Analyysipakettia: 10
Näytetyyppi: Geologiset näytteet
Analyysityyppi: Metallianalyysit

Metallianalyysit / Geologiset näytteet

Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea
Al, alumiini
As, arseeni
Au, kulta
B, boori
Ba, barium
Be, beryllium
Bi, vismutti
Br
Ca, kalsium
Cd, kadmium
Ce, cerium
Co, koboltti
Cr, kromi
Cs, cesium
Cu, kupari
Dy, dysprosium
Er, erbium
Eu, europium
Fe, rauta
Ga, gallium
Gd, gadolinium
Ge, germanium
Hf, hafnium
Hg, elohopea
Ho, holmium
I
Ir, iridium
K, kalium
La, lantaani
Lu, lutetium
Mg, magnesium
Mn, mangaani
Mo, molybdeeni
Na, natrium
Nb, niobium
Nd, neodyymi
Ni, nikkeli
Os, osmium
P, fosfori
Pb, lyijy
Pd, palladium
Pr, praseodyymi
Pt, platina
Rb, rubidium
Re, renium
Rh, rodium
Ru, rutenium
S, rikki
Sb, antimoni
Sc, skandium
Se, seleeni
Si, pii
Sm, samarium
Sn, tina
Sr, strontium
Ta, tantaali
Tb, terbium
Te, telluuri
Th, torium
Ti, titaani
Tl, tallium
Tm, tulium
U, uraani
V, vanadiini
W, volframi
Y, yttrium
Yb, ytterbium
Zn, sinkki
Zr, zirkonium

S01: Screening-analyysi metallit (geologiset näytteet)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Geologiset näytteet
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Menetelmä: ICP-AES/ICP-SFMS
Akkreditointi: Ei
Lisätietoja: Lisätietoa ko. analyysipaketista, sen käyttötarkoituksesta sekä tarvittavista näytemääristä voit lukea sivulta Screening-analyysi - Metallit
Analyytti: Raportointirajat:
As, arseeni 3 mg/kg
Cd, kadmium 0.05 mg/kg
Co, koboltti 0.1 mg/kg
Cr, kromi 1 mg/kg
Cu, kupari 1 mg/kg
Hg, elohopea 0.05 mg/kg
Mn, mangaani 1 mg/kg
Ni, nikkeli 2 mg/kg
Pb, lyijy 1 mg/kg
S, rikki 100 mg/kg
V, vanadiini 0.5 mg/kg
Zn, sinkki 4 mg/kg

TC-1: Kokonaismetallit - geologiset näytteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Geologiset näytteet
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 g kuivapaino
Näyteastia: 100 ml muovipurkki
Menetelmä: ICP-SFMS, happohajotus HNO3, HCl ja HF
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Parametreja on mahdollista saada myös alhaisemmilla määritysrajoilla (LOQ), ota yhteyttä meihin lisätietoja varten.
Akkreditointi on voimassa seuraaville matriiseille: maa, sedimentti, liete (tuhkauksen jälkeen), mineraalit, tuhka ja rakennusmateriaalit.
Analyytti: Raportointirajat:
Ce, cerium 0.1 mg/kg
Cs, cesium 0.1 mg/kg
Dy, dysprosium 0.1 mg/kg
Er, erbium 0.1 mg/kg
Eu, europium 0.1 mg/kg
Ga, gallium 1 mg/kg
Gd, gadolinium 0.3 mg/kg
Ge, germanium 1 mg/kg
Hf, hafnium 0.1 mg/kg
Ho, holmium 0.05 mg/kg
La, lantaani 0.1 mg/kg
Lu, lutetium 0.05 mg/kg
Mo, molybdeeni 1 mg/kg
Nd, neodyymi 0.1 mg/kg
Pr, praseodyymi 0.1 mg/kg
Rb, rubidium 1 mg/kg
Sm, samarium 0.1 mg/kg
Sn, tina 1 mg/kg
Ta, tantaali 0.05 mg/kg
Tb, terbium 0.05 mg/kg
Th, torium 0.05 mg/kg
Tm, tulium 0.05 mg/kg
U, uraani 0.05 mg/kg
Yb, ytterbium 0.1 mg/kg
Zn, sinkki 1 mg/kg

TC-2: Lisämetallit - geologiset näytteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 17 työpäivää
Näytetyyppi: Geologiset näytteet
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 g kuivapaino
Näyteastia: 100 ml muovipurkki
Menetelmä: ICP-SFMS, fuusiohajotus
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: TC-2 -pakettia voidaan täydentää näillä lisämetalleilla, lisäveloitus määräytyy alkuaineiden määrän mukaisesti.
Analyysipaketti on tarkoitettu silikaattimateriaaleille. Jos kyseessä on muun tyyppinen näyte (esim. malminäyte), ota ensin yhteyttä laboratorioon.
Parametreja on mahdollista saada myös alhaisemmilla määritysrajoilla (LOQ), ota yhteyttä meihin lisätietoja varten.
Akkreditointi on voimassa seuraaville matriiseille: maa, sedimentti, liete (tuhkauksen jälkeen), mineraalit, tuhka ja rakennusmateriaalit.

