Tarjoamme analyysejä myös useille rakennetuista ympäristöistä löytyville haitta-aineille, kuten PAH- PCB ja raskasmetalliyhdisteille. 

PAH-yhdisteiden pika-analyysi

PAH-yhdisteitä eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä esiintyy esim. kivihiilitervatisleessä (kreosootti) ja -piessä. PAH-pitoisia materiaaleja on yleisesti käytetty ennen 1960-lukua rakennetuissa taloissa. Käyttökohteet: kosteus- ja märkätilojen vesieristeet ja -valut, tuulensuojapaperit ja -pahvit, kattokermit sekä sähkökaapeleiden eristykset. Kreosoottia on käytetty myös lahoamista estävänä kyllästeenä ratapölkyissä, sähköpylväissä ja rakennushirsissä.

Tutkimme kaikki PAH-näytteet kaasukromatografi-massaspektrometrilla (GC/MSD). Näytteestä analysoidaan ja raportoidaan kaikki 16 PAH-yhdistettä, analyysiraporttiin merkitään yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksien lisäksi myös PAH-summapitoisuus. Ohjearvot: materiaalin PAH-summapitoisuuden ylittäessä 200 mg/kg tulee purkutyö suorittaa Ratu 82-0381 ohjeistuksen mukaisesti.

Analyysimenetelmä perustuu standardiin SFS-EN 15527 (muunneltu).

Näytteenotto-ohjeen PAH-yhdisteiden pika-analyysiin löydätte tästä.