Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: Raportointirajat:
PCB 28 0,0002
PCB 52 0,0002
PCB 101 0,0002
PCB 118 0,0002
PCB 138 0,0002
PCB 153 0,0002
PCB 180 0,0002
Summa PCB 7 0,0007

B-PCBHMS04: PCB-yhdisteet 7 kpl, biologiset näytteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 10 g kuivapaino
Menetelmä: HR-GC-MS