Analyysipakettia: 15
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit

Torjunta-aineanalyysit / Vesi

Analyytti: Raportointirajat:
2,4,5-T 0.05 µg/l
2,4,5-TP (fenoproppi) 0.05 µg/l
2,4-D 0.05 µg/l
2,4-DB 0.05 µg/l
2,4-DP (isomeerit) 0.05 µg/l
asifluorfeeni 0.05 µg/l
asifluorfeeni 0.05 µg/l
aminopyralidi 0.05 µg/l
bentatsoni 0.05 µg/l
bromoksiniili 0.05 µg/l
klopyralidi 0.05 µg/l
dicamba 0.05 µg/l
diklofoppi 0.05 µg/l
dinosebi 0.05 µg/l
dinoterbi 0.05 µg/l
DNOC 0.05 µg/l
fluroksipyyri 0.05 µg/l
ioksiniili 0.05 µg/l
MCPA 0.05 µg/l
MCPB 0.05 µg/l
MCPP (isomeerit) 0.05 µg/l
pikloraami 0.05 µg/l
propoksikarbatsoni-natrium 0.05 µg/l
triklopyyri 0.05 µg/l
triklosaani 0.05 µg/l

W-PESLMS04: Torjunta-aineet (sis. MCPA)

Analyysin tiedot

Hinta: 97.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 2x40 ml
Näyteastia: 2x40ml EPA-viali, Na2S2O3 kestävöinti
Menetelmä: LC-MS/MS / DIN 38407-35, CEN/TS 15968
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
alakloori 0.01 µg/l
2.4-DDD 0.01 µg/l
2.4-DDE 0.01 µg/l
2.4-DDT 0.01 µg/l
4.4`-DDD 0.01 µg/l
4.4`-DDE 0.01 µg/l
4.4`-DDT 0.01 µg/l
summa 4.4`-DDE, 4.4`-DDD, 4.4`-DDT ja 2.4-DDT 0.04 µg/l
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.06 µg/l
diklobeniili 0.05 µg/l
alfa-endosulfaani 0.01 µg/l
beta-endosulfaani 0.01 µg/l
aldriini 0.005 µg/l
dieldriini 0.01 µg/l
endriini 0.01 µg/l
isodriini 0.01 µg/l
telodriini 0.01 µg/l
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 µg/l
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 µg/l
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 µg/l
pentaklooribentseeni 0.01 µg/l
heksaklooribentseeni 0.005 µg/l
heksaklooributadieeni 0.01 µg/l
heptakloori 0.01 µg/l
cis-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
trans-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
delta-HCH 0.01 µg/l
epsilon-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindaani) 0.01 µg/l
summa 4 heksakloorisykloheksaanit 0.04 µg/l
heksakloorietaani 0.01 µg/l
metoksikloori 0.01 µg/l
trifluraliini 0.01 µg/l
dikofoli 0.03 µg/l

W-OCPECD01: Organoklooratut torjunta-aineet

Analyysin tiedot

Hinta: 102.10 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: min. 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-ECD / EN ISO 6468, EPA 8081, DIN 38407-2
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
atratsiini 0.05 µg/l
2.4-DDT 0.01 µg/l
4.4`-DDT 0.01 µg/l
2.4-DDD 0.01 µg/l
4.4`-DDD 0.01 µg/l
2.4-DDE 0.01 µg/l
4.4`-DDE 0.01 µg/l
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.06 µg/l
dieldriini 0.01 µg/l
alfa-endosulfaani 0.01 µg/l
beta-endosulfaani 0.01 µg/l
heptakloori 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindaani) 0.01 µg/l

