 2 mg/kg
C6 - C8 fraktio 2 mg/kg
C7 - C8 aromaattinen fraktio 1 mg/kg
C8 - C10 alifaattinen fraktio 2 mg/kg
C8 - C10 aromaattinen fraktio 2 mg/kg
C8 - C10 fraktio 2 mg/kg

S-TPHFID08: Öljyhiilivedyt fraktioittain >C5-C40 (ilman k.a.)

Analyysin tiedot

Hinta: 87.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-FID / TNRCC Method 1005, 1006
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
2-monokloorifenoli 0.02 mg/kg
3-monokloorifenoli 0.02 mg/kg
4-monokloorifenoli 0.02 mg/kg
summa 3 monokloorifenolit 0.06 mg/kg
2,3-dikloorifenoli 0.02 mg/kg
2,4+2,5-dikloorifenoli 0.04 mg/kg
2,6-dikloorifenoli 0.02 mg/kg
3,4-dikloorifenoli 0.02 mg/kg
3,5-dikloorifenoli 0.02 mg/kg
summa 6 dikloorifenolit 0.12 mg/kg
2,3,4-trikloorifenoli 0.02 mg/kg
2,3,5-trikloorifenoli 0.02 mg/kg
2,3,6-trikloorifenoli 0.02 mg/kg
2,4,5-trikloorifenoli 0.02 mg/kg
2,4,6-trikloorifenoli 0.02 mg/kg
3,4,5-trikloorifenoli 0.02 mg/kg
summa 6 trikloorifenolit 0.12 mg/kg
2,3,4,5-tetrakloorifenoli 0.02 mg/kg
2,3,4,6-tetrakloorifenoli 0.02 mg/kg
2,3,5,6-tetrakloorifenoli 0.02 mg/kg
summa 3 tetrakloorifenolit 0.06 mg/kg
pentakloorifenoli 0.006 mg/kg

S-BM-CLPGMS05: Kloorifenolit

Analyysin tiedot

Hinta: 57.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 20 g kuivapaino
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / EPA 8041, EPA 3500, DIN ISO 14154
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Analyytti: Raportointirajat:
bentseeni 0.01 mg/kg
tolueeni 0.1 mg/kg
etyylibentseeni 0.02 mg/kg
o-ksyleeni 0.01 mg/kg
m/p-ksyleeni 0.02 mg/kg
summa BTEX 0.16 mg/kg

