Analyysipakettia: 300
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet, Muut analyysit, Torjunta-aineanalyysit, Metallianalyysit, Radiologiset analyysit, Yhdistelmäpaketit, Mikrobiologiset analyysit, Isotoopit

Orgaaniset aineet / Vesi

Analyytti: Raportointirajat:
bentseeni 0.2 µg/l
tolueeni 1 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
summa ksyleenit 0.3 µg/l
summa BTEX 1.6 µg/l

W-BTEX-MS: BTEX-yhdisteet

Analyysin tiedot

Hinta: 30.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 2x40 ml
Näyteastia: 2x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: GC-MS / EPA 624, EPA 8260, EPA 8015, ISO 10301, MADEP 2004, rev. 1.1, ISO 11423, ISO 15680
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Lisätietoja: Mahdollista saada myös 1 päivän pika-analyysina, kysy hinta ja lisätiedot ALS:lta! Erikoispikoissa menetelmänä HS-GS-MS / EPA 5021:1996 ver. 0
Analyytti: Raportointirajat:
2-monokloorifenoli 0.1 µg/l
3-monokloorifenoli 0.1 µg/l
4-monokloorifenoli 0.1 µg/l
2,3-dikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4+2,5-dikloorifenoli 0.2 µg/l
2,6-dikloorifenoli 0.1 µg/l
3,4-dikloorifenoli 0.1 µg/l
3,5-dikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,6-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4,6-trikloorifenoli 0.1 µg/l
3,4,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4,5-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4,6-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,5,6-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
pentakloorifenoli 0.1 µg/l
summa 19 kloorifenolit 1.9 µg/l
summa 3 monokloorifenolit 0.3 µg/l
summa 3 tetrakloorifenolit 0.3 µg/l
summa 6 dikloorifenolit 0.6 µg/l
summa 6 trikloorifenolit 0.6 µg/l

W-CLPGMS01: Kloorifenolit

Analyysin tiedot

Hinta: 57.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS, GC-ECD / EPA 8041, EPA 3500, EN 12673
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
klooribentseeni 0.1 µg/l
1,2-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,4-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,2,3-triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,2,4- triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3,5-triklooribentseeni 0.2 µg/l
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 µg/l
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 µg/l
pentaklooribentseeni 0.01 µg/l
heksaklooribentseeni 0.005 µg/l
summa 3 diklooribentseenit 0.3 µg/l
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 µg/l
summa 3 triklooribentseenit 0.4 µg/l

W-CLB: Klooribentseenit

Analyysin tiedot

Hinta: 73.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS / EN ISO 6468, EPA 8081, DIN 38407-2
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
fenoli 1 µg/l
o-kresoli 1 µg/l
(m+p)-kresoli 2 µg/l
summa kresolit 3 µg/l
2,3-dimetyylifenoli 1 µg/l
2,4+2,5-dimetyylifenoli 2 µg/l
2,6-dimetyylifenoli 1 µg/l
3,4- dimetyylifenoli 1 µg/l
3,5- dimetyylifenoli 1 µg/l

W-CPDGMS01: Fenolit ja kresolit

Analyysin tiedot

Hinta: 56.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS / EPA 8041A, EPA 3500 paitsi kappale 9.2
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
dimetyyliftalaatti 0.6 µg/l
dietyyliftalaatti 0.6 µg/l
di-n-propyyliftalaatti 0.6 µg/l
di-n-butyyliftalaatti 0.6 µg/l
di-isobutyyliftalaatti 0.6 µg/l
di-pentyyliftalaatti 0.6 µg/l
di-n-oktyyliftalaatti (DNOP) 0.6 µg/l
di-(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 1.3 µg/l
butyylibentsyyliftalaatti (BBP) 0.6 µg/l
di-sykloheksyyliftalaatti 0.6 µg/l
summa 10 ftalaatit 6.7 µg/l

W-PTHGMS01: Ftalaatit

Analyysin tiedot

Hinta: 78.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS / EPA 8061A
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.

Muut analyysit / Vesi

Analyytti: Raportointirajat:
TOC 0.5 mg/l

W-TOC-IR: TOC (orgaaninen hiili)

Analyysin tiedot

Hinta: 19.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Muut analyysit
Näytemäärä: min. 25 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: IR-detektori / EN 1484, SM 5310
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
väriluku 2 mg Pt/l

W-COL-SPC: Väriluku

Analyysin tiedot

Hinta: 7.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Muut analyysit
Näytemäärä: min. 50 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: Spektrofotometrinen / EN ISO 7887
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
näytteen ulkonäkö -

W-APP-VIS-LAB: Näytteen ulkonäkö, laboratorion tekemä visuaalinen havainto

Analyysin tiedot

Hinta: 7.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Muut analyysit
Menetelmä: Laboratorion tekemä näytteen ulkonäön visuaalinen arviointi
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Ei
Analyytti: Raportointirajat:
bromaatti 5 µg/l

W-OXY-IC(Br): Bromaatti

Analyysin tiedot

Hinta: 36.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Muut analyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: Ionikromatografinen / EN ISO 15061, EN ISO 10304-4
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
bromidi 0.5 mg/l

W-BR-IC: Bromidi

Analyysin tiedot

Hinta: 11.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Muut analyysit
Näytemäärä: min. 12 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: Ionikromatografinen / ISO 10304-1, EN 16192
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.

