Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea 0.1 mg/kg k.a.
Al, alumiini 10 mg/kg k.a.
As, arseeni 3 mg/kg k.a.
Au, kulta 0.05 mg/kg k.a.
B, boori 10 mg/kg k.a.
Ba, barium 1 mg/kg k.a.
Be, beryllium 0.5 mg/kg k.a.
Bi, vismutti 0.05 mg/kg k.a.
Ca, kalsium 100 mg/kg k.a.
Cd, kadmium 0.05 mg/kg k.a.
Ce, cerium 0.05 mg/kg k.a.
Co, koboltti 0.1 mg/kg k.a.
Cr, kromi 1 mg/kg k.a.
Cs, cesium 0.05 mg/kg k.a.
Cu, kupari 1 mg/kg k.a.
Dy, dysprosium 0.05 mg/kg k.a.
Er, erbium 0.05 mg/kg k.a.
Eu, europium 0.05 mg/kg k.a.
Fe, rauta 20 mg/kg k.a.
Ga, gallium 0.5 mg/kg k.a.
Ge, germanium 1 2 mg/kg k.a.
Hf, hafnium 0.05 mg/kg k.a.
Hg, elohopea 0.05 mg/kg k.a.
Ho, holmium 0.05 mg/kg k.a.
Ir, iridium 0.05 mg/kg k.a.
K, kalium 100 mg/kg k.a.
La, lantaani 0.05 mg/kg k.a.
Li, litium 1 mg/kg k.a.
Lu, lutetium 0.05 mg/kg k.a.
Mg, magnesium 50 mg/kg k.a.
Mn, mangaani 1 mg/kg k.a.
Mo, molybdeeni 0.5 mg/kg k.a.
Na, natrium 100 mg/kg k.a.
Nb, niobium 0.05 mg/kg k.a.
Nd, neodyymi 0.05 mg/kg k.a.
Ni, nikkeli 2 mg/kg k.a.
P, fosfori 50 mg/kg k.a.
Pb, lyijy 1 mg/kg k.a.
Pd, palladium 0.5 mg/kg k.a.
Pr, praseodyymi 0.05 mg/kg k.a.
Pt, platina 0.05 mg/kg k.a.
Rb, rubidium 0.5 mg/kg k.a.
Re, renium 0.05 mg/kg k.a.
Rh, rodium 0.5 mg/kg k.a.
Ru, rutenium 0.5 mg/kg k.a.
S, rikki 100 mg/kg k.a.
Sb, antimoni 0.05 mg/kg k.a.
Sc, skandium 0.1 mg/kg k.a.
Se, seleeni 2 mg/kg k.a.
Si, pii 400 mg/kg k.a.
Sm, samarium 0.05 mg/kg k.a.
Sn, tina 0.2 mg/kg k.a.
Sr, strontium 2 mg/kg k.a.
Ta, tantaali 0.5 mg/kg k.a.
Tb, terbium 0.05 mg/kg k.a.
Te, telluuri 0.5 mg/kg k.a.
Th, torium 0.05 mg/kg k.a.
Ti, titaani 2 mg/kg k.a.
Tl, tallium 0.05 mg/kg k.a.
Tm, tulium 0.05 mg/kg k.a.
U, uraani 0.06 mg/kg k.a.
V, vanadiini 0.5 mg/kg k.a.
W, volframi 0.2 mg/kg k.a.
Y, yttrium 0.05 mg/kg k.a.
Yb, ytterbium 0.05 mg/kg k.a.
Zn, sinkki 4 mg/kg k.a.
Zr, zirkonium 0.5 mg/kg k.a.
LOI %

TC-4: Kokonaismetallit - maa, liete ja sedimentti

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 17 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 10 g kuivapaino
Näyteastia: 100 ml muovipurkki
Menetelmä: ICP-SFMS, fuusiohajotus/happohajotus HNO3, HCl ja HF. Soveltuva menetelmä valitaan näytematriisin mukaisesti.
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Parametreja on mahdollista saada myös alhaisemmilla määritysrajoilla (LOQ), ota yhteyttä meihin lisätietoja varten.
Akkreditointi on voimassa seuraaville matriiseille: maa, sedimentti, liete (tuhkauksen jälkeen), mineraalit, tuhka ja rakennusmateriaalit.

1 Parametria ei ole akkreditoitu