S-BM-BTEX-MS: BTEX-yhdisteet

Analyysin tiedot

Hinta: 30.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 10 g kuivapaino
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Analyytti: Raportointirajat:
kloorimetaani 0.01 mg/kg k.a.
bromimetaani 0.1 mg/kg k.a.
dikloorimetaani 0.01 mg/kg k.a.
dibromimetaani 0.1 mg/kg k.a.
bromikloorimetaani 0.2 mg/kg k.a.
trikloorimetaani (kloroformi) 0.01 mg/kg k.a.
tribromimetaani (bromoformi) 0.04 mg/kg k.a.
bromidikloorimetaani 0.02 mg/kg k.a.
dibromikloorimetaani 0.02 mg/kg k.a.
summa 4 trihalometanit 0.09 mg/kg k.a.
tetrakloorimetaani 0.01 mg/kg k.a.
trikloorifluorimetaani 0.1 mg/kg k.a.
diklooridifluorimetaani 0.1 mg/kg k.a.
monokloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1-dikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,2-dikloorietaani 0.003 mg/kg k.a.
1,2-dibromietaani 0.008 mg/kg k.a.
1,1,1-trikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1,2-trikloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1,1,2-tetrakloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
vinyylikloridi 0.01 mg/kg k.a.
1,1-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
cis-1,2-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
trans-1,2-dikloorieteeni 0.003 mg/kg k.a.
summa dikloorieteenit 0.009 mg/kg k.a.
trikloorieteeni 0.01 mg/kg k.a.
tetrakloorieteeni 0.01 mg/kg k.a.
summa 5 klooratut eteenit 0.029 mg/kg k.a.
1,2-diklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,3-diklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
2,2-diklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,2,3-triklooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,2-dibromi-3-klooripropaani 0.1 mg/kg k.a.
1,1-dikloori-1-propeeni 0.1 mg/kg k.a.
cis-1,3-dikloori-1-propeeni 0.1 mg/kg k.a.
trans-1,3-diklooripropeeni 0.1 mg/kg k.a.
heksaklooributadieeni 0.1 mg/kg k.a.
2-klooritolueeni 0.1 mg/kg k.a.
4-klooritolueeni 0.1 mg/kg k.a.
monoklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
bromibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
1,2-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
1,3-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
1,4-diklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
summa 3 diklooribentseenit 0.06 mg/kg k.a.
1,2,3-triklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
1,2,4- triklooribentseeni 0.03 mg/kg k.a.
1,3,5-triklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
summa 3 triklooribentseenit 0.05 mg/kg k.a.
bentseeni 0.005 mg/kg k.a.
tolueeni 0.05 mg/kg k.a.
etyylibentseeni 0.02 mg/kg k.a.
o-ksyleeni 0.01 mg/kg k.a.
m/p-ksyleeni 0.02 mg/kg k.a.
summa ksyleenit 0.03 mg/kg k.a.
summa BTEX 0.105 mg/kg k.a.
styreeni 0.04 mg/kg k.a.
isopropyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
n-propyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
n-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
sec-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
tert-butyylibentseeni 0.1 mg/kg k.a.
p-isopropyylitolueeni 0.1 mg/kg k.a.
naftaleeni 0.1 mg/kg k.a.
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.02 mg/kg k.a.
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg k.a.
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.05 mg/kg k.a.
TAME 0.05 mg/kg k.a.
tert-butyylialkoholi (TBA) 0.8 mg/kg k.a.
Summa MTBE and TAME 0.1 mg/kg k.a.
etanoli 20 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 8.8 mg/kg k.a.
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 mg/kg k.a.
fraktio >C10-C21 10 mg/kg k.a.
fraktio >C21-C40 10 mg/kg k.a.
fraktio >C10-C40 20 mg/kg k.a.

S-VOC-II-07-B-TPH05: Haihtuvat yhdisteet, laaja + hiilivedyt C5-C40

Analyysin tiedot

Hinta: 102.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 5 g metanoliviali ja 50 g pussi (tai 50 g lasipurkki)
Näyteastia: 40 ml metanoliviali ja kaasutiivispussi (tai 212 ml lasipurkki)
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009, EN 14039
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
C10-C13 (SCCP) 100 mg/kg
C14-C17 (MCCP) 100 mg/kg

S-BM-CLA/SC: Klooratut parafiinit rakennusmateriaaleista

Analyysin tiedot

Hinta: 237.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 20 g kuivapaino
Akkreditointi: Kyllä
Analyytti: Raportointirajat:
BDE-28 1 mg/kg
tetraBDE 10 mg/kg
BDE 47 1 mg/kg
pentaBDE 10 mg/kg
BDE 99 1 mg/kg
BDE 100 1 mg/kg
heksaBDE 10 mg/kg
heptaBDE 20 mg/kg
oktaBDE 20 mg/kg
nonaBDE 50 mg/kg
BDE-209 50 mg/kg
tetrabromibisfenoli-A (TBBP-A) 20 mg/kg
dekabromibifenyyli (DeBB) 50 mg/kg
heksabromisyklododekaani (HBCD) 50 mg/kg

S-BM-PBDE-HBCD/GB: Bromatut palonestoaineet

Analyysin tiedot

Hinta: 289.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 20 g kuivapaino
Menetelmä: GC-MSD
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
dimetyyliftalaatti 0,1 %
dietyyliftalaatti 0,1 %
di-n-propyyliftalaatti 0,1 %
di-n-butyyliftalaatti 0,1 %
di-isobutyyliftalaatti 0,1 %
di-pentyyliftalaatti 0,1 %
butyylibentsyyliftalaatti (BBP) 0,1 %
di-sykloheksyyliftalaatti 0,1 %
di-(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 0,1 %
di-n-oktyyliftalaatti (DNOP) 0,1 %
di-iso-nonyyliftalaatti 0,1 %
di-iso-dekyyliftalaatti 0,1 %

