Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: Raportointirajat:
dimetyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
dietyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
di-n-propyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
di-n-butyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
di-isobutyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
di-pentyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
di-n-oktyyliftalaatti (DNOP) 0.8 mg/kg k.a.
di-(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 0.8 mg/kg k.a.
butyylibentsyyliftalaatti (BBP) 0.8 mg/kg k.a.
di-sykloheksyyliftalaatti 0.8 mg/kg k.a.
summa 10 ftalaatit 8 mg/kg k.a.

S-PTHGMS01: Ftalaatit

Analyysin tiedot

Hinta: 78.60 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: GC-MS / EPA 8061A, CPSC-CH-C1000-09.3
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 2: 5 työpäivää +100 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.