Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Seulonta-analyysit
Analyytti: Raportointirajat:
fraktio > 4 mm 0.01 %

S-F4A: Seulonta-analyysi, fraktio > 4 mm

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Maa, liete ja sedimentti
Analyysityyppi: Seulonta-analyysit
Näytemäärä: 450 g
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: Seulonta, laserdiffraktio / ISO 11277:2009
Pikamahdollisuus: Ei
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.