Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: Raportointirajat:
fenoli 0,1 mg/kg k.a.
o-kresoli 0,1 mg/kg k.a.
m-kresoli 0,1 mg/kg k.a.
p-kresoli 0,1 mg/kg k.a.
bisfenoli A 0,05 mg/kg k.a.

S-PHENOLS: Fenoliset yhdisteet

Analyysin tiedot

Hinta: 197.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 20 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / DIN ISO 14154
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Täyttää MARA-asetuksen (VNa 843/2017) vaatimukset
Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).