W-PESTICIDES-1: Torjunta-aineet, Vna 214/2007 mukainen

Analyysin tiedot

Hinta: 137.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 2x40 ml + 1x500 ml
Näyteastia: 2x40 ml ruskea EPA-viali + 1x500 ml lasipullo
Menetelmä: GC-ECD, LC-MS-MS / EN ISO 6468, EPA 8081, DIN 38407-2, EPA 535, EPA 1694
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
atsinofossimetyyli 0.1 µg/l
bromofossietyyli 0.05 µg/l
kaptaani 0.05 µg/l
karbofenotioni 0.05 µg/l
kloorifenvinfossi 0.05 µg/l
klorpyrifossi 0.05 µg/l
klorpyrifossimetyyli 0.05 µg/l
demetoni-s-metyyli 0.1 µg/l
diatsinoni 0.1 µg/l
diklorvossi 0.05 µg/l
dimetoaatti 0.05 µg/l
etioni 0.05 µg/l
fenitrotioni 0.05 µg/l
fentioni 0.05 µg/l
malationi 0.05 µg/l
parationietyyli 0.05 µg/l
metyyliparationi 0.05 µg/l
foraatti 0.1 µg/l
fosmetti 0.05 µg/l
pirimifossi-etyyli 0.05 µg/l
protiofossi 0.05 µg/l

W-PESGMS01: Torjunta-aineet - GC/MS-analyysi

Analyysin tiedot

Hinta: 143.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 250 ml
Näyteastia: 250 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS / EPA 8141B, EPA 3535A
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
asetokloori 0.05 µg/l
alakloori 0.05 µg/l
aldikarbi 0.05 µg/l
ametryyni 0.05 µg/l
amidosulfuroni 0.05 µg/l
atratsiini 0.05 µg/l
atratsiini-desetyyli 0.05 µg/l
atratsiini-desisopropyyli 0.05 µg/l
atratsiini-2-hydroksi 0.05 µg/l
atsinofossietyyli 0.05 µg/l
atsinofossimetyyli 0.05 µg/l
atsoksistrobiini 0.05 µg/l
benalaksyyli 0.05 µg/l
bitertanoli 0.05 µg/l
boskalidi 0.05 µg/l
bromasiili 0.05 µg/l
kadusafossi 0.05 µg/l
karbendatsimi 0.05 µg/l
karbofuraani 0.05 µg/l
klooribromiuroni 0.05 µg/l
kloorifenvinfossi 0.05 µg/l
kloridatsoni 0.05 µg/l
klortoluroni 0.05 µg/l
kloroksuroni 0.05 µg/l
klorprofaami 0.05 µg/l
klorpyrifossi 0.05 µg/l
klodinafoppi 0.05 µg/l
klomatsoni 0.05 µg/l
klotianidiini 0.05 µg/l
kumafossi 0.05 µg/l
krimidiini 0.05 µg/l
syanatsiini 0.05 µg/l
symoksaniili 0.05 µg/l
syprokonatsoli 0.05 µg/l
syprodiniili 0.05 µg/l
desmetryyni 0.05 µg/l
dikloorimidi 0.05 µg/l
diklorvossi 0.05 µg/l
dikrotofossi 0.05 µg/l
diflubentsuroni 0.05 µg/l
diflufenikaani 0.05 µg/l
dimetakloori 0.05 µg/l
dimetoaatti 0.05 µg/l
dimetomorfi 0.05 µg/l
diuroni 0.05 µg/l
epoksikonatsoli 0.05 µg/l
EPTC (S-etyylidipropyylitiokarbamaatti) 0.05 µg/l
etofumesaatti 0.05 µg/l
