Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Analyytti: Raportointirajat:
Hg, elohopea 0.01 mg/kg k.a.

S-HG-AFSHB: Elohopea, alhainen LOQ, kuningasvesihajotus (LOQ = 0.01)

Analyysin tiedot

Hinta: 18.40 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Nopein analyysiaika: 2 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 100 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: AFS / EN ISO 17852
Pikamahdollisuus: Kyllä , pikahinnoittelu 1: 2 työpäivää +60 %; 3 työpäivää +40 %; 4 työpäivää +20 %
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.