Näytetyyppi: Lääkeaineet > Kiinteät näytteet
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Analyytti: Raportointirajat:
Ag, hopea
As, arseeni
Ba, barium
Cd, kadmium
Co, koboltti
Cr, kromi
Cu, kupari
Hg, elohopea
Li, litium
Mo, molybdeeni
Ni, nikkeli
Pb, lyijy
Sb, antimoni
Se, seleeni
Sn, tina
Tl, tallium
V, vanadiini
Au, kulta
Pd, palladium
Pt, platina
Ir, iridium
Rh, rodium
Ru, rutenium
Os, osmium

ICH-Q3D: Alkuaineiden epäpuhtaudet - kiinteät farmaseuttiset aineet

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 12 työpäivää
Nopein analyysiaika: 3 työpäivää
Näytetyyppi: Lääkeaineet > Kiinteät näytteet
Analyysityyppi: Metallianalyysit
Näytemäärä: 0.5-1 g
Menetelmä: ICP-SFMS
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Ei
Näytteenotto-ohjeet: Säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa ja toimita laboratorioon mahdollisimman pian.
Lisätietoja: Analyysipakettia voidaan muokata tarpeen mukaan. Ota yhteyttä meihin saadaksesi lisätietoja.
ALS Scandinavia AB:lla ei ole yleisesti validoitua menetelmää, mutta tarjoaa menetelmän validointia erillisestä pyynnöstä.
Lisäveloitus GMP-mukaisesta analyysista: + 50%
Raportointirajat vaihtelevat näytematriisista riippuen.