etoprofossi 0.05 µg/l
fenamifossi 0.05 µg/l
fenarimoli 0.05 µg/l
fenheksamidi 0.05 µg/l
fenpropidiini 0.05 µg/l
fensulfotioni 0.05 µg/l
fenuroni 0.05 µg/l
fiproniili 0.05 µg/l
florasulami 0.05 µg/l
fluatsifoppi 0.05 µg/l
flusilatsoli 0.05 µg/l
flutolaniili 0.05 µg/l
fonofossi 0.05 µg/l
haloksifoppi 0.05 µg/l
heksatsinoni 0.05 µg/l
heksytiatsoksi 0.05 µg/l
imatsaliili 0.05 µg/l
imatsametabents-metyyli 0.05 µg/l
imatsamoksi 0.05 µg/l
imatsetapyyri 0.05 µg/l
imidaklopridi 0.05 µg/l
iprodioni 0.05 µg/l
isoproturoni 0.05 µg/l
kresoksiimi-metyyli 0.05 µg/l
lenasiili 0.05 µg/l
linuroni 0.05 µg/l
malaoksoni 0.05 µg/l
malationi 0.05 µg/l
mekarbam 0.05 µg/l
mefenpyyro-dietyyli 0.05 µg/l
mesosulfuroni-metyyli 0.05 µg/l
metalaksyyli (isomeerit) 0.05 µg/l
metamitroni 0.05 µg/l
metatsakloori 0.05 µg/l
metkonatsoli 0.05 µg/l
metabentstiatsuroni 0.05 µg/l
metidationi 0.05 µg/l
metiokarbi 0.05 µg/l
metoksifenotsidi 0.05 µg/l
metobromuroni 0.05 µg/l
metolakloori (isomeerit) 0.05 µg/l
metoksuroni 0.05 µg/l
metributsiini 0.05 µg/l
molinaatti 0.05 µg/l
monokrotofossi 0.05 µg/l
monolinuroni 0.05 µg/l
monuroni 0.05 µg/l
napropamidi 0.05 µg/l
neburoni 0.05 µg/l
nuarimoli 0.05 µg/l
ometoaatti 0.05 µg/l
oksamyyli 0.05 µg/l
paklobutratsoli 0.05 µg/l
parationietyyli 0.05 µg/l
penkonatsoli 0.05 µg/l
pensikuroni 0.05 µg/l
pendimetaliini 0.05 µg/l
foraatti 0.05 µg/l
fosaloni 0.05 µg/l
fosmetti 0.05 µg/l
fosfamidoni(e+z) 0.05 µg/l
pikoksistrobiini 0.05 µg/l
pirimikarb 0.05 µg/l
pirimifossi-etyyli 0.05 µg/l
pirimifosmetyyli 0.05 µg/l
prokloratsi 0.05 µg/l
profenofossi 0.05 µg/l
prometoni 0.05 µg/l
prometryyni 0.05 µg/l
propakloori 0.05 µg/l
propamokarbi 0.05 µg/l
propaniili 0.05 µg/l
propakvitsafoppi 0.05 µg/l
propatsiini 0.05 µg/l
profaami 0.05 µg/l
propikonatsoli 0.05 µg/l
propoksuuri 0.05 µg/l
propytsamidi 0.05 µg/l
prosulfokarbi 0.05 µg/l
pyrimetaniili 0.05 µg/l
kvitsalofoppi 0.05 µg/l
sebutyyliatsiini 0.05 µg/l
setoksidiimi 0.05 µg/l
simatsiini 0.05 µg/l
simetryyni 0.05 µg/l
tebukonatsoli 0.05 µg/l
tebutiuroni 0.05 µg/l
terbutyyliatsiini 0.05 µg/l
desetyyli-terbutyyliatsiini 0.05 µg/l
hydroksi-terbutyyliatsiini 0.05 µg/l
terbutryyni 0.05 µg/l
tiametoksaami 0.05 µg/l
tiobenkarbi 0.05 µg/l
triadimefoni 0.05 µg/l
triadimenoli 0.05 µg/l
triatsofossi 0.05 µg/l
triforiini 0.05 µg/l
tritikonatsoli 0.05 µg/l

