Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Analyytti: Raportointirajat:

MARA-paketti, Vna 843/2017 mukainen tutkimus valimohiekalle, (Huom! BTEX ja fenoliset yhdisteet 10:stä yksittäisnäytteestä)

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Näytemäärä: n. 2-3 kg + 10 erillistä näytettä BTEX:lle ja fenolisille yhdisteille 10 x 250 g.
Näyteastia: Kaasutiivispussi
Menetelmä: EN12457-3, EN 16192
Pikamahdollisuus: Kyllä
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.
Lisätietoja: Paketti sisältää seuraavat analyysit: PAH ja 2-vaiheinen ravistelutesti ja liukoiset pitoisuudet As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, V, Cl, F, SO4 ja DOC yhdestä kokoomanäytteestä sekä BTEX ja fenoliset yhdisteet 10:stä yksittäisnäytteestä.