Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Analyytti: Raportointirajat:
As, arseeni 0.5 mg/kg k.a.
Cd, kadmium 0.1 mg/kg k.a.
Co, koboltti 0.1 mg/kg k.a.
Cr, kromi 0.25 mg/kg k.a.
Cu, kupari 0.1 mg/kg k.a.
Hg, elohopea 0.2 mg/kg k.a.
Ni, nikkeli 5 mg/kg k.a.
Pb, lyijy 1 mg/kg k.a.
Sb, antimoni 0.5 mg/kg k.a.
V, vanadiini 0.1 mg/kg k.a.
Zn, sinkki 1 mg/kg k.a.

S-METAXAC1-VNA-PREP: Metallipaketti 1. (vain Vna 214/2007 metallit) typpihappohajotus

Analyysin tiedot

Hinta: 29.90 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 50 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: ICP-OES / EPA 200.7, ISO 11885, EPA 6010, SM 3120, EPA 3050, CSN 13657
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Paketista on myös mahdollista tilata yksittäisiä metalleja asiakaskohtaisella tarjouksella esitettyyn hintaan.