W-SMVGMS02: Keskihaihtuvat orgaaniset yhdisteet

Yhdiste: LOR:
2.4-DDD 0.002 µg/l
2.4-DDE 0.002 µg/l
2.4-DDT 0.002 µg/l
4.4`-DDD 0.002 µg/l
4.4`-DDE 0.002 µg/l
4.4`-DDT 0.002 µg/l
summa 4.4`-DDE, 4.4`-DDD, 4.4`-DDT ja 2.4-DDT 0.008 µg/l
DDT:t, DDD:t ja DDE:t, 6 yhdisteen summa 0.012 µg/l
alakloori 0.005 µg/l
diklobeniili 0.002 µg/l
alfa-endosulfaani 0.002 µg/l
beta-endosulfaani 0.002 µg/l
endosulfaanisulfaatti 0.005 µg/l
aldriini 0.002 µg/l
dieldriini 0.002 µg/l
endriini 0.002 µg/l
isodriini 0.002 µg/l
telodriini 0.002 µg/l
1,2,3,4-tetraklooribentseeni 0.002 µg/l
1,2,3,5 & 1,2,4,5-tetraklooribentseeni 0.004 µg/l
summa 3 tetraklooribentseenit 0.03 µg/l
pentaklooritolueeni 0.002 µg/l
pentaklooribentseeni 0.002 µg/l
heksaklooribentseeni 0.002 µg/l
heksaklooributadieeni 0.002 µg/l
heptakloori 0.002 µg/l
cis-heptaklooriepoksidi 0.005 µg/l
trans-heptaklooriepoksidi 0.005 µg/l
alfa-HCH 0.002 µg/l
beta-HCH 0.002 µg/l
delta-HCH 0.002 µg/l
epsilon-HCH 0.002 µg/l
gamma-HCH (lindaani) 0.002 µg/l
summa 4 heksakloorisykloheksaanit 0.008 µg/l
heksakloorietaani 0.002 µg/l
metoksikloori 0.005 µg/l
trifluraliini 0.005 µg/l
oktaklooristyreeni 0.003 µg/l
oksiklordaani 0.005 µg/l
cis-klordaani 0.005 µg/l
trans-klordaani 0.003 µg/l
cis-nonakloori 0.002 µg/l
trans-nonakloori 0.003 µg/l
mirex 0.002 µg/l
naftaleeni 0.005 µg/l
asenaftyleeni 0.001 µg/l
asenafteeni 0.001 µg/l
fluoreeni 0.001 µg/l
fenantreeni 0.001 µg/l
antraseeni 0.001 µg/l
fluoranteeni 0.001 µg/l
pyreeni 0.001 µg/l
bentso(a)antraseeni 0.001 µg/l
kryseeni 0.001 µg/l
bentso(b)fluoranteeni 0.001 µg/l
bentso(k)fluoranteeni 0.001 µg/l
bentso(a)pyreeni 0.001 µg/l
dibentso(ah)antraseeni 0.001 µg/l
bentso(ghi)peryleeni 0.001 µg/l
indeno(123cd)pyreeni 0.001 µg/l
PAH 16, summa 0.02 µg/l
PCB 52 0.001 µg/l
PCB 28 0.001 µg/l
PCB 180 0.001 µg/l
PCB 153 0.001 µg/l
PCB 138 0.001 µg/l
PCB 118 0.001 µg/l
PCB 101 0.001 µg/l
Summa PCB 7 0.007 µg/l
di-(2-etyyliheksyyli)ftalaatti (DEHP) 0.1 µg/l
di-n-butyyliftalaatti 0.1 µg/l

Tietoja analyysista/paketista

Hinta: Kysy ALS:lta
Normaali analyysiaika: 10 työpäivää
Näytetyyppi: Vesi
Analyysityyppi: Yhdistelmäpaketit
Näytemäärä : 1000 ml
Näyteastia: 1 l lasipullo
Menetelmä: GC-MS/ EPA 8270, EN ISO 6468
Pika-analyysi mahdollinen: Kyllä
Akkreditoitu: Kyllä
Näytteenotto-ohjeet : Näytteenoton jälkeen säilytä ja kuljeta näytteitä <8°C:ssa.