Torjunta-aineanalyysit / Vesi

Analyytti: Raportointirajat:
2,4,5-T 0.05 µg/l
2,4,5-TP (fenoproppi) 0.05 µg/l
2,4-D 0.05 µg/l
2,4-DB 0.05 µg/l
2,4-DP (isomeerit) 0.05 µg/l
asifluorfeeni 0.05 µg/l
asifluorfeeni 0.05 µg/l
aminopyralidi 0.05 µg/l
bentatsoni 0.05 µg/l
bromoksiniili 0.05 µg/l
klopyralidi 0.05 µg/l
dicamba 0.05 µg/l
diklofoppi 0.05 µg/l
dinosebi 0.05 µg/l
dinoterbi 0.05 µg/l
DNOC 0.05 µg/l
fluroksipyyri 0.05 µg/l
ioksiniili 0.05 µg/l
MCPA 0.05 µg/l
MCPB 0.05 µg/l
MCPP (isomeerit) 0.05 µg/l
pikloraami 0.05 µg/l
propoksikarbatsoni-natrium 0.05 µg/l
triklopyyri 0.05 µg/l
triklosaani 0.05 µg/l

W-PESLMS04: Torjunta-aineet (sis. MCPA)

Analyysin tiedot

Hinta: 97.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 2x40 ml
Näyteastia: 2x40ml EPA-viali, Na2S2O3 kestävöinti
Menetelmä: LC-MS/MS / DIN 38407-35, CEN/TS 15968
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
alakloori 0.01 µg/l
2.4-DDD 0.01 µg/l
2.4-DDE 0.01 µg/l
2.4-DDT 0.01 µg/l
4.4`-DDD 0.01 µg/l
4.4`-DDE 0.01 µg/l
4.4`-DDT 0.01 µg/l
summa 4.4`-DDE, 4.4`-DDD, 4.4`-DDT ja 2.4-DDT 0.04 µg/l
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.06 µg/l
diklobeniili 0.05 µg/l
alfa-endosulfaani 0.01 µg/l
beta-endosulfaani 0.01 µg/l
aldriini 0.005 µg/l
dieldriini 0.01 µg/l
endriini 0.01 µg/l
isodriini 0.01 µg/l
telodriini 0.01 µg/l
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 µg/l
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 µg/l
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 µg/l
pentaklooribentseeni 0.01 µg/l
heksaklooribentseeni 0.005 µg/l
heksaklooributadieeni 0.01 µg/l
heptakloori 0.01 µg/l
cis-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
trans-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
delta-HCH 0.01 µg/l
epsilon-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindaani) 0.01 µg/l
summa 4 heksakloorisykloheksaanit 0.04 µg/l
heksakloorietaani 0.01 µg/l
metoksikloori 0.01 µg/l
trifluraliini 0.01 µg/l
dikofoli 0.03 µg/l

W-OCPECD01: Organoklooratut torjunta-aineet

Analyysin tiedot

Hinta: 102.10 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: min. 500 ml
Näyteastia: 500 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-ECD / EN ISO 6468, EPA 8081, DIN 38407-2
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
atratsiini 0.05 µg/l
2.4-DDT 0.01 µg/l
4.4`-DDT 0.01 µg/l
2.4-DDD 0.01 µg/l
4.4`-DDD 0.01 µg/l
2.4-DDE 0.01 µg/l
4.4`-DDE 0.01 µg/l
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.06 µg/l
dieldriini 0.01 µg/l
alfa-endosulfaani 0.01 µg/l
beta-endosulfaani 0.01 µg/l
heptakloori 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindaani) 0.01 µg/l

W-PESTICIDES-1: Torjunta-aineet, Vna 214/2007 mukainen

Analyysin tiedot

Hinta: 137.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 2x40 ml + 1x500 ml
Näyteastia: 2x40 ml ruskea EPA-viali + 1x500 ml lasipullo
Menetelmä: GC-ECD, LC-MS-MS / EN ISO 6468, EPA 8081, DIN 38407-2, EPA 535, EPA 1694
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
atsinofossimetyyli 0.1 µg/l
bromofossietyyli 0.05 µg/l
kaptaani 0.05 µg/l
karbofenotioni 0.05 µg/l
kloorifenvinfossi 0.05 µg/l
klorpyrifossi 0.05 µg/l
klorpyrifossimetyyli 0.05 µg/l
demetoni-s-metyyli 0.1 µg/l
diatsinoni 0.1 µg/l
diklorvossi 0.05 µg/l
dimetoaatti 0.05 µg/l
etioni 0.05 µg/l
fenitrotioni 0.05 µg/l
fentioni 0.05 µg/l
malationi 0.05 µg/l
parationietyyli 0.05 µg/l
metyyliparationi 0.05 µg/l
foraatti 0.1 µg/l
fosmetti 0.05 µg/l
pirimifossi-etyyli 0.05 µg/l
protiofossi 0.05 µg/l

