Analyysipakettia: 1
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Radiologiset analyysit

Radiologiset analyysit / Maa, liete ja sedimentti

Analyytti: Raportointirajat:
radium 226 30 Bq/kg k.a.

S-RA226EMA: Radium 226

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 23 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Radiologiset analyysit
Näytemäärä: 5 g; raekoko <0.07 mm
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: Tuike-emanometri / CSN 75 7622
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.