W-PESLMSB1LL: Torjunta-aineet - LC/MS/MS-analyysi

Analyysin tiedot

Hinta: 217.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 2x40 ml
Näyteastia: 2x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: LC/MS/MS / EPA 535, US EPA 1694
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
asetokloori 0.05 µg/l
asifluorfeeni 0.05 µg/l
alakloori 0.01 µg/l
aldikarbi 0.05 µg/l
aldriini 0.005 µg/l
alfa-endosulfaani 0.01 µg/l
ametryyni 0.05 µg/l
amidosulfuroni 0.05 µg/l
atratsiini 0.05 µg/l
atratsiini-desetyyli 0.05 µg/l
atratsiini-desisopropyyli 0.05 µg/l
atratsiini-2-hydroksi 0.05 µg/l
atsinofossietyyli 0.05 µg/l
atsinofossimetyyli 0.05 µg/l
atsoksistrobiini 0.05 µg/l
benalaksyyli 0.05 µg/l
bentatsoni 0.05 µg/l
beta-endosulfaani 0.01 µg/l
bitertanoli 0.05 µg/l
boskalidi 0.05 µg/l
bromasiili 0.05 µg/l
bromofossietyyli 0.05 µg/l
bromoksiniili 0.05 µg/l
kadusafossi 0.05 µg/l
kaptaani 0.05 µg/l
karbendatsimi 0.05 µg/l
karbofuraani 0.05 µg/l
karbofenotioni 0.05 µg/l
klooribromiuroni 0.05 µg/l
kloorifenvinfossi 0.05 µg/l
kloridatsoni 0.05 µg/l
klortoluroni 0.05 µg/l
kloroksuroni 0.05 µg/l
klorprofaami 0.05 µg/l
klorpyrifossi 0.05 µg/l
klorpyrifossimetyyli 0.05 µg/l
kloorisulfuron 0.05 µg/l
klodinafoppi 0.05 µg/l
klomatsoni 0.05 µg/l
klotianidiini 0.05 µg/l
kumafossi 0.05 µg/l
krimidiini 0.05 µg/l
syanatsiini 0.05 µg/l
symoksaniili 0.05 µg/l
syprokonatsoli 0.05 µg/l
syprodiniili 0.05 µg/l
demetoni-s-metyyli 0.1 µg/l
desmetryyni 0.05 µg/l
diatsinoni 0.05 µg/l
dicamba 0.05 µg/l
diklobeniili 0.05 µg/l
dikloorimidi 0.05 µg/l
diklorvossi 0.05 µg/l
diklofoppi 0.05 µg/l
dikrotofossi 0.05 µg/l
dieldriini 0.01 µg/l
diflubentsuroni 0.05 µg/l
diflufenikaani 0.05 µg/l
dimetakloori 0.05 µg/l
dimetoaatti 0.05 µg/l
dimetomorfi 0.05 µg/l
dinosebi 0.05 µg/l
dinoterbi 0.05 µg/l
diuroni 0.05 µg/l
DNOC 0.05 µg/l
endriini 0.01 µg/l
epoksikonatsoli 0.05 µg/l
EPTC (S-etyylidipropyylitiokarbamaatti) 0.05 µg/l
etioni 0.05 µg/l
etofumesaatti 0.05 µg/l
etoprofossi 0.05 µg/l
fenamifossi 0.05 µg/l
fenarimoli 0.05 µg/l
fenheksamidi 0.05 µg/l
fenitrotioni 0.05 µg/l
fenpropidiini 0.05 µg/l
fensulfotioni 0.05 µg/l
fentioni 0.05 µg/l
fenuroni 0.05 µg/l
fiproniili 0.05 µg/l
florasulami 0.05 µg/l
fluatsifoppi 0.05 µg/l
fluatsifoppi-butyyli (isomeerit) 0.05 µg/l
fluroksipyyri 0.05 µg/l
flusilatsoli 0.05 µg/l
flutolaniili 0.05 µg/l
fonofossi 0.05 µg/l
foramsulfuroni 0.05 µg/l
haloksifoppi 0.05 µg/l
heptakloori 0.01 µg/l
cis-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
trans-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
heksaklooribentseeni 0.005 µg/l
heksaklooributadieeni 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
delta-HCH 0.01 µg/l
epsilon-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindaani) 0.01 µg/l
heksakloorietaani 0.01 µg/l
heksatsinoni 0.05 µg/l
heksytiatsoksi 0.05 µg/l
imatsaliili 0.05 µg/l
imatsametabents-metyyli 0.05 µg/l
imatsamoksi 0.05 µg/l