W-PESGMS01: Torjunta-aineet - GC/MS-analyysi

Analyysin tiedot

Hinta: 143.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 250 ml
Näyteastia: 250 ml tumma lasipullo
Menetelmä: GC-MS / EPA 8141B, EPA 3535A
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
asetokloori 0.05 µg/l
alakloori 0.05 µg/l
aldikarbi 0.05 µg/l
ametryyni 0.05 µg/l
amidosulfuroni 0.05 µg/l
atratsiini 0.05 µg/l
atratsiini-desetyyli 0.05 µg/l
atratsiini-desisopropyyli 0.05 µg/l
atratsiini-2-hydroksi 0.05 µg/l
atsinofossietyyli 0.05 µg/l
atsinofossimetyyli 0.05 µg/l
atsoksistrobiini 0.05 µg/l
benalaksyyli 0.05 µg/l
bitertanoli 0.05 µg/l
boskalidi 0.05 µg/l
bromasiili 0.05 µg/l
kadusafossi 0.05 µg/l
karbendatsimi 0.05 µg/l
karbofuraani 0.05 µg/l
klooribromiuroni 0.05 µg/l
kloorifenvinfossi 0.05 µg/l
kloridatsoni 0.05 µg/l
klortoluroni 0.05 µg/l
kloroksuroni 0.05 µg/l
klorprofaami 0.05 µg/l
klorpyrifossi 0.05 µg/l
klodinafoppi 0.05 µg/l
klomatsoni 0.05 µg/l
klotianidiini 0.05 µg/l
kumafossi 0.05 µg/l
krimidiini 0.05 µg/l
syanatsiini 0.05 µg/l
symoksaniili 0.05 µg/l
syprokonatsoli 0.05 µg/l
syprodiniili 0.05 µg/l
desmetryyni 0.05 µg/l
dikloorimidi 0.05 µg/l
diklorvossi 0.05 µg/l
dikrotofossi 0.05 µg/l
diflubentsuroni 0.05 µg/l
diflufenikaani 0.05 µg/l
dimetakloori 0.05 µg/l
dimetoaatti 0.05 µg/l
dimetomorfi 0.05 µg/l
diuroni 0.05 µg/l
epoksikonatsoli 0.05 µg/l
EPTC (S-etyylidipropyylitiokarbamaatti) 0.05 µg/l
etofumesaatti 0.05 µg/l
etoprofossi 0.05 µg/l
fenamifossi 0.05 µg/l
fenarimoli 0.05 µg/l
fenheksamidi 0.05 µg/l
fenpropidiini 0.05 µg/l
fensulfotioni 0.05 µg/l
fenuroni 0.05 µg/l
fiproniili 0.05 µg/l
florasulami 0.05 µg/l
fluatsifoppi 0.05 µg/l
flusilatsoli 0.05 µg/l
flutolaniili 0.05 µg/l
fonofossi 0.05 µg/l
haloksifoppi 0.05 µg/l
heksatsinoni 0.05 µg/l
heksytiatsoksi 0.05 µg/l
imatsaliili 0.05 µg/l
imatsametabents-metyyli 0.05 µg/l
imatsamoksi 0.05 µg/l
imatsetapyyri 0.05 µg/l
imidaklopridi 0.05 µg/l
iprodioni 0.05 µg/l
isoproturoni 0.05 µg/l
kresoksiimi-metyyli 0.05 µg/l
lenasiili 0.05 µg/l
linuroni 0.05 µg/l
malaoksoni 0.05 µg/l
malationi 0.05 µg/l
mekarbam 0.05 µg/l
mefenpyyro-dietyyli 0.05 µg/l
mesosulfuroni-metyyli 0.05 µg/l
metalaksyyli (isomeerit) 0.05 µg/l
metamitroni 0.05 µg/l
metatsakloori 0.05 µg/l
metkonatsoli 0.05 µg/l
metabentstiatsuroni 0.05 µg/l
metidationi 0.05 µg/l
metiokarbi 0.05 µg/l
metoksifenotsidi 0.05 µg/l
metobromuroni 0.05 µg/l
metolakloori (isomeerit) 0.05 µg/l
metoksuroni 0.05 µg/l
metributsiini 0.05 µg/l
molinaatti 0.05 µg/l
monokrotofossi 0.05 µg/l
monolinuroni 0.05 µg/l
monuroni 0.05 µg/l
napropamidi 0.05 µg/l
neburoni 0.05 µg/l
nuarimoli 0.05 µg/l
ometoaatti 0.05 µg/l
oksamyyli 0.05 µg/l
paklobutratsoli 0.05 µg/l
parationietyyli 0.05 µg/l
penkonatsoli 0.05 µg/l
pensikuroni 0.05 µg/l
pendimetaliini 0.05 µg/l
foraatti 0.05 µg/l
fosaloni 0.05 µg/l
fosmetti 0.05 µg/l
fosfamidoni(e+z) 0.05 µg/l
pikoksistrobiini 0.05 µg/l
pirimikarb 0.05 µg/l
pirimifossi-etyyli 0.05 µg/l
pirimifosmetyyli 0.05 µg/l
prokloratsi 0.05 µg/l
profenofossi 0.05 µg/l
prometoni 0.05 µg/l
prometryyni 0.05 µg/l
propakloori 0.05 µg/l
propamokarbi 0.05 µg/l
propaniili 0.05 µg/l
propakvitsafoppi 0.05 µg/l
propatsiini 0.05 µg/l
profaami 0.05 µg/l
propikonatsoli 0.05 µg/l
propoksuuri 0.05 µg/l
propytsamidi 0.05 µg/l
prosulfokarbi 0.05 µg/l
pyrimetaniili 0.05 µg/l
kvitsalofoppi 0.05 µg/l
sebutyyliatsiini 0.05 µg/l
setoksidiimi 0.05 µg/l
simatsiini 0.05 µg/l
simetryyni 0.05 µg/l
tebukonatsoli 0.05 µg/l
tebutiuroni 0.05 µg/l
terbutyyliatsiini 0.05 µg/l
desetyyli-terbutyyliatsiini 0.05 µg/l
hydroksi-terbutyyliatsiini 0.05 µg/l
terbutryyni 0.05 µg/l
tiametoksaami 0.05 µg/l
tiobenkarbi 0.05 µg/l
triadimefoni 0.05 µg/l
triadimenoli 0.05 µg/l
triatsofossi 0.05 µg/l
triforiini 0.05 µg/l
tritikonatsoli 0.05 µg/l

W-PESLMSB1LL: Torjunta-aineet - LC/MS/MS-analyysi

Analyysin tiedot

Hinta: 217.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 2x40 ml
Näyteastia: 2x40 ml ruskea EPA-viali
Menetelmä: LC/MS/MS / EPA 535, US EPA 1694
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti, vialiin ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia. Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.

Metallianalyysit / Vesi

Analyytti: Raportointirajat:
Cr6+ 0.4 µg/l

W-CR6-IC: Kuudenarvoinen kromi (Cr6+)

Analyysin tiedot

Hinta: 21.30 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 60 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: Spektrofotometrinen / EN 16192, EPA 7199, SM 3500-Cr
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
As, arseeni 1 µg/l
Be, beryllium 0.2 µg/l
Cd, kadmium 0.5 µg/l
Cr, kromi 5 µg/l
Mo, molybdeeni 1 µg/l
Ni, nikkeli 3 µg/l
Pb, lyijy 1 µg/l
Sb, antimoni 1.0 µg/l
Se, seleeni 5 µg/l
Tl, tallium 0.5 µg/l