1 Parametria ei ole akkreditoitu
Analyytti: Raportointirajat:
Al, alumiini 100 mg/kg
Ba, barium 5 mg/kg
Be, beryllium 0.5 mg/kg
Ca, kalsium 500 mg/kg
Co, koboltti 3 mg/kg
Cr, kromi 10 mg/kg
Fe, rauta 200 mg/kg
K, kalium 200 mg/kg
Mg, magnesium 100 mg/kg
Mn, mangaani 10 mg/kg
Na, natrium 200 mg/kg
Nb, niobium 1 mg/kg
P, fosfori 50 mg/kg
Sc, skandium 1 mg/kg
Si, pii 400 mg/kg
Sr, strontium 3 mg/kg
Ti, titaani 10 mg/kg
V, vanadiini 2 mg/kg
W, volframi 1 mg/kg
Y, yttrium 0.5 mg/kg
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg
LOI 0.5 %

TC-2: Kokonaismetallit - geologiset näytteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 17 työpäivää
Näytetyyppi: Geologiset näytteet
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 g kuivapaino
Näyteastia: 100 ml muovipurkki
Menetelmä: ICP-SFMS, fuusiohajotus
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Analyysipaketti on tarkoitettu silikaattimateriaaleille. Jos kyseessä on muun tyyppinen näyte (esim. malminäyte), ota ensin yhteyttä laboratorioon.
Parametreja on mahdollista saada myös alhaisemmilla määritysrajoilla (LOQ), ota yhteyttä meihin lisätietoja varten.
Akkreditointi on voimassa seuraaville matriiseille: maa, sedimentti, liete (tuhkauksen jälkeen), mineraalit, tuhka ja rakennusmateriaalit.
Analyytti: Raportointirajat:
Al, alumiini 10 mg/kg k.a.
As, arseeni 3 mg/kg k.a.
Ba, barium 1 mg/kg k.a.
Be, beryllium 0.5 mg/kg k.a.
Ca, kalsium 100 mg/kg k.a.
Cd, kadmium 0.05 mg/kg k.a.
Co, koboltti 0.1 mg/kg k.a.
Cr, kromi 1 mg/kg k.a.
Cu, kupari 1 mg/kg k.a.
Fe, rauta 20 mg/kg k.a.
Hg, elohopea 0.05 mg/kg k.a.
K, kalium 100 mg/kg k.a.
Mg, magnesium 50 mg/kg k.a.
Mn, mangaani 1 mg/kg k.a.
Mo, molybdeeni 0.5 mg/kg k.a.
Na, natrium 100 mg/kg k.a.
Nb, niobium 0.05 mg/kg k.a.
Ni, nikkeli 2 mg/kg k.a.
P, fosfori 50 mg/kg k.a.
Pb, lyijy 1 mg/kg k.a.
S, rikki 100 mg/kg k.a.
Sb, antimoni 0.05 mg/kg k.a.
Sc, skandium 0.1 mg/kg k.a.
Si, pii 400 mg/kg k.a.
Sn, tina 0.2 mg/kg k.a.
Sr, strontium 2 mg/kg k.a.
Ti, titaani 2 mg/kg k.a.
V, vanadiini 0.5 mg/kg k.a.
W, volframi 0.2 mg/kg k.a.
Y, yttrium 0.05 mg/kg k.a.
Zn, sinkki 4 mg/kg k.a.
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg k.a.
LOI %

TC-3: Kokonaismetallit - geologiset näytteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 17 työpäivää
Näytetyyppi: Geologiset näytteet
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 g kuivapaino
Näyteastia: 100 ml muovipurkki
Menetelmä: ICP-SFMS, fuusiohajotus/happohajotus HNO3, HCl ja HF. Soveltuva menetelmä valitaan näytematriisin mukaisesti.
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Parametreja on mahdollista saada myös alhaisemmilla määritysrajoilla (LOQ), ota yhteyttä meihin lisätietoja varten.
Akkreditointi on voimassa seuraaville matriiseille: maa, sedimentti, liete (tuhkauksen jälkeen), mineraalit, tuhka ja rakennusmateriaalit.