Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Analyytti: Raportointirajat:
BDE-28 1 mg/kg
tetraBDE 10 mg/kg
BDE 47 1 mg/kg
pentaBDE 10 mg/kg
BDE 99 1 mg/kg
BDE 100 1 mg/kg
heksaBDE 10 mg/kg
heptaBDE 20 mg/kg
oktaBDE 20 mg/kg
nonaBDE 50 mg/kg
BDE-209 50 mg/kg
tetrabromibisfenoli-A (TBBP-A) 20 mg/kg
dekabromibifenyyli (DeBB) 50 mg/kg
heksabromisyklododekaani (HBCD) 50 mg/kg

S-BM-PBDE-HBCD: Bromatut palonestoaineet

Analyysin tiedot

Hinta: 270.00 EUR / näyte (0% ALV)
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Nopein analyysiaika: 5 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Orgaaniset aineet
Näytemäärä: min. 20 g kuivapaino
Menetelmä: GC-MSD
Akkreditointi: Kyllä
Lisätietoja: Analyysi suoritetaan alihankintana (GBA).