Analyysipakettia: 29
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet, Kemialliset analyysit, Metallianalyysit, Torjunta-aineanalyysit, Ravinteet ja perusparametrit, Allergeenit, Muut analyysit

Orgaaniset aineet / Elintarvikkeet

Analyytti: Raportointirajat:
naftaleeni 1 µg/kg
asenaftyleeni µg/kg
asenafteeni µg/kg
fluoreeni µg/kg
fenantreeni µg/kg
antraseeni µg/kg
fluoranteeni µg/kg
pyreeni µg/kg
bentso(a)antraseeni µg/kg
kryseeni µg/kg
bentso(b)fluoranteeni µg/kg
bentso(k)fluoranteeni µg/kg
bentso(a)pyreeni µg/kg
dibentso(ah)antraseeni µg/kg
bentso(ghi)peryleeni µg/kg
indeno(123cd)pyreeni µg/kg
PAH 16, summa µg/kg
Summa karsinogeeniset PAH µg/kg

B-PAHHMS02: PAH-yhdisteet elintarvikkeista, laaja

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100g
Menetelmä: HR-GC-MS
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Raportointirajat nousevat näytteen sis. rasvapitoisuuden mukaisesti.
Arvio yksittäisen PAH-yhdisteen mittausepävarmuudelle (95 % luottamusvälillä) on 30 %, PAH-summan mittausepävarmuudelle 20 %.

1 Raportointirajat vaihtelevat näytematriisista riippuen.
Analyytti: Raportointirajat:
bentso(a)pyreeni µg/kg
bentso(a)antraseeni µg/kg
kryseeni µg/kg
bentso(b)fluoranteeni µg/kg
PAH, 4 yhdisteen summa - lowerbound µg/kg
PAH, 4 yhdisteen summa - upperbound µg/kg

B-PAHHMS01: PAH-yhdisteet elintarvikkeista, suppea

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: HRGC-HRMS / US EPA 429, STN EN 16619
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Lisätietoja: Arvio yksittäisen PAH-yhdisteen mittausepävarmuudelle (95 % luottamusvälillä) on 30 %, PAH-summan mittausepävarmuudelle 20 %.
Helposti pilaantuville elintarvikkeille suosittelemme näytteiden pakastusta ennen lähetystä.
Analyytti: Raportointirajat:
2,3,7,8-tetraCDD
1,2,3,7,8-pentaCDD
1,2,3,4,7,8-heksaCDD
1,2,3,6,7,8-heksaCDD
1,2,3,7,8,9-heksaCDD
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDD
oktaklooridibentsodioksiini
2,3,7,8-tetraCDF
1,2,3,7,8-pentaCDF
2,3,4,7,8-pentaCDF
1,2,3,4,7,8-heksaCDF
1,2,3,6,7,8-heksaCDF
1,2,3,7,8,9-heksaCDF
2,3,4,6,7,8-heksaCDF
1,2,3,4,6,7,8-heptaCDF
1,2,3,4,7,8,9-heptaCDF
oktaklooridibentsofuraani
Summa PCDD/PCDF WHO-TEQ 0,8 pg/g

B-DFHMS02: Dioksiinit ja furaanit (PCDD/PCDF) elintarvikkeista

Analyysin tiedot

Hinta: 448.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: HRGC-HRMS / US EPA 1613B, EN 16190
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Raportointirajat nousevat näytteen sis. rasvapitoisuuden mukaisesti.
Arvio yksittäisen PCDD/F-kongeneerin mittausepävarmuudelle (95 % luottamusvälillä) on 30 %, WHO-TEQ:n mittausepävarmuudelle 20 %.

Kemialliset analyysit / Elintarvikkeet

Analyytti: Raportointirajat:
kuiva-aine 0,1 g/100g
kosteus 0,1 g/100g
kuivaushäviö 0,1 g/100g

B-DRY-GR: Kuiva-ainepitoisuus elintarvikkeista

Analyysin tiedot

Hinta: 12.10 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 8 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Kemialliset analyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: Tislaus / ISO 939
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
nitriitit 10 mg/kg
natriumnitriitit, NaNO2 15 mg/kg
kaliumnitriitit, KNO2 18.5 mg/kg

B-NO2-ITP: Nitriitit elintarvikkeista

Analyysin tiedot

Hinta: 31.70 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 8 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Kemialliset analyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: ITP-UV-VIS
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Lisätietoja: Helposti pilaantuville elintarvikkeille suosittelemme näytteiden pakastusta ennen lähetystä.
Analyytti: Raportointirajat:
peroksidiluku 0.1 meq/kg

B-PER-TIT: Peroksidiluku elintarvikkeista

Analyysin tiedot

Hinta: 26.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 8 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Kemialliset analyysit
Näytemäärä: 100g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: Volumetrinen / EN ISO 3960
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Lisätietoja: Akkreditoitu vain rasvalle ja öljylle
Helposti pilaantuville elintarvikkeille suosittelemme näytteiden pakastusta ennen lähetystä.

