Analyysipakettia: 7
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit

Torjunta-aineanalyysit / Maa, liete ja sedimentti

Analyytti: Raportointirajat:
alakloori 0.01 mg/kg k.a.
2.4-DDD 0.01 mg/kg k.a.
2.4-DDE 0.01 mg/kg k.a.
2.4-DDT 0.01 mg/kg k.a.
4.4`-DDD 0.01 mg/kg k.a.
4.4`-DDE 0.01 mg/kg k.a.
4.4`-DDT 0.01 mg/kg k.a.
summa 4.4`-DDE, 4.4`-DDD, 4.4`-DDT ja 2.4-DDT 0.04 mg/kg k.a.
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.06 mg/kg k.a.
alfa-endosulfaani 0.01 mg/kg k.a.
beta-endosulfaani 0.01 mg/kg k.a.
aldriini 0.01 mg/kg k.a.
dieldriini 0.01 mg/kg k.a.
endriini 0.01 mg/kg k.a.
isodriini 0.01 mg/kg k.a.
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 mg/kg k.a.
pentaklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
heksaklooribentseeni 0.005 mg/kg k.a.
heptakloori 0.01 mg/kg k.a.
cis-heptaklooriepoksidi 0.01 mg/kg k.a.
trans-heptaklooriepoksidi 0.01 mg/kg k.a.
heksaklooributadieeni 0.01 mg/kg k.a.
alfa-HCH 0.01 mg/kg k.a.
beta-HCH 0.01 mg/kg k.a.
delta-HCH 0.01 mg/kg k.a.
epsilon-HCH 0.01 mg/kg k.a.
gamma-HCH (lindaani) 0.01 mg/kg k.a.
summa 4 heksakloorisykloheksaanit 0.04 mg/kg k.a.
heksakloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
metoksikloori 0.01 mg/kg k.a.
telodriini 0.01 mg/kg k.a.
trifluraliini 0.01 mg/kg k.a.

S-OCPECD01: Organoklooratut torjunta-aineet

Analyysin tiedot

Hinta: 107.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-ECD / US EPA 8081, ISO 10382
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
atratsiini 0.01 mg/kg k.a.
2.4-DDT 0.01 mg/kg k.a.
4.4`-DDT 0.01 mg/kg k.a.
2.4-DDD 0.01 mg/kg k.a.
4.4`-DDD 0.01 mg/kg k.a.
2.4-DDE 0.01 mg/kg k.a.
4.4`-DDE 0.01 mg/kg k.a.
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.06 mg/kg k.a.
dieldriini 0.01 mg/kg k.a.
alfa-endosulfaani 0.01 mg/kg k.a.
beta-endosulfaani 0.01 mg/kg k.a.
heptakloori 0.01 mg/kg k.a.
gamma-HCH (lindaani) 0.01 mg/kg k.a.

S-PESTICIDES-1: Torjunta-aineet, Vna 214/2007 mukainen

Analyysin tiedot

Hinta: 143.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-ECD, LC-MS-MS / EPA 8081, EN 15637, EPA 1694
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
2.4-DDT 0.0015 mg/kg k.a.
4.4`-DDT 0.0015 mg/kg k.a.
2.4-DDD 0.0015 mg/kg k.a.
4.4`-DDD 0.0015 mg/kg k.a.
2.4-DDE 0.0015 mg/kg k.a.
4.4`-DDE 0.0015 mg/kg k.a.
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.009 mg/kg k.a.

S-OCPECD02: Torjunta-aineet, sedimenttien ruoppaus- ja läjitysohjeen mukainen

Analyysin tiedot

Hinta: 100.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-ECD / US EPA 8081, ISO 10382
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
alakloori 0.01 mg/kg k.a.
PBB 153 0.01 mg/kg k.a.
oksiklordaani 0.01 mg/kg k.a.
cis-nonakloori 0.01 mg/kg k.a.
trans-nonakloori 0.01 mg/kg k.a.
cis-klordaani 0.01 mg/kg k.a.
trans-klordaani 0.01 mg/kg k.a.
2.4-DDD 0.01 mg/kg k.a.
2.4-DDE 0.01 mg/kg k.a.
2.4-DDT 0.01 mg/kg k.a.
4.4`-DDD 0.01 mg/kg k.a.
4.4`-DDE 0.01 mg/kg k.a.
4.4`-DDT 0.01 mg/kg k.a.
summa 4.4`-DDE, 4.4`-DDD, 4.4`-DDT ja 2.4-DDT 0.04 mg/kg k.a.
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.06 mg/kg k.a.
alfa-endosulfaani 0.01 mg/kg k.a.
beta-endosulfaani 0.01 mg/kg k.a.
endosulfaanisulfaatti 0.01 mg/kg k.a.
dieldriini 0.01 mg/kg k.a.
endriini 0.01 mg/kg k.a.
isodriini 0.01 mg/kg k.a.
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
mirex 0.01 mg/kg k.a.
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 mg/kg k.a.
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 mg/kg k.a.
pentaklooribentseeni 0.01 mg/kg k.a.
aldriini 0.01 mg/kg k.a.
heksaklooribentseeni 0.005 mg/kg k.a.
heptakloori 0.01 mg/kg k.a.
cis-heptaklooriepoksidi 0.01 mg/kg k.a.
trans-heptaklooriepoksidi 0.01 mg/kg k.a.
heksaklooributadieeni 0.01 mg/kg k.a.
alfa-HCH 0.01 mg/kg k.a.
beta-HCH 0.01 mg/kg k.a.
delta-HCH 0.01 mg/kg k.a.
epsilon-HCH 0.01 mg/kg k.a.
gamma-HCH (lindaani) 0.01 mg/kg k.a.
summa 4 heksakloorisykloheksaanit 0.04 mg/kg k.a.
heksakloorietaani 0.01 mg/kg k.a.
metoksikloori 0.01 mg/kg k.a.
telodriini 0.01 mg/kg k.a.
trifluraliini 0.01 mg/kg k.a.

S-OCP: Organoklooratut torjunta-aineet, paketti 2

Analyysin tiedot

Hinta: 102.10 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-ECD / EPA 8081
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.