W-METMSFL1: Metallipaketti, liukoiset pitoisuudet - ICP-MS

Analyysin tiedot

Hinta: 47.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EN 16192, CSN 75 7358
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi sisältää näytteen suodatuksen 0,45 µm suodattimen läpi ja kestävöinnin hapolla (HNO3) ennen analyysia.
Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea 1 µg/l
Al, alumiini 5 µg/l
B, boori 10 µg/l
Ba, barium 1 µg/l
Bi, vismutti 1.0 µg/l
Co, koboltti 0.5 µg/l
Cu, kupari 1 µg/l
Fe, rauta 2 µg/l
Li, litium 1 µg/l
Mg, magnesium 10 µg/l
Mn, mangaani 0.5 µg/l
Sn, tina 1 µg/l
Sr, strontium 1 µg/l
Te, telluuri 5 µg/l
Ti, titaani 5 µg/l
V, vanadiini 5 µg/l
Zn, sinkki 2 µg/l

W-METMSFL2: Metallipaketti, liukoiset pitoisuudet - ICP-MS

Analyysin tiedot

Hinta: 47.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EN 16192, CSN 75 7358
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi sisältää näytteen suodatuksen 0,45 µm suodattimen läpi ja kestävöinnin hapolla (HNO3) ennen analyysia.
Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.
Analyytti: Raportointirajat:
Au, kulta 0.5 µg/l
Ce, cerium 0.5 µg/l
Cs, cesium 0.5 µg/l
Dy, dysprosium 0.5 µg/l
Er, erbium 0.5 µg/l
Eu, europium 0.5 µg/l
Gd, gadolinium 0.5 µg/l
Ho, holmium 0.5 µg/l
Ir, iridium 0.5 µg/l
La, lantaani 0.5 µg/l
Lu, lutetium 0.5 µg/l
Nd, neodyymi 0.5 µg/l
Os, osmium 0.5 µg/l
Pd, palladium 0.5 µg/l
Pr, praseodyymi 0.5 µg/l
Pt, platina 0.5 µg/l
Rb, rubidium 0.5 µg/l
Rh, rodium 0.5 µg/l
Ru, rutenium 0.5 µg/l
Sm, samarium 0.5 µg/l
Tb, terbium 0.5 µg/l
Th, torium 0.5 µg/l
Tm, tulium 0.5 µg/l
U, uraani 0.5 µg/l
Y, yttrium 0.5 µg/l
Yb, ytterbium 0.5 µg/l

W-METMSFL3: Metallipaketti, liukoiset pitoisuudet - ICP-MS

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EN 16192, CSN 75 7358
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi sisältää näytteen suodatuksen 0,45 µm suodattimen läpi ja kestävöinnin hapolla (HNO3) ennen analyysia.
Analyytti: Raportointirajat:
Ga, gallium 1.0 µg/l
Ge, germanium 1.0 µg/l
Hf, hafnium 1.0 µg/l
In, indium 1.0 µg/l
Nb, niobium 1.0 µg/l
Re, renium 1.0 µg/l
Sc, skandium 1.0 µg/l
Ta, tantaali 1.0 µg/l
W, volframi 1.0 µg/l
Zr, zirkonium 1.0 µg/l

W-METMSFL4: Metallipaketti, liukoiset pitoisuudet - ICP-MS

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 ml
Näyteastia: 60 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-MS / EPA 200.8, EN ISO 17294-2, EPA 6020A, EN 16192, CSN 75 7358
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi sisältää näytteen suodatuksen 0,45 µm suodattimen läpi ja kestävöinnin hapolla (HNO3) ennen analyysia.

Radiologiset analyysit / Vesi

Analyytti: Raportointirajat:
radon 1 Bq/L

W-RN222EMA: Radon-222

Analyysin tiedot

Hinta: 36.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Radiologiset analyysit
Näytemäärä: 330 ml
Näyteastia: 500 ml muovipullo
Menetelmä: Tuike-emanometri / CSN 75 7624
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näyteastiaan ei saa jäädä ilmatilaa tai ilmakuplia, säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Lisätietoja: Näytteenottoaika ilmoitettava analyysitilauksen yhteydessä.
Analyysi aloitettava 5 päivän kuluessa näytteenotosta.