imatsetapyyri 0.05 µg/l
imidaklopridi 0.05 µg/l
ioksiniili 0.05 µg/l
iprodioni 0.05 µg/l
isodriini 0.01 µg/l
isoproturoni 0.05 µg/l
kresoksiimi-metyyli 0.05 µg/l
lenasiili 0.05 µg/l
linuroni 0.05 µg/l
malaoksoni 0.05 µg/l
malationi 0.05 µg/l
MCPA 0.05 µg/l
MCPB 0.05 µg/l
MCPP (isomeerit) 0.05 µg/l
mekarbam 0.05 µg/l
mefenpyyro-dietyyli 0.05 µg/l
mesosulfuroni-metyyli 0.05 µg/l
metalaksyyli (isomeerit) 0.05 µg/l
metamitroni 0.05 µg/l
metatsakloori 0.05 µg/l
metkonatsoli 0.05 µg/l
metabentstiatsuroni 0.05 µg/l
metidationi 0.05 µg/l
metiokarbi 0.05 µg/l
metoksikloori 0.01 µg/l
metoksifenotsidi 0.05 µg/l
metobromuroni 0.05 µg/l
metolakloori (isomeerit) 0.05 µg/l
metoksuroni 0.05 µg/l
metributsiini 0.05 µg/l
metributsiini-desamino 0.05 µg/l
metsulfuroni-metyyli 0.05 µg/l
molinaatti 0.05 µg/l
monokrotofossi 0.05 µg/l
monolinuroni 0.05 µg/l
monuroni 0.05 µg/l
napropamidi 0.05 µg/l
naptalaami 0.05 µg/l
neburoni 0.05 µg/l
nikosulfuroni 0.05 µg/l
nuarimoli 0.05 µg/l
ometoaatti 0.05 µg/l
oksamyyli 0.05 µg/l
paklobutratsoli 0.05 µg/l
parationietyyli 0.05 µg/l
metyyliparationi 0.05 µg/l
penkonatsoli 0.05 µg/l
pensikuroni 0.05 µg/l
pendimetaliini 0.05 µg/l
pentaklooribentseeni 0.01 µg/l
foraatti 0.05 µg/l
fosaloni 0.05 µg/l
fosmetti 0.05 µg/l
fosfamidoni(e+z) 0.05 µg/l
pikloraami 0.05 µg/l
pikoksistrobiini 0.05 µg/l
pirimikarb 0.05 µg/l
pirimifossi-etyyli 0.05 µg/l
pirimifosmetyyli 0.05 µg/l
prokloratsi 0.05 µg/l
profenofossi 0.05 µg/l
prometoni 0.05 µg/l
prometryyni 0.05 µg/l
propakloori 0.05 µg/l
propamokarbi 0.05 µg/l
propaniili 0.05 µg/l
propakvitsafoppi 0.05 µg/l
propatsiini 0.05 µg/l
profaami 0.05 µg/l
propikonatsoli 0.05 µg/l
propoksuuri 0.05 µg/l
propoksikarbatsoni-natrium 0.05 µg/l
propytsamidi 0.05 µg/l
prosulfokarbi 0.05 µg/l
protiofossi 0.05 µg/l
pyrimetaniili 0.05 µg/l
kvinklorakki 0.05 µg/l
kvinmerakki 0.05 µg/l
kvitsalofoppi 0.05 µg/l
rimsulfuroni 0.05 µg/l
sebutyyliatsiini 0.05 µg/l
setoksidiimi 0.05 µg/l
simatsiini 0.05 µg/l
simetryyni 0.05 µg/l
sulfosulfuroni 0.05 µg/l
tebukonatsoli 0.05 µg/l
tebutiuroni 0.05 µg/l
telodriini 0.01 µg/l
terbutyyliatsiini 0.05 µg/l
desetyyli-terbutyyliatsiini 0.05 µg/l
hydroksi-terbutyyliatsiini 0.05 µg/l
terbutryyni 0.05 µg/l
tiametoksaami 0.05 µg/l
tifensulfuronimetyyli 0.05 µg/l
tiobenkarbi 0.05 µg/l
tiofanaattimetyyli 0.05 µg/l
triadimefoni 0.05 µg/l
triadimenoli 0.05 µg/l
triasulfuroni 0.05 µg/l
triatsofossi 0.05 µg/l
tribenuronimetyyli 0.05 µg/l
triklopyyri 0.05 µg/l
trifluraliini 0.01 µg/l
triflusulfuroni-metyyli 0.05 µg/l
triforiini 0.05 µg/l
tritikonatsoli 0.05 µg/l
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 µg/l
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 µg/l
2,4-D 0.05 µg/l
2,4-DB 0.05 µg/l
2.4-DDD 0.01 µg/l
2.4-DDE 0.01 µg/l
2.4-DDT 0.01 µg/l
2.4-DP (isomeerit) 0.05 µg/l
2,4,5-T 0.05 µg/l
2,4,5-TP (fenoproppi) 0.05 µg/l
4-CPP 0.05 µg/l
4.4`-DDD 0.01 µg/l
4.4`-DDE 0.01 µg/l
4.4`-DDT 0.01 µg/l

