Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Mikrobiologiset analyysit
Analyytti: Raportointirajat:
Sieni-itiöpitoisuus pmy/g
Bakteeripitoisuus pmy/g
Aktinomykeettipitoisuus pmy/g
Suoramikroskopointi

S-BM-MICR-DSC: Mikrobit rakennusmateriaalinäytteestä, laimennossarjaviljely

Analyysin tiedot

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 25 työpäivää
Näytetyyppi: Jäte/rakennusmateriaalit
Analyysityyppi: Mikrobiologiset analyysit
Näytemäärä: n. 10 cm x 10 cm tai n. 1 dl materiaalia
Näyteastia: Kaksinkertainen ilmatiivis pussi (esim. Minigrip)
Menetelmä: Asumisterveys-asetuksen 545/2015 soveltamisohje, Ohje 8/2016, osa IV ja Laboratorio-opas
Akkreditointi: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet: Kysy näytteenotto-ohje laboratoriosta. Toimita näytteet mahdollisimman pian, viimeistään seuraavana päivänä analysoitavaksi. Säilytä näytteitä viileässä (4-8 C, ei saa jäätyä)
Lisätietoja: Analyysi tehdään alihankintana (Työterveyslaitos)