Yhdistelmäpaketit / Vesi

Analyytti: Raportointirajat:
Metallit:
As, arseeni 1.0 µg/l
Ba, barium 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.4 µg/l
Co, koboltti 0.5 µg/l
Cr, kromi 3.0 µg/l
Cu, kupari 1.0 µg/l
Hg, elohopea 0.01 µg/l
Mo, molybdeeni 1.0 µg/l
Ni, nikkeli 1.0 µg/l
Pb, lyijy 1.0 µg/l
Sb, antimoni 2.5 µg/l
Sn, tina 5.0 µg/l
V, vanadiini 5.0 µg/l
Zn, sinkki 5.0 µg/l
Mineraaliöljyt:
alifaatit >C5-C8 10 µg/l
alifaatit >C8-C10 10 µg/l
alifaatit >C5-C10, summa 20 µg/l
fraktio >C10-C21 25 µg/l
fraktio >C21-C40 25 µg/l
fraktio >C10-C40 50 µg/l
PCB:
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
Summa PCB 7 0.0073 µg/l
Organoklooratut torjunta-aineet:
2.4-DDD 0.01 µg/l
2.4-DDE 0.01 µg/l
2.4-DDT 0.01 µg/l
4.4`-DDD 0.01 µg/l
4.4`-DDE 0.01 µg/l
4.4`-DDT 0.01 µg/l
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.06 µg/l
aldriini 0.005 µg/l
dieldriini 0.01 µg/l
endriini 0.01 µg/l
isodriini 0.01 µg/l
telodriini 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
delta-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindaani) 0.01 µg/l
summa 4 heksakloorisykloheksaanit 0.04 µg/l
heptakloori 0.01 µg/l
cis-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
trans-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
alfa-endosulfaani 0.01 µg/l
beta-endosulfaani 0.01 µg/l
Summa endosulfaanit 0.02 µg/l
heksakloorietaani 0.01 µg/l
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 µg/l
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 µg/l
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 µg/l
pentaklooribentseeni 0.01 µg/l
heksaklooribentseeni 0.005 µg/l
Torjunta-aineet:
atratsiini 0.05 µg/l
PAH:
naftaleeni 0.1 µg/l
asenaftyleeni 0.01 µg/l
asenafteeni 0.01 µg/l
fluoreeni 0.02 µg/l
fenantreeni 0.03 µg/l
antraseeni 0.02 µg/l
fluoranteeni 0.03 µg/l
pyreeni 0.06 µg/l
bentso(a)antraseeni 0.01 µg/l
kryseeni 0.01 µg/l
bentso(b)fluoranteeni 0.01 µg/l
bentso(k)fluoranteeni 0.01 µg/l
bentso(a)pyreeni 0.005 µg/l
dibentso(ah)antraseeni 0.01 µg/l
bentso(ghi)peryleeni 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyreeni 0.01 µg/l
Summa bentso(b)fl., bentso(k)fl., bentso(ghi)per. and indeno(123cd)pyr. 0.04 µg/l
Summa karsinogeeniset PAH 0.0650 µg/l
Summa ei-karsinogeeniset PAH:t 0.29 µg/l
PAH 16, summa 0.355 µg/l
BTEX:
bentseeni 0.2 µg/l
tolueeni 0.5 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
summa ksyleenit 0.3 µg/l
summa BTEX 1.1 µg/l
Summa TEX 0.9 µg/l
VOC-yhdisteet:
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
TAME 0.2 µg/l
Summa MTBE and TAME 0.4 µg/l
styreeni 0.2 µg/l
n-propyylibentseeni 1 µg/l
Klooratut VOC-yhdisteet:
vinyylikloridi 0.15 µg/l
cis-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
summa dikloorieteenit 0.2 µg/l
dikloorimetaani 6 µg/l
1,1-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,2-dikloorietaani 1 µg/l
trikloorimetaani (kloroformi) 0.3 µg/l
1,1,1-trikloorietaani 0.1 µg/l
1,1,2-trikloorietaani 0.2 µg/l
tetrakloorimetaani 0.1 µg/l
trikloorieteeni 0.1 µg/l
tetrakloorieteeni 0.2 µg/l
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni 0.3 µg/l
1,2-diklooripropaani 1 µg/l
klooribentseeni 0.1 µg/l
1,2-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,4-diklooribentseeni 0.1 µg/l
summa 3 diklooribentseenit 0.3 µg/l
1,2,3-triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,2,4- triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3,5-triklooribentseeni 0.2 µg/l
summa 3 triklooribentseenit 0.4 µg/l
Kloorifenolit:
2-monokloorifenoli 0.016 µg/l
3-monokloorifenoli 0.016 µg/l
4-monokloorifenoli 0.016 µg/l
Summa monokloorifenolit 0.05 µg/l
2,3-dikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4+2,5-dikloorifenoli 0.2 µg/l
2,6-dikloorifenoli 0.1 µg/l
3,4-dikloorifenoli 0.1 µg/l
3,5-dikloorifenoli 0.1 µg/l
Summa dikloorifenolit 0.6 µg/l
2,3,4-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,6-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4,6-trikloorifenoli 0.1 µg/l
3,4,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4,5-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4,6-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,5,6-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
pentakloorifenoli 0.1 µg/l
Summa tri-, tetra- and pentakloorifenolit 1 µg/l
Fenolit ja kresolit:
fenoli 1 µg/l
2,3-dimetyylifenoli 1 µg/l
2,4+2,5-dimetyylifenoli 2 µg/l
2,6-dimetyylifenoli 1 µg/l
3,4- dimetyylifenoli 1 µg/l
3,5- dimetyylifenoli 1 µg/l
(m+p)-kresoli 2 µg/l
o-kresoli 1 µg/l
summa kresolit 3 µg/l

W-ENVIPACK-FL: Envipack liukoisilla metalleilla

Analyysin tiedot

Hinta: 286.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Näyteastia: 4x1 L lasipullo + 60 ml muovipullo + 4x40 ml EPA-viali + 1x20 ml HS-viali
Menetelmä: Useita menetelmiä, tarkemman tiedot pyydettäessä.
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.
Analyytti: Raportointirajat:
2.4-DDD 0.002 µg/l
2.4-DDE 0.002 µg/l
2.4-DDT 0.002 µg/l
4.4`-DDD 0.002 µg/l
4.4`-DDE 0.002 µg/l
4.4`-DDT 0.002 µg/l
summa 4.4`-DDE, 4.4`-DDD, 4.4`-DDT ja 2.4-DDT 0.008 µg/l
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.012 µg/l
alakloori 0.005 µg/l
diklobeniili 0.002 µg/l
alfa-endosulfaani 0.002 µg/l
beta-endosulfaani 0.002 µg/l
endosulfaanisulfaatti 0.005 µg/l
aldriini 0.002 µg/l
dieldriini 0.002 µg/l
endriini 0.002 µg/l
isodriini 0.002 µg/l
telodriini 0.002 µg/l
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.002 µg/l
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.004 µg/l
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 µg/l
pentaklooritolueeni 0.002 µg/l
pentaklooribentseeni 0.002 µg/l
heksaklooribentseeni 0.002 µg/l
heksaklooributadieeni 0.002 µg/l
heptakloori 0.002 µg/l
cis-heptaklooriepoksidi 0.005 µg/l
trans-heptaklooriepoksidi 0.005 µg/l
alfa-HCH 0.002 µg/l
beta-HCH 0.002 µg/l
delta-HCH 0.002 µg/l
epsilon-HCH 0.002 µg/l
gamma-HCH (lindaani) 0.002 µg/l
summa 4 heksakloorisykloheksaanit 0.008 µg/l
heksakloorietaani 0.002 µg/l
metoksikloori 0.005 µg/l
trifluraliini 0.005 µg/l
oktaklooristyreeni 0.003 µg/l
oksiklordaani 0.005 µg/l
cis-klordaani 0.005 µg/l
trans-klordaani 0.003 µg/l
cis-nonakloori 0.002 µg/l
trans-nonakloori 0.003 µg/l
mirex 0.002 µg/l
naftaleeni 0.005 µg/l
asenaftyleeni 0.001 µg/l
asenafteeni 0.001 µg/l
fluoreeni 0.001 µg/l
fenantreeni 0.001 µg/l
antraseeni 0.001 µg/l
fluoranteeni 0.001 µg/l
pyreeni 0.001 µg/l
bentso(a)antraseeni 0.001 µg/l
kryseeni 0.001 µg/l
bentso(b)fluoranteeni 0.001 µg/l
bentso(k)fluoranteeni 0.001 µg/l
bentso(a)pyreeni 0.001 µg/l
dibentso(ah)antraseeni 0.001 µg/l
bentso(ghi)peryleeni 0.001 µg/l
indeno(123cd)pyreeni 0.001 µg/l
PAH 16, summa 0.02 µg/l
PCB 52 0.001 µg/l
PCB 28 0.001 µg/l
PCB 180 0.001 µg/l
PCB 153 0.001 µg/l
PCB 138 0.001 µg/l
PCB 118 0.001 µg/l
PCB 101 0.001 µg/l
Summa PCB 7 0.007 µg/l
di-(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 0.1 µg/l
di-n-butyyliftalaatti 0.1 µg/l

