Näytetyyppi: Tuotetestaus > Paperi, sellu ja lipeä
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Analyytti: Raportointirajat:
As, arseeni 0.08 mg/kg k.a.
Cd, kadmium 0.005 mg/kg k.a.
Co, koboltti 0.005 mg/kg k.a.
Cr, kromi 0.03 mg/kg k.a.
Cu, kupari 0.1 mg/kg k.a.
Hg, elohopea 0.01 mg/kg k.a.
Mn, mangaani 0.04 mg/kg k.a.
Ni, nikkeli 0.04 mg/kg k.a.
Pb, lyijy 0.04 mg/kg k.a.
Zn, sinkki 0.2 mg/kg k.a.

MF-2: Metallit - sellu ja hake

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Näytetyyppi: Tuotetestaus > Paperi, sellu ja lipeä
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: min. 1 g kuivapaino
Menetelmä: ICP-SFMS
Lisätietoja: Jos tulokset halutaan raportoitavan jossain muussa yksikössä, mainitsethan siitä erikseen tilauksen yhteydessä. Happohajotus kuuluu analyysihintaan.
Näyte kuivataan 50°C:ssa ja liuotetaan typpihappoon/vetyperoksidiin suljetussa astiassa mikroaaltouunissa.
Kysy tarkemmat tiedot analyysista asiakaspalvelustamme.
Näytteen esikäsittelystä voidaan joutua veloittaamaan erillinen maksu.