S-BM-PTH/SC: Ftalaatit rakennusmateriaaleista

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 20 g kuivapaino
Menetelmä: GC-MS
Akkreditointi: Kyllä
Analyytti: Raportointirajat:
fraktio >C10-C21 10 mg/kg
fraktio >C21-C40 10 mg/kg
fraktio >C10-C40 20 mg/kg
öljylaatu -

S-TPHFID05-TPP: Öljyhiilivedyt C10-C40 (ilman k.a.) + kvalitatiivinen analyysi

Analyysin tiedot

Hinta: 64.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 20 g kuivapaino
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-FID / EN 14039, EN ISO 16703, ISO 16558-2, EPA 8015, EPA 3550.
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Kvalitatiivinen analyysi ei ole akkreditoitu.
Analyytti: Raportointirajat:
fenoli 0,1 mg/kg k.a.
o-kresoli 0,1 mg/kg k.a.
m-kresoli 0,1 mg/kg k.a.
p-kresoli 0,1 mg/kg k.a.
bisfenoli A 0,05 mg/kg k.a.

S-PHENOLS: Fenoliset yhdisteet

Analyysin tiedot

Hinta: 197.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 20 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / DIN ISO 14154
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Täyttää MARA-asetuksen (VNa 843/2017) vaatimukset
Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
bisfenoli A 0,01 mg/kg

S-BM-BFA: Bisfenoli A

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 10 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / DIN ISO 14154
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
PCB 101 0,01 mg/kg
PCB 118 0,01 mg/kg
PCB 138 0,01 mg/kg
PCB 153 0,01 mg/kg
PCB 180 0,01 mg/kg
PCB 28 0,01 mg/kg
PCB 52 0,01 mg/kg
Summa PCB 7 0,07 mg/kg

S-PCBECD07: PCB-yhdisteet 7 kpl - rakennusmateriaalit, alhaiset määritysrajat

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 1 g kuivapaino
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-ECD / EPA 8082, ISO 10382
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Määritysraja voi vaihdella näytteen koostumuksesta riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
CFC-11 5 mg/kg
CFC-12 5 mg/kg
CFC-113 5 mg/kg
HCFC-22 5 mg/kg
HCFC-141b 5 mg/kg
HCFC-142b 5 mg/kg
HFC-134a 5 mg/kg

S-BM-FREONS: Freonit

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 1 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC / DIN EN ISO 10301 (F4): 1997-08
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).
Analyytti: Raportointirajat:
bentseeni 0.01 mg/kg
tolueeni 0.1 mg/kg
etyylibentseeni 0.02 mg/kg
o-ksyleeni 0.01 mg/kg
m/p-ksyleeni 0.02 mg/kg
summa BTEX 0.16 mg/kg
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.02 mg/kg
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.05 mg/kg
TAME 0.05 mg/kg
TBA 0.8 mg/kg
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 8.8 mg/kg
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 mg/kg
fraktio >C10-C21 10 mg/kg
fraktio >C21-C40 10 mg/kg
fraktio >C10-C40 20 mg/kg