W-PESTIPACK: PestiPack

Analyysin tiedot

Hinta: 359.10 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 2x40 ml + 1000 ml
Näyteastia: 2x40 ml ruskea EPA-viali + 1x1000 ml lasipullo
Menetelmä: LC/MS/MS, GC/MS, GC/ECD / EPA 8141B, EPA 3535A, EN ISO 6468, EPA 8081, DIN 38407-2, EPA 535, EPA 1694, DIN 38407-35, CEN/TS 15968
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
alakloori 0.01 µg/l
diklobeniili 0.005 µg/l
PBB 153 0.01 µg/l
oksiklordaani 0.01 µg/l
cis-nonakloori 0.01 µg/l
trans-nonakloori 0.01 µg/l
cis-klordaani 0.01 µg/l
trans-klordaani 0.01 µg/l
2.4-DDD 0.01 µg/l
2.4-DDE 0.01 µg/l
2.4-DDT 0.01 µg/l
4.4`-DDD 0.01 µg/l
4.4`-DDE 0.01 µg/l
4.4`-DDT 0.01 µg/l
summa 4.4`-DDE, 4.4`-DDD, 4.4`-DDT ja 2.4-DDT 0.04 µg/l
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.06 µg/l
alfa-endosulfaani 0.01 µg/l
beta-endosulfaani 0.01 µg/l
endosulfaanisulfaatti 0.01 µg/l
dieldriini 0.01 µg/l
endriini 0.01 µg/l
isodriini 0.01 µg/l
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 µg/l
mirex 0.01 µg/l
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 µg/l
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 µg/l
pentaklooribentseeni 0.01 µg/l
aldriini 0.005 µg/l
heksaklooribentseeni 0.005 µg/l
heptakloori 0.01 µg/l
cis-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
trans-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
heksaklooributadieeni 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
delta-HCH 0.01 µg/l
epsilon-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindaani) 0.01 µg/l
summa 4 heksakloorisykloheksaanit 0.04 µg/l
heksakloorietaani 0.01 µg/l
metoksikloori 0.01 µg/l
telodriini 0.01 µg/l
trifluraliini 0.01 µg/l

W-OCP: Organoklooratut torjunta-aineet, paketti 2

Analyysin tiedot

Hinta: 99.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-ECD / EN ISO 6468, EPA 8081, DIN 38407-2
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:

W-PESLMS02LL: Torjunta-aineet, alhainen LOQ

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Menetelmä: LC-MS-MC / US EPA 535, US EPA 1694
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Ota yhteyttä lisätietoja varten
Analyytti: Raportointirajat:
AMPA 0.05 µg/l
glufosinaatti-ammonium 0.1 µg/l
glyfosaatti 0.05 µg/l
amitroli 0.1 µg/l

W-PESLMSD1LL: Torjunta-aineet, alhainen LOQ

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 100 ml
Näyteastia: 250 ml muovipullo
Menetelmä: LC-MS-MS / ISO 21458
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
alakloori 0.01 mg/kg k.a.
boskalidi 0.01 mg/kg k.a.
diflufenikaani 0.01 mg/kg k.a.
metolakloori 0.01 mg/kg k.a.
terbutryyni 0.01 mg/kg k.a.
linuroni 0.01 mg/kg k.a.
isoproturoni 0.01 mg/kg k.a.
diuroni 0.01 mg/kg k.a.

W-PESLMS02: Torjunta-aineet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi > Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit > Torjunta-aineanalyysit
Näyteastia: 2x40ml EPA-viali, Na2S2O3 kestävöinti
Menetelmä: LC-MS-MS / US EPA 535, US EPA 1694
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Ota yhteyttä lisätietoja varten
Analyytti: Raportointirajat:

W-PESLMS02-DEET: Torjunta-aineet (sis. DEET)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi > Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit > Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 40 ml
Näyteastia: 40 ml viali, Na2S2O3 kestävöinti
Menetelmä: LC-MS-MC / US EPA 535, US EPA 1694
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Ota yhteyttä lisätietoja varten
Analyytti: Raportointirajat:

W-IRGAROL-LL: Irgaroli

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit