Näytetyyppi: Tuotetestaus > Paperi, sellu ja lipeä
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Analyytti: Raportointirajat:
Al2O3 0.04 % k.a.
CaO 0.08 % k.a.
Fe2O3 0.1 % k.a.
K2O 0.1 % k.a.
MgO 0.02 % k.a.
MnO2 0.003 % k.a.
Na2O 0.05 % k.a.
P2O5 0.01 % k.a.
silikaatti SiO2 0.09 % k.a.
TiO2 0.002 % k.a.
Summa oksidit
LOI
As, arseeni 0.1 mg/kg k.a.
Ba, barium 2 mg/kg k.a.
Be, beryllium 0.5 mg/kg k.a.
Cd, kadmium 0.01 mg/kg k.a.
Co, koboltti 0.01 mg/kg k.a.
Cr, kromi 10 mg/kg k.a.
Cu, kupari 0.1 mg/kg k.a.
Hg, elohopea 0.04 mg/kg k.a.
Mo, molybdeeni 5 mg/kg k.a.
Nb, niobium 5 mg/kg k.a.
Ni, nikkeli 0.08 mg/kg k.a.
Pb, lyijy 0.1 mg/kg k.a.
S, rikki 16 mg/kg k.a.
Sc, skandium 1 mg/kg k.a.
Sn, tina 20 mg/kg k.a.
Sr, strontium 2 mg/kg k.a.
V, vanadiini 2 mg/kg k.a.
W, volframi 50 mg/kg k.a.
Y, yttrium 2 mg/kg k.a.
Zn, sinkki 1 mg/kg k.a.
Zr, zirkonium 2 mg/kg k.a.

MF-6: Metallit - liete, kalkki, vihreä lipeäsakka ja sähköiset suodatinpartikkelit

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 15 työpäivää
Näytetyyppi: Tuotetestaus > Paperi, sellu ja lipeä
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 5 g kuivapaino
Menetelmä: ICP-SFMS
Lisätietoja: Hajotus: Näyte kuivataan 50°C:ssa ja liuotetaan typpihappoon/vetyperoksidiin suljetussa astiassa mikroaaltouunissa (alkuaineet As, Cd, Co, Cu, Hg, Ni, Pb, S and Zn). Muita alkuaineita varten näyte sulatetaan litiummetaboraatin avulla ja liuotetaan laimennettuun typpihappoon.
Kysy tarkemmat tiedot analyysista asiakaspalvelustamme.
Näytteen esikäsittelystä voidaan joutua veloittaamaan erillinen maksu.