Metallianalyysit / Elintarvikkeet

Analyytti: Raportointirajat:
As, arseeni 0,1 mg/kg
Cd, kadmium 0,04 mg/kg
Cu, kupari 0,1 mg/kg
Cr, kromi 0,2 mg/kg
Pb, lyijy 0,05 mg/kg
Ni, nikkeli 0,25 mg/kg
Zn, sinkki 0,5 mg/kg

B-METMSDT1: Metallit ICP-MS -tekniikalla, paketti 1

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet > Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Metallianalyysit > Metallianalyysit
Näytemäärä: 20 g
Näyteastia: Muovi- (esim. PE) tai lasipurkki
Menetelmä: ICP-MS / EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, CSN EN 15111
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Al, alumiini 0,5 mg/kg
Sb, antimoni 0,05 mg/kg
Ba, barium 0,05 mg/kg
Be, beryllium 0,05 mg/kg
Bi, vismutti 0,1 mg/kg
Co, koboltti 0,05 mg/kg
Mn, mangaani 0,05 mg/kg
Se, seleeni 0,2 mg/kg
Tl, tallium 0,05 mg/kg
Sn, tina 0,1 mg/kg
V, vanadiini 0,2 mg/kg

B-METMSDT2: Metallit ICP-MS -tekniikalla, paketti 2

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet > Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Metallianalyysit > Metallianalyysit
Näytemäärä: 20 g
Näyteastia: Muovi- (esim. PE) tai lasipurkki
Menetelmä: ICP-MS / EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, CSN EN 15111
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Analyytti: Raportointirajat:
Al, alumiini 2 mg/kg
Sb, antimoni 1 mg/kg
As, arseeni 2 mg/kg
Ba, barium 0.5 mg/kg
Be, beryllium 0.05 mg/kg
Bi, vismutti 2 mg/kg
B, boori 2 mg/kg
Cd, kadmium 0.1 mg/kg
Cr, kromi 0.2 mg/kg
Co, koboltti 0.5 mg/kg
Cu, kupari 0.2 mg/kg
Fe, rauta 1 mg/kg
Pb, lyijy 1 mg/kg
Li, litium 0.5 mg/kg
Mn, mangaani 0.1 mg/kg
Mo, molybdeeni 0.5 mg/kg
Ni, nikkeli 0.5 mg/kg
Se, seleeni 5 mg/kg
Ag, hopea 0.5 mg/kg
Sr, strontium 0.2 mg/kg
Te, telluuri 2 mg/kg
Tl, tallium 1 mg/kg
Sn, tina 2 mg/kg
Ti, titaani 0.1 mg/kg
V, vanadiini 0.1 mg/kg
Zn, sinkki 0.2 mg/kg

B-METAXDG2: Metallit elintarvikkeista, ICP-OES, paketti 2

Analyysin tiedot

Hinta: 58.10 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 8 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: ICP-OES / EPA 200.7, EN ISO 11885
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
Hg, elohopea 0.003 mg/kg

B-HG-AMAT: Elohopea elintarvikkeista, AAS

Analyysin tiedot

Hinta: 47.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 8 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: AAS / CSN 46 5735, CSN 75 7440
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
As, arseeni 0.01 mg/kg
Cd, kadmium 0.005 mg/kg
Pb, lyijy 0.1 mg/kg

B-METMSDGL: Metallit elintarvikkeista, alhaiset määritysrajat

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 8 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet > Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Metallianalyysit > Metallianalyysit
Menetelmä: ICP-MS / EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, CSN EN 15111
Akkreditointi: Kyllä

Torjunta-aineanalyysit / Elintarvikkeet

Analyytti: Raportointirajat:
Etyleenioksidi 0.01 mg/kg
2-kloorietanoli 0.01 mg/kg
Etyleenioksidi, summa 0.01 mg/kg

B-ETH-OX: Etyleenioksidi elintarvikkeista

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 7 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Torjunta-aineanalyysit
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Muoviastia
Menetelmä: HH-MA-M 03-064, GC-MS/MS: 2021-02
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Analyysi tehdään alihankintana.