W-SMVGMS02: Keskihaihtuvat orgaaniset yhdisteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Näytemäärä: 1000 ml
Näyteastia: 1 l lasipullo
Menetelmä: GC-MS/ EPA 8270, EN ISO 6468
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Metallit:
As, arseeni 1.0 µg/l
Ba, barium 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.4 µg/l
Co, koboltti 0.5 µg/l
Cr, kromi 3.0 µg/l
Cu, kupari 1.0 µg/l
Hg, elohopea 0.01 µg/l
Mo, molybdeeni 1.0 µg/l
Ni, nikkeli 1.0 µg/l
Pb, lyijy 1.0 µg/l
Sb, antimoni 2.5 µg/l
Sn, tina 5.0 µg/l
V, vanadiini 5.0 µg/l
Zn, sinkki 5.0 µg/l
Mineraaliöljyt:
alifaatit >C5-C8 10 µg/l
alifaatit >C8-C10 10 µg/l
alifaatit >C5-C10, summa 20 µg/l
fraktio >C10-C21 25 µg/l
fraktio >C21-C40 25 µg/l
fraktio >C10-C40 50 µg/l
PCB:
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
Summa PCB 7 0.0073 µg/l
Organoklooratut torjunta-aineet:
2.4-DDD 0.01 µg/l
2.4-DDE 0.01 µg/l
2.4-DDT 0.01 µg/l
4.4`-DDD 0.01 µg/l
4.4`-DDE 0.01 µg/l
4.4`-DDT 0.01 µg/l
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.06 µg/l
aldriini 0.005 µg/l
dieldriini 0.01 µg/l
endriini 0.01 µg/l
isodriini 0.01 µg/l
telodriini 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
delta-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindaani) 0.01 µg/l
summa 4 heksakloorisykloheksaanit 0.04 µg/l
heptakloori 0.01 µg/l
cis-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
trans-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
alfa-endosulfaani 0.01 µg/l
beta-endosulfaani 0.01 µg/l
Summa endosulfaanit 0.02 µg/l
heksakloorietaani 0.01 µg/l
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 µg/l
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 µg/l
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 µg/l
pentaklooribentseeni 0.01 µg/l
heksaklooribentseeni 0.005 µg/l
Torjunta-aineet:
atratsiini 0.05 µg/l
PAH:
naftaleeni 0.1 µg/l
asenaftyleeni 0.01 µg/l
asenafteeni 0.01 µg/l
fluoreeni 0.02 µg/l
fenantreeni 0.03 µg/l
antraseeni 0.02 µg/l
fluoranteeni 0.03 µg/l
pyreeni 0.06 µg/l
bentso(a)antraseeni 0.01 µg/l
kryseeni 0.01 µg/l
bentso(b)fluoranteeni 0.01 µg/l
bentso(k)fluoranteeni 0.01 µg/l
bentso(a)pyreeni 0.005 µg/l
dibentso(ah)antraseeni 0.01 µg/l
bentso(ghi)peryleeni 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyreeni 0.01 µg/l
Summa bentso(b)fl., bentso(k)fl., bentso(ghi)per. and indeno(123cd)pyr. 0.04 µg/l
Summa karsinogeeniset PAH 0.0650 µg/l
Summa ei-karsinogeeniset PAH:t 0.29 µg/l
PAH 16, summa 0.355 µg/l
BTEX:
bentseeni 0.2 µg/l
tolueeni 0.5 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
summa ksyleenit 0.3 µg/l
summa BTEX 1.1 µg/l
Summa TEX 0.9 µg/l
VOC-yhdisteet:
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
TAME 0.2 µg/l
Summa MTBE and TAME 0.4 µg/l
styreeni 0.2 µg/l
n-propyylibentseeni 1 µg/l
Klooratut VOC-yhdisteet:
vinyylikloridi 0.15 µg/l
cis-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
summa dikloorieteenit 0.2 µg/l
dikloorimetaani 6 µg/l
1,1-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,2-dikloorietaani 1 µg/l
trikloorimetaani (kloroformi) 0.3 µg/l
1,1,1-trikloorietaani 0.1 µg/l
1,1,2-trikloorietaani 0.2 µg/l
tetrakloorimetaani 0.1 µg/l
trikloorieteeni 0.1 µg/l
tetrakloorieteeni 0.2 µg/l
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni 0.3 µg/l
1,2-diklooripropaani 1 µg/l
klooribentseeni 0.1 µg/l
1,2-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,4-diklooribentseeni 0.1 µg/l
summa 3 diklooribentseenit 0.3 µg/l
1,2,3-triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,2,4- triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3,5-triklooribentseeni 0.2 µg/l
summa 3 triklooribentseenit 0.4 µg/l
Kloorifenolit:
2-monokloorifenoli 0.016 µg/l
3-monokloorifenoli 0.016 µg/l
4-monokloorifenoli 0.016 µg/l
Summa monokloorifenolit 0.05 µg/l
2,3-dikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4+2,5-dikloorifenoli 0.2 µg/l
2,6-dikloorifenoli 0.1 µg/l
3,4-dikloorifenoli 0.1 µg/l
3,5-dikloorifenoli 0.1 µg/l
Summa dikloorifenolit 0.6 µg/l
2,3,4-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,6-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4,6-trikloorifenoli 0.1 µg/l
3,4,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4,5-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4,6-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,5,6-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
pentakloorifenoli 0.1 µg/l
Summa tri-, tetra- and pentakloorifenolit 1 µg/l
Fenolit ja kresolit:
fenoli 1 µg/l
2,3-dimetyylifenoli 1 µg/l
2,4+2,5-dimetyylifenoli 2 µg/l
2,6-dimetyylifenoli 1 µg/l
3,4- dimetyylifenoli 1 µg/l
3,5- dimetyylifenoli 1 µg/l
(m+p)-kresoli 2 µg/l
o-kresoli 1 µg/l
summa kresolit 3 µg/l