S-BM-VOC-VII-CR: Hiilivedyt C5-C40, kryogeeninen jauhatus

Analyysin tiedot

Hinta: 67.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 20 g kuivapaino
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009, EN 14039
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Analyytti: Raportointirajat:
C10 - C12 alifaattinen fraktio 2 mg/kg k.a.
C5 - C6 alifaattinen fraktio 2,5 mg/kg k.a.
C12 - C16 alifaattinen fraktio 3 mg/kg k.a.
C6 - C8 alifaattinen fraktio 2,5 mg/kg k.a.
C16 - C21 alifaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C8 - C10 alifaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C21 - C35 alifaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C16 - C35 alifaattinen fraktio 10 mg/kg k.a.
C35 - C40 alifaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C10 - C40 alifaattinen fraktio 20 mg/kg k.a.
C10 - C12 aromaattinen fraktio 2 mg/kg k.a.
C12 - C16 aromaattinen fraktio 3 mg/kg k.a.
C16 - C21 aromaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C21 - C35 aromaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C35 - C40 aromaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C10 - C40 aromaattinen fraktio 20 mg/kg k.a.
C5 - C7 aromaattinen fraktio 0,12 mg/kg k.a.
C7 - C8 aromaattinen fraktio 0,05 mg/kg k.a.
C8 - C10 aromaattinen fraktio 0,83 mg/kg k.a.
C10 - C21 fraktio 10 mg/kg k.a.
C5 - C40 fraktio (summa) 31 mg/kg k.a.
C21 - C40 fraktio 10 mg/kg k.a.
C10 - C40 fraktio 20 mg/kg k.a.
C5 - C10 fraktio 11 mg/kg k.a.
C5 - C40 alifaattinen fraktio 30 mg/kg k.a.
C5 - C40 aromaattinen fraktio 21 mg/kg k.a.
bentseeni 0.02 mg/kg k.a.
tolueeni 0.1 mg/kg k.a.
etyylibentseeni 0.02 mg/kg k.a.
o-ksyleeni 0.01 mg/kg k.a.
m- ja p-ksyleeni 0.02 mg/kg k.a.
summa BTEX 0.17 mg/kg k.a.

S-ALARC5C40-CR: Hiilivetyfraktiointi 2, alifaattiset ja aromaattiset fraktiot >C5-C40, sis. BTEX ja kryogeeninen jauhatus

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-FID, GS-MS / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, ISO 22155, ISO 15009, ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1, EN 14039, ISO 16703, ISO 16558-2, EPA 8015, EPA 3550, TNRCC Method 1006, EPA 601, EPA 624, BCME or Atlantic RBCA Tier 1 PH methods, EN 14039
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
C10 - C12 alifaattinen fraktio 2 mg/kg k.a.
C5 - C6 alifaattinen fraktio 2,5 mg/kg k.a.
C12 - C16 alifaattinen fraktio 3 mg/kg k.a.
C6 - C8 alifaattinen fraktio 2,5 mg/kg k.a.
C16 - C21 alifaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C8 - C10 alifaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C21 - C35 alifaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C16 - C35 alifaattinen fraktio 10 mg/kg k.a.
C35 - C40 alifaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C10 - C40 alifaattinen fraktio 20 mg/kg k.a.
C10 - C12 aromaattinen fraktio 2 mg/kg k.a.
C12 - C16 aromaattinen fraktio 3 mg/kg k.a.
C16 - C21 aromaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C21 - C35 aromaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C35 - C40 aromaattinen fraktio 5 mg/kg k.a.
C10 - C40 aromaattinen fraktio 20 mg/kg k.a.
C5 - C7 aromaattinen fraktio 0,12 mg/kg k.a.
C7 - C8 aromaattinen fraktio 0,05 mg/kg k.a.
C8 - C10 aromaattinen fraktio 0,83 mg/kg k.a.
C10 - C21 fraktio 10 mg/kg k.a.
C5 - C40 fraktio (summa) 31 mg/kg k.a.
C21 - C40 fraktio 10 mg/kg k.a.
C10 - C40 fraktio 20 mg/kg k.a.
C5 - C10 fraktio 11 mg/kg k.a.
C5 - C40 alifaattinen fraktio 30 mg/kg k.a.
C5 - C40 aromaattinen fraktio 21 mg/kg k.a.
bentseeni 0.01 mg/kg
tolueeni 0.1 mg/kg
etyylibentseeni 0.02 mg/kg
m/p-ksyleeni 0.02 mg/kg
o-ksyleeni 0.01 mg/kg
summa BTEX 0.16 mg/kg
summa ksyleenit 0.03 mg/kg
naftaleeni 0.05 mg/kg
asenaftyleeni 0.05 mg/kg
asenafteeni 0.05 mg/kg
fluoreeni 0.05 mg/kg
fenantreeni 0.05 mg/kg
antraseeni 0.05 mg/kg
fluoranteeni 0.05 mg/kg
pyreeni 0.05 mg/kg
bentso(a)antraseeni 0.05 mg/kg
kryseeni 0.05 mg/kg
bentso(b)fluoranteeni 0.05 mg/kg
bentso(k)fluoranteeni 0.05 mg/kg
bentso(a)pyreeni 0.05 mg/kg
dibentso(ah)antraseeni 0.05 mg/kg
bentso(ghi)peryleeni 0.05 mg/kg
indeno(123cd)pyreeni 0.05 mg/kg
PAH 16, summa 0.8 mg/kg

S-ALAR-PAH-BTEX-CR: Hiiliveryfraktiointi C5-C40 + PAH-yhdisteet + BTEX, sis. kryogeenisen jauhatuksen

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 150 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / EPA 8270, ISO 18287, EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, ISO 22155, ISO 15009, ISO 16558-1, MADEP 2004, rev. 1.1, EN 14039, ISO 16703, ISO 16558-2, EPA 8015, EPA 3550, TNRCC Method 1006, EPA 601, EPA 624, BCME or Atlantic RBCA Tier 1 PH methods, EN 14039, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
1,1,1,2-tetrakloorietaani 0.01 mg/kg
1,1,1-trikloorietaani 0.01 mg/kg
1,1,2,2-tetrakloorietaani 0.05 mg/kg
1,1,2-trikloorietaani 0.04 mg/kg
1,1-dikloorietaani 0.01 mg/kg
1,1-dikloorieteeni 0.01 mg/kg
1,1-dikloori-1-propeeni 0.1 mg/kg
1,2,3-triklooribentseeni 0.02 mg/kg
1,2,3-triklooripropaani 0.1 mg/kg
1,2,4- triklooribentseeni 0.03 mg/kg
1,2,4- trimetyylibentseeni 0.1 mg/kg
1,2-dibromi-3-klooripropaani 0.1 mg/kg
1,2-dibromietaani 0.1 mg/kg
1,2-diklooribentseeni 0.02 mg/kg
1,2-dikloorietaani 0.05 mg/kg
1,2-diklooripropaani 0.1 mg/kg
1,3,5-triklooribentseeni 0.05 mg/kg
1,3,5- trimetyylibentseeni 0.1 mg/kg
1,3-diklooribentseeni 0.02 mg/kg
1,3-diklooripropaani 0.1 mg/kg
1,4-diklooribentseeni 0.02 mg/kg
1,4-dioksaani 5 mg/kg
2-butanoni (MEK) 1 mg/kg
2,2-diklooripropaani 0.1 mg/kg
2-klooritolueeni 0.1 mg/kg
4-klooritolueeni 0.1 mg/kg
dimetyyliketoni (asetoni) 3 mg/kg
bentseeni 0.01 mg/kg
bromibentseeni 0.1 mg/kg
bromikloorimetaani 0.2 mg/kg
bromidikloorimetaani 0.02 mg/kg
tribromimetaani (bromoformi) 0.04 mg/kg
bromimetaani 0.1 mg/kg
monoklooribentseeni 0.01 mg/kg
monokloorietaani 0.1 mg/kg
trikloorimetaani (kloroformi) 0.03 mg/kg
kloorimetaani 0.1 mg/kg
cis-1,2-dikloorieteeni 0.02 mg/kg
cis-1,3-dikloori-1-propeeni 0.1 mg/kg
dibromikloorimetaani 0.02 mg/kg
dibromimetaani 0.1 mg/kg
diklooridifluorimetaani 0.1 mg/kg
dikloorimetaani 0.08 mg/kg
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.02 mg/kg
etanoli 20 mg/kg
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg
etyylibentseeni 0.02 mg/kg
heksaklooributadieeni 0.1 mg/kg
indaani 0.1 mg/kg
isopropyylibentseeni 0.1 mg/kg
m/p-ksyleeni 0.02 mg/kg
metyyli-isobutyyliketoni (MIBK) 1 mg/kg
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg
naftaleeni 0.1 mg/kg
n-butyylibentseeni 0.1 mg/kg
n-propyylibentseeni 0.1 mg/kg
o-ksyleeni 0.01 mg/kg
p-isopropyylitolueeni 0.1 mg/kg
sec-butyylibentseeni 0.1 mg/kg
styreeni 0.04 mg/kg
summa 3 diklooribentseenit 0.06 mg/kg
summa 3 triklooribentseenit 0.1 mg/kg
summa 4 trihalometanit 0.11 mg/kg
summa 5 klooratut eteenit 0.07 mg/kg
summa BTEX 0.09 mg/kg
summa BTEXS 0.13 mg/kg
Summa TEX 0.08 mg/kg
summa ksyleenit 0.03 mg/kg
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.05 mg/kg
TAME 0.05 mg/kg
tert-butyylialkoholi (TBA) 0.8 mg/kg
tert-butyylibentseeni 0.1 mg/kg
tetrakloorieteeni 0.02 mg/kg
tetrakloorimetaani 0.01 mg/kg
tetraetyylilyijy 0.5 mg/kg
tolueeni 0.03 mg/kg
trans-1,2-dikloorieteeni 0.01 mg/kg
trans-1,3-diklooripropeeni 0.1 mg/kg
trikloorieteeni 0.01 mg/kg
trikloorifluorimetaani 0.1 mg/kg
vinyylikloridi 0.1 mg/kg

S-BM-VOCGMS11-CR: Haihtuvat yhdisteet, laaja (rakennusmateriaalit)

Analyysin tiedot

Hinta: 43.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS, GC-FID / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009, EN 14039
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
bentseeni 0.01 mg/kg
tolueeni 0.1 mg/kg
etyylibentseeni 0.02 mg/kg
m/p-ksyleeni 0.02 mg/kg
o-ksyleeni 0.01 mg/kg
summa BTEX 0.16 mg/kg
Di-isopropyylieetteri (DIPE) 0.02 mg/kg
ETBE (etyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.05 mg/kg
tert-amyylietyylieetteri (TAEE) 0.05 mg/kg
TAME 0.05 mg/kg
tert-butyylialkoholi (TBA) 0.8 mg/kg
C5-C10 summa (ilman BTEX ja oksygenaatteja) 8.8 mg/kg
C5-C10 summa (sis. BTEX ja oksygenaatit) 10 mg/kg

S-BM-VPHGMS11-CR: Hiilivedyt C5-C10 (ilman k.a.), kryogeeninen jauhatus

Analyysin tiedot

Hinta: 41.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-FID, GC-MS / EPA 8260, EPA 5021A, EPA 5021, EPA 8015, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 15009
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
BDE-28 µg/kg k.a.
BDE 47 µg/kg k.a.
BDE 99 µg/kg k.a.
BDE 100 µg/kg k.a.
BDE-153 µg/kg k.a.
BDE-154 µg/kg k.a.
BDE-209 µg/kg k.a.
tetraBDE µg/kg k.a.
pentaBDE µg/kg k.a.
heksaBDE µg/kg k.a.
heptaBDE µg/kg k.a.
oktaBDE µg/kg k.a.
nonaBDE µg/kg k.a.
dekabromibifenyyli (DeBB) µg/kg k.a.

S-BM-PBDE/GB: Bromatut palonestoaineet, PBDE

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: HRGC-HRMS/US EPA 1614, EN 16377 EN ISO 22032
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
BDE-28 µg/kg k.a.
BDE 47 µg/kg k.a.
BDE 99 µg/kg k.a.
BDE 100 µg/kg k.a.
BDE-153 µg/kg k.a.
BDE-154 µg/kg k.a.
BDE-209 µg/kg k.a.
tetraBDE µg/kg k.a.
pentaBDE µg/kg k.a.
heksaBDE µg/kg k.a.
heptaBDE µg/kg k.a.
oktaBDE µg/kg k.a.
nonaBDE µg/kg k.a.
dekabromibifenyyli (DeBB) µg/kg k.a.

S-BM-PBDE: Bromatut palonestoaineet, PBDE

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: HRGC-HRMS/US EPA 1614, EN 16377 EN ISO 22032
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.