Näytteenottovälineet

  • kaksi ½ litran minigrip-pussia per näyte
  • alumiinifoliota
  • terävä veitsi, esim. mattoveitsi
  • keraamisen lieden puhdistusveitsi maalinäytteiden ottamiseen
  • liuotinta, esim. 2-propanolia tai asetonia
  • paperisia käsipyyhkeitä
  • tussi- tai kuulakärkikynä näytepussien numerointiin
  • hiukkasilta suojaava P3-luokan suodattava puolinaamari
  • suojakäsineet, esim. nitriilikumia

 

Tarvittava näytemäärä

Näytettä tulee olla noin 10-20 grammaa.

 

Näytteenotto

Huom! PAH-, PCB-yhdisteet ja raskasmetallit ovat terveydelle vaarallisia. Näytteiden lähettäjän vastuulla on, että näytepussit säilyvät kuljetuksessa ehjänä eikä näytettä pääse missään tapauksessa leviämään.

 

PAH-näytteet (kattokermit, pikivalut)

Ota näyte mahdollisimman vähän pölyä aiheuttavalla tavalla – joissakin piki/bitumituotteissa on käytetty sekä PAH-yhdisteitä että asbestia. Käytä hengityksensuojainta ja suojakäsineitä. Puhdista kontaminaation välttämiseksi näytteenotossa käytetyt työkalut huolellisesti liuottimella ja pese kädet jokaisen näytteen jälkeen ja näytteenoton päättyessä.

Jos otat pikisivelynäytettä, varmista, ettei näytteeseen tule mukaan pikikerroksen alla mahdollisesti olevaa tasoitetta tms. materiaalia. Ylimääräinen, PAH-yhdisteitä sisältämätön materiaali näytteessä saattaa laimentaa näytettä ja laskea tuloksia.

 

PCB-, lyijy- ja raskasmetallinäytteet (julkisivusaumamassat, maalit)

Ota näyte mahdollisimman vähän pölyä aiheuttavalla tavalla. Käytä hengityksensuojainta ja suojakäsineitä. Puhdista kontaminaation välttämiseksi näytteenotossa käytetyt työkalut huolellisesti liuottimella ja pese kädet jokaisen näytteen jälkeen ja näytteenoton päättyessä.

Jos otat maalinäytettä, varmista, ettei näytteeseen tule mukaan maalikerroksen alla mahdollisesti olevaa tasoitetta tms. materiaalia. Ylimääräinen, PCB-yhdisteitä tai raskasmetalleja sisältämätön materiaali näytteessä saattaa laimentaa näytettä ja laskea tuloksia.

 

Näytteen pakkaaminen

Leikkaa tai revi alumiinifoliosta sopivan kokoinen pala ja taita se kahtia. Aseta näytepala foliolle ja kääri se folioon. Laita folioon kääritty näytepala minigrip-pussiin, sulje se huolellisesti ja laita toiseen minigrip-pussiin. Varmista, ettei pusseihin jää ylimääräistä ilmaa.

Numeroi näytepussit.

Täytä analyysitilauslomake. Varmista, että tilauslomakkeeseen merkitty näytteen kuvaus materiaalikerroksineen vastaa myös otettua näytettä!

Analyysitilauslomakkeen voi täyttää myös tietokoneella ja lähettää meille sähköpostitse.

 

Näytteiden lähettäminen laboratorioon

Näytteet voi tuoda, postittaa tai lähettää Matkahuollolla laboratorioomme:

Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LAB
A.I. Virtasen aukio 1 (Chemicum)
00560 HELSINKI

Sijaitsemme Chemicumin 3. kerroksessa, A-siivessä. Laboratorioomme pääsee Chemicumin pääoven kautta. Näytteet voi myös jättää pääoven viereiseen näytepostilaatikkoomme.

Palvelemme arkisin klo 8.00 – 18.00 välisenä aikana, sopimuksesta myös aukioloaikojen ulkopuolella.

Matkahuolto-saapumisilmoitukset sekä tietokoneella täytetyt analyysitilauslomakkeet pyydämme lähettämään sähköpostiin tilaukset@aha-lab.fi.

Katso kaikkien näytevastaanottopisteidemme tiedot Yhteystiedot-sivuilta.