Ravinteet ja perusparametrit / Elintarvikkeet

Analyytti: Raportointirajat:
energia 50 kJ/100g
energia 12 kcal/100g
rasva 0.1 g/100g
energia rasvasta 10 kJ/100g
energia rasvasta 2.4 kcal/100g
hiilihydraatit (kokonais) 0.3 g/100g
proteiini 0.06 g/100g
tuhkapitoisuus 0.06 g/100g
kuiva-aine 0.1 g/100g
kosteus 0.1 g/100g

B-BIG4: Ravintosisältö

Analyysin tiedot

Hinta: 100.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 8 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Ravinteet ja perusparametrit
Näytemäärä: 200 g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: Regulation (EU) 1169/2011, Decree 330/2009 Coll., Journal of AOAC International vol 88, No1,2005; Journal of AOAC International vol 86, No6, 2003, EN ISO 14891, EN ISO 16634-1, EN ISO 16634-2), CSN 56 0116-4, Journal of AOAC International vol 88, No1,2005; Journal of AOAC International vol 86, No6, 2003
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Lisätietoja: Helposti pilaantuville elintarvikkeille suosittelemme näytteiden pakastusta ennen lähetystä.
Analyytti: Raportointirajat:
glukoosi 0.05 g/100g
galaktoosi 0.05 g/100g
fruktoosi 0.05 g/100g
sakkaroosi 0.05 g/100g
maltoosi 0.05 g/100g
laktoosi 0.05 g/100g
sokerit, summa 0.3 g/100g

B-SUG-IC: Sokerit

Analyysin tiedot

Hinta: 89.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 8 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Ravinteet ja perusparametrit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: ionikromatografinen / EN 12630
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
proteiini 0.3 g/100g
kokonaistyppi 0.05 g/100g

B-PROT-DUM: Proteiini elintarvikkeista

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 8 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Ravinteet ja perusparametrit
Näytemäärä: 100g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: Dumas-menetelmä / EN ISO 14891, EN ISO 16634-1, EN ISO 16634-2
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Lisätietoja: Helposti pilaantuville elintarvikkeille suosittelemme näytteiden pakastusta ennen lähetystä.
Analyytti: Raportointirajat:
ravintokuitu 0.5 g/100g

B-DF-ENZ: Ravintokuitu elintarvikkeista

Analyysin tiedot

Hinta: 63.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 8 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Ravinteet ja perusparametrit
Näytemäärä: 100g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: Entsymaattinen menetelmä / AOAC Method 985.29
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
kollageeni 0.01 %
hydroksiproliini 0.01 %

B-COLG-PHO: Sidekudosproteiini (kollageeni) elintarvikkeista

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 8 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Ravinteet ja perusparametrit
Näytemäärä: 100g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: Spektrofotometrinen / ISO 3496
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Lisätietoja: Helposti pilaantuville elintarvikkeille suosittelemme näytteiden pakastusta ennen lähetystä.

Allergeenit / Elintarvikkeet

Analyytti: Raportointirajat:
gluteeni 5 mg/kg

B-AGTELI01: Gluteeni

Analyysin tiedot

Hinta: 89.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 8 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Allergeenit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: ELISA / manual R-Biopharm - Ridascreen Gliadin
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Lisätietoja: Vain jäämäpitoisuuksien määritykseen.
Menetelmä ei sovellu oluen ja muiden fermentoitujen tuotteiden, soijakastikkeen, tärkkelyksen tai tärkkelyssiirapin analysointiin.
Analyytti: Raportointirajat:
gluteeni 10 mg/kg

B-AGTELI02-COM: Gluteeni, fermentoidut elintarvikkeet

Analyysin tiedot

Hinta: 89.80 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 8 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Allergeenit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: ELISA / manual R-Biopharm - Ridascreen Gliadin
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Lisätietoja: Menetelmä soveltuu oluen ja muiden fermentoitujen tuotteiden, soijakastikkeen, tärkkelyksen tai tärkkelyssiirapin analysointiin.
Analyytti: Raportointirajat:
kaseiini 0.2 mg/kg

B-ACAELI01: Kaseiini elintarvikkeista

Analyysin tiedot

Hinta: 68.70 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 8 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Allergeenit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: ELISA / manual Bio-Check - Casein Check
Näytteenotto-ohjeet: Säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Analyytti: Raportointirajat:
kananmuna 0.4 mg/kg

B-AEGGELI01: Kananmunaproteiini

Analyysin tiedot

Hinta: 68.70 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 8 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Allergeenit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Alkuperäinen näytepakkaus tai muovi/lasiastia
Menetelmä: ELISA / manual Bio - Egg Check
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.

