Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: Raportointirajat:
monobutyylitina 1.0 µg/kg
dibutyylitina 1,0 µg/kg
tributyylitina (TBT) 1,0 µg/kg
tetrabutyylitina 1,0 µg/kg
mono-oktyylitina 1,0 µg/kg
dioktyylitina 1,0 µg/kg
trisykloheksyylitina 1,0 µg/kg
monofenyylitina 1,0 µg/kg
difenyylitina 1,0 µg/kg
trifenyylitina 1,0 µg/kg

OB-19a: Orgaaniset tinayhdisteet 10 kpl, biologiset näytteet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Biologiset materiaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Akkreditointi: Kyllä