Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Analyytti: Raportointirajat:
Zr, zirkonium 0,5 mg/kg k.a.
Ge, germanium 0,5 mg/kg k.a.
W, volframi 0,5 mg/kg k.a.
In, indium 0,5 mg/kg k.a.
Nb, niobium 0,5 mg/kg k.a.
Sc, skandium 0,5 mg/kg k.a.
Ga, gallium 0,5 mg/kg k.a.
Ta, tantaali 0,5 mg/kg k.a.
Hf, hafnium 0,5 mg/kg k.a.
Re, renium 0,5 mg/kg k.a.

S-METMSHB4-PREP: Harvinaiset metallit 2. Kuningasvesihajotus

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: ICP-MS / US EPA 200.8, EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, EN 13657, ISO 11466
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.