Muut analyysit / Elintarvikkeet

Analyytti: Raportointirajat:
tärkkelys 2.2 %

B-STA-POL: Tärkkelys

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Muut analyysit
Näytemäärä: 100g
Näyteastia: Lasiastia tai steriili PE-astia
Menetelmä: Polarimetri / CSN 467092-21
Akkreditointi: Kyllä
Analyytti: Raportointirajat:
PFPeA (perfluoripentaanihappo) 0,1 µg/kg
PFHxA (perfluoriheksaanihappo) 0,1 µg/kg
PFHpA (perfluoriheptaanihappo) 0,1 µg/kg
PFDA (perfluoridekaanihappo) 0,1 µg/kg
PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) 0,1 µg/kg
PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) 0,1 µg/kg
PFTrDA (perfluoritridekaanihappo) 0,1 µg/kg
PFTeDA (perfluoritetradekaanihappo) 0,1 µg/kg
PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) 0,1 µg/kg
PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) 0,1 µg/kg
PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) 0,1 µg/kg
PFPeS (perfluoripentaanisulfonihappo) 0,1 µg/kg
PFNS (perfluorinonaanisulfonihappo) 0,1 µg/kg
PFDoDS (perfluoridodekaanisulfonihappo) 0,1 µg/kg
PFOA (perfluorioktaanihappo) 0,1 µg/kg
PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) 0,1 µg/kg
PFNA (perfluorinonaanihappo) 0,1 µg/kg
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 0,1 µg/kg
summa PFOS, PFOA, PFNA ja PFHxS 0,1 µg/kg

B-PFAS-FOOD1: PFAS-yhdisteet elintarvikkeista (liha-, kala- ja kananmunatuotteet, juusto sekä jogurtti (EI voi tai kerma)

Analyysin tiedot

Hinta: 250.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Muut analyysit
Menetelmä: MP.1319.R3.2023
Akkreditointi: Kyllä
Analyytti: Raportointirajat:
PFBA (perfluoributaanihappo) 0,01 µg/kg
PFPeA (perfluoripentaanihappo) 0,01 µg/kg
PFHxA (perfluoriheksaanihappo) 0,01 µg/kg
PFHpA (perfluoriheptaanihappo) 0,01 µg/kg
PFDA (perfluoridekaanihappo) 0,01 µg/kg
PFUnDA (perfluoriundekaanihappo) 0,01 µg/kg
PFDoDA (perfluoridodekaanihappo) 0,01 µg/kg
PFTrDA (perfluoritridekaanihappo) 0,01 µg/kg
PFTeDA (perfluoritetradekaanihappo) 0,01 µg/kg
PFBS (perfluoributaanisulfonihappo) 0,01 µg/kg
PFHpS (perfluoriheptaanisulfonihappo) 0,01 µg/kg
PFDS (perfluoridekaanisulfonihappo) 0,01 µg/kg
PFPeS (perfluoripentaanisulfonihappo) 0,01 µg/kg
PFNS (perfluorinonaanisulfonihappo) 0,01 µg/kg
PFDoDS (perfluoridodekaanisulfonihappo) 0,01 µg/kg
PFOA (perfluorioktaanihappo) 0,01 µg/kg
PFHxS (perfluoriheksaanisulfonihappo) 0,01 µg/kg
PFNA (perfluorinonaanihappo) 0,01 µg/kg
PFOS (perfluorioktaanisulfonihappo) 0,01 µg/kg
summa PFOS, PFOA, PFNA ja PFHxS 0,01 µg/kg

B-PFAS-FOOD2: PFAS-yhdisteet elintarvikkeista (maitotuotteet)

Analyysin tiedot

Hinta: 250.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Elintarvikkeet
Analyysityyppi: Muut analyysit
Menetelmä: MP.1319.R3.2023
Akkreditointi: Kyllä