W-ENVIPACK-FX: Envipack kokonaismetalleilla

Analyysin tiedot

Hinta: 286.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Näyteastia: 4x1 L lasipullo + 60 ml muovipullo + 4x40 ml EPA-viali + 1x20 ml HS-viali
Menetelmä: Useita menetelmiä, tarkemman tiedot pyydettäessä.
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.
Analyytti: Raportointirajat:
Metallit:
As, arseeni 1.0 µg/l
Ba, barium 0.5 µg/l
Cd, kadmium 0.2 µg/l
Co, koboltti 0.5 µg/l
Cr, kromi 5.0 µg/l
Cu, kupari 1.0 µg/l
Hg, elohopea 0.05 µg/l
Mo, molybdeeni 1.0 µg/l
Ni, nikkeli 3.0 µg/l
Pb, lyijy 1.0 µg/l
Sb, antimoni 1.0 µg/l
Sn, tina 1.0 µg/l
V, vanadiini 5.0 µg/l
Zn, sinkki 2.0 µg/l
Mineraaliöljyt:
alifaatit >C5-C8 10 µg/l
alifaatit >C8-C10 10 µg/l
alifaatit >C5-C10, summa 20 µg/l
fraktio >C10-C21 25 µg/l
fraktio >C21-C40 25 µg/l
fraktio >C10-C40 50 µg/l
PCB:
PCB 28 0.0011 µg/l
PCB 52 0.0011 µg/l
PCB 101 0.00075 µg/l
PCB 118 0.0011 µg/l
PCB 138 0.0012 µg/l
PCB 153 0.0011 µg/l
PCB 180 0.00095 µg/l
Summa PCB 7 0.0073 µg/l
Organoklooratut torjunta-aineet:
2.4-DDD 0.01 µg/l
2.4-DDE 0.01 µg/l
2.4-DDT 0.01 µg/l
4.4`-DDD 0.01 µg/l
4.4`-DDE 0.01 µg/l
4.4`-DDT 0.01 µg/l
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.06 µg/l
aldriini 0.005 µg/l
dieldriini 0.01 µg/l
endriini 0.01 µg/l
isodriini 0.01 µg/l
telodriini 0.01 µg/l
alfa-HCH 0.01 µg/l
beta-HCH 0.01 µg/l
delta-HCH 0.01 µg/l
gamma-HCH (lindaani) 0.01 µg/l
summa 4 heksakloorisykloheksaanit 0.04 µg/l
heptakloori 0.01 µg/l
cis-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
trans-heptaklooriepoksidi 0.01 µg/l
alfa-endosulfaani 0.01 µg/l
beta-endosulfaani 0.01 µg/l
Summa endosulfaanit 0.02 µg/l
heksakloorietaani 0.01 µg/l
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.02 µg/l
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.01 µg/l
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 µg/l
pentaklooribentseeni 0.01 µg/l
heksaklooribentseeni 0.005 µg/l
Torjunta-aineet:
atratsiini 0.05 µg/l
PAH:
naftaleeni 0.03 µg/l
asenaftyleeni 0.01 µg/l
asenafteeni 0.01 µg/l
fluoreeni 0.01 µg/l
fenantreeni 0.02 µg/l
antraseeni 0.01 µg/l
fluoranteeni 0.01 µg/l
pyreeni 0.01 µg/l
bentso(a)antraseeni 0.01 µg/l
kryseeni 0.01 µg/l
bentso(b)fluoranteeni 0.01 µg/l
bentso(k)fluoranteeni 0.01 µg/l
bentso(a)pyreeni 0.01 µg/l
dibentso(ah)antraseeni 0.01 µg/l
bentso(ghi)peryleeni 0.01 µg/l
indeno(123cd)pyreeni 0.01 µg/l
Summa bentso(b)fl., bentso(k)fl., bentso(ghi)per. and indeno(123cd)pyr. 0.04 µg/l
Summa karsinogeeniset PAH 0.08 µg/l
Summa ei-karsinogeeniset PAH:t 0.29 µg/l
PAH 16, summa 0.19 µg/l
BTEX:
bentseeni 0.2 µg/l
tolueeni 0.5 µg/l
etyylibentseeni 0.1 µg/l
m/p-ksyleeni 0.2 µg/l
o-ksyleeni 0.1 µg/l
summa ksyleenit 0.3 µg/l
summa BTEX 1.1 µg/l
Summa TEX 0.9 µg/l
VOC-yhdisteet:
MTBE (metyyli-tert-butyylieetteri) 0.2 µg/l
TAME 0.2 µg/l
Summa MTBE and TAME 0.4 µg/l
styreeni 0.2 µg/l
n-propyylibentseeni 1 µg/l
Klooratut VOC-yhdisteet:
vinyylikloridi 0.15 µg/l
cis-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
trans-1,2-dikloorieteeni 0.1 µg/l
summa dikloorieteenit 0.2 µg/l
dikloorimetaani 6 µg/l
1,1-dikloorietaani 0.1 µg/l
1,2-dikloorietaani 1 µg/l
trikloorimetaani (kloroformi) 0.3 µg/l
1,1,1-trikloorietaani 0.1 µg/l
1,1,2-trikloorietaani 0.2 µg/l
tetrakloorimetaani 0.1 µg/l
trikloorieteeni 0.1 µg/l
tetrakloorieteeni 0.2 µg/l
Summa trikloorieteeni and tetrakloorieteeni 0.3 µg/l
1,2-diklooripropaani 1 µg/l
klooribentseeni 0.1 µg/l
1,2-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3-diklooribentseeni 0.1 µg/l
1,4-diklooribentseeni 0.1 µg/l
summa 3 diklooribentseenit 0.3 µg/l
1,2,3-triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,2,4- triklooribentseeni 0.1 µg/l
1,3,5-triklooribentseeni 0.2 µg/l
summa 3 triklooribentseenit 0.4 µg/l
Kloorifenolit:
2-monokloorifenoli 0.016 µg/l
3-monokloorifenoli 0.016 µg/l
4-monokloorifenoli 0.016 µg/l
Summa monokloorifenolit 0.05 µg/l
2,3-dikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4+2,5-dikloorifenoli 0.2 µg/l
2,6-dikloorifenoli 0.1 µg/l
3,4-dikloorifenoli 0.1 µg/l
3,5-dikloorifenoli 0.1 µg/l
Summa dikloorifenolit 0.6 µg/l
2,3,4-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,6-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,4,6-trikloorifenoli 0.1 µg/l
3,4,5-trikloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4,5-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,4,6-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
2,3,5,6-tetrakloorifenoli 0.1 µg/l
pentakloorifenoli 0.1 µg/l
Summa tri-, tetra- and pentakloorifenolit 1 µg/l
Fenolit ja kresolit:
fenoli 1 µg/l
2,3-dimetyylifenoli 1 µg/l
2,4+2,5-dimetyylifenoli 2 µg/l
2,6-dimetyylifenoli 1 µg/l
3,4- dimetyylifenoli 1 µg/l
3,5- dimetyylifenoli 1 µg/l
(m+p)-kresoli 2 µg/l
o-kresoli 1 µg/l
summa kresolit 3 µg/l

