Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Analyytti: Raportointirajat:
As(III) 0,01 mg/kg k.a.
As(V) 0,01 mg/kg k.a.
monometyyliarsonaatti MMA (V) 0,02 mg/kg k.a.
dimetyyliarsinaatti 0,01 mg/kg k.a.

OJ-19d: Arseenin spesiaatioanalyysi

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 1 g kuivapaino
Näyteastia: 100 ml muovipurkki
Menetelmä: HPLC-ICP-MS
Akkreditointi: Ei
Lisätietoja: Kiinteiden ympäristönäytteiden lisäksi analyysi voidaan suorittaa myös jätteestä ja biologisista matriiseista.
Hinta on yhdelle näytteelle, isommista näyte-eristä ota yhteyttä hintatietoja varten.