Täältä löydätte ohjeet erilaisten asbestinäytteiden ottamiseen. Asbestinäytteitä ottaessa sekä lähetettäessä on aina varmistettava näytteenottajan sekä näytettä käsittelevien henkilöiden työturvallisuus, johon kiinnitämme erityistä huomiota myös laboratoriossamme.

Rakennusnäytteet

Tutkimme kaikki rakennusmateriaalinäytteet pyyhkäisyelektronimikroskoopilla, asbestikuidut tunnistetaan morfologian ja alkuainekoostumuksen (EDS) perusteella.

Tutkimusmenetelmä soveltuu Suomessa kaupallisesti käytettyjen rakennusmateriaalien asbestipitoisuuden kvalitatiiviseen määrittämiseen. Analyysi on kvalitatiivinen: tulokset ilmoitetaan muodossa sisältää / ei sisällä asbestia. Mikäli näyte sisälsi asbestia, ilmoitetaan analyysiraportissa kaikki näytteessä havaitut asbestilajit.

Katso tarkemmat ohjeet näytteenottoon tästä. 

Ilmanäytteet

Tutkimme kaikki ilmanäytteet pyyhkäisyelektronimikroskoopilla, asbestikuidut tunnistetaan morfologian ja alkuainekoostumuksen (EDS) perusteella.

Analyysi on kvantitatiivinen: tulokset ilmoitetaan muodossa asbestikuitujen lukumäärä / kuutiosenttimetriä ilmaa kohden. Mikäli näyte sisälsi asbestikuituja, ilmoitetaan analyysiraportissa kaikki näytteessä havaitut asbestilajit. Raja-arvot: asbestikuitujen pitoisuus sisäilmassa ei saa ylittää 0,01 asbestikuitua / cm3 (Asumisterveysasetus, STMa 545/2015).

Tarkistamme ja kalibroimme myös asiakkaidemme näytteenottolaitteistoa.

Katso tarkemmat ohjeet näytteenottoon tästä. 

Pölynäytteet

Tutkimme kaikki pintapölynäytteet pyyhkäisyelektronimikroskoopilla, asbestikuidut tunnistetaan morfologian ja alkuainekoostumuksen (EDS) perusteella.

Analyysi on kvalitatiivinen: tulokset ilmoitetaan muodossa sisältää / ei sisällä asbestia. Mikäli näyte sisälsi asbestia, ilmoitetaan analyysiraportissa kaikki näytteessä havaitut asbestilajit. Raja-arvot: asbestikuitujen esiintymistä pölynäytteessä on pidettävä toimenpiderajan ylittymisenä (Asumisterveysasetus, STMa 545/2015).

Katso tarkemmat ohjeet näytteenottoon tästä.