W-ENVIPACK-DG: Envipack jätevesille

Analyysin tiedot

Hinta: 286.50 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Näyteastia: 4x1 L lasipullo + 60 ml muovipullo + 4x40 ml EPA-viali + 1x20 ml HS-viali
Menetelmä: Useita menetelmiä, tarkemman tiedot pyydettäessä.
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Täytä EPA-viali korkkiin asti (ei ilmatilaa), mutta HS-viali vain 15 ml asti (ylin merkkiviiva). Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahd. pian.

Mikrobiologiset analyysit / Vesi

Analyytti: Raportointirajat:
lämpökestoiset koliformiset bakteerit 0 pmy/100 ml

W-COLIF-HEAT: Lämpökestoiset (fekaaliset) koliformiset bakteerit

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Mikrobiologiset analyysit
Näytemäärä: 100 ml
Näyteastia: Steriili muovipullo
Menetelmä: Kalvosuodatus / SFS 4088:2001
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa, näytteet tulee analysoida 24h kuluessa näytteenotosta.
Lisätietoja: Menetelmä on akkreditoitu talousvedelle, uimavedelle ja luonnonvedelle.
Analyytti: Raportointirajat:
Escherichia coli 0 MPN/100 ml
coliformiset bakteerit 0 MPN/100 ml

W-ECOLI-COLIF: E.coli + Koliformiset bakteerit

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Mikrobiologiset analyysit
Näytemäärä: 100 ml
Näyteastia: Steriili muovipullo
Menetelmä: MPN / SFS-EN ISO 9308-2:2012
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa, näytteet tulee analysoida 24h kuluessa näytteenotosta.
Lisätietoja: Menetelmä on akkreditoitu talousvedelle, uimavedelle ja luonnonvedelle.
Analyytti: Raportointirajat:
suolistoperäiset enterokokit 0 pmy/100 ml

W-ENTEROC: Enterokokit

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 4 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Mikrobiologiset analyysit
Näytemäärä: 100 ml
Näyteastia: Steriili muovipullo
Menetelmä: Kalvosuodatus / SFS EN ISO 7899-2:2000
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa, näytteet tulee analysoida 24h kuluessa näytteenotosta.
Lisätietoja: Menetelmä on akkreditoitu talousvedelle, uimavedelle, luonnonvedelle ja puhdistetulle jätevedelle.
Analyytti: Raportointirajat:
pesäkkeiden lukumäärä 0 pmy/100 ml

W-COLON-22-68: Kokonaispesäkeluku 22 °C, 68 h

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Mikrobiologiset analyysit
Näytemäärä: 100 ml
Näyteastia: Steriili muovipullo
Menetelmä: Maljavalumenetelmä, agar-kasvualusta / SFS-EN ISO 6222:1999
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa, näytteet tulee analysoida 24h kuluessa näytteenotosta.
Lisätietoja: Analyysi tehdään alihankintana.
Analyytti: Raportointirajat:
pesäkkeiden lukumäärä 0 pmy/100 ml

W-COLON-37-44: Kokonaispesäkeluku 37 °C, 44 h

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Mikrobiologiset analyysit
Näytemäärä: 100 ml
Näyteastia: Steriili muovipullo
Menetelmä: Maljavalumenetelmä, agar-kasvualusta / SFS-EN ISO 6222:1999
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa, näytteet tulee analysoida 24h kuluessa näytteenotosta.
Lisätietoja: Analyysi tehdään alihankintana.

Isotoopit / Vesi

Analyytti: Raportointirajat:
U-234 1 pg/L
U-235 0.02 ng/l
U-238 0.1 ng/l

IRM-UW: Uraanin isotoopit vedessä

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Isotoopit
Näytemäärä: 100 ml
Näyteastia: 100 ml muovipullo
Menetelmä: ICP-SFMS
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Mainitut määritysrajat ovat vain juomavesille ja ne saattavat olla suuremmat muille vesityypeille.
Muita mahdollisia akkreditoinnin piirissä olevia parametreja: torium. Ota meihin yhteyttä lisätietoja varten.